Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1. Планування та проведення процедур закупівель належать винятково до повноважень тендерного комітету чи вповноваженої особи (осіб) - Сторінка 3

1. Планування та проведення процедур закупівель належать винятково до повноважень тендерного комітету чи вповноваженої особи (осіб)

Сторінка3/3
1   2   3
 (частина перша статті 629 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

Водночас відповідно до статті 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином зокрема відповідно до умов договору.

При цьому, відповідно до частини першої статті 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до частини першої статті 216 Господарського кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Поряд з цим, статтею 26 Закону передбачено можливість встановлення у договорі вимоги щодо  забезпечення виконання договору про закупівлю.

Так, Законом встановлено, що замовник має право вимагати від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо внесення такого забезпечення передбачено тендерною документацією. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 цього Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору.


Ми здійснили закупівлю комп’ютерної техніки на суму 195 тис. грн. яка була запланована річним планом, а у жовтні нам вділили субвенцію 43 тис. грн. на закупівлю даної техніки. Чи потрібно проводити тендер на 43 тис. грн. які не були заплановані

відповідь на питання міститься в листі від 14.09.2016 № 3302-06/29640-06 “Щодо планування закупівель”, розміщеному на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель за посиланням http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=ListiInformativnogoKharakteru.

Згідно зі ст. 4 Закону №922 від 25.12.2015(далі-Закон) «Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження». У Законі не встановлено прямої вимоги по оприлюдненню додатка до річного плану, якщо не плануються тендерні закупівлі. Крім того, в роз’ясненні МЕРТУ від 27.03.2015 №3302-05/9771-07 визначено, що додаток до річного плану складається у разі, якщо комітетом складено та затверджено річний план. Відповідно до п.2 Наказу МЕРТУ №490 від 22.03.16 в додаток до річного плану вноситься інформація про закупівлі, очікувана вартість яких не перевищує сум, визначених в абз.2,3 ч.1ст.2 Закону. Для нашої установи закон вступив в дію з 01.08.2016. Ми не будемо проводити в цьому році тендерні закупівлі, тобто річного плану в нас немає, проте ми проводимо допорогові закупівлі через систему «прозоро» або укладаємо прямі договори. Чи повинна установа по Закону № 922, не маючи річного плану, розміщувати на електронному майданчику додаток до річного плану чи все ж таки можна складати реєстр допорогових закупівель в довільній формі? 

Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує відповідні вартісні межі, встановлені в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону.

При цьому згідно з частиною першою статті 4 Закону закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

Основні функції тендерного комітету або уповноваженої особи визначені частиною третьою статті 11 Закону. Планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель належить до обов’язків тендерного комітету або уповноваженої особи.

При цьому виходячи з визначення термінів “тендерний комітет” та “уповноважена особа”, наведених в пунктах 31 та 33 частини першої статті 1 Закону, замовник утворює тендерний комітет (комітети) або визначає уповноважену особу (осіб) саме для організації та проведення закупівель, які здійснюються шляхом застосування процедур, визначених Законом.

Таким чином, у разі якщо замовником не планується здійснення закупівель, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує межі, зазначені в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону, обов’язку замовника утворювати тендерний комітет (визначати уповноважену особу), складати річний план та додаток до нього Законом не встановлено.


на початку 2016 року проведено переговорну процедуру по закупівлі теплової енергії в КП. В лютому 2016 р. було прийнято рішення Виконкомом мііськради про розформування КП. В липні місяці договір з ним було розірвано. На кінець поточного року залишились невикористаними 207 тис. грн. з попереднього договору. У жовтні місяці монополистом по постачанню теплової енергії буде виступати інший постачальник з яким буде укладено договір. Питання: "Чи треба проводити переговорну процедуру на майданчику на цю суму?"

  Цей Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує відповідні вартісні межі, встановлені в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону.

     Відповідно до частини сьомої статті 2 Закону забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.

    Згідно з частиною першою статті 12 Закону закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги; конкурентний діалог; переговорна процедура закупівлі.

          Таким чином, у разі якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені частиною першою статті 2 Закону, замовник здійснює таку закупівлю з дотриманням вимог Закону, шляхом застосування однієї із процедур, передбачених статтею 12 Закону.

      Разом з тим, за порушення вимог, установлених цим Законом в частині прийнятих рішень, вибору і застосування процедур закупівлі, відповідальність несуть члени тендерного комітету або уповноважена особа (особи) персонально (частина друга статті 38 Закону).

    Водночас зазначаємо, що відповідь на питання, зазначене у зверненні, міститься  також у листі від 14.09.2016 № 3302-06/29640-06 “Щодо планування закупівель”, розміщеному на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель за посиланням http://me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb


Якщо на початку 2016 року юридичною особою Замовником за результатами тендеру було укладено договір із Продавцем про закупівлю палива із строком дії до 31.12.2016 року за однією ціною. Чи може цей Замовник за результатами тендеру укласти з тим самим Продавцем договір про закупівлю тогож самого палива із строком дії до 31.12.2016, за ціною меншої ніж у попередньому договорі? Незважаючі на те, що дія першого договору не закінчилась, паливо у повному обємі Замовником по цьому договору не придбано

відповідь на питання, зазначене у зверненні, міститься в листі від 14.09.2016 № 3302-06/29640-06 “Щодо планування закупівель”, розміщеному на Інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель, за посиланням http://www.me.gov.ua/InfoRez/DocumentsList?lang=uk-UA&id=f2e30594-ba6c-420f-9c24-2a852415a884&tag=InforezKnowledgeDb.


1   2   3

Схожі:

3. Щодо створення тендерного комітету та призначення уповноважених осіб
Мінекономрозвитку від 30. 03. 2016 №557, замовник може одночасно створювати тендерний комітет, а також визначати уповноважену особу...

Щодо заповнення форми річного плану закупівель/річного плану закупівель,...
...

Регламент авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі. Онлайн»
Положення) встановлює загальний порядок організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт І послуг Слов’янською районною...

До участі в кваліфікаційному відборі запрошуються фізичні особи-...
Критерії відбору та кваліфікаційні вимоги до електронного майданчику з організації проведення закупівель та продажів

Протокол № шгв16(Т)131 від 09. 03. 2017 року засідання Тендерного...
Тендерного комітету філії гпу "Шебелинкагазвидобування" пат «Укргазвидобування»

Закону України
Затвердити Примірну тендерну документацію для процедур закупівель – відкриті торги та конкурентний діалог, що додаються

Опитувальний лист клієнта Депозитарної установи тов «ай бі кепітал» – юридичної особи резидента
Дата та номер запису в єдр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про проведення державної реєстрації

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих...
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих...
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Методичні рекомендації з проведення органами державної контрольно-ревізійної...
З метою забезпечення єдиного методологічного підходу до проведення органами державної контрольно-ревізійної служби перевірок дотримання...

Порядок доступу до публічної інформації
...

Голова Тендерного комітету
Лот №2 Технічна охорона об’єктів зв’язку по Дніпропетровській області (крім м. Дніпропетровськ)

Закон україни
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур надання адміністративних послуг у...

Протокол засідання тендерного комітету від
Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб...
...

Методичні рекомендації щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок
Розділ Б. Визначення та проведення аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики та рівень суттєвості 6

План закупівель (зміни до плану закупівель) на
Після складання відділом державних закупівель проекту загального плану закупівель за рішенням ректора можливі його корегування. Приклади...

Засідання тендерного комітету
Перевірка інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, щодо наявності/відсутності підстав...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт