Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням виконавчого комітету

Рішенням виконавчого комітету

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
19.04.2013 145


Про внесення змін до Положення про надійну експлуатацію будівель та споруд і проведення ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 21.06.2006 № 320 

В зв'язку з внесенням змін до законодавчих актів, які регулюють питання в сфері містобудівної діяльності, враховуючи роз'яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо проведення ремонтних робіт на об'єктах комунальної власності територіальної громади м.Славутича від 14.12.2012 № 8/15-188-12, лист Державного комітету України з будівництва та архітектури від 30.04.2003 № 7/7-401, спільний лист Державного комітету України з будівництва та архітектури та Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 24.02.2005 № 7/8-134, керуючись спільним наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.1997 №32/288, Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, Постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409, Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", Законом України "Про архітектурну діяльность", ст.31, п.6. ст.59, п.5 ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
Внести зміни до Положення про надійну експлуатацію будівель та споруд і проведення ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності, затверджене рішенням виконавчого комітету Славутицької міської ради від 21.06.2006 № 320, виклавши його в новій редакції (додається).


Міський голова

В.П.УдовиченкоЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Славутицької міської ради

від 21.06.2006 № 320

(в редакції рішення виконкому

від 19.04.2013145)
П О Л О Ж Е Н Н Я

про надійну експлуатацію будівель та споруд


і проведення ремонтних робіт на об`єктах

комунальної власності м. Славутича
1.Загальна частина
1.1. Метою цього Положення є забезпечення збереження будівель і споруд шляхом належного догляду за ними, своєчасного і якісного проведення їх ремонтів, а також запобігання виникненню аварійних ситуацій.

1.2. Положення встановлює правила експлуатації і ремонту будівель і споруд, включаючи інженерні комунікації, освітлення та прилеглу до будівлі територію.

1.3. Положення є обов`язковим при проведенні планово-запобіжних ремонтів будівель і споруд комунальної власності, які знаходяться на балансі комунальних підприємств, відділу освіти та відділу культури ( далі - балансоутримовачі).

1.4. Система планово-запобіжних ремонтів будівель і споруд є сувокупностю організаційно-технічних заходів із спостереження, догляду, усіх видів ремонту, що здійснюється в установленому плановому порядку.

1.5. Відповідальність за виконання цього Положення несуть керівники підприємств, закладів та установ м.Славутича, які мають на балансі будівлі та споруди комунальної власності.

1.6. Контроль за дотриманням виконання вимог цього положення здійснює відділ комунальної власності, послуг і приватизації та відділ містобудування та архітектури.
2. Правила збереження будівель і споруд.
2.1.Будівлі і споруди в процесі експлуатації повинні перебувати під систематичним наглядом відповідних працівників комунальних підприємств та установ, відповідальних за збереження обєктів, які перебувають на балансі.

2.2.Технічні огляди за видами поділяються на: загальні (комплексні) та часткові (вибіркові). За періодичністью огляди діляться на: систематичні (чергові) та періодичні (позачергові).

2.2.1.При загальному огляді підлягає обстеженню вся будівля або споруда в цілому, включаючи всі конструкції будівлі або споруди, в тому числі інженерне обладнання та мережі в рамках актів розмежування відповідальності, різні види оздоблення і всі елементи зовнішньгого благоустрою.

2.2.2.При частковому огляді обстеженню підлягають окремі конструкції, види обладнання.

2.2.3.Чергові загальні технічні огляди будівель здійснюються двічі на рік – весною та восени.

2.2.4.Весняний огляд має на меті обстеження стану будівлі (споруди) після танення снігу чи зимових морозів та дощів.

Під час весняного огляду уточнюються обсяги робіт з поточного ремонту будівель (споруд), що проводиться у літній період, і робіт з капітального ремонту для включення їх у план поточного або наступного року.

Під час весняного технічного огляду необхідно:

 • ретельно перевірити стан несучих і огороджувальних конструкцій (стіни та покрівля) і виявити можливі пошкодження, що виникли в результаті атмосферних та інших впливів;

 • встановити дефектні місця, що потребують тривалого спостереження;

 • перевірити механізми елементів вікон, дверей, ліхтарів, воріт та інших пристроїв, що відкриваються;

 • перевірити стан і впорядкувати водостоки, відмостки і зливоприймальники.

Під час осіннього огляду проводиться перевірка підготовки будівель і споруд до зими.

До цього часу мають бути закінчені всі роботи з поточного ремонту.

Під час осіннього технічного огляду необхідно:

 • ретельно переверіти несучі та огороджувальні конструкції (стіни та покрівля) будівель і споруд та вжити заходів щодо усунення різного роду щілин і зазорів;

 • перевірити підготовленність покриттів будівель до зчищення снігу і потрібних для цього засобів (робочий інвентар), а також стан жолобів і водостоків;

 • перевірити справність та готовність до роботи в зимових умовах елементів вікон, ліхтарів, дверей та інших пристроїв , що відкриваються.

2.3.Крім чергових оглядів, можуть бути позачергові огляди після стихійного лиха (пожежі, ураганних вітрів, великих злив чи снігопадів, землетрусів та ін.) або аварій. Позачерговий огляд призначається також у випадку виявлення деформації у будівлях.

2.4.При спостереженні за станом будівель і споруд потрібно:

- при необхідності, проводити за допомогою геодезичних інструментів перевірку положення основних конструкцій будівель і споруд на просадних грунтах;

- підтримувати в належному стані планування землі біля будівлі і споруди для відводу атмосферної води. Спланована поверхня землі повинна мати нахил від стін будівлі. Отмостка навколо будівлі повинна бути в справному стані. Щілини між асфальтовими і бетонними вимощеннями (тротуарами) і стінами будівлі повинні бути відремонтовані;

- стежити за справним станом покрівлі та пристроїв для відведення атмосферних і талих вод з даху будівлі;

- стежити за щільністю прилягання покрівлі до стін, парапетів, труб, антенних пристроїв і інших конструкцій , що виступають;

- своєчасно прибирати сніг від стін та з покритів будівель і споруд. При очищенні покрівлі забороняється застосовувати інструменти ударної дії, що можуть пошкодити покрівельні матеріали;

- не допускати складування матеріалів, відходів виробництва і сміття, а також улаштування квітників і газонів безпосередньо біля стін будівлі;

- не допускати викидання біля стін будівель відпрацьованих води та пару;

- не допускати розповсюдження у будівлі вологи, що виникає через пошкодження гідроізоляції фундаментів;

- стежити за справним станом внутрішніх мереж водопостачання, каналізації і теплопостачання, не допускати витікання у з`єднаннях і через тріщини стінок труб, фасонних частин і пристроїв;

- стежити за нормальною роботою вентиляційних систем;

- періодично контролювати стан дерев`яних ферм, перекриттів та інших конструкцій будівель і споруд. Забезпечувати постійне провітрювання повздовжніх просторів у будівлях;

- приділяти особливу увагу закладним елементам цегляної кладки чи бетонних конструкцій, а також місцям значних температурних перепадів;

- у випадку появи в кам`яних чи бетонних стінах, у залізобетонних колонах, прогонах, фермах, балках і плитах тріщин негайно встановлювати на них маяки і проводити ретельне спостереження за поведінкою тріщин і конструкції в цілому;

- стежити за вертикальністю стін і колон;

- організувати спостереження за станом захисного шару в залізобетонних конструкціях, особливо тих, що перебувають в агресивному середовищі;

- вести спостереження за станом швів і з`єднувальних металевих конструкцій (зварних, клепаних,болтових);

- організувати ретельне спостереження за станом стиків збірних залізобетонних конструкцій;

- не допускати пробивання отворів в несучих і огороджуючих конструкціях без письмового дозволу осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію будівлі чи споруди та відповідного рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради;

- не допускати перевантажень будівельних конструкцій.

2.5.Стан протипожежних заходів в усіх будівлях і спорудах має бути перевірений співробітниками підприємства, відповідальними за пожежну охорону в терміни, що залежать від специфічних умов експлуатації будівель, але не менше ніж один раз на три місяці з складанням відповідного акту встановленного зразка.

2.6.Крім наведених завдань, метою технічних оглядів є розробка пропозицій щодо поліпшення технічної експлуатації будівель, а також якості проведення усіх видів ремонту.

2.7.У приміщеннях має підтримуватися проектний температурно-вологістний режим. Не допускається виникнення конденсату на внутрішній поверхні огороджувальних конструкцій.

2.8.Не допускати надлишкові навантаження на конструкції за рахунок встановлення різного роду тимчасових пристроїв та обладнання при проведенні будівельно-монтажних робіт.

2.9.Вся технічна документація на здані в експлуатацію будівлі і споруди (затверджений технічний паспорт, проект, робочі креслення, дані про геологічні умови ділянки забудови, акт прийняття в експлуатацію з документами про характеристики застосованих матеріалів, умови і якість проведення робіт, акти на приховані роботи, документація на проведену реконструкцію та перепланування, якщо такі мають місце, а також відомості про відхилення від проекту і недоробки на момент вводу об`єкта в експлуатацію) повинна зберігатися в архіві відповідного комунального підприємства та установи в управлінні яких знаходиться об`єкт.

2.10.Обов’язки із спостереження за експлуатацією будівель і споруд покладаються на керівників та відповідних працівників комунальних підприємств, установ, які в своїй роботі повинні керуватися Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, Правилами обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997 № 32/288, передбаченими правилами та нормами технічної експлуатації, та цим Положенням.

2.11.Склад комісії із загального огляду будівель і споруд призначається директором комунального підприємства, відповідно до об`єктів, які знаходяться в управлінні даного комунального підприємства, з включенням відповідного специаліста відділу комунальної власності, послуг і приватизації (при необхідності), а також осіб, що безпосередньо експлуатують будівлю, та депутата міської ради – члена постійної діючої комісії з питань комунальної власності (за згодою).

2.12. Результати всіх видів оглядів мають бути оформлені актами, в яких зазначаються виявлені дефекти.
3.Правила проведення ремонтних робіт
3.1. Ремонт будівель і споруд

3.1.1.Ремонт будівель і споруд є комплексом технічних заходів, спрямованих на підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій.

3.1.2.Ремонтні роботи для будівель і споруд поділяються на два види:

 • поточний ремонт (для нормального та задовільного стану);

 • капітальний ремонт (для не придатного до нормальної експлуатації стану будівель (споруд) або окремих конструкцій).


3.2. Поточний ремонт
3.2.1.Поточний ремонт будівель і споруд – це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне і своєчасне підпримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання. Якщо будівля в цілому не підлягає капітальному ремонту, комплекс робіт поточного ремонту може враховувати окремі роботи, які класифікуються як такі, що відносяться до капітального ремонту (крім робіт, які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі). Поточний ремонт повінен провадитись з періодичністю, що забезпечує ефективну експлуатацію будівлі або обєкта з моменту завершення його будівництва (капітального ремонту) до моменту постановки на черговий капітальний ремонт (реконструкцію).

3.2.2.Перелік робіт з поточного ремонту надано в “Примірному переліку послуг з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд ” затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 10.08.2004 №150.

3.2.3.Роботи з поточного ремонту виконуються регулярно протягом року за графіками, що складаються комунальними підприємствами на основі актів загальних, поточних і позачергових оглядів комісії.

3.2.4.Пошкодження аварійного характеру, що загрожують безпеці людей чи призводять до пошкодження обладнання, до зруйнування конструкції будівлі, повинні усуватися негайно, з складанням відповідного акту.

3.3. Капітальний ремонт
3.3.1.Капітальний ремонт будівель і споруд – це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання в зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращення планування будівлі і благоустрою території без зміни будивельних габаритів обєкта. Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт екстлуатації будівлі в цілому або ії части (за умови їх автономності).

3.3.2.Перелік робіт з капітального ремонту надано в “Примірному переліку послуг з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд ” затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово – комунального господарствавід від 10.08.2004 №150.

3.3.3.Капітальний ремонт будівель і споруд може бути комплексним, що охоплює будівлю чи споруду в цілому, або вибірковим, що складається з ремонту окремих конструкцій будівлі, споруди або окремонго виду інженерного обладнання.

3.3.4.Вибірковий капітальний ремонт проводиться:

 • якщо комплексний ремонт будівлі може викликати серйозні перешкоди в роботі будівлі ( споруди);

 • при великому зношенні окремих конструкцій;

 • при економічній недоцільності проведення комплексного капітального ремонту.

3.3.5. При проведенні вибіркового капітального ремонту слід у першу чергу передбачити ремонт тих конструкцій, через вади яких можуть постраждати інші частини будівлі чи споруди (покрівля, водосточна мережа, водопровідно-каналізаційні пристрої та ін.)

3.3.6.Вибірковий капітальний ремонт будівель і споруд, залежно від умов експлуатації відповідних конструкцій чи видів інженерного обладнання, повинен здійснюватися відповідно до ступеня їх зношення.

3.3.7.При проведенні капітального ремонту не допускається заміна існуючих конструкцій такими, що не відповідають діючим технічним умовам і нормам нового будівництва.

3.3.8.Роботи з капітального ремонту визначаються на основі актів загальних, поточних і позачергових оглядів комісій. Також необхідно враховувати термін зносу будівель та його елементів згідно діючих нормативів.

3.3.9.При реконструкції технологічних обєктів необхідно враховувати роботи повязані з утриманням будівель та споруд в яких знаходиться дане обладнання.
3.4. Планування заходів планово-запобіжних ремонтів
3.4.1. Усі роботи, передбачені системою планово-запобіжних ремонтів на будівлях і спорудах, виконуються за річними планами (графіками), що затверджені керівниками відповідних комунальних підприємств та установ.

3.4.2. У річних планах-графіках встановлюються терміни проведення планових технічних оглядів, поточних і капітальних ремонтів з розподілом усіх заходів за місяцями.

3.4.3. Плани ремонту складаються на основі даних технічних оглядів будівель і споруд, окремих конструкцій і видів інженерного обладнання.

3.4.4. План капітального ремонту складається комунальними підприємствами і установами в грошовому еквіваленті і натуральних показниках і повинен містити:

 • затверджений титульний список об'єктів ремонту;

 • перелік основних робіт;

 • кошторисну вартість робіт;

 • календарні графіки ремонтів;

 • потребу в основних матеріалах, будівельних виробах, транспорті, засобах механізації і робітниках.

3.4.5. Усі об'єкти, які підлягають ремонту, включаються в титульний список поіменно.

3.4.6. Планування ремонту передбачає можливість цілорічного проведення робіт з метою скорочення термінів усунення дефектів.

3.4.7. Ремонт будівель і споруд, слід проводити в період найменшого завантаження або цілковитого їх зупинення.


3.5. Порядок складання і затвердження документації на проведення ремонтів
3.5.1. На всі види ремонту розробляється проектно-кошторисна документація. Проектування здійснюється в одну стадію. У складі проектно-кошторисної документації повинні бути:

 • коротка пояснювальна записка, що містить у собі обгрунтування технічних рішень, техніко-економічні показники і міркування щодо організації ремонтних робіт;

 • робочі креслення;

- кошторисна документація.

3.5.2. Проектно-кошторисна документація на ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення розробляється згідно з "Інструкцією про склад, порядок розробки, погодження і затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлових будівель" ВСН 55-87р, на ремонт об'єктів благоустрою - згідно з Порядком проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 N 154, зареєстрованим в Мін'юсті України 12.02.2004 за N 189/8788.

3.5.3 На початку розробки проектно-кошторисної документації з ремонту проводиться технічне обстеження і визначається фізичний та моральний знос об'єктів. (технічне обстеження відібраних для ремонту будівель і споруд проводиться з метою визначення їх дійсного технічного стану, ступення зношення основних конструкцій, а також отримання потрібних обмірювальних креслень обєктів, що не мають певних архівних даних. Натурними обмірами конструктивних елементів і частин будівель чи споруд мають бути встановлені точні розміри основних конструкцій, вузлів та деталей, висоти приміщення, ширини і висоти віконних та дверних отворів тощо).

Робочий проект з капітального ремонту складається з таких розділів:

а) для об'єктів житла, соціальної сфери і комунального призначення:

- загальна пояснювальна записка;

- архітектурно-будівельні рішення;

- технологічні рішення (при необхідності);

- рішення з інженерного обладнання;

- проект організації капітального ремонту;

- кошторисна документація;

б) для об'єктів благоустрою:

- загальна пояснювальна записка;

- організація ремонтно-будівельних робіт;

- оцінка впливу на довкілля;

- робоча документація;

- кошторисна документація.

3.5.4. Виходячи з технічної та технологічної складності капітальних та поточних ремонтів об'єктів житла, соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, за узгодженням сторін склад і зміст розділів проектно-кошторисної документації може зменшуватись. При цьому в обов'язковому порядку розробляються документи, за якими визначаються фізичні обсяги робіт (дефектний акт із зазначенням умов виконання робіт) та кошторисна документація. Зразок форми дефектного акту додається. Дефектний акт на проведення робіт складають окремо для кожної будівлі (споруди) з виконанням обмірювань у натурі та з наведенням формул розрахунків з кожного виду робіт і зазначенням приміщення, поверхів. До дефектного акту повинна бути додана коротка пояснювальна записка. Дефектні акти та кошторис мають бути перевірені та погоджені відділом комунальної власності, послуг і приватизації до початку робіт.

3.5.5. Затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт та проведення їх експертизи здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3.5.6. Вартість розробки проектно-кошторисної документації з ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою визначається за Правилами визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1-7-2000 (із змінами та доповненнями) на підставі "Збірника цін на проектні роботи для капітального ремонту будівель і споруд" із застосуванням поправочного коефіцієнту (за додатком 2 до зазначеного ДБН) та індексів визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт.

3.5.7. Вартість ремонтів житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою визначається за Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 (із змінами і доповненнями). Додаткові витрати, що враховують ускладнені умови виконання робіт, кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель та споруд, сезонні подорожчання тощо залежно від конкретних умов враховуються в кошторисній вартості ремонту на підставі проекту організації ремонту (ПОР) або, якщо ПОР у складі проектної документації не розробляється, згідно з умовами виконання робіт, зафіксованими у затвердженому замовником (інвестором) дефектному акті.

3.5.8. Якщо вартість прямих витрат технічно нескладних ремонтів визначається одним локальним кошторисом (як правило враховує один вид ремонтно-будівельних робіт), кошторисна документація може складатися з одного кошторису (на правах локального, об'єктного кошторису та зведеного кошторисного розрахунку) з урахуванням у ньому всіх витрат, встановлених кошторисними нормативами. Рішення з цього питання приймається розробником документації за узгодженням з інвестором (замовником).

3.5.9. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт з ремонту (капітального та поточного) застосовуються типові форми первинних документів з обліку в будівництві: Акт приймання виконаних підрядних робіт (типова форма N КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма N КБ-3).

3.5.10.Якщо в штатному розкладі підприємства відсутні фахівці для проведення технічного супроводу (складання дефектного акту, кошторису, перевірка проектно-кошторисної документації, здійснення технічного нагляду під час виконання ремонту) воно може укладати договори з організаціями, які мають ліцензію на виконання даних видів робіт згідно з Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та Законом України “Про архітектурну діяльність”. Проектно-кошторисна документація на об’єкти будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, підлягає погодженню відділом комунальної власності, послуг та приватизації.

3.5.11. При виявленні в процесі проведення ремонтно-будівельних і спеціальних робіт додаткових обсягів, що не враховані кошторисом, підрядна організація, за участю представників замовника, відділу комунальної власності, послуг і приватизації, складають акт за переліком додаткових робіт та обгрунтуванням необхідності їх виконання. При збільшенні вартості робіт на відміну від початкової – кошторис перезатверджується.

3.5.12. Робочі креслення на капітальний ремонт будівель і споруд повінні складатися: при переплануванні, при підсиленні основ, підсиленні чи частковій заміні фундаментів, кріплень при муруванні стін, при заміні чи підсиленні перекриттів, при заміні чи реконструкції покрівлі, при переобладнанні котельної, при газифікації, електрифікації будівлі чи споруди та в інших аналогічних випадках, відповідно до ТУ з проходженням експертиз згідно з чинним законодавством та отриманням дозволу на виконання будівельних робіт в інспекції ДАБК м.Славутич.
3.6.Організація проведення ремонтних робіт
3.6.1. Для здійснення поточних та капітальних ремонтів на об”єктах коммунальної власності м.Славутич, на початку року складається перелік об”єктів, які потребують ремонтів, який затверджується рішенням виконкому Славутицької міської ради. В переліку вказуються об`єкти, види робіт та графік їх виконання.

3.6.2. Відділом комунальної власності, послуг та приватизації, після прийняття відповідного рішення виконкому Славутицької міської ради через ЗМІ оприлюднюєтся вищевказаний перелік для інформування потенційних виконавців ремонтих робіт.

3.6.3. Роботи з усіх видів ремонту можуть виконувати підрядні організації , якщо вони мають обладнання, досвід та ліцензію на виконання таких робіт, згідно з законодавством.

3.6.4. При поєднанні ремонтно-будівельних робіт з капітальним ремонтом обладнання, а також при проведенні капітального ремонту будівель і споруд, без припинення експлуатації об`єкта, обов`язково розробляється та узгоджується з усіма учасниками проект проведення робіт за участю підрядної організації та замовника.

3.6.5. При проведенні ремонтних робіт слід керуватися нормативно-технічною документацією з проведення будівельних робіт і правилами прийняття окремих видів робіт при спорудженні будівель і споруд, що діють на час ремонту.

3.6.6. Ремонтно-будівельні роботи повинні проводитися з додержанням діючих правил техніки безпеки, правил протипожежної охорони, охорони праці і виробничої гігієни.

3.6.7. Щоденний контроль і нагляд за якістю і строками виконання ремонтних робіт здійснюється відповідними фахівцями комунальних підприємств та установ. Вибірково відділом комунальної власності, послуг та приватизації проводяться перевірки виконання ремонтних робіт та ведення виконавчої документації.

3.6.8. В процесі капітального ремонту будівель і споруд проводяться проміжне приймання і огляд прихованих робіт, а також робіт, від якості виконання яких залежить технічний стан будівлі і споруди та їх частин. Проміжний огляд призначається також у випадку виявлення деформації у будівлях, які ремонтуються.

3.6.9. Результати оглядів оформляються актами за участю ремонтно-будівельних служб, проектної організації, ремонтно-будівельної організації, а також осіб, які відповідальні за надійну та безпечну експлуатацію, збереження і своєчасний ремонт закріплених за ними будівель і споруд.

3.6.10. Вся проектна і виконавча документація з проведення ремонтів формується та зберігається у відповідному комунальному підприємстві та установі, на яке покладено управління даним об`єктом разом з документами будівництва об`єкта.

3.6.11. Об`єкти після закінчення робіт з ремонту надаються замовником до прийняття. Комісія з остаточного приймання робіт призначається директором комунального підприємства, установи, у якого знаходиться об`єкт в управлінні. При прийманні об'єктів в експлуатацію комісії мають керуватися діючими нормами і технічними умовами.

3.6.12. Приймання в експлуатацію об'єктів з недоробками, що перешкоджають їх експлуатації і погіршують санітарно-гігієнічні умови та безпеку праці працюючих, заборонено.

3.6.13. Технічна документація, що надається ремонтно-будівельною організацією при здачі відремонтованих об`єктів, повинна містити у своєму складі :

-проектно - кошторисну документацію (виконавчі креслення, кошториси);

-загальний журнал робіт;

-акти проміжних приймань і оглядів;

-акти приймання прихованих робіт;

-акти виконаних робіт;

іншу документацію, обов`язкову до подання за ДБН.

3.6.14. Акти комісії з прийняття відремонтованих будівель і споруд мають бути підписані та затверджені органом, що затвердив проектно-кошторисну документацію.Додаток до листа Держбуду України,

від 24.02.2005 N 7/8-134

та Держжитлокомунгоспу України

від 24.02.2005 N 4/3-260
(назва організації, що затверджує)
ЗАТВЕРДЖЕНО

"___" ____________ 20__
ДЕФЕКТНИЙ АКТ
На ремонт ___________________________________________________

(найменування об'єкту)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Умови виконання робіт _______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Обсяги виконання робіт


N з/п

Найменування робіт і витрат

Одиниця виміру

Кількість

Примітки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Склав __________________________________________________

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)
Перевірив _________________________________________________

(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)

Керуючий справами виконкому М.І. Дроганподілитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Умані (далі днз №23, дошкільний навчальний заклад №23) створений згідно з рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради народних...

Рішенням другої сесії
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом Нижньовербізької сільської ради та її виконавчого...

Відділ освіти виконавчого комітету
Первомайський на 2015-2017 роки, затвердженої наказом відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради від 26. 01....

Рішенням виконавчого комітету сільської ради
Нижньовербізькій сільській раді об’єднаної територіальної громади (рада) незалежно від способу фіксації та відтворення інформації,...

Рішенням виконавчого комітету
Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами...

Рішення проект 18. 03. 2016 №54 Про затвердження Регламенту виконавчого...
Затвердити Регламент виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради (додаток)

Засідання виконавчого комітету Чернівецької міської ради

Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

Інформаційна картка
Рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради про здійснення перепоховання

Література
Затверджено радою методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради

Інформаційна картка адміністративної послуги
Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради

Аналіз роботи закладів та відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради в 2015 році

475 регламен т
Порядок внесення змін, скасування, визнання такими, що втратили чинність, рішень Виконавчого комітету

Рішення виконавчого комітету
Цей Порядок розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі купАП)

Рішення виконавчого комітету
Цей Порядок розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі купАП)

Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради
Ефективність використання педпрацівниками технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі

До виконавчого комітету Карлівської міської ради
Прошу зареєструвати моє місце перебування/особи, чиї інтереси я представляю (необхідне підкреслити)

Видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Голопристанської міської радиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт