Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5Вих. № 28/11 від 28.11.2008 р.
ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за листопад 2008 року.

Зміст


1.

Щодо акціонерних товариств (Закон України від 17.09.2008р. № 514-VI)

4

2.

Нарахування податкової амортизації та окремі питання застосування ст. 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Лист Державної податкової адміністрації України від 09.10.2008р. № 20630/7/15-0217)

4 - 5

3.

Віднесення до складу валових витрат відсотків по залучених кредитних коштах на придбання основних фондів (Лист Державної податкової адміністрації України від 10.11.2008 р.№ 22025/7/15-0217)

6 - 7

4.

Застосування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податку з доходів нерезидента (Лист Державної податкової адміністрації України від 04.11.2008 р. № 22496/7/22-2017)

7 - 8

5.

Повернення (використання) виданої під звіт готівки (Лист Державної податкової адміністрації у м. Києві від 04.09.2008 р.№ 4405/10/17-107)

8 - 10

6.

Зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ (Лист Державної податкової адміністрації України від 29.10.2008 р. № 22161/7/16-1417)

10 - 12

7.

Про визначення першого звітного податкового періоду (Лист Державної податкової адміністрації України від 29.10.2008 р. № 22169/7/15-0217)

12 - 14

8.

Документи, які підтверджують понесення витрат на навчання при реалізації платником податку права на податковий кредит (Лист Державної податкової адміністрації України від 07.10.2008 р. № 8750/Г/17-0714 (Витяг))

14

9.

Збір за забруднення навколишнього природного середовища (Лист Державної податкової адміністрації України від 24.04.2008 р. № 8682/7/15-0217)

14 - 15

10.

Особливості податкового обліку податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів по договору комісії, у разі якщо сплата податку на додану вартість здійснюється безпосередньо комітентом (Лист Державної податкової адміністрації України від 01.09.2008 р. №17625/7/16-1517-04)

15 - 16

11.

Щодо втрати чинності листом (методологія реєстрації платниками податку на додану вартість юридичних осіб, утворених в результаті перетворення, лист Державної податкової адміністрації України від 17.10.2008 р. № 21201/7/29-1017)

16 – 17

12.

Внесення змін до бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Наказ Міністерства фінансів України від 14.10.2008р. №1238)

17 - 23

13.

Відображення в бухгалтерському обліку амортизації основних засобів при їх частковій реконструкції (Лист Міністерства фінансів України від 12.08.2008 р. №31-34000-10-9/31548 (Витяг))

23 - 24

14.

Повернення (використання) виданої під звіт готівки (Лист Національного Банку України від 21.08.08 р. № 11-113/3389-11406)

24 - 25

15.

Роз'яснення щодо форми, за якою слід підтверджувати дані довідки про середню заробітну плату (Лист Державного центру занятості Міністерства праці України від 02.10.2008 р. №ДЦ-06-6049/0/6-08)

25

16.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток (Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 03.10.2008 р. № 641/13/84-08)

26

17.

Нарахування внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на суми виплат особам, які на день нарахування цих сум не перебувають у трудових відносинах з підприємством (Лист Пенсійного фонду України від 09.10.2008 р. № 17566/03-20)

26 - 27

18.

Право на отримання путівки на санаторно-курортне лікування за рахунок коштів Фонду під час перебування у відпустці по догляду за дитиною віком до трьох років (Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.10.2008 р. № 06-32-2017)

27 - 28
  1. Щодо акціонерних товариств


Закон України від 17.09.2008р. № 514-VI

Коментарі аудиторів

Через 6 місяців запрацює спеціальний Закон, який визначатиме порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів.

Зокрема, він поділяє товариства на публічні акціонерні та приватні акціонерні. Назву типу (публічне чи приватне) має містити повне найменування акціонерного товариства українською мовою.

Встановлено, що кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. До того ж воно може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

Щодо публічних акціонерних товариств у ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.06 р. № 3480-VI зафіксують: вони додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому ДКЦПФР. Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися в біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.

Як і зараз, мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства встановлено на рівні 1250 мінімальних заробітних плат виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства.

Акціонерні товариства, які існують чи будуть створені до набрання чинності новим Законом, зобов'язали привести статути та інші внутрішні положення у відповідність із його нормами протягом двох років.


  1. Щодо нарахування податкової амортизації та окремих питань застосування ст. 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"


Лист Державної податкової адміністрації України від 09.10.2008 р. № 20630/7/15-0217

ДПАУ розглянула лист ..... щодо нарахування податкової амортизації та окремих питань застосування ст. 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон), і повідомляє.

Щодо амортизації основних фондів, внесених до складу статутного фонду

Підпунктом 8.4.11 п. 8.4 ст. 8 Закону встановлено, що до придбання основних фондів та нематеріальних активів прирівнюються операції з включення таких основних фондів та нематеріальних активів до статутного фонду, із подальшим включенням основних фондів до відповідних груп.

Згідно із підпунктом 8.3.2 п. 8.3 ст. 8 Закону балансова вартість групи основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок розрахункового кварталу визначається за формулою:

Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) - В(а-1) - А(а-1), де:

Б(а) - балансова вартість групи (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок розрахункового кварталу;

Б(а-1) - балансова вартість групи (окремого об'єкта основних фондів групи 1) на початок кварталу, що передував розрахунковому;

П(а-1) - сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів, що підлягають амортизації, протягом кварталу, що передував розрахунковому;

В(а-1) - сума виведених з експлуатації основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) протягом кварталу, що передував розрахунковому;

А(а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому.

Отже, податкова амортизація балансової вартості основних фондів, внесених до статутного фонду суб'єкта господарювання, починається з розрахункового кварталу, наступного за кварталом оприбуткування основних фондів груп 2 - 4 або кварталом, в якому було введено в експлуатацію об'єкт основних фондів групи 1 таким платником податку.

Щодо застосування норм підпункту 12.1.1 Закону

Відповідно до підпункту 12.1.1 п. 12.1 ст. 12 Закону платник податку - продавець товарів (робіт, послуг) має право збільшити суму валових витрат звітного періоду на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у поточному або попередніх звітному податкових періодах у разі коли покупець таких товарів (робіт, послуг) затримує без погодження з таким платником податку оплату їх вартості (надання інших видів компенсацій їх вартості). Таке право на збільшення суми валових витрат виникає, якщо протягом такого звітного періоду відбувається будь-яка з таких подій:

а) платник податку звертається до суду з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з такого покупця або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна;

б) зазначена затримка в оплаті (наданні інших видів компенсацій) перевищує 90 календарних днів та платник податку - продавець отримує від покупця згоду про визнання раніше надісланої йому претензії в порядку досудового врегулювання спору або не отримує відповіді на таку претензію протягом строків, визначених законодавством;

в) за поданням продавця нотаріус вчиняє виконавчий напис про стягнення заборгованості з покупця або стягнення заставленого майна (крім податкового боргу).

Отже зазначена норма не зобов'язує, а надає право платнику податку - продавцю товару при наявності визначених нею підстав збільшити валові витрати на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг).  1. Щодо віднесення до складу валових витрат відсотків по залучених кредитних коштах на придбання основних фондів


Лист Державної податкової адміністрації України від 10.11.2008 р. № 22025/7/15-0217

Державна податкова адміністрація України розглянула лист ДПА у Харківській області від 27.05.2008 № 5598/8/23-212 щодо віднесення до складу валових витрат відсотків по залучених кредитних коштах на придбання основних фондів і повідомляє.

Статтею 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) визначено загальний порядок формування складу валових витрат платника податку, які враховуються ним у зменшення валових доходів. Особливості визначення складу витрат платника податку у разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями встановлено пунктом 5.5 ст. 5 Закону.

Зокрема, відповідно до пп. 5.5.1 п. 5.5 ст. 5 Закону до складу валових витрат відносяться будь-які витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами, депозитами) протягом звітного періоду, якщо такі виплати або нарахування здійснюються у зв'язку з веденням господарської діяльності платника податку.

При цьому, якщо платник податку отримує кредит з метою придбання, виготовлення, реконструкції, модернізації, ремонту та іншого поліпшення основних фондів, які підлягають амортизації згідно зі ст. 8 Закону, то мають місце дві окремі господарські операції, а саме: перша - отримання кредиту, а друга - придбання або ремонт основних фондів за рахунок залучених коштів.

Виплата (нарахування) відсотків за кредитом пов'язана безпосередньо із залученням кредитних коштів і не має відношення до операції з придбання, ремонту основних фондів.

Відповідно до п. 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за № 288/4509, придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

При цьому, фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати").

Фінансові витрати - це витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями.

Відповідно до Загальних положень Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за № 610/12484, собівартість кваліфікаційного активу - це витрати на придбання, будівництво, створення, виготовлення, виробництво, вирощування і доведення кваліфікаційного активу до стану, у якому він придатний для використання із запланованою метою або продажу.

Якщо облікова політика підприємства не передбачає капіталізацію фінансових витрат, пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу, то фінансові витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані.

При обліковій політиці підприємства, яка передбачає капіталізацію фінансових витрат, пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу, до собівартості кваліфікаційного активу відносяться ті фінансові витрати, які безпосередньо пов'язані зі створенням такого активу.

При цьому, витрати на створення кваліфікаційного активу для цілей капіталізації включають лише витрати, для здійснення яких сплачуються грошові кошти, передаються інші активи або приймаються зобов'язання з нарахуванням відсотків.

У разі безпосереднього позичання коштів з метою створення кваліфікаційного активу сумою фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу, є фактичні, визнані у звітному періоді, фінансові витрати, які пов'язані з цим запозиченням (за вирахуванням доходу від тимчасового фінансового інвестування запозичених коштів).

Отже, якщо облікова політика підприємства передбачає капіталізацію фінансових витрат, пов'язаних із створенням (ремонтом) основних фондів, то виплата процентів за борговими зобов'язаннями, які фактично здійснені на дату створення таких основних фондів включається до їх балансової вартості.

У інших випадках, виплата процентів за кредитами, які пов'язані зі створенням (ремонтом) основних фондів відображається в складі валових витрат на підставі пп. 5.5.1 п. 5.5 ст. 5 Закону.


  1. Щодо застосування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податку з доходів нерезидента


Лист Державної податкової адміністрації України від 04.11.2008 р. № 22496/7/22-2017

Державна податкова адміністрація України на Ваш лист від 23.10.2008 № 5285/8/22-103 щодо застосування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податку з доходів нерезидента, при перерахуванні нерезиденту доходів із джерелом їх походження з України від впровадження господарської діяльності повідомляє наступне.

Відповідно до п. 13.2 ст. 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", в редакції Закону України від 22.05.97 № 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями (далі - Закон про прибуток), резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях), крім доходів, зазначених у пунктах 13.3 - 13.6, зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у пункті 13.1 цієї статті, за ставкою у розмірі 15 відсотків від їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачене нормами міжнародних угод, які набрали чинності.

Пунктом 16.13 ст. 16 Закону про прибуток передбачено, що відповідальність за утримання та перерахування до бюджету податку на доходи громадян, сум внесків на соціальні заходи, податків, зазначених у пункті 7.8, пункті 10.2 та статті 13 цього Закону, несуть платники податку, які провадять відповідні виплати. Перерахування податків, зазначених в пункті 7.8 та статті 13, здійснюється до/або разом із здійсненням таких виплат.

При цьому пп. 17.1.9 п. 17.1 ст. 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181 (далі - Закон № 2181) у разі коли платник податків здійснює продаж (відчуження) товарів (продукції) або здійснює грошові виплати без попереднього нарахування та сплати податку, збору (обов'язкового платежу), якщо відповідно до законодавства таке нарахування та сплата є обов'язковою передумовою такого продажу (відчуження) або виплати, такий платник податків сплачує штраф у подвійному розмірі від суми зобов'язання з такого податку, збору (обов'язкового платежу). Сплата зазначеного штрафу не звільняє платника податків від адміністративної або кримінальної відповідальності та/або конфіскації таких товарів (продукції) або коштів відповідно до закону.

Враховуючи вищевикладене, у разі коли платник податків здійснює грошові виплати нерезиденту без попереднього нарахування та сплати відповідного податку, відповідальність за перерахування якого та обов'язковість сплати передбачені зокрема, п. 16.13 Закону про прибуток, до такого платника застосовуються штрафні санкції відповідно до зазначених вище норм Закону № 2181.

Поряд з цим повідомляємо, що аналогічна позиція по даному питанню викладена в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 17.05.2007 року.

 
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт