Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Конспект лекцій з дисципліни «звітність підприємства» для студентів напряму 030509 «Облік І аудит»

Конспект лекцій з дисципліни «звітність підприємства» для студентів напряму 030509 «Облік І аудит»

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

для студентів напряму

6.030509 «Облік і аудит»

Тернопіль-2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

для студентів напряму

6.030509 «Облік і аудит»

Тернопіль-2016

Конспект лекцій з дисципліни “Звітність підприємства” для студентів напряму 6.030509 “Облік і аудит” / Укладач: Кіляр О.Р. – Тернопіль, ТНТУ імені І.Пулюя, 2016. – 73с.

Укладач: Кіляр Олександра Романівна,

кандидат економічних наук,

доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Рецензент: Павликівська Ольга Іванівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту


Навчально-методичні матеріали розглянуті і затверджені на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

Протокол № 6 від «02» лютого 2016 р.

Схвалено і рекомендовано методичною радою факультету економіки та підприємницької діяльності.

Протокол № 4 від «29» лютого 2016 р.
ЗМІСТ

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

6

1.1. Суть і значення звітності.

6

1.2. Види звітності, їх характеристика.

6

1.3. Принципи організації звітності в Україні.

7

1.4. Якісні характеристики фінансової звітності.

8

1.5. Правові аспекти організації фінансової звітності в Україні.

9

1.6. Порядок подання звітності.

9

1.7. Відповідальність посадових осіб за достовірність і своєчасність подання звітності.

10

ТЕМА 2. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

11

2.1. Зміст і форма Балансу, загальні вимоги до розкриття його статей.

11

2.2. Методика складання Балансу та характеристика його статей.

14

ТЕМА 3. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

22

3.1. Зміст, та загальні вимоги до розкриття статей ф.№2 “Звіт про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) ”.

22

3.2. Методика заповнення Звіту про фінансові результати

23

3.3. Порядок формування інформації про сукупний дохід у Звіті про фінансові результати.

27

3.4. Розкриття інформації про елементи операційних витрат та прибутковості акцій у ф.№2.

29

ТЕМА 4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

29

4.1. Структура, зміст та основні вимоги П(С)БО

29

4.2. Методи визначення показників щодо руху грошових коштів.

30

4.3. Техніка заповнення форми № 3 (прямим методом) та форми № 3-н (непрямим методом) .

31

ТЕМА 5. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

37

5.1. Структура, зміст та основні вимоги П(С)БО 5.

37

5.2. Джерела інформації та зміст Звіту за ф.№4.

38

5.3. Методика складання звіту за ф.№4.

38

ТЕМА 6. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

40

6.1. Характеристика «Приміток до річної фінансової звітності».

40

6.2. Методика заповнення форми Приміток до річної фінансової звітності.

41

ТЕМА 7. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК І ЗМІНИ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ

43

7.1. Загальні вимоги та зміст П(с)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.

43

7.2. Порядок виправлення показників фінансової звітності внаслідок змін в облікових оцінках та обліковій політиці.

44

7.3. Виправлення показників фінансової звітності внаслідок помилкових записів у системі бухгалтерського обліку до і після дати балансу.

45

7.4. Узагальнення та розкриття інформації щодо виправлення помилок і змін у фінансових звітах

46

ТЕМА 8. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

47

8.1. Правові аспекти організації діяльності та ведення бухгалтерського обліку і складання звітності суб’єктами малого підприємництва.

47

8.2. Особливості складання ф.№1 – М та ф.№2 – М .

49

ТЕМА 9. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

52

9.1. Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності

52

9.2. Організація подання статистичної звітності

52

9.3. Терміни подання статистичної звітності.

53

9.4. Заповнення окремих фори статистичної звітності.

54

ТЕМА 10. СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ


64

10.1. Регламентація звітності за ЄСВ.

64

10.2. Порядок заповнення звіту за ЄСВ

65

10.3. Квартальна звітність до фсс з твп

72

Список літератури

73
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Облік в бюджетних установах [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі...

Курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : курс лекцій для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі...

Конспект лекцій з дисципліни «облік І звітність за міжнародними стандартами»...
Конспект лекцій з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності «Облік І аудит» / Укладач...

Методичні рекомендації розраховані для студентів IV курсу напряму...
Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів IV курсу напряму підготовки 030509 “Облік І аудит”. – Київ, 2015....

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму...
Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому...

Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму...
Конспект лекцій з дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної та заочної...

Програма проходження тренінгу для студентів Факультет обліку І фінансів...
Програма проходження тренінгу регламентує систему організаційних заходів, порядок проведення та підведення підсумків тренінгу студентів...

Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”)....

Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств»
Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спеціальності...

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму...
«Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит» денної та заочної форм навчання...

Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів 3 курсу...
Конспект лекцій з курсу “Управлінський облік” (для студентів спец. 050106 “Облік та аудит”) / Укл.: О.Є. Власова: хнамг, – Харків:...

Конспект лекцій з дисципліни «Екологія»
Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» для спеціальностей 03050401 «Економіка підприємств»; 03050901 «Бухгалтерській облік»; 03050201...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «облік у бюджетних установах»
Навчальна дисципліна “Облік у бюджетних установах” призначена для студентів напряму підготовки 030509 “Облік І аудит” усіх форм навчання...

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «звітність підприємств»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Звітність підприємств” для студентів денної та заочної форм навчання...

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для проведення практичних занять дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Конспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності”...
Конспект лекцій з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 020107...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт