Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Р на зміст

Р на зміст

Р
НА ЗМІСТ
еєстр юридичних зобов'язань


Установлення контролю за здійсненням видатків бюджету розпорядниками коштів бюджету регламентують такі нормативно-правові акти:
- Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 N 2542-III;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2000 рік";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2001 рік";
- постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 774 "Про заходи щодо організації виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік";
- постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2000 N 17 "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 N 222);
- постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2000 N 937 "Про формування проекту Державного бюджету України на 2001 рік, його попередні показники та заходи щодо підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на 2001 рік".
Зобов'язання - це відповідальність розпорядника коштів бюджету як споживача товарів, робіт, послуг, що виникає із договорів (угод, замовлень), згідно з якими він повинен сплатити належну суму виконавцю за умов реалізації цих договорів (надалі - зобов'язання).
Зобов'язання обліковуються органами Державного казначейства на рахунках позабалансового обліку плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.
Зобов'язання розпорядника коштів бюджету сплатити кошти за надані товари (послуги) чи інші ідентичні операції, що виникають як наслідок виконання договорів (угод, замовлень) або відповідно до первинних фінансових документів, тобто - кредиторська заборгованість та/або попередня і авансова оплата (надалі - фінансове зобов'язання).
Фінансові зобов'язання:
обліковуються розпорядниками коштів бюджету як кредиторська заборгованість та/або реєструються у відповідних регістрах бухгалтерського обліку як попередня і авансова оплата;
Реєстраційні рахунки - це рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам бюджетних коштів, для обліку витрат.

Взаємовідносини органів Державного казначейства з розпорядниками коштів бюджету3.1. Ураховуючи, що у попередні роки облік зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства не здійснювався, при його запровадженні розпорядники коштів бюджету подають до відповідних органів Державного казначейства звіт форми N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" у порядку, передбаченому відповідним нормативно-правовим актом, затвердженим Державним казначейством України.
(підпункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державного казначейства України від 12.10.2001 р. N 180)
3.2. Дані звіту форми N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" розпорядників коштів бюджету органи Державного казначейства звіряють з відповідними даними бухгалтерського обліку розпорядників коштів (баланс, меморіальні ордери N 4, 6, 7).
(абзац перший підпункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державного казначейства України від 12.10.2001 р. N 180)
Органами Державного казначейства, за наявності документів розпорядників зазначених у пункті 3.1, фіксуються суми кредиторської та дебіторської заборгованостей розпорядників коштів бюджету у формі 7 кдк "Звіт про заборгованість бюджетних установ". Зазначені суми можуть змінюватися розпорядниками коштів бюджету тільки в сторону їх зменшення.
3.3. Розпорядники коштів бюджету мають право брати зобов'язання: 
при виконанні загального фонду кошторису в межах кошторисних призначень, виходячи з необхідності забезпечення виконання пріоритетних заходів поточного бюджетного року та з урахуванням погашення заборгованості минулих періодів;
при виконанні спеціального фонду кошторису в межах кошторисних призначень (відповідно до зведення показників спеціального фонду кошторису).
Органи Державного казначейства не здійснюють облік зобов'язань за власними надходженнями розпорядників (спеціальні кошти, суми за дорученнями, інші власні надходження) та субвенціями, одержаними розпорядниками коштів з бюджетів інших рівнів.

Вирішення задач підрозділів державних установ.

Задачі фінансового обліку знаходяться в “03.Банківські операції” :


Схема створення документів :

Реєстр юридичних зобов’язань

Платіжні доручення


Реєстр фінансових зобов’язань


Згідно даної схеми :

а) маючи набрані «Платіжні доручення» ми можемо автоматично сформувати з них :

- «Реєстри юридичних зобов’язань»

- «Реєстри фінансових зобов’язань»

б) маючи набрані «Реєстри фінансових зобов’язань» мов змозі сформувати з них «Платіжні доручення»
По всім правилам бюджетного документообігу потрібно спочатку взяти на облік «Юридичні зобов’язання», потім створити «Фінансові зобов’язання» і зробити проплату коштів («Платіжне доручення»)
Створимо документ «Реєстр юридичних зобов’язань» та виберемо шаблон


Шаблон повинен бути «Юридичне зобов’язання» !!! Натискуємо «ОК»

Із діалогу вибору рахункуВибираємо потрібний рахунок, наприклад «Апарату»

Отримуємо документ.


Звернемо увагу, що всі дані «шапки» документу вже заповнені !!!

Ці дані отримуються із параметрів та фактів кореспондента «Орган місцевого самоврядування» (див. документ «Первинне налаштування системи»)

Звернемо увагу. Біля деяких із полів є кнопки. Вони надають можливість «не виходячи з документу» відредагувати значення цих полів.

Далі переходимо на заповнення таблиці.

Обов’язково потрібно запам’ятати !!! Первими завжди заповнюються поля, які мають помаранчевий окрас. Тобто поля «КЕКВ» та Сума повинні бути заповнені в першу чергу.


Обов’язково вказуємо «Виконавця»
В полях «Інші суттєві умови» ми маємо змогу вибрати кореспондента (установу) з якою підписано юридичну угоду.
Зберігаємо документ.
Печатний вигляд такого документа :


На документі також є кнопка «Рахунок». За допомогою цієї кнопки ми маємо можливість змінити в документі реєстраційний рахунок а також увійти у властивості та параметри існуючого в документі рахунка.

Якщо вибраного реєстраційного рахунку не існує – то натиснувши кнопку «Рахунок» є можливість створити аналітичний реєстраційний рахунок.
Створимо декілька реєстрів юридичних зобов’язань.Звернемо увагу на «Примітку» документа. Там ми окрім рахунка бачимо і КФК.
Звітність та експорт
Для переходу на блок звітності та експорту нам потрібно знаходячись на папці «Реєстр юридичних зобов’язань» перейти на закладку «Звіти» та вибрати «Звітність та експорт»

Запускається діалог.

Всі звіти можуть будуватися в любому періоді.

Особливу увагу потрібно привернути на пункт «Експорт в DBF-файл». Для виконання цього пункту – період повинен рівнятися 1 дню. («Вільний». Дата початку і кінця періоду – однакові)
Виберемо період з 01/01/2008 по 31/01/2008 року і натиснемо

Получимо звіт


Якщо в реєстрах юридичних зобов’язань проставили б в полях «Інші суттєві умови» кореспондента, з яким укладено угоду – то в вищевказаному звіті ми це б побачили.
Побудуємо звітПобудуємо звіт


Побудуємо звіт
Якщо потрібно сформовані юридичні зобов’язання експортувати в DBF-файл для їх імпорту в систему казначейського обліку – вибираємо період «один день» (наприклад, 29/01/2008)

Якщо орган державного казначейства згоден приймати на одній дискеті інформацію з різних КФК то в полі «Рахунок» - нічого не проставляємо. Якщо ж потрібно інформацію по кожному КФК поміщати на різні дискети – то потрібно вибрати рахунок, наприкладта натиснути
На екрані побачимо повідомлення
Вставляємо дискету в дисковод та ждемо повідомлення


Слід звернути увагу на той факт, що на диску С: обов’язково повинен бути каталог 8DDRR, в якому зберігаються шаблони DBF-файлів.

Особливості форми «Платіжне доручення»

НА ЗМІСТ
Особливістю форми «Реєстр юридичних зобов’язань» є наявність у цій форму пункту «Функції користувача» та підпункту «Групувати по КЕКВ, Даті документа та № документа». Цей пункт можливо використати після автоматичного формування «Реєстрів юридичних зобов’язань» із набраних платіжних доручень. Справа в тому що при автоматичному формуванні «Реєстру юридичних зобов’язань» всі платіжні доручення формують окрему строчку в таблиці (тобто получається що ми можемо мати декілька строчок, які відображаються в реєстрі і відносяться до одного юридичного договору). Такі строчки потрібно згрупувати. Цією задачею і зацмається даний пункт панелі інструментів форми.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Річний план навчально-виховної роботи лсзш І-ІІ ст. «Школи радості»...
Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між адміністрацією закладу

Програма навчального предмета „Природознавство” розроблена на основі...
Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії

Марина Бітянова психолог у школі: зміст діяльності й технології
Психолог у школі: зміст діяльності й технології. — К.: Б66 Главник, 2007. — С. 160. (Серія «Психол. інструментарій»). Бібліогр.:...

Орієнтовний зміст програми виробничої практики для студентів спеціальності...
Під час проходження виробничої практики студент повинен вивчити такі аспекти діяльності підприємства – бази практики

Курс № заня ття мс-24 Назва розділу, модуля, теми програми. Теми...
Актуальність, мета та завдання навчальної дисципліни "Основи технічної творчості". Зміст навчальної дисципліни. Зв'язок з іншими...

«Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Тунісі» Зміст Зміст 2 вступ 3
Проблеми та перспективи розвитку туризму в країні (тут ще потрібно вліпити swot-аналіз розвитку туризму в країні) 58

Творчість Вольтера. Філософська повість «Простак». Ідейний зміст І художня структура твору
Ттям І творчістю відомого французького просвітителя І письменника Вольтера; засвоїти поняття про філософську повість; з’ясувати ідейний...

Кандидат юридичних наук, доктор філософії, доцент кафедри цивільного...
Зміст роботи ґрунтується на аналізі історичного зв’язку сучасного вітчизняного законодавства з правничими актами І звича­ями наших...

Професійна консультація також є окремою, відносно самостійною системою...
Б. Федоришиним, у зміст якої входить організація та проведення спеціальної роботи по виявленню індивідуальних психологічних та психофізіологічних...

Що робити, якщо ти відчуваєш, що роздратований І готовий до неправомірної...
Зміст запиту від учениці 10 класу: що робити, якщо ти відчуваєш, що роздратований І готовий до неправомірної дії

Зміст вступ
Класифікація дебіторської заборгованості

Зміст
Матеріали науково-практичних конференцій

Донецький національний технічний університет
Сутність І зміст інновацій

4. нормативно-методичні положення з розроблення освітньо-кваліфікаційної...
Структура та зміст освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників вищого навчального закладу

Правила біржової торгівлі товарної біржі "перспектива-коммодіті"...

2011 зміст
Мелітопольський Муніципальний учбово-професійний соціально-трудовий центр реабілітації інвалідів

Зміст
Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. – Львів: ірд нан україни, 2003. – 222 с

Л и с т
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичний лист Організація та змістБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт