Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «Діамантбанк» опитувальний лист

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «Діамантбанк» опитувальний лист

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Додаток № 5

до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення

клієнтів ПАТ «Діамантбанк»
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
клієнта - представництва юридичної особи, відокремленого підрозділу, філії юридичної особи, для договорів спільної діяльності, тощо
(для клієнтів банку, що знаходяться у підпорядкуванні, та/або управлінні іншої юридичної особи)(для здійснення банком ідентифікації згідно з вимогами Закону України “ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”).


Інформація по представництву юридичної особи, відокремленому підрозділу, філії юридичної особи, тощо

1

Найменування:

Повне найменування:
Скорочене найменування:
Найменування англійською мовою повне/скорочене (за наявності):2

Код за ЄДРПОУ(за наявності):

3

юридична адреса

(згідно установчих документів)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

поштова адреса*:


співпадає з юридичною адресою


не співпадає з юридичною (зазначити адресу)

4

Номери контактних телефонів, факсів, адреса електронної пошти*

Тел: ( ) -- , () -- , Факс: () - -

E-mail:

*У разі зміни фактичної адреси, номерів телефонів, факсів, та зміни E-mail- Клієнт повідомляє БАНК про зміни листом, що вважається невід'ємною частиною опитувального листа. При цьому переідентифікація із заповненням нового опитувального листа - не здійснюється.

5

Кількість працівників (кількість співробітників в штаті): ___________________
6

ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (інформація про яких унесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності))та/або майном;

(у разі потреби додати необхідну кількість рядків)


ПІП

Паспорт:

серія, номер, коли і ким виданий (для нерезидентів зазначити термін дії документа)

Громадянство

Дата народження

Адреса реєстрації

(місце проживання/місце перебування)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків України

Посада/

термін дії повноважень(до...)

Має право розпоряджатися: рахунками/ майном ( обрати необхідне)


____________

не присвоєно


рахункамимайном


____________

не присвоєно


рахункамимайном


____________

не присвоєно


рахункамимайном
7

Дані про наявні ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серія, номер, ким видана, дата видачі, термін дії) (у разі потреби додати необхідну кількість рядків):

Ліцензії ( дозволи):
відсутнінаявні (заповнити таблицю)

Назва

серія

номер

Ким видана

Дата видачі

Термін дії

8

Характеристика суті діяльності (опис діяльності тощо): ___________________________________________________________________________________________

9

Перелік банківських послуг (продуктів), якими користується або планує користуватись юридична особа:
розрахунково-касове обслуговування
кредитування
депозити
зарплатно-картковий проект
гарантії
купівля-продаж валютиІнше (зазначити які саме)

10

Р

ахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку,код банку, номер рахунку):
Рахунки в інших банках відсутні

(у разі потреби додати необхідну кількість рядків)Банк

МФО

№ рахунків

11

Інформація щодо подання звітності (зокрема , Баланс та Звіт про фінансові результати )

Періодичність подання звітності до державних органів:
1 раз на рік
Щоквартально наростаючим підсумком з початку року
Інше ( зазначити) ______________________________

Останній Звіт був поданий до ( підкреслити необхідне та зазначити дату) : державних органів/вищої організації, якій підпорядкований підрозділ( визначається згідно установчих документів)

за «___» квартал 20__року;

за «_______» півріччя 20__року

за « 20 » рік;

інше ___________
Новостворене представництво (відокремлений підрозділ, філія,) - строк подання звіту ще не настав
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «банк...
З метою виконання вимог чинного законодавства щодо ідентифікації, клієнта просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «банк...
З метою виконання вимог діючого законодавства щодо ідентифікації клієнта, просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «банк...
...

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів публічного...
Відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо) із зазначенням коду за едрпоу та місцезнаходження

Додаток №2 до Програми здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів Банку
З метою виконання вимог щодо ідентифікації клієнта., просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

До Програми проведення ідентифікації клієнтів ат „нк банк” Анкета...
Дякуємо за Ваш вибір ат “нк банк” своїм фінансовим партнером. З метою покращення якості банківських продуктів, які б максимально...

Опитувальний лист

Опитувальний лист

Опитувальний лист

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Анкета за результатами здійснення ідентифікації, верифікації
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму...

Анкета за результатами здійснення ідентифікації, верифікації
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму...

Опитувальний лист клієнта Депозитарної установи тов «ай бі кепітал»...
Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) осіб, що входять до складу органу управління

Формулювання вимог до програми. 3 Проектування програми 3 Кодування...
Ооп І програмної інженерії — stl- бібліотеку (Стандартну бібліотеку шаблонів C++) при створенні складних програмних проектів

П/р 26507309193 в пат «Діамантбанк»
Відповідно до ст. 33 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних...

Опитувальний лист клієнта Депозитарної установи тов «ай бі кепітал» – юридичної особи резидента
Дата та номер запису в єдр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про проведення державної реєстрації

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидента

Опитувальний лист клієнта тов «Фондова компанія «Трансферт»  юридичної особи-резидента
Закону України від 14. 10. 2014 року №1702-vii "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт