Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Голова комітету з конкурсних торгів

Голова комітету з конкурсних торгів

Сторінка1/4
  1   2   3   4
У К Р А Ї Н А

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ суд міста КИЄВА


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
В.І.Келеберда__________________

М.П.
за рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.07.2013 із змінами, внесеними рішенням від 08.08.2013ДОКУМЕНТАЦІЯ

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ«Процедура закупівлі – відкриті торги»

на закупівлю

Послуги – Роботи електромонтажні код 43.21.1 за ДК 016:2010

(послуги зі створення та впровадження систем пожежної та охоронної сигналізації,

перепускної системи та відеонагляду)місто Київ – 2013


I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Окружний адміністративний суд міста Києва

місцезнаходження 

Україна, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, 01601

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Келеберда Володимир Іванович, Голова комітету з конкурсних торгів, суддя, Україна, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, 01601, тел. (044) 5915535, inbox@adm.ki.court.gov.ua

3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

Роботи електромонтажні код 43.21.1 за ДК 016:2010:

Лот 1- послуга зі створення та впровадження системи пожежної сигналізації, код 43.21.1 (43.21.10-00.10) за ДК 016:2010 «Монтаж систем пожежної сигналізації»;

Лот 2- послуга зі створення та впровадження системи охоронної сигналізації, код 43.21.1 (43.21.10-00.20) за ДК 016:2010 «Монтаж систем охоронної сигналізації»;

Лот 3- послуга зі створення та впровадження перепускної системи, код 43.21.1 (43.21.10-00.90) за ДК 016:2010 «Роботи електромонтажні, інші»;

Лот 4- послуга зі створення та впровадження системи відеонагляду, код 43.21.1 (43.21.10-00.90) за ДК 016:2010 «Роботи електромонтажні, інші»

вид предмета закупівлі 

послуга

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

місто Київ, вул. Васильківська (Червоноармійська), 81-а ; одна двоповерхова будівля, 1011,7 кв.м

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

протягом 2013 року

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами.

Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Мова кваліфікаційної пропозиції визначається, відповідно до ст. 10 Конституції України з урахуванням ст. 5, 15 Закону.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зміни до документації конкурсних торгів є її невід’ємною частиною.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів: пропозиції конкурсних торгів та господарських договорів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

 • повне найменування і місцезнаходження замовника;

 • назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

 • повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, адреса електронної пошти (у разі наявності);

маркування: «Не відкривати до 10:00 02.09.2013 (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів»)

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів повинна мати реєстр наданих документів, в якому навпроти найменування документа вказується номер сторінки, на якій він знаходиться.

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

 • пропозиції, складеної за формою та змістом, що визначені у Додатку №1;

 • документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

 • документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним, якісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим Замовником;

 • документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам замовника згідно Додатку №2;

 • листа-погодження з основними умовами, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю (у довільній формі);

 • орієнтовного календарного плану виконання робіт (в якому визначається початок та закінчення уcix видів (етапів, комплексів) робіт, визначати в місяцях);

 • листа-пропозиції з запропонованим терміном гарантійного обслуговування/гарантійного терміну;

 • інших документів, передбачених відповідними розділами та додатками документації конкурсних торгів.

Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів Учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції.

Підготовка та подання альтернативних пропозицій конкурсних торгів умовами даної документації конкурсних торгів не передбачається

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Не вимагається 

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Не передбачається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

В складі своєї пропозиції конкурсних торгів учасники мають надати замовнику процедури закупівлі документальне підтвердження інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, відповідно до вимог Закону України.

Для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним вимогам учасник процедури закупівлі в складі своєї пропозиції конкурсних торгів подає документи відповідно до Додатку №2.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників процедури закупівлі, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Про документи, подання яких учасником у складі пропозиції конкурсних торгів вимагається Замовником відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів, Учасник повинен зазначити у довідці, поданій в довільній формі, в складі своєї пропозиції конкурсних торгів, якщо подання цих документів не передбачено чинним законодавством для такого Учасника.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим пунктом цієї документації конкурсних торгів, іншим вимогам замовника (Додаток №2) та за відсутності інших, передбачених Законом України та цією документацією конкурсних торгів, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі в складі своєї пропозиції конкурсних торгів повинні надати інформацію та документи, що підтверджують відповідність товарів вимогам документації конкурсних торгів відповідно до технічного завдання у Додатку №3

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Окремих частин предмету закупівлі не передбачається.

Пропозиції конкурсних торгів подаються на весь предмет закупівлі в цілому з урахуванням усіх лотів разом.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

За таких обставин Учасник надсилає комітету з конкурсних торгів лист, оформлений таким чином:

1) у разі відкликання пропозиції конкурсних торгів лист вкладається в конверт, що містить напис «Відкликання пропозиції конкурсних торгів», з зазначенням найменування організації-Учасника і його поштової адреси, назви предмету закупівлі, поштової адреси Замовника торгів та його найменування, попереджувального напису: «Не відкривати до початку торгів (дата та час зазначена в оголошенні про проведення відкритих торгів)»;

2) у разі зміни пропозиції конкурсних торгів лист зі змінами вкладається у конверт, що містить напис «Зміна пропозиції конкурсних торгів», з зазначенням найменування організації-Учасника і його поштової адреси, назви предмету закупівлі, поштової адреси Замовника торгів та його найменування, попереджувального напису: «Не відкривати до початку торгів (дата та час зазначена в оголошенні про проведення відкритих торгів)».

Зміни або відкликання пропозиції у період між кінцевим терміном подання пропозицій та розкриттям пропозицій конкурсних торгів призводить до відхилення пропозиції конкурсних торгів
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«затверджено» Голова комітету з конкурсних торгів
Розділ Процедура внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

«затверджено» Голова комітету конкурсних торгів
Процедура надання роз'яснень щодо документації торгів та внесення змін до документації торгів

«затверджено» голова комітету з конурсних торгів
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«затверджено» Голова комітету з конкурсних торгів
Фільтри мастильні, паливні та всмоктувальні повітряні до автомобільної техніки

Засідання комітету з конкурсних торгів
Члени комітету з конкурсних торгів – Римашевський А. В., Галайда Л. О., Андрієць О. Ю., Любезнова І. М., Бутовська І. В., Петрученко...

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

«затверджено» Голова комітету з конкурсних торгів
Послуги з аудиту фінансової звітності дп “Іллічівський морський торговельний порт” за 2014-2015 роки складеної у відповідності до...

Засідання комітету з конкурсних торгів Зміївського професійного енергетичного...
Виступила: секретар комітету з конкурсних торгів Гацько В. В., яка надала присутнім проект річного плану закупівель товарів, робіт,...

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 03. 2012
Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 21. 11. 2011 року
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

Рішення комітету з конкурсних торгів Протокол № б/н від 2015 р
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішення комітету з конкурсних торгів Протокол № б/н від 2016р
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Рішення комітету з конкурсних торгів Протокол № б/н від 2015 р
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгівБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт