Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереженняЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Державної служби

статистики України
_________________ І. М. Жук

04 грудня 2014 р.
РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

31-авто (квартальна) "Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення"
І. Загальні положення
1.1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 31-авто (квартальна) "Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення" (далі – форма).
1.2. Форма охоплює дані за квартал звітного року. Показники І розділу форми "Перевезення вантажів" відображені в числах з двома десятковими знаками після коми, ІІ розділу "Перевезення пасажирів автобусами" – з одним десятковим знаком після коми.
1.3. Зміст форми відповідає даним документів первинного обліку, а саме:

- товарно-транспортна накладна (типова форма № 1-ТН) затверджена наказом Міністерства інфраструктури України 05.12.2013 № 983, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.12.2013 за № 2197/24729;

- товарно-транспортні накладні на переміщення спирту етилового (форма № 1-ТН (спирт)), високооктанових кисневмісних домішок (форма № 1-ТН (вкд)), алкогольних напоїв (форма № 1-ТН (алкогольні напої)), затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.04.2005 № 154, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.2005 за № 817/11097;

- товарна накладна на перевезення молочної сировини (форма №1-ТН (мс)), затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 01.07.2002 №176, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.09.2002 за № 723/7011;

- товарно-транспортна накладна на відпуск хлібобулочних виробів (форма №1-ТТН (хліб)), затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 06.06.2001 №153, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.10.2001 за №920/6111;

- білетно-обліковий лист № 11-АП для міських та приміських маршрутних перевезень пасажирів;

- білетно-обліковий лист № 12-АП для міжміських маршрутних перевезень пасажирів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 23.04.96 № 133.
1.4. Поняття та визначення, які стосуються змісту форми, передбачені Законом України "Про автомобільний транспорт", Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 (зі змінами), Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568 (зі змінами), а саме:

автобус – транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев'ять з місцем водія включно;

автобусний маршрут – шлях проходження автобуса між початковим та кінцевим пунктами з визначеними місцями на дорозі для посадки (висадки) пасажирів;

автобусний маршрут загального користування – автобусний маршрут, на якому здійснюють регулярні пасажирські перевезення;

автобусний маршрут нерегулярних перевезень – автобусний маршрут, на якому здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення;

автобусний маршрут спеціальних перевезень – автобусний маршрут, на якому здійснюють регулярні спеціальні пасажирські перевезення;

автомобіль вантажний – автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів;

автомобільний перевізник – фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами;

вантажні перевезення – перевезення вантажів вантажними автомобілями;

внутрішні перевезення – перевезення пасажирів і вантажів між населеними пунктами, розташованими на території однієї держави;

міжнародні перевезення пасажирів і вантажів – перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом з перетином державного кордону.
1.5. Форма включає дані:

- про роботу вантажних автомобілів, пов'язану з виконанням вантажних перевезень, у тому числі міжнародних, на власному й орендованому транспортному засобі, на комерційній основі (тобто за плату); обсяги перевезень, виконані пікапами та фургонами на шасі легкових автомобілів та на автопричепах;

- про роботу пасажирських автобусів на маршрутах, за разовими замовленнями інших юридичних осіб та в порядку індивідуального обслуговування фізичних осіб, уключаючи екскурсійні та туристичні перевезення пасажирів на комерційній основі (тобто за плату). Містить дані обліку про перевезення пасажирів за всіма видами сполучення (міському, приміському, міжміському та міжнародному).

Показники форми не враховують даних про роботу рухомого складу для власних потреб юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів та роботу власного рухомого складу, який передано в оренду (без водія) іншим юридичним та фізичним особам і документальний облік роботи яких виконується ними.
ІІ. Зміст форми
2.1. Розділ І “Перевезення вантажів”.

Розділ І містить показники про роботу вантажних автомобілів, у тому числі у міжнародному сполученні, на власному й орендованому транспортному засобі, за договорами і разовими замовленнями, які сплачені через філії та представництва банку, при цьому інформація щодо підпорядкування підприємства та його клієнта не має значення. Дані, вказані в графі 1 можна вважати більшими або такими, що можуть відповідати значенню графи 2.

Рядок 010 містить інформацію про вантажооборот (тис.ткм), визначений як суму добутків фактично перевезеного вантажу та відстані перевезення за кожну поїздку.

Рядок 020 містить підсумкову інформацію про обсяг перевезених вантажів (тис.тонн).

В усіх інших рядках розділу І міститься інформація про обсяги перевезених вантажів за фактичною вагою вантажу (брутто) за кожну поїздку з урахуванням роботи автопричепів за підтвердженням первинних документів на списання та оприбуткування вантажу, товарно-транспортної накладної або розрахунково (як виняток) за класом вантажу та вантажністю. Зазначені рядки містять інформацію про перевезені вантажі згідно з класифікацією видів вантажів (КВВ), яка розміщена на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України www.ukrstat.gov.ua.
2.2. Розділ ІІ “Перевезення пасажирів автобусами”.

Розділ ІІ містить показники щодо роботи пасажирських автобусів на маршрутах, за разовими замовленнями інших юридичних осіб та в порядку індивідуального обслуговування фізичних осіб, уключаючи екскурсійні та туристичні перевезення пасажирів на комерційній основі (тобто за плату).

Розділ ІІ включає дані про пасажирські перевезення за видами сполучення – міські, з них в обласному (республіканському) центрі, приміські, міжміські та міжнародні перевезення.

Графи 2, 3 “міське сполучення” містять дані про перевезення пасажирів на маршрутах у межах території населеного пункту. Окремо виділяються дані про перевезення пасажирів у межах обласного (республіканського) центру.

Графа 4 “приміське сполучення” містить дані про перевезення пасажирів на маршрутах завдовжки до 50 кілометрів незалежно від адміністративно-територіального поділу, крім міських маршрутів.

Графа 5 “міжміське сполучення” містить дані про перевезення міжміські внутрішньообласні та міжобласні:

під міжміськими внутрішньообласними маються на увазі перевезення пасажирів на маршрутах, довжина яких перевищує 50 кілометрів і які проходять у межах території області;

під міжміськими міжобласними маються на увазі перевезення пасажирів на маршрутах, які виходять за межі території області.

Графа 6 “міжнародне сполучення” містить дані про перевезення пасажирів на маршрутах, які виходять за межі державного кордону.

Дані, вказані в графі 1, можуть містити дані щодо суми даних граф 2, 4, 5, 6. Дані, вказані в графі 3 можна вважати меншими або такими, що можуть відповідати значенню графи 2.

Рядок 1050 містить дані щодо кількості перевезених пасажирів (тис.) на маршрутах, за разовими замовленнями інших юридичних осіб та в порядку індивідуального обслуговування фізичних осіб, уключаючи екскурсійні та туристичні перевезення пасажирів на комерційній основі (тобто за плату). Дані, вказані в рядку 1050 можна вважати більшими або такими, що можуть відповідати значенню рядка 1051.

Рядок 1051 містить дані щодо кількості перевезених пасажирів на маршрутних перевезеннях. Дані, вказані в рядку 1051, можуть містити дані щодо суми даних рядків 1052, 1053.

Рядок 1052 містить дані щодо кількості перевезених платних пасажирів на маршрутних перевезеннях.

Кількість перевезених платних пасажирів у міському сполученні містить інформацію про суму кількості перевезених пасажирів за разовими квитками (талонами) та абонементними квитками. При цьому:

- кількість перевезених пасажирів за разовими квитками (талонами) на одну поїздку можна вважати відношенням виручки від продажу разових квитків до тарифу на цей вид перевезень;

- кількість перевезених пасажирів за абонементними квитками можна вважати сумою добутків кількості кожного типу проданих абонементних квитків та встановленої кількості поїздок для кожного типу абонементних квитків (див. таблицю 1).

Кількість перевезених пасажирів у приміському сполученні містить інформацію про суму перевезених пасажирів за разовими квитками (талонами) та абонементними квитками. При цьому:

- кількість перевезених пасажирів за разовими квитками (талонами) на одну поїздку можна вважати відношенням пасажирообороту до середньої дальності поїздки пасажира у приміському сполученні;

- кількість перевезених пасажирів за абонементними квитками можна вважати добутком кількості проданих квитків та встановленої кількості поїздок на місяць (див. таблицю 1).

Кількість перевезених пасажирів у міжміському сполученні містить дані про пасажирів перевезених за цим видом сполучення і дорівнює кількості проданих квитків.

Кількість перевезених пасажирів у міжнародному сполученні містить інформацію про кількість проданих квитків.

Таблиця 1

Встановлена кількість поїздок на місяць
по окремих видах проїзних документів

№ з/п

Вид абонементного квитка

Кількість поїздок на місяць, од.


1

Абонементні квитки для проїзду у міському сполученні:
1.1

Одним видом транспорту

60

1.2

Двома видами транспорту (для кожного виду транспорту)

45

1.3

Трьома і більше видами транспорту (для кожного виду транспорту)


40

2

Абонементні квитки для проїзду у приміському сполученні


50


Рядок 1053 містить дані щодо кількості перевезених безплатних пасажирів на маршрутних перевезеннях, що визначаються прямим обліком або розрахунково.

Рядок 1060 містить дані про пасажирооборот (тис.пас.км), що визначений як сума добутків фактично перевезених пасажирів та відстані перевезення за кожну поїздку. Дані, вказані в рядку 1060 можна вважати більшими або такими, що можуть відповідати значенню рядка 1061.

Рядок 1061 містить дані про пасажирооборот, виконаний на маршрутних перевезеннях.

Пасажирооборот у міському сполученні можна вважати результатом множення кількості перевезених пасажирів на середню дальність поїздки пасажира у даному місті.

Пасажирооборот у приміському сполученні можна вважати відношенням виручки від перевезення пасажирів у приміському сполученні (за винятком виручки від перевезення багажу) до діючого тарифу одного пасажиро-кілометра у приміському сполученні.

Пасажирооборот у міжміському сполученні містить інформацію про суму пасажирообороту безплатного та виконаного за плату. Пасажирооборот, виконаний при перевезенні пасажирів, що користуються правом безоплатного проїзду можна вважати сумою добутків кількості перевезених пасажирів (оформлених квитків) та фактичної дальності кожної поїздки, платних – можна вважати відношенням виручки від перевезення пасажирів (за винятком виручки від перевезення багажу та страхового збору) до діючого тарифу за один пасажиро-кілометр.

Пасажирооборот у міжнародному сполученні містить дані які можна вважати сумою добутків фактично перевезених пасажирів до відстані перевезення за кожну поїздку.
Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 31-авто (квартальна) "Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення" від 16 жовтня 2013 року № 18.1-12/16 є недійсними.


Заступник директора департаменту

статистики послуг Держстату


О. О. Кармазіна


04.12.2014 № 17.4-12/61


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) "Звіт про...

Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/23
...

В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного...
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт...

Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного...
Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату...

Інструкція щодо заповнення форми державного
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про державну статистику" з метою методологічного роз'яснення порядку заповнення...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (місячна) “Звіт з праці” (далі – форма...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) “Звіт з праці” (далі –...

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного...
Цивільного кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення...

Затверджую
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт...

Н. С. Власенко 07 жовтня 2014 року
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) “Звіт про...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 7-тнв "звіт про травматизм на виробництві у 200 році"

Рекомендації щодо складання державного статистичного спостереження...
Для надання допомоги підприємствам та організаціям у складанні державного статистичного спостереження за формою №1 відходи (річна)...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286, (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) (далі звіт), визначається органами державної статистики...

Звіт складається з трьох розділів. Показники розділу І та ІІ відображають...
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) "Звіт...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
«паперова робота». Зокрема, багато часу керівник приділяє підготовці звітної документації, адже саме він несе відповідальність за...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Заповнення показників у формі №6-пв (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (далі форма...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт