Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням Правління

Рішенням Правління

Сторінка1/27
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Введено в дію

наказом Голови Правління

АТ «ТАСКОМБАНК»

___ від «__» _______ 2015 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Правління

АТ «ТАСКОМБАНК»

Протокол

від «__» _______ 2015 р.
Голова Правління

АТ «ТАСКОМБАНК»
_____________ В.В. ДубєйТипова форма

публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» на укладання до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб

м. Київ, 2015


«Затверджено» рішенням Правління АТ«ТАСКОМБАНК»

від «__» _________ 2015 р.

Введено в дію з «__» _______ 2015 р. наказом Голови Правління АТ «ТАСКОМБАНК» №___ від «__» ________ 2015 р.

Публічна пропозиція АТ «ТАСКОМБАНК»

на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб

Київ, 2015 р.ЗМІСТ

Розділ 1. Терміни та поняття 4

Розділ 2. Загальні положення 9

Розділ 3. Предмет Договору 9

Розділ 4. Загальні права та обов’язки Клієнта та Банку 10

Розділ 5. Ідентифікація, верифікація, Аутентифікація та вивчення Клієнта 13

Розділ 6. Відповідальність сторін 14

Розділ 7. Обставини форс-мажор 15

Розділ 8. Вирішення спорів 15

Розділ 9. Зміна умов Договору та порядок розірвання Договору 15

Розділ 10. Персональні дані та банківська таємниця 16

Розділ 11. Заключні положення 17

Розділ 12. Місцезнаходження та реквізити Банку 17

Правила надання послуг фізичним особам з відкриття, обслуговування та використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів (платіжних карток) 18

1. Загальні положення 18

2. Відкриття, обслуговування та закриття поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів (платіжних карток) 18

3. Права та обов’язки Клієнта та Банку 21

4. Відповідальність Сторін 24

5. Порядок закриття рахунку і розірвання договору 25

6. Правила оформлення ЕПЗ (платіжних карток) 26

7. Правила безпеки користування платіжними картками 26

8. Особливості обслуговування Кредитного ліміту на ПР/ПР з ПК 26

9. Правила використання сервісних карток Priority Pass 29

10. Сервіси компанії Visa 30

11. Сервіси компанії MasterCard 32

Правила відкриття, обслуговування вкладних (депозитних) рахунків та умови розміщення банківських вкладів 34

1. Загальні положення 34

2. Загальний порядок відкриття та обслуговування вкладних (депозитних)рахунків 34

3. Права та обов’язки Вкладника та Банку 35

4. Особливості обслуговування депозиту «Максимум капітал» 36

5. Особливості обслуговування депозиту «Стабільний дохід» 37

6. Особливості обслуговування депозиту «Авансовий» 37

7. Особливості обслуговування депозиту «Зростаючий» 37

8. Особливості відкриття та обслуговування вкладів на вимогу «Ощадний рахунок» 38

9. Параметри депозитних продуктів: 38

Правила надання послуг в ІБ «ТАС24» АТ «ТАСКОМБАНК» 39

1. Загальні положення 39

3. Правила прийняття та обробки Доручень 40

4. Правила роботи з ЕЦП 41

5. Права та обов'язки Сторін. 41

6. Відповідальність Сторін 43

7. Відключення доступу до ІБ «ТАС24» 43

Правила встановлення овердрафту через ІБ «ТАС24» за поточним рахунком, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів 44

1. Загальні положення 44

2. Порядок встановлення та обслуговування овердрафту за поточним рахунком, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів 44

3. Порядок надання Овердрафту та погашення заборгованості 45

4. Права та обов‘язки сторін 46

5. Забезпечення 48

6. Гарантії 48

7. Відповідальність Сторін 49

Правила роботи та обслуговування клієнтів за допомогою Контакт-центру Банку. 50


Цим, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК», з однієї сторони, діючи відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (надалі за текстом – «Публічна пропозиція») з можливістю обслуговування фізичних осіб – резидентів та нерезидентів через інтернет-банкінг «ТАС24», Контакт-центр Банку, Банкомати, програмно-технічні комплекси самообслуговування та діючи на підставі ст. 633, 641, Цивільного кодексу України, бере на себе зобов’язання перед фізичними особами – клієнтами АТ «ТАСКОМБАНК», з іншої сторони, які акцептують (приймуть умови) цю Публічну пропозицію, способом та у формі, встановленій Банком, надавати послуги фізичним особам у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ТАСКОМБАНК» в порядку та на умовах, передбаченими цим Договором про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб за тарифами, які встановлені Банком, розміщені в доступних для клієнтів місцях в приміщеннях відділень Банку та оприлюднені на сайті Банку за електронною адресою: http://www.tascombank.com.ua (надалі – «Тарифи»).
Акцептування даної Публічної пропозиції здійснюється за адресами місцезнаходження відділень Банку, перелік яких оприлюднений на сайті Банку за електронною адресою: www.tascombank.com.ua, шляхом підписання відповідної Заяви-договору на оформлення пакету послуг та приєднання до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, а також по кожному окремому продукту шляхом підписання відповідної заяви-договору про надання банківського продукту.
При акцептуванні цієї Публічної пропозиції фізична особа зобов'язана надати Банку документи та відомості, необхідні та запитувані Банком для встановлення/з’ясування/ідентифікації її особи, суті діяльності, фінансового стану тощо. У разі ненадання фізичною особою необхідних Банку документів чи відомостей або умисного надання неправдивих відомостей щодо себе, вважається, що такі дії фізичної особи позбавляють Банк можливості надання цій особі банківських послуг, у зв’язку з чим Банк відмовляє такій фізичній особі в укладанні з нею Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та її обслуговуванні.
Дана Публічна пропозиція Банку набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на сайті Банку за електронною адресою: www.tascombank.com.ua та діє до дати офіційного оприлюднення заяви про відкликання Публічної пропозиції на сайті Банку за електронною адресою: www.tascombank.com.ua. Дана Публічна пропозиція, Заява-договір на оформлення пакету послуг та приєднання до Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, Правила надання послуг фізичним особам з відкриття, обслуговування та використання поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів (платіжних карток) (Додаток 1 до цієї Публічної пропозиції), Правила відкриття, обслуговування вкладних (депозитних) рахунків та умови розміщення банківських вкладів (Додаток 2 до цієї Публічної пропозиції), Правила надання послуг в ІБ «ТАС24» АТ «ТАСКОМБАНК» (Додаток 3 до цієї Публічної пропозиції), Правила встановлення овердрафту через ІБ «ТАС24» за поточним рахунком, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (Додаток 4 до цієї Публічної пропозиції), Правила роботи та обслуговування клієнтів за допомогою Контакт-центру Банку (Додаток 5 до цієї Публічної пропозиції), Тарифи, Заява-договір на відкриття поточного рахунку, Заява-договір на відкриття поточного рахунку з використанням електронних платіжних засобів та оформлення платіжної картки, Заява-договір на відкриття банківського вкладу для фізичних осіб «Максимум капітал», Заява-договір на відкриття банківського вкладу для фізичних осіб «Стабільний дохід», Заява-договір на відкриття банківського вкладу для фізичних осіб «Зростаючий», Заява-договір на відкриття банківського вкладу для фізичних осіб «Авансовий», Заява-договір на відкриття банківського вкладу на вимогу для фізичних осіб «Ощадний рахунок», Заява-договір на підключення до інтернет-банкінгу «ТАС24», Заява-договір на встановлення овердрафту через інтернет-банкінг «ТАС24», що укладаються на підставі цього Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, у випадку виявлення Клієнтом бажання відкрити поточний рахунок/оформити платіжну картку/банківський вклад/підключитися до інтернет-банкінгу «ТАС24»/встановлення овердрафту через інтернет-банкінгу «ТАС24» згідно з умовами, що визначені цим Договором про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, разом складають єдиний документ - Договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (надалі «Договір»).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішенням установчих зборів
України, Статуту Відкритого акціонерного товариства “Платинум Банк” (далі – Банк), визначає правові засади діяльності Правління Банку,...

За рішенням загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку...
Правління осбб – виконавчий орган, який обирається загальними зборами для керівництва діяльністю об’єднання

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...

Рішенням Правління

Рішенням Правління

Рішенням Правління
Перелік та опис рахунків, що будуть використовуються Розрахунковим центром при провадженні клірингової діяльності

Рішенням Правління
Загальних умов надання банківських послуг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям 23

Ат «таскомбанк» №407 від «17» жовтня 2013 р. Затверджено рішенням Правління
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Протокол №1/10 Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного...
Реєстраційна комісія призначена рішенням правління зат «Рівненський домобудівний комбінат» №1 від «08» жовтня 2010 р у складі

Петрова за домовленістю з головою правління жбк "Жовтневий" прибирала...
Відробивши два роки, Петрова попросила надати їй відпустку І компенсацію за невикористану відпустку. Голова правління відмовив Петровій...

Рішенням Правління
Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – нкцпфр), внутрішніх документів та...

II. Основні задачі І напрямки діяльності /функції
Кадрова служба є самостійним структурним підрозділом апарату управління підприємства (установи, організації, фірми) створюється І...

«затверджено» Рішенням Правління товариства Протокол №2 від 25. 09. 2014року
Нагороджується видатні фахівці, як наукові так І практикуючі працівники галузі фізичної та реабілітаційної медицини – за значний...

З відома І в присутності Голови правління осбб
Проведені загальні збори осбб І засідання правління оформлені у вигляді протоколів, які пронумеровані І в належному вигляді підшиті...

Правління національного банку україни постанов а
Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання І закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої...

Рішенням Правління
Біржа – фондова біржа, яка уклала з публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових...

Правління національного банку україни постанова
Національного банку України та розрахунки за якими проводяться за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", Правління

Рішення Правління
Рішення Правління: gf/B39/DP09: Еволюція кмк: Кодекс поведінки для кмк І політика кмкБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт