Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До Порядку контролю за надходженням, обліком

До Порядку контролю за надходженням, облікомДодаток 1

до Порядку контролю за надходженням, обліком

і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України

Вимоги

до заповнення платіжних документів

1. У разі перерахування добровільного внеску фізичної особи до виборчого фонду поле реквізиту "Призначення платежу" заповнюється таким чином:

друкується службовий код (знак) “+”(ознака платежу виборчих фондів);

друкується розділовий знак “;”;

друкуються коди:

21 – фізична особа;

22 – фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності;

друкується розділовий знак “;”;

друкується дата народження громадянина (число, місяць та рік народження зазначаються цифрами у форматі ДД.ММ.РРРР);

друкується розділовий знак “;” ;

друкується адреса місця проживання громадянина;

друкується розділовий знак “;” ;

друкується прізвище, ім’я, по батькові громадянина;

друкується розділовий знак “;” ;

друкується роз’яснення щодо призначення платежу;

друкується розділовий знак “;” ;

друкується найменування, серія, номер, дата видачі документа, що підтверджує громадянство України особи, яка зробила внесок;

друкується розділовий знак “;” ;

друкується прізвище особи, яка перевірила документ, що посвідчує особу та громадянство.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу" в платіжному документі:

+;21;06.06.1951;м. Київ, вул. Велика Житомирська, 12, кв. 93;Іваненко Петро Сидорович;Добровільний внесок до виборчого фонду ...;паспорт CH235467, 25.10.1997;Перевірено Петренко.

|_||_||_________| |______________________________________| |___________________

1 2 3 4 5

_________| |_____________________________________| |_______________________________

6 7

_____________________||____________________|

8

1 – службовий код (знак);

2 – ознака коштів фізичної особи;

3 – дата народження громадянина;

Продовження додатка 1
4 – адреса місця проживання громадянина;

5 – прізвище, ім’я, по батькові громадянина;

6 – текст призначення платежу;

7 – найменування, серія, номер, дата видачі документа, що підтверджує громадянство України особи, яка зробила внесок;

8 – прізвище особи, яка перевірила документ, що посвідчує особу та громадянство.

2. У разі перерахування коштів політичної партії, кандидата у депутати до виборчого фонду поле реквізиту "Призначення платежу" заповнюється таким чином:

друкується службовий код (знак) “+”(ознака платежу виборчих фондів);

друкується розділовий знак “;”;

друкується код 10 – кошти партії, кандидата у депутати;

друкується розділовий знак “;”;

друкується роз’яснення щодо призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу" в платіжному документі:
+;10;Кошти … партії, внесені до виборчого фонду … . Без ПДВ.

|_||__| |_______________________________________|

1 2 3

1 – службовий код (знак);

2 – ознака коштів партії;

3 – текст призначення платежу.
3. У разі повернення коштів до виборчого фонду поле реквізиту "Призначення платежу" заповнюється таким чином:

друкується службовий код (знак) “+”;

друкується розділовий знак “;”;

друкуються коди:

31 – повернення на рахунок виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям за угодами (договорами);

32 – повернення на рахунок виборчого фонду коштів, які неможливо повернути жертводавцеві;

друкується розділовий знак “;”;

друкується роз’яснення щодо призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу" в платіжному документі:

+;31;Повернення суми, перерахованої платіжним дорученням № 4 від 11.03.2002 за виготовлення інформаційних плакатів.

|_||__| |__________________________________________________________________|

1 2 3

1 – службовий код (знак);

2 – ознака повернення коштів;

3 – текст призначення платежу.
Продовження додатка 1
4. У разі перерахування коштів з рахунків виборчих фондів поле реквізиту "Призначення платежу" заповнюється таким чином:

друкується службовий код (знак) “+” (ознака платежу виборчих фондів);

друкується розділовий знак “;”;

друкується код спрямування коштів виборчого фонду за такою класифікацією статей витрат виборчих фондів:

1110 – виготовлення друкованих матеріалів;

1120 – виготовлення відеозаписів;

1130 – виготовлення аудіозаписів;

1140 – придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів;

1211 – оплата ефірного часу на телебаченні;

1212 – оплата ефірного часу на радіо;

1220 – оплата публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації;

1310 – оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів;

1320 – оренда (оплата оренди приміщень, обладнання тощо);

1330 – оренда технічних засобів для ведення передвиборної агітації;

1340 – послуги зв’язку;

1350 – оплата банківських послуг за перерахування коштів з рахунків виборчих фондів;

1400 – інші витрати на передвиборну агітацію;

2100 – повернення добровільних внесків фізичних осіб, від яких відмовився розпорядник виборчого фонду;

2200 – повернення суми, що перевищує встановлений розмір внеску (внесків) від фізичних осіб;

2300 – повернення внесків, що надійшли до виборчого фонду після дня виборів;

2400 – оплата банківських послуг за повернення добровільних внесків;

3110 – перерахування до Державного бюджету України добровільних внесків іноземних громадян та осіб без громадянства;

3120 – перерахування до Державного бюджету України добровільних внесків фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, які мають заборгованість перед бюджетом будь-якого рівня на день перерахування внеску до виборчого фонду;

3130 – перерахування до Державного бюджету України добровільних внесків анонімних жертводавців (без зазначення в платіжному документі прізвища, імені, по батькові, дати народження, адреси місця проживання);

3210 – перерахування до Державного бюджету України добровільних внесків фізичних осіб, від яких відмовився розпорядник виборчого фонду (у разі неможливості їх повернення відповідній фізичній особі);

Продовження додатка 1
3220 – перерахування до Державного бюджету України суми, що перевищує встановлений розмір внеску (внесків) від фізичних осіб (у

разі неможливості їх повернення відповідній фізичній особі);

3230 – перерахування до Державного бюджету України внесків, що надійшли до виборчого фонду після дня виборів (у разі неможливості їх повернення установою банку відповідній фізичній особі);

3300 – перерахування до Державного бюджету України добровільних внесків юридичних осіб, громадських організацій, господарських суб’єктів без створення юридичної особи;

3400 – оплата банківських послуг за перерахування коштів до Державного бюджету України;

друкується розділовий знак “;”;

друкується роз’яснення щодо призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу" в платіжному документі:

+;1110;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рахунком №1/02/02 від 20.02.2002, у тому числі ПДВ 20%.

|_||_____||________________________________________________________|
1 2 3

1 – службовий код (знак) платежу виборчих фондів;

2 – код ознаки спрямування коштів виборчого фонду за класифікацією статей витрат виборчих фондів;

3 – роз’яснення щодо призначення платежу.2301-1

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Порядок контролю за надходженням, обліком І використанням коштів...
України (далі – кандидати в депутати) від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією (далі – виборчі фонди)

Звіт Головного управління дфс у Херсонській області
Розділ Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю...

Звіт Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції
Розділ Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю...

Кабінет міністрів україни постанова від 29 січня 2003 р. N 143 Київ...
Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті загального користування

Система бухгалтерського обліку України є багаторівневою. Вона включає...
Особливу роль у зазначеній системі відіграє її складова — облік виконання бюджету, І, перш за все, це пов’язано з основним завданням...

Інформаційні матеріали щодо роботи Державної фіскальної служби України...
Ої податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час...

Порядок здійснення попереднього документального контролю в пунктах...
Перевізник або експедитор, чи уповноважена особа, подають митним органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного...

Про затвердження Порядку про посилення контролю за витратами дизельного...
З метою посилення контролю за збереженням І економним використанням паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїздів у господарствах...

Нака з
Департаменту податкового аудиту та валютного контролю (Боєнко Л.Є.) в установленому порядку подати цей наказ на державну

Оприлюднено проект Порядку контролю за досягненням граничного обсягу...

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Книга для запису висновків І рекомендацій за наслідками внутрішкільного...
Наслідки внутрішкільного контролю фіксуються у відповідних книгах, ведення яких є обов’язковим І передбачено Інструкцією з ведення...

Приватний нотаріус Сімферопольського міського нотаріального округу Автономної Республіки Крим
України, прийманням, розглядом І реєстрацією кореспонденції, складанням номенклатури та формуванням справ, а також постачанням, зберіганням...

Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається

Кабінет міністрів україни
У порядку І умовах здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у...

ІІ. Завдання та обов’язки
Працівники централізованої бухгалтерії відділу освіти здійснюють фінансове забезпечення та контроль за фінансовою діяльністю закладів...

Рекомендації з питань порядку укладення внутрішніх договорів обов’язкового...

Iнструкцiя про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску...
Ця Інструкція встановлює єдиний порядок організації та виконання робіт, пов’язаних з прийманням, транспортуванням, зберіганням, відпуском...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт