Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво дсту б д 1-7: 2013

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво дсту б д 1-7: 2013

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Довідкова інформація

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ

ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ ТА

ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НА БУДІВНИЦТВО

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

/З поправками згідно листа № 259-3089 від 18.11.2013/

(ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ)

КИЇВ

МІНРЕГІОН УКРАЇНИ

2013

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний науково-

дослідний інститут будівельних конструкцій»,

ПК 3 «Ціноутворення та кошторисне

нормування науково-технічних робіт у

будівництві»,

ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне

нормування у будівництві»

2 РОЗРОБНИКИ: Л. Варченко, канд. екон. наук; Н. Івлєва,

канд. екон. наук (науковий керівник); Т. Григанська, В. Тарасюк, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-р. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Мінрегіон України

Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління, А. Беркута, канд. екон. наук; П. Губень, І. Пономаренко, О. Сєргєєнко

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.08.2013 № 374 чинний з 2014-01-01

4 НА ЗАМІНУ: ДБН Д. 1.1 -7-2000 «Правила визначення

вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України»


II

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

ЗМІСТ

с.

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 2

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Загальні положення З
 1. Визначення кошторисної вартості проектних робіт 4

 2. Визначення ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання проектно-
  вишукувальних робіт 8

 3. Визначення вартості експертизи проектної документації на

будівництво 9

Додаток А Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт 11

Додаток Б Перелік факторів, що ускладнюють проектування 13

Додаток В Форма № 1-П Зведений кошторис на проектні і вишукувальні

роботи 14

Додаток Г Форма № 2-П Кошторис на проектні (вишукувальні) роботи 15

Додаток Д Форма № 3-П Кошторис на виконання робіт 16

Додаток Ε Показники вартості експертизи проектної документації

на будівництво 18

Додаток Ж Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних

робіт за калькуляційним методом 19

Додаток К Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних

робіт на підставі розрахунку витрат труда та економічно

обґрунтованих елементів витрат 28

Додаток Л Приклад розрахунку коефіцієнта для визначення ціни

пропозиції (договірної ціни) на виконання проектних робіт 29

Додаток Μ Приклади розрахунку кошторисної вартості проектних та

вишукувальних робіт 34

Додаток Η БІБЛІОГРАФІЯ 46

III

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

ВСТУП

Цей стандарт розроблено на заміну ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України» (далі - ДБН).

Цей стандарт розроблено на виконання вимог Закону України «Про будівельні норми» № 1704-VI від 05.11.2009.

Дані збірників цін на проектно-вишукувальні роботи, наведені у таблицях додатку Ж, які можуть використовуватися для розрахунків, мають довідковий характер.

IV

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

НА БУДІВНИЦТВО

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО

THE RULES FOR DESIGN AND SURVEY WORKS SPECIFICATION AND CONSTRUCTION PROJECTS EXPERTISE

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні правила визначення вартості проектних, вишукувальних та науково-проектних робіт на будівництво, а також експертизи проектної документації на будівництво об'єктів, що реалізуються на території України.

1.2 Цей стандарт застосовується для використання суб'єктами
містобудування, які виконують проектні, вишукувальні, науково-проектні роботи
та експертизу проектної документації на будівництво, або є замовниками цих
робіт при розрахунку кошторисної вартості, пропозиції учасника конкурсних
торгів, договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних
робіт, і носить обов'язковий характер для будівництва, що здійснюється із
залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств,
установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії.

1.3 Застосування цього стандарту обумовлюється договором.

1

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти і нормативні документи:

Закон України від 20.05.1999 № 687-ΧΓΥ «Про архітектурну діяльність»

Закон України від 17.02.2011 № 3038 «Про регулювання містобудівної діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560
Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх
експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов

Наказ Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за № 651/19389 (у редакції наказуj Мінрегіону України від 23.03.2012 № 122), Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів

ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.2-6-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затверд­ження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, що означають поняття, визначені відповідно до:

 1. експертиза проектів будівництва - Закону України «Про архітектурну
  діяльність»;

 2. стадії проектування, генеральний проектувальник, проектувальник
  та субпідрядний проектувальник
  - Порядку розроблення проектної документації
  на будівництво;

3.3. будівництво, об'єкт будівництва, проектні роботи, передпроектні роботи, проектна документація, реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, об'єкт невиробничого призначення, об'єкті виробничого призначення - ДБН А.2.2-3;

2

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

 1. інженерні вишукування у будівництві - ДБН А.2.1-1;

 2. суб'єкти містобудування

Суб'єктами містобудування є органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

3.6 науково-проектна робота

Робота, пов'язана із створенням проектної документації для реставраційно-відновлювальних робіт, на основі натурних та архівних дослідних робіт відповідно до ДБН А.2.2-6.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Положення цього ДСТУ передбачають визначення кошторисної вартості
  проектних робіт шляхом застосування усереднених відсоткових показників
  вартості проектних робіт до вартості будівельних робіт, а для об'єктів
  виробничого призначення до вартості будівельних робіт з урахуванням вартості
  устаткування.

 2. Вартість проектних робіт для об'єктів будівництва, які мають галузеві
  особливості та до яких висуваються додаткові вимоги, може визначатися за
  відповідними стандартами організацій України.

 3. Витрати проектних організацій, пов'язані із здійсненням ними функцій
  генерального проектувальника, у випадках залучення за згодою замовника
  спеціалізованих проектних організацій, які мають досвід такого проектування
  та сертифікованих відповідальних виконавців, визначаються у розмірі 2% від
  вартості розроблення проектної документації субпідрядними проектними
  організаціями і сплачується замовником додатково.

 4. При застосуванні проекту повторного використання, в залежності від
  обсягу перепроектування, вартість проектних робіт обчислюється від вартості
  проектування такого об'єкта в одну стадію «Робочий проект» у таких розмірах:

3

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

 • до 15% - для окремого будинку, будівлі, споруди без перепроектування
  наземної частини. Від 15% до 25% - в особливих обґрунтованих випадках
  (складні гідрогеологічні умови, рельєфність території тощо);

 • до 50% - при перепроектуванні наземної частини будинку, будівлі,
  споруди, але при збереженні основних архітектурно-планувальних і
  конструктивних рішень.

4.5 Вартість проектних робіт на повну реконструкцію об'єктів будівництва;
розраховується шляхом збільшення вартості проектування нового об'єкта]
будівництва до 20%, за погодженням із замовником.

При визначенні вартості проектних робіт на реконструкцію тільки частини будинку, будівлі, споруди застосовується знижувальний коефіцієнті менший за одиницю, що враховує обсяг проектних робіт в порівнянні з новим і будівництвом, який встановлюється проектувальником за погодженням із замовником.

4.6 Вартістю проектних, вишукувальних, науково-проектних робіт та
експертизи, визначеною за показниками цього стандарту, не враховані витрати на
службові відрядження (крім відряджень адміністративного персоналу) та податок
на додану вартість.

5 ВИЗНАЧЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

5.1 Кошторисна вартість проектних робіт для будівництва об'єктів
визначається шляхом застосування усереднених відсоткових показників вартості
проектних робіт до розрахункової бази.

5.2 По об'єктах невиробничого призначення розрахунковою базою, до якої
застосовують усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт, є
вартість будівельних робіт за підсумком глав 1-9 зведеного кошторисного
розрахунку вартості будівництва, приведена у поточний рівень цін на момент
складання розрахунку.

Вартість будівельних робіт визначається проектувальником на підставі вартісних показників об'єктів-аналогів або укрупнених усереднених показників вартості будівництва на одиницю виміру потужності (1 м2 загальної площі,: 1 м3 об'єму будівлі, одне відвідування тощо).

4

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

5.2.1 Вартість будівельних робіт при використанні укрупнених усереднених показників вартості будівництва об'єктів невиробничого призначення на одиницю виміру потужності (їм2 загальної площі, 1 м3 об'єму будівлі, одне відвідування тощо), визначають шляхом застосування до розрахованої вартості об'єкта будівництва коефіцієнта 0,91.

5.3 По об'єктах виробничого призначення та окремих об'єктах громадського призначення розрахунковою базою, до якої застосовують усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт, є сума вартості будівельних робіт, визначена відповідно до 5.2, та частка вартості устаткування, визначена за відсотковим показником, наведеним у колонці 2 таблиці 1.

Таблиця 1 - Показник частки вартості устаткування у відсотках, що враховується при обчисленні розрахункової бази по об'єктах виробничого призначення

Відсоток вартості устаткування в загальній вартості будівництва

Частка вартості устаткування, що додається до вартості будівельних робіт, %

1

2

від 30% до 40%

35%

40% до 50%

45%

50% до 60%

50%

60% до 70%

55%

понад 70%

60%

Примітка: Загальна вартість будівництва та вартість устаткування приймається без ПДВ.

5.4 Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт в залежності від розрахункової бази і категорії складності об'єкта будівництва наведені в додатку А для:

 • об'єктів невиробничого призначення (таблиця А.1);

 • об'єктів виробничого призначення (таблиця А.2).

5

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

5.5 Вибір об'єкта-аналога здійснюється на підставі реалізованих проектів
будівництва, проектна документація яких затверджена в установленому порядку.

5.5.1 3 метою забезпечення максимальної відповідності показників об'єкта-
аналога показникам об'єкта, що проектується, необхідне дотримання умов
порівнянності. Об'єкт, що проектується, і об'єкт-аналог повинні бути приведені в
порівнянний вид за основними показниками і вихідними даними:

 • за об'ємно-планувальними показниками;

 • за конструктивною схемою (системою);

 • за умовами здійснення будівництва (сейсмічні зони, підроблювальні
  території, просадні ґрунти, зони зсуву тощо);

 • за природно-кліматичними навантаженнями та впливами.

5.5.2 За відсутності відповідного об'єкта-аналога, що відповідає умовам
здійснення будівництва (сейсмічні зони, підроблювальні території, просаднії
ґрунти, зони зсуву тощо), за відповідним обґрунтуванням обирається об'єкт-
аналог, що реалізований в звичайних умовах. Вартість проектних робіт на
будівництво об'єкта у складних інженерно-геологічних умовах з
використанням показників об'єкта-аналога, реалізованого у звичайних
умовах, визначається за цим методом із застосуванням до вартості окремих
розділів проекту, до розробки яких діючими нормативними документами
встановлені особливі вимоги, додаткових підвищувальних коефіцієнтів,
наведених у додатку Б.

 1. Розподіл вартості проектних робіт, що здійснюється по окремих стадіях
  проектування, у загальній вартості проектних робіт в залежності від кількості
  стадій наведено в таблицях 2 та 3 і може уточнюватися проектувальником разом
  із замовником.

 2. Розподіл вартості проектних робіт між виконавцями окремих розділів
  проектної документації та видів робіт проводять на договірних засадах з
  урахуванням складності проектування цих розділів проектної документації.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи...
Д. Ісаєнко, канд наук з державного управління, А. Беркута, канд екон наук; П. Губень, І. Пономаренко, О. Сєргєєнко

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи...
Розроблено: Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”

Правила обліку та зберігання оригіналів проектної документації дсту б а 4-20: 2008
Цей стандарт установлює правила обліку та зберігання в проектних організаціях оригіналів проектної документації (далі – оригінал...

Система проектної документації для будівництва нормоконтроль проектної...
Цей стандарт визначає завдання нормоконтролю І установлює зміст І порядок його проведення суб'єктами господарської діяльності, які...

Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних...
Про затвердження Правил визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

Система проектної документації для будівництва основні вимоги до...
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24. 01. 2009 р. №29

Правила виконання робочої документації генеральних планів дсту б...
Цей стандарт встановлює склад та правила оформлення робочої документації генеральних планів будівель, споруд та їх комплексів (далі...

Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень...
Цей стандарт встановлює склад І правила оформлення робочої документації тепломеха­нічних рішень опалювальних, опалювально-виробничих,...

Система проектної документації для будівництва інтер'єри. Робочі креслення дсту б а 4-27: 2008
Цей стандарт установлює склад І правила оформлення робочих креслень архітектурних рішень інтер'єрів житлових, громадських І промислових...

Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання...
Дсту б а 4-10: 2009 спдб. Правила виконання специфікації обладнання, виробів та матеріалів

Правила виконання
Цей стандарт є перекладом міждержавного стандарту гост 21. 502-2007 "Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических...

Методичні рекомендації щодо порядку визначення вартості чистих активів...
Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням нкцпфр №1336 від...

Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних...
Управлінням науково-технічної політики І управлінням автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України

Перелік виконавчої документації, що надається генеральним
Комплект робочих креслень, по яким проводилось будівництво об’єкту, з внесеними в процесі будівництва змінами у встановленому порядку...

Дата введення документа в дію
Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації. – На заміну дсту 2: 2003

Система проектної документації для будівництва
Цей стандарт установлює склад І правила оформлення робочих креслень внутрішніх пристроїв газопостачання (далі газопостачання) будинків...

Державний комітет україни з будівництва та архітектури лист від 20. 01. 2005 р. N 8/8-45
Держбуд України розглянув лист від 15. 12. 2004 року n 04к-15/12 щодо сфери та характеру застосування Державних будівельних норм...

Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм дсту б а 1-92: 2008
Вимоги, викладені у цьому стандарті, відповідають дсту 2: 2003 Правила розробленняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт