Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Засвідчено: Голова Тендерного комітету

Засвідчено: Голова Тендерного комітету

Сторінка1/3
  1   2   3
Засвідчено:

Голова Тендерного комітету Давидов Владислав Володимирович ______________


ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


на тендер щодо закупівлі послуг з технічного обслуговування та ремонту вогнегасників на об’єктах Центрального макрорегіона ПАТ «Укртелеком»


ПогодженоНачальник служби пожежної безпеки Коваленко Л.О.


______________


Виконавець

Старший спеціаліст відділу закупівель та логістики Підгорна І.Г.______________<Підпис>


ЗМІСТ
1. Правила проведення тендеру 3

1.1. Загальні положення 3

1.2. Процедура подачі Пропозицій 4

1.3. Загальні вимоги до Пропозицій 4

2. Опис предмету тендеру 5

2.1. Технічні вимоги 5

2.2. Комерційні вимоги 7

3. Вимоги до Пропозиції учасника 7

Додаток 1. Загальна про учасника

Додаток 2. Вимоги до умов оплати

Додаток 3. Вимоги до контрактних відносин

Додаток 4. Критерії оцінки щодо відповідності Учасника кваліфікаційним вимогам

Додаток 5. Цінова пропозиція
Даний документ є запитом (далі - «Запит») Київської міської філії ПАТ «Укртелеком», керуючої філії Центрального макрорегіону ПАТ «Укртелеком» (надалі «Замовник») учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання комерційної пропозиції (далі «Пропозиція») щодо закупівлі послуг з технічного обслуговування та ремонту вогнегасників на об’єктах Центрального макрорегіона ПАТ «Укртелеком» .
1. Правила проведення тендеру

  1. Загальні положення

Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Тендерний комітет має право:

 • прийняти або відхилити Пропозицію Учасника повністю або частково згідно з умовами Запиту без пояснення причин таких дій Учаснику;

 • зупинити процес проведення тендеру в будь-який момент до того, як відповідний договір буде підписаний, не маючи при цьому жодних зобов’язань перед Учасником;

 • змінити та/або доповнити вимоги цього Запиту, а також змінити умови проведення тендеру;

 • вибрати переможця тендеру на свій розсуд без пояснення причин свого вибору учасникам конкурсу;

 • використовувати запропоновані ціни і умови для здійснення подальших закупівель;

 • розцінювати факт подачі Пропозиції Учасником як його згоду з усіма умовами даного Запиту.

Учасники, які будуть готувати відповідь на цю тендерну документацію, повинні прийняти наступні умови:

 1. Всі документи, що мають відношення до цієї тендерної документації, включаючи, але не обмежуючись зазначеними, запити та листи Замовника, так само як і запити та листи Постачальника, повинні бути визнані конфіденційною інформацією (далі «Конфіденційна інформація»).

 2. Сторони згодні використовувати Конфіденційну інформацію лише для цілей даного тендеру. Сторона, яка отримала Конфіденційну інформацію, що не має права розголошувати її третім особам, за винятком своїх співробітників, контрагентів або консультантів, повністю контрольованих дочірніх підприємств і філій, яким необхідний доступ до Конфіденційної інформації та інформації щодо проведення даного тендеру.

 3. Пропозиція учасника має бути чіткою, ґрунтуватися на поточних цінах і бути актуальною протягом 90 календарних днів.

 4. Цей документ є проявом інтересу ПАТ "Укртелеком" та не повинен розглядатися як намір укласти будь-який договір.

 5. ПАТ "Укртелеком" не буде відшкодовувати будь-які витрати, пов’язані з підготовкою пропозиції Учасником, також як і повертати Учасникам відповіді після завершення їх розгляду.

 6. Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Замовник має право вибрати форму контрактних відносин на свій розсуд. Це може бути рамковий договір, разовий договір або будь-яка інша форма, включаючи навіть можливість використання існуючих договірних відносин з Учасником - переможцем тендеру.

Учасник несе всі витрати, пов’язані з розробкою та поданням Пропозиції та Замовник не є відповідальним за ці витрати незалежно від їх природи та результатів розгляду Пропозицій.

У разі якщо умови даного Запиту суперечать один одному, Учасник повинен звернутися до Замовника за роз’ясненням. Учасник не уповноважений використовувати протиріччя в даному Запиті як виправдувальний аргумент у разі, якщо його Пропозиція буде оцінено як невідповідна умовам Запиту.

Всі додатки до даного Запиту є його невід’ємною частиною. Всі прикладені документи доповнюють вимоги Запиту і не виключають необхідність надання інформації, зазначеної в тексті даного Запиту.

Учасник повинен уважно ознайомитися з інструкціями та умовами проведення конкурсу та надати інформацію та документацію у форматі, визначеному в даному Запиті. Пропозиції, в яких упущена та чи інша інформація та /або які не підготовлені у форматі, визначеному в даному Запиті, можуть бути не прийняті до розгляду.


  1. Процедура подачі Пропозицій

Терміни підтвердження участі в тендеріЕтап підтвердження

Адреса

Час/Дата отримання інформації

1

Підтвердження участі в тендері (електронний лист довільної форми)

i_pidgorna@ukrtelecom.ua

до 09:00

15 травня 2015 р.

2

Надання запитань щодо змісту Запиту і формату його надання (електронний лист довільної форми)

i_pidgorna@ukrtelecom.ua

до 12:00

15 травня 2015 р.

3

Подання Пропозиції (документарна форма, визначена цим Запитом)

01033, м.Київ,

вул. Горького,40 к.610

до 12:00

15 травня 2015 р.

У разі якщо Учасник не підтвердить участь у тендері до зазначеного часу, Замовник має право не прийняти Пропозицію Учасника до розгляду.

Замовник планує наслідувати вищезазначеним термінам при проведенні закупівлі, проте залишає за собою право змінювати дати на свій розсуд у разі потреби.

Після розкриття пропозицій Замовник може запросити Учасників конкурсу на процедуру зниження ціни, на якій замовник пропонує присутнім представникам учасників зменшити запропоновану ними ціну пропозиції у добровільному порядку шляхом оголошення чергової ціни доти, доки кожен з учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну, яка обов’язково заноситься до протоколу.

У разі відсутності учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття, ціна пропозиції, вказана у формі пропозиції конкурсу, вважатиметься кінцевою ціною учасника та обов’язково заноситься до протоколу.

Всі Учасники, які за результатами конкурсу зменшили ціну пропозиції відносно первісної ціни, зобов’язані надати на електронну адресу особи, відповідальної за проведення конкурсу, скановану копію скоригованої цінової пропозиції не пізніше ніж до 12 год. 00 хв. наступного робочого дня, який слідує за днем, коли відбувався етап зниження ціни. Обов’язковою умовою надання скоригованої пропозиції є те, що по позиційні ціни у такій пропозиції не повинні бути вище відповідних по позиційних цін, зазначеній у первісній пропозиції.

В процесі вибору Учасника тендерний комітет приймає рішення виходячи із методики оцінки за критеріями кваліфікаційні вимоги/ціна (вага відповідних критеріїв складає 25/75). Критерії оцінки щодо відповідності Учасника кваліфікаційним вимогам наведено в Додатку 4. Критерій оцінки для ціни - найнижча вартість Пропозиції.

  1. Загальні вимоги до Пропозиції

Пропозиція має бути складена українською мовою згідно з форматом, вказаним у даному Запиті.

Пропозиція має бути подана у запечатаному конверті, зовнішня сторона якого промаркована:

 • назва Учасника;

 • адреса Учасника (юридична і фізична);

 • ПІБ, посада, номери телефону і факсу, адреса електронної пошти співробітника, відповідального за надання Пропозиції;

 • найменування предмету конкурсу;

 • відбиток печатки Учасника в місцях склеювання конверта;

 • маркування «На конкурс! Не відкривати до процедури відкриття тендерних пропозицій!».

Пропозиція обов'язково має мати опис всіх документів.

Цінова пропозиція, повинна бути пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою підприємства.

Учасник може змінювати або відзивати свою тендерну пропозицію шляхом повідомлення в письмовій формі Замовника до початку остаточного строку надання пропозицій. Після відкриття конвертів, внесення змін в тендерні пропозиції не допускаються, за винятком зниження ціни.

Замовник залишає за собою право на проведення додаткових зустрічей з учасниками тендеру з метою отримання відповідей на питання, які можуть виникнути в процесі вивчення Пропозицій.

 1. Опис предмету тендеру

  1. Технічні вимоги

Місце надання послуг об’єкти Центрального макрорегіона ПАТ «Укртелеком», а саме на об’єктах Київської міської, Київської обласної, Вінницької, Житомирської, Чернігівської та Черкаської філіях.

Термін надання послуг – травень – грудень 2015 року.

Учасники надає послуги з технічного обслуговування (ТО) вогнегасників, типів ВП (вогнегасник порошковий) та ВВК (вогнегасник вуглекислотний), а саме: технічне діагностування, технічне посвідчення, гідравлічні випробування, перезаряджання, ремонт та фарбування.

Якість, зміст та обсяг робіт повинні відповідати вимогам НАПБ Б.01.008-2004 «Правила експлуатації вогнегасників», ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», ДСТУ 3675-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань», ДСТУ 3734-98 «Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань», експлуатаційним документів виробників. Кожен вогнегасник після проведення ТО повинен відповідати вимогам цих документів. Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців.

Таблиця 1
Найменування послуг

Од. вим.

1

Перезарядка вогнегасників ВП-1, ВП-1,5

шт.

2

Перезарядка вогнегасників ВП-2

шт.

3

Перезарядка вогнегасників ВП-5

шт.

4

Перезарядка вогнегасників ВП-6

шт.

5

Перезарядка вогнегасників ВП-8 (ОП-10, ОП-10F)

шт.

6

Перезарядка вогнегасників ОП-9

шт.

7

Перезарядка вогнегасників ВП-50

шт.

8

Перезарядка вогнегасників ВП-100

шт.

9

Перезарядка вогнегасників ВВК-1,4 (ОУ-2)

шт.

10

Перезарядка вогнегасників ВВК-2 (ОУ-3)

шт.

11

Перезарядка вогнегасників ВВК-3,5 (ОУ-5)

шт.

12

Перезарядка вогнегасників ОУ-8

шт.

13

Перезарядка вогнегасників ВВК-14 (ОУ-25)

шт.

14

Перезарядка вогнегасників ВВК-28 (ОУ-40)

шт.

15

Перезарядка вогнегасників ВВК-56 (ОУ-80)

шт.

16

Перезарядка вогнегасників ВВП-10

шт.

17

Перезарядка установки пожежогасіння САМ-9

шт.

18

Комплектація запірним пристроєм

шт.

19

Етикетка

шт.

20

Технічна діагностика вогнегасників

(на виїзді по місту)

шт.

21

Технічна діагностика вогнегасників

(на виїзді по обл.)

шт.

22

ТО пускового пристрою

шт.

23

Переосвідчення балона (ВВК, ВП)

шт.

24

Переосвідчення балона (40)

шт.

25

Комплектація викидним пристроєм

шт.


Таблиця 2Найменування запчастин до вогнегасників

Од. вим.

1

Головка у зборі В 01.00.

шт.

2

Клапан у зборі В 01.01.

шт.

3

Корпус клапана В. 01.02.

шт.

4

Шток В. 01.03.

шт.

5

Клапан В. 01.04.

шт.

6

Кільце 003 006-10

шт.

7

Корпус запобіжного клапана В. 01.05.

шт.

8

Втулка В. 01.06.

шт.

9

Шайба В. 01.07.

шт.

10

Мембрана В. 01.08.

шт.

11

Пружина В. 01.09.

шт.

12

Ручка верхня В. 01.10.

шт.

13

Ручка нижня В. 01.11.

шт.

14

Трубка сифонна В. 01.12.

шт.

15

Вісь В. 01.13.

шт.

16

Розтруб у зборі В. 01.14.

шт.

17

Етикетка вуглекислотного вогнегасника

шт.

18

Паспорт

шт.

19

Шланг у зборі

шт.

20

Головка у зборі П. 00.00.

шт.

21

Трубка сифонна П. 00.01.

шт.

22

Ручка нижня П. 00.02.

шт.

23

Ручка верхня П. 00.03.

шт.

24

Вісь П. 00.04.

шт.

25

Втулка П. 00.05.

шт.

26

Пружина П. 00.06.

шт.

27

Кільце 003-006-19

шт.

28

Кільце 028-036-33

шт.

29

Шток П. 00.07.

шт.

30

Корпус клапана П. 00.08.

шт.

31

Кришка клапана П. 00.09.

шт.

32

Клапан П. 00.10.

шт.

33

Індикатор П. 00.11

шт.

34

Чека

шт.

35

Етикетка

шт.

36

Шланг викидний П. 00.16

шт.

37

Комплектація балоном БВД-300

шт.

38

Комплектація клапаном запірним (ВП 50÷100)

шт.

39

Комплектація клапаном запобіжним

шт.

40

Комплект шлангів порошкових викідних (ВП 50 ÷ 100)

шт.

41

Комплект розпилювача порошкового ВП10F

шт.

42

Комплектація манометром

шт.

43

Ремонт голівки запірної

шт.

44

Заміна голівки запірної

шт.


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лот №1 – ремонт вводу холодної води в будівлю атс харківської філії за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, 34

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лот№1 – ремонт вводу холодної води к будівлі гуртожитку Харківської філії за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 44

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лкз та інших об’єктів смр пат «Укртелеком» за викликом диспетчером гшр охоронної структури на об’єктах Східного макрорегіону пат...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Іванець Андрій Васильович
На тендер щодо закупівлі послуг з ремонту, технічного обслуговування апаратури систем охоронної, периметрової сигналізації, системи...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Скуд), систем охоронної сигналізації (ОС) та технічне обслуговування (ТО) цих систем за потребою на об’єктах смр пат «Укртелеком»,...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Східного макрорегіону пат «Укртелеком» (Харківської, Сумської філії пат «Укртелеком» та районів Луганської області)

Голова Тендерного комітету
Лот №2 Технічна охорона об’єктів зв’язку по Дніпропетровській області (крім м. Дніпропетровськ)

Голова Тендерного комітету
Даний документ є запитом (далі "Запит") Замовника учаснику тендера (надалі "Учасник") на надання технічної І комерційної пропозиції...

Протокол № шгв16(Т)131 від 09. 03. 2017 року засідання Тендерного...
Тендерного комітету філії гпу "Шебелинкагазвидобування" пат «Укргазвидобування»

Протокол засідання тендерного комітету від
Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів

Засідання тендерного комітету
Перевірка інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, щодо наявності/відсутності підстав...

Начальнику управління контрольно-аналітичного
Тов «Перший український годинниковий завод «Киівська Русь» ( «пугз» ) документацію, вважаю позицію тендерного комітету щодо оцінки...

«затверджено» рішенням тендерного комітету протокол №17
Код дк 016: 2010 26. 20. 1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них ( код дк021: 2015 30231000-7 Екрани комп’ютерних моніторів...

«затверджено» Голова комітету з конкурсних торгів
Фільтри мастильні, паливні та всмоктувальні повітряні до автомобільної технікиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт