Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
Державне підприємство

"Український державний центр радіочастот"


ЗАТВЕРДЖЕНО


"04" травня 2017 року
ГОЛОВА ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ
В.В. Гулько

м.п.
ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ВІДКРИТІ ТОРГИ


50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування і ремонту пожежної автоматики)
ДК 021:2015 - 50410000-2

Київ – 2017
І. Загальні положення

1

2

3

1

Терміни, які вживаються в тендерній документації

Тендерну документацію (далі - ТД) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі

2

Інформація про замовника торгів

 

2.1

повне найменування

Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (далі – Замовник)

2.2

місцезнаходження

Україна, 03179, м.Київ , пр-т Перемоги, 15 км

2.3

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

З питань, що стосуються предмета закупівлі – начальник відділу з охорони праці Охріменко Олег Миколайович, 03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 15 км., тел.: (044) 422-80-30;

З питань проведення процедури закупівлі – начальник ВЗ Сидоренко Дмитро Володимирович, 03179, м. Київ, пр-т Перемоги, 15 км., тел.: (044) 422-81-20, факс: (044) 422-81-81.

3

Процедура закупівлі

відкриті торги

4

Інформація про предмет закупівлі

 

4.1

назва предмета закупівлі

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування і ремонту пожежної автоматики)

ДК 021:2015 - 50410000-2

4.2

опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції

Закупівля за лотами не передбачається.

4.3

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Місце поставки – Державне підприємство «Український державний центр радіочастот», 03179, м. Київ, пр. Перемоги, 15-й км.

Обсяг – 1 послуга

4.4

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

з дати підписання договору до 31.12.2017 року.

5

Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.

6

Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції

Валютою тендерної пропозиції є гривня.

7

Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції

Під час проведення процедур закупівель тендерна пропозиція та усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою.

У разі подання Учасниками документів, що складені іноземною мовою, переклади цих документів є не обов’язковими.

ІІ. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації

1

Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації.

Усі звернення за роз'ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.

Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз'яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз'яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів.

2

Унесення змін до тендерної документації

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації.

У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації.

Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації; зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1

Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з:

1) загальні відомості про Учасника (Додаток № 1 до ТД);

2) документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції.

Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення або довіреністю, дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника на підписання документів.

3) тендерна пропозиція Учасника за встановленою формою (Додаток № 2 до ТД);

4) інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та інформація щодо застосування заходів із захисту довкілля (Додаток № 3 до ТД);

5) інформація про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (Додаток № 4 до ТД);

6) інформація про відповідність учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону (Додаток № 4 до ТД);

7) Письмова згода Учасника з проектом Договору про закупівлю, відповідно до Додатку № 5 до ТД.

8) Інші вимоги та документи, що підтверджують відповідність учасників таким вимогам:

8.1.) копія ліцензії на монтаж, технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, пожежогасіння, на об’єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику;

8.2.) копія дозволу виданого органами Держгірпромнагляду на монтаж, демонтаж устаткування підвищеної небезпеки, виконання робіт на висоті, зварювальні роботи;

8.3.) копія ліцензії інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних та монтажних робіт: монтаж технологічного устаткування, пусконалагоджувальні роботи, монтаж інженерних мереж.

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)).

2

Забезпечення тендерної пропозиції

Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається.

3

Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається.

4

Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій;

Учасник має право:

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.

5

Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону

Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону;

Замовник зазначає вимоги, установлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим вимогам згідно із законодавством.

Перелік документів, необхідних для підтвердження відповідності Учасників встановленим вимогам та кваліфікаційним критеріям, викладено у Додатку № 4 до ТД.

6

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, відповідно до Додатку № 3 до ТД.

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з п. 3 частини другої статті 22 Закону.

7

Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт)

У разі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

8

Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

9

Формальні помилки

Наявність в тендерній пропозиції учасника лише формальних (несуттєвих) помилок не може бути підставою для відхилення такої пропозиції.

Наявність в тендерній пропозиції учасника лише формальних (несуттєвих) помилок не може бути підставою для відхилення такої пропозиції.

Під формальними (несуттєвими) розумітимуться помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на суть змісту пропозиції, а саме: описки, орфографічні та граматичні помилки, незначні текстуальні помилки допущені Учасником, або помилково вказана інформація з певних питань, відповідність якої можна встановити з інших документів пропозиції учасника.

Приклади:

- граматичні помилки та орфографічні помилки у документах, що підготовлені безпосередньо Учасником та надані у складі тендерної пропозиції (помилки у правописі, у розділових знаках тощо, які не впливають на зміст тендерної пропозиції).

- недотримання форми документу, що встановлена тендерною документацією, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації (наприклад: замість вимоги надати Довідку в табличній формі учасник надав лист в довільній формі);

- зазначення неповного переліку інформації в певному документі, надання якої передбачено вимогами тендерної документації, у разі якщо така інформація в повній мірі відображена у складі іншого документа тендерної пропозиції;

- відсутність нумерації, на окремих документах (на окремих сторінках документів наданих в складі тендерної пропозиції;

- технічні помилки (відсутність реквізитів (номер, дата) у Довідках складених Учасниками в довільній формі та наданих у складі тендерних пропозицій);

- неправильне (неповне) завірення та/або не завірення учасником копії документа згідно з вимогами цієї документації чи відсутність підпису/печатки;

- надання в складі тендерної пропозиції документів що містять інформацію або складені не у відповідності до вимог тендерної документації у разі, якщо такі документи не вимагались умовами тендерної документації (наприклад: сертифікат відповідності, ліцензія, патент тощо, який не вимагався документацією, з закінченим строком дії або з іншими недоліками).

Замовник не зобов’язаний відносити до формальних помилок інші помилки тендерних пропозицій, ніж ті, що перелічені вище.

Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) ухвалюють колегіально на засіданні тендерного комітету.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт