Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Протокол Загальних зборів акціонерів

ВАТ «Донецький електротехнічний завод»

14 від 21 квітня 2010 року

СТАТУТ

публічного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Донецький електротехнічний

завод»

(ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 00174740)
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Донецьк – 2010 р.

СТАТТЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі - Товариство), а також права та обов’язки його акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство як юридична особа створена до набрання чинності Законом України «Про акціонерні товариства» у вигляді відкритого акціонерного товариства "Донецький електротехнічний завод", що було правонаступником відкритого акціонерного товариства «Донбас-Електромотор» (зареєстровано 27.05.04 за № 04052844ю0120096), що у свою чергу було правонаступником відкритого акціонерного товариства «Белмак» (зареєстровано 14.09.95 за № 1195-р), створеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 686 від 07.12.92 «Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства», Указу Президента України № 699 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.94 та на підставі наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області № 4570 від 31.08.95 шляхом перетворення державного підприємства «Будьоннівський машинобудівний завод» структурного підрозділу виробничого об'єднання «Донецьквугілля» у відкрите акціонерне товариство «Белмак».

Товариство є правонаступником щодо всіх прав та обов`язків державного підприємства «Будьоннівський машинобудівний завод», відкритого акціонерного товариства «Белмак» та відкритого акціонерного товариства «Донбас-Електромотор».

1.2. Положення цього Статуту розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» тощо.

1.3. Найменування Товариства:


1.3.1.Повне:

  - українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»;

  - російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»;

  - англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «DONETSKIY ELECTRICAL ENGINEERING PLANT»;

1.3.2. Скорочене:

  - українською мовою: ПАТ «ДЕТЗ»;

  - російською мовою: ПАО «ДЭТЗ»;

  - англійською мовою: PJSC «DONETSKIY ELECTRICAL ENGINEERING PLANT»

1.4. Місцезнаходження та адреса Товариства: Україна, 83030, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Таллінська, будинок 1а.


1.5. Товариство створено на невизначений строк.
СТАТТЯ 2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1. Цілями діяльності Товариства є:
- здійснення виробничо-господарської, комерційної та іншої підприємницької діяльності, передбаченої цим Статутом, організація торговельного та побутового обслуговування населення з метою одержання прибутку;

- сприяння найбільш повному задоволенню потреб юридичних та фізичних осіб в роботах і послугах, що є предметом діяльності Товариства;

- реалізація на підставі отриманого прибутку соціально-економічних та немайнових інтересів акціонерів та членів трудового колективу
2.2. Предметом діяльності Товариства є:

 1. Виробництво електричних машин та устаткування

 2. Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

 3. Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів

 4. Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів

 5. Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

 6. Оброблення відходів

 7. Оброблення металевих відходів та брухту

 8. Оброблення неметалевих відходів та брухту

 9. Виробництво машин та устаткування

 10. Виробництво механічного устаткування

 11. Виробництво двигунів та турбін

 12. Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін

 13. Монтаж двигунів та турбін

 14. Металургійне виробництво

 15. Холодне штампування та гнуття

 16. Лиття металів

 17. Виробництво готових металевих виробів

 18. Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів

 19. Виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів центрального опалення

 20. Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

 21. Оброблення металів

 22. Виробництво ножових виробів, інструментів та залізних виробів

 23. Виробництво кранів і клапанів

 24. Виробництво машин та устаткування загального призначення

 25. Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства

 26. Виробництво верстатів

 27. Виробництво інших машин та устаткування спеціального призначення

 28. Виробництво побутових приладів

 29. Виробництво офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин

 30. Виробництво ізольованого проводу та кабелю

 31. Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів)

 32. Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування

 33. Виробництво іншого електричного устаткування

 34. Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

 35. Хімічне виробництво

 36. Виробництво основної хімічної продукції

 37. Виробництво іншої хімічної продукції

 38. Виробництво гумових та пластмасових виробів

 39. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

 40. Будівництво

 41. Підготовка будівельних ділянок

 42. Будівництво будівель та споруд

 43. Установлення інженерного устаткування будівель та споруд

 44. Роботи з завершення будівництва

 45. Оренда будівельної техніки з оператором

 46. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 47. Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку

 48. Виробництво контрольно-вимірювальних приладів

 49. Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів

 50. Виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г.

 51. Виробництво та розподілення, та транзит електроенергії, газу, пару та гарячої води

 52. Збирання, очищення та розподілення води

 53. Торгівля автомобільними деталями та приладдям

 54. Роздрібна торгівля пальним

 55. Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

 56. Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

 57. Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами

 58. Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

 59. Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами

 60. Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами

 61. Оптова торгівля машинами та устаткуванням

 62. Оптова торгівля відходами та брухтом

 63. Торгівля металевими відходами та брухтом, що утворюється в результаті діяльності

 64. Інші види оптової торгівлі

 65. Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

 66. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

 67. Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами

 68. Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими товарами

 69. Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

 70. Роздрібна торгівля поза магазинами

 71. Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

 72. Текстильне виробництво

 73. Виробництво одягу з текстилю

 74. Виробництво робочого одягу

 75. Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

 76. Видання книг

 77. Видання газет

 78. Видання журналів та періодичних публікацій

 79. Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги

 80. Виробництво харчових продуктів, напоїв

 81. Діяльність ресторанів

 82. Діяльність барів

 83. Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі

 84. Діяльність наземного транспорту

 85. Діяльність іншого наземного транспорту

 86. Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

 87. Транспортне оброблення вантажів; складське господарство

 88. Функціонування транспортної інфраструктури

 89. Організація перевезення вантажів

 90. Поштова та кур'єрська діяльність

 91. Діяльність зв'язку

 92. Грошове та фінансове посередництво

 93. Фінансовий лізинг

 94. Надання кредитів, позик, у тому числі безвідсоткових позик робітникам

 95. Інше фінансове посередництво

 96. Надання та отримання порук та гарантій

 97. Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва

 98. Випуск цінних паперів, торгівля та інші операції з цінними паперами

 99. Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

 100. Операції з власним нерухомим майном

 101. Здавання в оренду власного нерухомого майна

 102. Операції з нерухомістю для третіх осіб

 103. Операції з нерухомим майном

 104. Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

 105. Оренда автомобілів

 106. Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування

 107. Оренда інших машин та устаткування

 108. Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку

 109. Консультування з питань інформатизації

 110. Розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері

 111. Оброблення даних

 112. Діяльність, пов'язана з банками даних

 113. Діяльність у сфері інформатизації

 114. Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки

 115. Інша діяльність у сфері інформатизації

 116. Дослідження і розробки

 117. Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук

 118. Дослідження і розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук

 119. Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

 120. Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії

 121. Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління

 122. Технічні випробування та дослідження

 123. Підбір та забезпечення персоналом

 124. Проведення розслідувань та забезпечення безпеки

 125. Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів

 126. Надання інших комерційних послуг

 127. Освіта

 128. Початкова загальна освіта

 129. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

 130. Діяльність санаторно-курортних закладів

 131. Надання соціальної допомоги

 132. Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

 133. Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

 134. Надання юридичних та інших консультаційних послуг

 135. Надання індивідуальних послуг


2.3. Товариство може займатись також іншою діяльністю, незабороненою законодавством України, з отриманням в необхідних випадках передбачених законодавством ліцензій та дозволів на здійснення окремих видів діяльності.
СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА
3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України та Статутом, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

3.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках; фірмове найменування, а також інші об’єкти права інтелектуальної власності, що реєструються відповідно до законодавства України; печатки і штампі зі своїм найменуванням, та інші необхідні для здійснення статутної діяльності реквізити.

3.4. Товариство має право продавати, передавати безоплатно або у тимчасове користування, у позику, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту та внутрішнім нормативним документам Товариства, у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

3.5. Товариство має право укладати угоди та договори (контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем, третьою особою у суді, третейському суді.

3.6. Товариство має право у встановленому законодавством порядку:

- здійснювати зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність;

- здійснювати у будь якій формі спільну діяльність з фізичними і юридичними особами, у тому числі шляхом створення спільних підприємств;

- відкривати у банках та інших кредитно-фінансових установах поточні та інші рахунки (у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв в Україні, а за кордоном - у відповідності з чинним законодавством України та відповідних держав, у яких ці банки розташовані) в національній та іноземній валютах, залучати кредити банків та інших фінансових установ, одержувати фінансову допомогу;

- засновувати об'єднання та брати участь в об’єднаннях з іншими суб’єктами господарської діяльності;

- бути засновником або учасником господарських товариств;

- створювати на території України та за її межами дочірні підприємства з правом юридичної особи, а також філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи;

- самостійно встановлювати ціни та тарифи на продукцію (товари), роботи, послуги з урахуванням положень чинного законодавства;

- розміщати грошові кошти у цінні папери, що знаходяться в обігу, надавати та брати їх у позику та розміщувати на депозити, випускати, реалізовувати та придбавати будь-які цінні папери (акції, облігації, векселі і т. ін.);

- надавати юридичним та фізичним особам - резидентам та нерезидентам – позички та позики на договірних умовах відповідно до законодавства;

- проводити операції на біржах.

3.7. Створеним дочірнім підприємствам, філіям та представництвам Товариство може передавати майно у власність або закріплювати за ними майно на праві повного господарського відання згідно з чинним законодавством України.

3.8. Дочірні підприємства діють на підставі Статутів, а філії та представництва - на підставі положень, які затверджуються Загальними зборами акціонерів.

3.9. Керівники дочірніх підприємств, філії та представництв призначаються на посаду наказом Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, яка видається Генеральним директором Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства.

3.10. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернуто стягнення.

3.11. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства.

3.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості належних їм акцій.

У випадках ліквідації чи реорганізації Товариства, звернення стягнення на його майно, акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.13. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Захист особистих немайнових прав Товариства здійснюється з дотриманням вимог та у порядку, передбаченому законодавством України.

3.14. Повноваження, права та привілеї Товариства, напряму передбачені цим Статутом, не повинні розглядатися як обмеження подібних, інших або додаткових повноважень, прав та привілеїв, що надаються чи розглядаються як надані чинним законодавством України, а під час провадження Товариством діяльності на території іншої держави – також повноважень, прав та привілеїв, що надаються чи розглядаються як надані законодавством відповідної держави.
СТАТТЯ 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА
4.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

Перелік акціонерів Товариства визначається (фіксується) на підставі відповідного реєстру власників іменних цінних паперів, що складається уповноваженою особою (депозитарієм) відповідно до законодавства.

4.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);

2) одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства;

3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій відповідно до вимог законодавства України;

4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та законодавством України.
4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законами.

Акціонери Товариства можуть укладати між собою договори, за яким на акціонерів покладатимуться додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.
СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА
5.1. Статутний капітал Товариства складає 14 931 910 (чотирнадцять мільйонів дев’ятсот тридцять одна тисяча дев'ятсот десять) гривень 00 копійок, який розділений на 59 727 640 (п’ятдесят дев’ять мільйонів сімсот двадцять сім тисяч шістсот сорок) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна.

Власним капіталом (вартість чистих активів) Товариства є різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до цього Статуту в установленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законом, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

"Донецький металургійний завод"
Повне найменування зборів: річні загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства "Донецький металургійний завод" (далі...

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...

«Донецький електротехнічний завод» розміщених ним акцій та
«Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших актів законодавства, та регулює порядок викупу та обов’язкового...

Стату т публічного акціонерного товариства «завод «лтав а» (нова редакція)
«Полтавский електромеханiчний завод» у вiдкрите акцiонерне товариство “Лтава” та перейменовано в публічне акціонерне товариство «завод...

Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...

Пояснювальна записка до фінансового плану Прат "Львівський локомотиворемонтний завод"
України від 23 квітня 2001 року №235 шляхом перетворення державного підприємства "Львівський державний локомотиворемонтний завод"...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Затверджено загальними зборами акціонерів пат “кам’янець-подільськавтоагрегат”...
Гат» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «кам’янець-подільськавтоагрегат», найменування якого було змінено рішенням...

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...

Чергових Загальних зборів акціонерів ват “Укрводпроект”
Збори проводяться 12 квітня 2011 року відповідності з вимогами Закону України “Про господарські Товариства” n 1577-xii від 19 вересня...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Затверджено загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства
Постанови Кабінету Міністрів України №32 від 17 січня 1995 року та перейменовано в публічне акціонерне товариство «Полтавський завод...

Статут
Рішенням чергових Загальних зборів Харківського обласного закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіях “Харківтурист”...

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності...
Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів здійснює Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів...

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів
Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є...

Статут готельного комплексу
Рішенням чергових Загальних зборів Харківського обласного закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіях “Харківтурист”...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт