Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1. Планування та проведення процедур закупівель належать винятково до повноважень тендерного комітету чи вповноваженої особи (осіб)

1. Планування та проведення процедур закупівель належать винятково до повноважень тендерного комітету чи вповноваженої особи (осіб)

Сторінка1/3
  1   2   3
Планування закупівель


Запитання:

Відповідь:

Планування закупівель на наступний рікМінекономрозвитку в листі від 14.09.2016 р. № 3302-06/29640-06 роз’яснило окремі питання проведення публічних закупівель замовниками.

1. Планування та проведення процедур закупівель належать винятково до повноважень тендерного комітету чи вповноваженої особи (осіб).

2. Не встановлено обов'язку замовника складати й затверджувати річний план закупівель на підставі кошторису (тимчасового кошторису), фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних коштів). При визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховуватися, зокрема, виходячи з потреби у відповідних товарах, роботах і послугах минулих років з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо.

3. Планування закупівель здійснюється замовником самостійно. У разі якщо замовником було проведено закупівлі відповідно до тимчасового кошторису, після затвердження та доведення кошторису на рік (у разі якщо замовником є розпорядник бюджетних коштів) обрання та проведення процедур закупівель здійснюється без урахування обсягів закупівель, проведених відповідно до тимчасового кошторису, керуючись установленими вартісними межами. При цьому в разі здійснення закупівлі з урахуванням планової потреби в товарах, роботах і послугах на рік за наявності тимчасового індивідуального кошторису (тимчасового індивідуального плану використання бюджетних коштів) замовник у договорах про закупівлю може зазначити суму договору згідно із ціною тендерної пропозиції, котру визнано найбільш економічно вигідною за результатами аукціону, чи ціною пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури), і взяти зобов'язання щодо оплати частини предмета закупівлі в межах доведеної суми, передбачивши умову стосовно оплати залишку предмета закупівлі винятково за наявності коштів згідно з постійним кошторисом (планом використання бюджетних коштів).

4. Замовник може періодично вносити зміни в річний план закупівель/додаток до річного плану відповідно до наявного фінансування, потреби в товарах, роботах, послугах тощо до здійснення відповідної закупівлі.

5. Замовник самостійно приймає рішення про використання електронної системи закупівель під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, котра встановлена для обов’язкового проведення процедур закупівель.Оприлюднення річного плану, додатка до річного плану закупівель та змін до нихФорма річного плану закупівель затверджена наказом № 490. При цьому згідно з цим же наказом додаток до річного плану закупівель складають за формою річного плану. По факту оприлюднюються як річні плани, так і додатки до них без поділу на два різних сегменти, тобто всі підряд. І лише за очікуваною вартістю можна зрозуміти, де річний план, а де додаток до нього.
У системі немає розмежування на первинний річний план (чи додаток до нього) і зміни до річного плану (додатка). Тож можна в пункті 9 (Примітки) форми річного плану закупівель зазначити: «Зміни».

Укладені угоди на початку року не більше 20 % від попереднього Договору. Чи відображати цю суму в додатку до річного плану на наступний рік, адже угода стосується договору попереднього року?

Обсяги закупівлі за додатковою угодою щодо продовження строку дії договору про закупівлю на підставі частини п’ятої статті 36 Закону № 922 (або частини шостої статті 40 Закону № 1197) не потрібно враховувати в річному плані закупівель на поточний рік, тому що в ньому відображають тільки процедури, які розпорядник запланував проводити в поточному році. Про відсутність необхідності внесення змін до річного плану при продовженні дії договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку нового року, в обсязі, що не перевищує 20 % суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, зазначено і в листі інформативного характеру Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (вих. № 3302-06/34307-06 від 27.10.2016). У даному листі сказано, що якщо розпорядник застосував частину п’яту статті 36 Закону № 922, то тендерний комітет/уповноважена особа. складає та затверджує річний план щодо закупівель, які планує провести без урахування обсягів, за якими виникли зобов’язання у зв’язку із продовженням строку дії договору про закупівлю в зазначеному випадку.

Визначення вартості предмета закупівлі

Очікувану вартість товарів, робіт та послуг визначають за кожним окремим предметом закупівлі. Предмет закупівлі визначають, керуючись Законом № 922 та на підставі Порядку № 454.

Яким чином вказувати у річному плані закупівель річну угоду, якщо розписати потрібно за кожний місяць?

Згідно частини 1 статті 4 Закону закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження. Отже в річному плані потрібно зазначити таку закупівлю і вказати орієнтований початок (місяць) проведення такої закупівлі.

Складання та затвердження додатку до річного плану та оприлюднення звіту про укладені договори

Згідно з ч. 1 ст.4 ЗУ “Про публічні закупівлі” закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 11 Закону для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб). Також частиною третьою статті 11 Закону визначено обов’язки тендерного комітету або уповноваженої особи серед яких, зокрема, зазначено :”планує закупівлі, складає та затверджує річний план закупівель” та “забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону”.

Враховуючи вище викладене та що відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи) доцільно складати та затверджувати додаток до річного плану саме тендерному комітету.

Що ж стосується оприлюднення звіт про укладені договори то таким оприлюдненням може займатися і комітет по допороговим закупівлям, але відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа.

Плани закупівель, затвердження, оприлюднення, підписання, внесення змін, та кількість змін до плану протягом року

Замовник складає річний план та додаток до нього щодо закупівель, які він планує провести. При складанні та оприлюдненні зазначених документів замовник керується ст. 4 Закону № 922 та наказом № 490.

Річний план та додаток до нього затверджують рішенням тендерного комітету (або уповноваженої особи).

Додаток до річного плану закупівель складають за формою річного плану закупівель шляхом заповнення відповідних полів в електронній системі закупівель на електронному майданчику.

Для оприлюднення зазначених документів секретар тендерного комітету замовника заповнює обов’язкові поля, що передбачені формою, затвердженою наказом № 490, шляхом унесення в них наявної інформації в електронній системі закупівель. У разі необхідності замовник може також зазначити додаткову інформацію про закупівлю, якщо заповнить необов’язкові поля, передбачені системою.

Після внесення усієї обов’язкової інформації, передбаченої формою документа, на неї накладається електронний цифровий підпис секретаря тендерного комітету. Електронною системою закупівель автоматично створюється документ, який у разі потреби замовник може роздрукувати.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону № 922 річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом 5 календарних днів з дня їх затвердження. Такі документи замовник оприлюднює на одному з електронних майданчиків.

Що стосується того, скільки разів замовнику дозволено вносити зміни до зазначених документів, то це питання замовник вирішує на свій розсуд, тобто такі зміни вносять у разі потреби.

Відповідальність за не оприлюднення додатка до річного плану та не проведення допорогових закупівель на суму більшу, ніж 50 тис. грн.

За не оприлюднення додатка до річного плану передбачена адміністративна відповідальність (ст. 16414 КУпАП). Так, згідно з ч. 1 16414 КУпАП не оприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства тягне за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб у розмірі від 700 до 1000 нмдг. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за зазначене правопорушення, тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб у розмірі від 1000 до 1500 нмдг.

Що стосується відповідальності за не проведення допорогових закупівель на суми від 50 тис. грн. і до 200 тис. грн. — для товарів та послуг (для робіт — до 1,5 млн. грн.) через електронну систему закупівель на сайті Prozorro — це право, а не обов’язок замовника.

Заповнення річного плану чи додатку до річного плану, який складається, наприклад, із 40 позицій

Взагалі, скласти та затвердити річний план або додаток до річного плану тендерний комітет може одразу по декількох предметах закупівель. Але при оприлюдненні річного плану (додатка до нього) в електронній системі закупівель замовник заповнює поля у цій формі на електронному майданчику окремо по кожному предмету закупівлі, оскільки такий механізм реалізовано в електронній системі закупівель.

При цьому на деяких майданчиках, річний план можна завантажити з попередньо сформованого документа у форматі Excel. Та в будь-якому випадку замовник має заповнити та оприлюднити рiчний план за формою, затвердженою наказом № 490.

Складання додатку до річного плану закупівель за новим класифікатором

Предмет закупівлі замовники визначають згідно з Порядком № 454. Додаток до річного плану закупівель складають за формою річного плану, затвердженою наказом № 490.

Отже, при складанні додатка до річного плану замовники керуються тими ж правилами, які встановлено й для річного плану.

Планування закупівлі коли не має постійного кошторису на рік, а кошторис затверджується по мірі надходження коштів

У цьому випадку планувати закупівлі в установі необхідно виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі на рік.

Розподіл предметів закупівлі з ідентичним кодом класифікатора якщо ці предмети мають різні КЕКВи (приклад - передплата періодичних видань та надання об’яви до газети мають один код 22210000-5 але різні КЕКВи 2210, 2240).

Відповідно до п. 18 ст.1 Закону України “Про публічні закупівлі”, предмет закупівлі визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник), за показником четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками четвертої – восьмої цифр Єдиного закупівельного словника, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг. Виключний перелік можливостей поділу предмету закупівлі товарів і послуг наведено в розділі ІІ вищезгаданого документу. Зазначаємо, що жодної вимоги стосовно розподілу предмету закупівлі в залежності від їх фінансування за різними кодами економічної класифікації видатків бюджету Порядок 454 не містить.

Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 визначає, що економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються ними відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування, а тому при затверджені Річного плану закупівель в ньому необхідно лише вказати всі КЕКВ, за якими планується здійснювати певну процедуру закупівлі.

Затвердження додатків до річного плану

Згідно частини 1 статті 4 Закону закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження. Згідно частиною 4 статті 11 Закону рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколом. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні тендерного комітету, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на його засіданні, або всіма уповноваженими особами. У разі відмови члена тендерного комітету або однієї з уповноважених осіб підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

Згідно частини 1 статті 10 Закону відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи).

Тому рекомендуємо річний план закупівель і додаток до річного плану закупівель затверджувати протоколом тендерного комітету.

Виготовлення електронних цифрових підписів до якого коду Єдиного закупівельного словника відноситься?

Прямого визначення коду для даних послуг в ДК 021:2015 не має. Можемо рекомендувати вам застосування наступного коду ДК для закупівлі зазначених послуг 72222300-0 “Послуги у сфері інформаційних технологій”.

З 17.01.2017 набрали чинності зміни до Порядку визначення предмета закупівлі відповідно до наказу Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі від 19.12.2016 № 2092. Відповідно до наказу предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник), за показником четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

3. Щодо створення тендерного комітету та призначення уповноважених осіб
Мінекономрозвитку від 30. 03. 2016 №557, замовник може одночасно створювати тендерний комітет, а також визначати уповноважену особу...

Щодо заповнення форми річного плану закупівель/річного плану закупівель,...
...

Регламент авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі. Онлайн»
Положення) встановлює загальний порядок організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт І послуг Слов’янською районною...

До участі в кваліфікаційному відборі запрошуються фізичні особи-...
Критерії відбору та кваліфікаційні вимоги до електронного майданчику з організації проведення закупівель та продажів

Протокол № шгв16(Т)131 від 09. 03. 2017 року засідання Тендерного...
Тендерного комітету філії гпу "Шебелинкагазвидобування" пат «Укргазвидобування»

Закону України
Затвердити Примірну тендерну документацію для процедур закупівель – відкриті торги та конкурентний діалог, що додаються

Опитувальний лист клієнта Депозитарної установи тов «ай бі кепітал» – юридичної особи резидента
Дата та номер запису в єдр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про проведення державної реєстрації

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих...
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих...
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Методичні рекомендації з проведення органами державної контрольно-ревізійної...
З метою забезпечення єдиного методологічного підходу до проведення органами державної контрольно-ревізійної служби перевірок дотримання...

Порядок доступу до публічної інформації
...

Голова Тендерного комітету
Лот №2 Технічна охорона об’єктів зв’язку по Дніпропетровській області (крім м. Дніпропетровськ)

Закон україни
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур надання адміністративних послуг у...

Протокол засідання тендерного комітету від
Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб...
...

Методичні рекомендації щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок
Розділ Б. Визначення та проведення аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики та рівень суттєвості 6

План закупівель (зміни до плану закупівель) на
Після складання відділом державних закупівель проекту загального плану закупівель за рішенням ректора можливі його корегування. Приклади...

Засідання тендерного комітету
Перевірка інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, щодо наявності/відсутності підстав...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт