Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Кодексу торговельного мореплавства України

Кодексу торговельного мореплавства України

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Ізмаїльського прикордонного загону

04.09.2015 № 37-ОДТехнологічна схема


пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів в пункті пропуску через

державний кордон України для міжнародного морського сполучення

Ренійський морський порт”

I. Загальні положення1. Ця Технологічна схема розроблена на підставі частини другої статті 25 Закону України “Про прикордонний контроль”, пункту 19 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 751.

2. Ця Технологічна схема розроблена на підставі вимог:

Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (далі – Конвенція СОЛАС – 74);

Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (далі – Міжнародний кодекс ОСПЗ);

Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року;

Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція);

Міжнародних медико-санітарних правил 2005 року;

Міжнародної конвенції із запобігання забрудненню з суден 1973 року;

Конвенції про захист Чорного моря від забруднення;

Водного кодексу України;

Кодексу торговельного мореплавства України;

Митного кодексу України;

Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів”;

Закону України “Про ветеринарну медицину”;

Закону України “Про державний кордон України”;

Закону України “Про Державну прикордонну службу України”;

Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”;

Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”;

Закону України “Про карантин рослин”;

Закону України “Про прикордонний контроль”;

Закону України “Про морські порти України”;

Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”;

Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011року № 400/2011;

Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 464/2011;

Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 454/2011;

Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 751;

Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 (далі – Типова технологічна схема пропуску);

Типової технологічної схеми здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 (далі – Типова технологічна схема здійснення митного контролю водних транспортних засобів);

Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року № 1030;

Переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), у разі переміщення їх через митний кордон України, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року № 1031;

Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2009 року № 1137;

Правил санітарної охорони території України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 року № 893;

Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 року № 801;

Правил охорони внутрішніх морських вод від забруднення та засмічення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 269;

Порядку створення зон митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 травня 2012 року № 583, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за № 879/2119

Порядку митного оформлення та контролю за переміщенням припасів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року №  626, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2012 року за № 999/21311;

Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29 серпня 2011 року № 627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2011 року за № 1117/19855 (далі − Порядок дій посадових осіб органів охорони державного кордону);

Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2015 № 308, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за № 486/26931 (далі – Порядок виконання митних формальностей на морському транспорті);

Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 червня 2013 року № 430, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 липня 2013 року за № 1230/23762;

Типового положення про службу морської безпеки, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 25 серпня 2011 року № 339, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2011 року за № 1233/19971;

Порядку організації охорони морських та річкових портів, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року № 198, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2013 року за № 654/23186;

Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року № 190, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за № 632/23164;

Положення про морські екологічні інспекції, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 04 листопада 2011 року за № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за N 1348/20086;

Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08 вересня 1999 року № 204, зареєстрованого в Міністерстві юстиці України 15 листопада 1999 року за № 787/4080;

Положення про Головну державну фіто санітарну інспекцію, державні фітосанітарні інспекції в Автономній Республіці Крим, областей, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 травня 2013 року № 257, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року № 829/21141;

Положення про пункт державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті, затвердженого наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства агропромислового комплексу від 19 липня 1999 року № 18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 1999 року № 520/3813.

3. Згідно з нормами законодавства України в Технологічній схемі вживаються терміни в такому значенні:

адміністрація морського порту – філія, що утворена в Ренійському морському порту державним підприємством “Адміністрацією морських портів України” відповідно до Закону України «Про морські порти України»;

зміна прикордонних нарядів – прикордонний наряд відділу прикордонної служби “Рені”, призначений для здійснення охорони державного кордону, прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів та вантажів на ділянці відділу, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України;

підрозділ митного оформлення – відділ митного оформлення №2 митного поста “Ізмаїл” Одеської митниці ДФС;

режимна зона пункту пропуску – зона прикордонного контролю та зона митного контролю;

старший зміни підрозділу митного оформлення – посадова особа відділу митного оформлення №2 митного поста “Ізмаїл” Одеської митниці ДФС, за визначенням керівництва митного поста.

старший прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон (далі – Ст. п/н) – прикордонний наряд призначений для безпосереднього керівництва діями прикордонних нарядів в пункті пропуску. Ст. п/н безпосередньо підпорядковується старшому зміни прикордонних нарядів відділу прикордонної служби “Рені” (далі – СЗПН).

Інші терміни і поняття вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України, Законах України “Про прикордонний контроль”, “Про державний кордон України”, “Про Державну прикордонну службу України”, Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, Закону України “Про морські порти України” та інших нормативно-правових актах.

4. Ця Технологічна схема є документом, який згідно з пунктом 2 статті 25 Закону України “Про прикордонний контроль”, визначає загальний порядок організації та здійснення всіх визначених законодавством України видів контролю у пункті пропуску для міжнародного морського сполучення “Ренійський морський порт”, послідовність та особливості виконання своїх безпосередніх обов’язків під час пропуску через державний кордон України морських суден, осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів), що переміщуються цими транспортними засобами, відділом прикордонної служби “Рені” Ізмаїльського прикордонного загону, відділом митного оформлення №2 митного поста “Ізмаїл” Одеської митниці Державної фіскальної служби України (далі – ДФС), іншими державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пункті пропуску.

Положення цієї Технологічної схеми підлягають виконанню всіма посадовими особами відділу прикордонної служби “Рені”, підрозділу Одеської митниці ДФС, інших державних органів, уповноважених здійснювати відповідні види контролю в пункті пропуску, Ренійської філії ДП АМПУ «Адміністрація Ренійського морського порту» (далі – Адміністрація порту) та іншими учасниками портового співтовариства, в частині, що стосується пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів та вантажів, що переміщуються ними, при прибутті (вибутті) в порт (з порту) суден закордонного плавання.

5. Правила заходу суден до морського порту і виходу з морського порту, порядок подання інформації про прибуття та відхід суден, порядок користування засобами зв’язку в акваторії морського порту, порядок надання лоцманських послуг, плавання суден в акваторії морського порту, проведення необхідних заходів з безпеки мореплавства, інші питання мореплавства і т.д., згідно із статтями 9 та 17 Закону України “Про морські порти України”, що визначаються у Зводі звичаїв та Обов’язкових постановах морського порту Рені.

6. Пропускний та внутрішньооб’єктовий режим на території морського порту, встановлюється адміністрацією порту на підставі пункту 1.4 та абзацу другого пункту 2.7 Порядку організації охорони морських та річкових портів, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року № 198, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2013 року за № 654/23186. Положення про забезпечення пропускного та внутрішньооб’єктового режиму на території Ренійського морського порту погоджується із Ізмаїльським прикордонним загоном, Одеською митницею ДФС.

Контроль за встановленим режимом перебування і переміщення в межах морського порту здійснюється службою морської безпеки, загоном охорони морського порту спільно з Ізмаїльським прикордонним загоном з дотриманням вимог міжнародних договорів України.

7. Технологічні процеси, пов'язані із ввезенням (вивезенням) в (з) Ренійський морський (ого) порт(у), а також переміщенням у межах морського порту вантажів, багажу, транспортних засобів та обслуговуванням пасажирів, із використанням інформаційної системи портового співтовариства (після її впровадження) визначаються Технологічною схемою, яка затверджується Адміністрацією морського порту відповідно до наказу Мінінфраструктури від 05 червня 2013 року №348.

8. В пункті пропуску для міжнародного морського сполучення “Ренійський морський порт” особи, транспортні засоби та вантажі, що перетинають державний кордон України, згідно з пунктом 5 Типової технологічної схеми пропуску, підлягають прикордонному, митному контролю та контролю суден з метою забезпечення безпеки плавання.

Санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль окремих товарів та контроль за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), в пункті пропуску для морського сполучення здійснюється посадовими особами митного органу у формі попереднього документального контролю згідно із вимогами Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року № 1030.

У випадках, встановлених законодавством України, товари пропускаються через державний кордон після здійснення посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей, зазначених видів державного контролю, з внесенням відповідної підстави в загальну декларацію або у разі застосування ІСПС, із використанням такої системи.

9. Контроль суден у пункті пропуску державними органами, уповноваженими здійснювати відповідні види контролю в пункті пропуску (далі – контролюючі органи), згідно з абзацом четвертим пункту 10 Типової технологічної схеми пропуску, здійснюється, як правило, документально, у приміщеннях контролюючих органів до прибуття (вибуття) судна до (із) порту.

У разі наявності конкретних підстав щодо необхідності здійснення контролю безпосередньо на судні такий контроль здійснюється посадовими особами контролюючих органів, якими ініційовано проведення контролю на судні, без затримки вантажних операцій із зазначенням таких підстав в ІСПС або на генеральній декларації з посиланням на конкретну норму діючого законодавчого нормативно-правового акту України.

У разі наявності епідеміологічного ризику (інших видів ризиків) для безпеки держави та громадського здоров’я, вантажні операції здійснюються тільки після отримання судном права на вільну практику.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кодекс торговельного мореплавства України регулює відносини, що виникають...
Пов'язана з використанням суден для перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти, рибних та інших морських промислів, розвідки...

Закон україни №
У кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№47 52, ст. 349)

Кодекс торговельного мореплавства України; Закон України «Про транспорт»
Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських...

Кодекс торговельного мореплавання України
Обов'язкові постанови по Ізмаїльському морському торговельному порту (далі «Обов'язкові постанови») розроблені та видані згідно зі...

Види механізмів фінансової підтримки суб’єктів торговельного підприємництва...
Ицтва у сфері зовнішньоекономічної діяльності механізми фінансового забезпечення потребують типологізації. Типологізація важлива...

Нові вимоги до проведення обшуку у 2018р
Кримінального процесуального кодексу України, внесені на підставі Закону України №2147а-19 «Про внесення змін до Господарського процесуального...

Єднаної територіальної громади
Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких...

Рішення проект від 12 липня 2016
Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких...

Лігоненко Л. Д., Ушакова км. Економіка торговельного підприємства
Методичні рекомендації з формування складу витрат І порядку їх планування в торговельній діяльності Наказ Міністерства економіки...

Законодавство України з питань державної митної справи
Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода...

Законодавство України з питань державної митної справи
Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода...

Статут
Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України...

7. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення
Конституції України, Земельного кодексу України, розділу ХІІ податкового кодексу України, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про...

Законодавства України з безпеки судноплавства
Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства, Інспекції державного портового нагляду під час виконання ними процедур...

Стату т
Цей Статут розроблений у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону...

Асоціація приватних нотаріусів Харківської області
Цивільного кодексу України та ст. 120 Земельного кодексу України в редакції Закону

Закон України від 7 липня 2011 р. N 3609-vi
Про внесення змін до податкового кодексу україни та деяких інших законодавчих актів україни щодо вдосконалення окремих норм податкового...

Про внесення змін до Податкового кодексу України
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№1317, ст. 112) такі зміниБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт