Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Сторінка1/4
  1   2   3   4
СХВАЛЕНО

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

29.10.2015 № 2611

ОГЕН

проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від року №
КиївПро затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)


Відповідно до пункту 2 частини другої статті 6 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування, крім положень Ліцензійних умов, затверджених цією постановою, щодо видачі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств, надання послуг факторингу та довірчого управління фінансовими активами, які набирають чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем’єр – міністр України А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від _____________ 2015 р. №_______
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)


Розділ I. Загальні положення

 1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон), «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про страхування», «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», «Про кредитні спілки», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про фінансовий лізинг», Положення Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України».

 2. Цими Ліцензійними умовами встановлюється вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії.

 3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

 1. адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах – це фінансова послуга, яка передбачає залучення грошових коштів учасників групи, об'єднання цих коштів з метою придбання та розподілу товарів між учасниками групи;

 2. залучення фінансовою установою фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення – це фінансова послуга, яка передбачає залучення такою фінансовою установою грошових коштів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов’язанням фінансової установи щодо наступного повернення таких коштів через визначений в договорі строк з виплатою вкладнику процентів. Субординований борг, кошти отримані з місцевих та державних бюджетів юридичними особами публічного права не відносяться до залучених коштів. Залучення грошових коштів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на інших підставах, зокрема отримання кредитів від іншої фінансової установи − не є фінансовою послугою;

 3. здобувач ліцензії – фінансова установа або інша юридична особа, можливість надання фінансових послуг якою визначено законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, які подали до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) заяву про отримання ліцензії разом із підтвердними документами згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;

 4. інша юридична особа, що надає фінансові послуги − юридична особа, можливість надання фінансових послуг якою визначено законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, але яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою;

 5. ліцензія – документ, що видається Нацкомфінпослуг, на право провадження фінансовою установою або іншою юридичною особою, що надає фінансові послуги, господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) з переліку, визначеного пунктом 4 цього розділу, в електронному вигляді (запис про наявність ліцензії у такої фінансової установи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) або на паперовому носії;

 6. ліцензіат – фінансова установа або інша юридична особа, що надає фінансові послуги, яка має ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів);

 7. окреме нежитлове приміщення – частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу;

 8. кредитна установа – фінансова установа, яка відповідно законодавства та отриманих ліцензій має право залучати фінансові активи із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та за рахунок таких залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.

 9. близькі родичі та члени сім'ї – це чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, усиновлювач чи усиновлений, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

 10. внутрішні правила надання фінансових послуг – це правила надання фінансових послуг, затверджені фінансовою установою, відповідно до яких укладаються договори надання фінансових послуг.

Інші терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у значеннях, наведених в законодавстві.

 1. Відповідно до цих Ліцензійних умов Нацкомфінпослуг видає ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:

4.1. залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення в частині:

залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

4.2. надання послуг з фінансового лізингу;

4.3. надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

4.4. надання гарантій та поручительств;

4.5. послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;

4.6. послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;

4.7. надання послуг з факторингу;

4.8. адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

4.9. управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";

4.10. довірчого управління фінансовими активами.

 1. Фінансова установа або інша юридична особа, що надає фінансові послуги, має право на надання фінансових послуг лише після отримання відповідної ліцензії, виданої Нацкомфінпослуг.

 2. Положення цих Ліцензійних умов, що застосовуються до страховиків-резидентів, застосовуються до філій страховиків-нерезидентів з особливостями, встановленими Законом України «Про страхування».

 3. Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки здійснюється кредитними спілками на підставі ліцензії на залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

 4. Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту є фінансовою послугою, якщо така послуга надана на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору.

 5. Ліцензія на здійснення обов’язкових видів страхування може видаватись Нацкомфінпослуг виключно при умові наявності затверджених Кабінетом Міністрів України порядку та правил проведення обов’язкового страхування, форми типового договору, особливих умов ліцензування, розмірів страхових сум та максимальних розмірів страхових тарифів або методики актуарних розрахунків, якщо інше не визначено законом.

 6. На дату подання заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ, що веде Нацкомфінпослуг (крім іншої юридична особа, що надає фінансові послуги).

 7. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг здобувач зобов‘язаний забезпечити виконання вимог розділу ІV цих Ліцензійних умов.

 8. У здобувача/ліцензіата на дату подання документів на отримання ліцензії повинні бути відсутні невиконані заходи впливу (не залежно від того чи настав строк їх виконання) та/або санкції за порушення вимог Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, застосовані Нацкомфінпослуг.

 9. Над особою, яка є здобувачем/ліцензіатом, не допускається здійснення контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України (далі – держави-агресори).

 10. Факт наявності контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав-агресорів встановлюється Нацкомфінпослуг у таких випадках:

якщо один або декілька суб’єктів господарювання, які зареєстровані у державі-агресорі, та/або одна або декілька фізичних осіб – громадян держави-агресора спільно або окремо, прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі суб'єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків;

якщо одна або декілька фізичних осіб – громадян держави-агресора є керівником та/або заступником керівника виконавчого та/ або наглядового органу (наглядової /спостережної ради) суб'єкта господарювання;

якщо одна або декілька фізичних осіб – громадян держави-агресора складають більше половини виконавчого та/або наглядового органу (наглядової/спостережної ради) суб'єкта господарюваннята/або мають більше половини голосів у виконавчому та/або наглядовому органі (наглядовій /спостережній раді) суб'єкта господарювання;

якщо суб’єкт господарювання, який зареєстрований у державі-агресорі, та/або фізична особа – громадянин держави-агресора прямо або опосередковано мають повноваження вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання.

 1. У разі встановлення Нацкомфінпослуг факту наявності контролю на підставі документів, отриманих від суб'єкта господарювання, та/або інших уповноважених державних органів або встановлення судом у випадках передбачених законодавством, особа, уповноважена Головою Нацкомфінпослуг, протягом 30 календарних днів з моменту отримання підтверджуючих документів складає щодо такого суб'єкта господарювання акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата осіб держав-агресорів.

 2. Здобувач/ліцензіат на дату подання документів на отримання ліцензії на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів додатково повинен відповідати наступним вимогам:

дотримуватись умов забезпечення платоспроможності страховика на останню звітну дату, що передує даті подання документів на отримання ліцензії, та мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на останню звітну дату.

провадити страхову діяльність з укладання договорів добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж протягом двох років (8 звітних кварталів), в тому числі мати досвід врегулювання страхових випадків і виплати страхового відшкодування щонайменше за десятьма такими договорами.

 1. Здобувач/ліцензіат на дату подання документів на отримання ліцензії на обов’язкові види страхування повинен додатково відповідати наступним вимогам:

провадити страхову діяльність з укладання договорів страхування в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж два роки (8 звітних кварталів).

 1. Здобувач/ліцензіат на дату подання документів на отримання ліцензії на обов’язкове страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, повинен додатково відповідати наступним вимогам:

провадити страхову діяльність з укладання договорів страхування в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж три роки (12 звітних кварталів;

провадити страхову діяльність з укладання договорів страхування будь-якої відповідальності в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж протягом двох років (8 звітних кварталів).

 1. Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на підставі:

документів, поданих здобувачем/ліцензіатом до Нацкомфінпослуг згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;

інформації, отриманої під час здійснення нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг та необхідної для перевірки здобувача/ліцензіата на відповідність вимогам цих Ліцензійних умов.

 1. Вимоги до оформлення та подання документів до Нацкомфінпослуг, видача документів Нацкомфінпослуг, здійснюється відповідно до статті 10 Закону та цих Ліцензійних умов.

 2. Рішення щодо залишення заяви без розгляду або щодо переоформлення ліцензії приймається особою, уповноваженою Головою Нацкомфінпослуг.


II. Перелік документів, що подаються для отримання ліцензії

1. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пункті 4 розділу І цих Ліцензійних умов, здобувач подає до Нацкомфінпослуг заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, складену згідно з додатком 1 до цих Ліцензійних умов, у спосіб, визначений частиною першою статті 10 Закону.

2. До заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) здобувачем додаються такі документи:

фінансова звітність, визначена Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, та звітні дані здобувача ліцензії відповідно до вимог Нацкомфінпослуг за станом на останній день кварталу, що передує дню одержання Нацкомфінпослуг відповідної заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ;

анкета про керівника/головного бухгалтера фінансової установи (подається окремо щодо керівника та головного бухгалтера фінансової установи) (додаток 2);

опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах (додаток 3);

3. Додатково до документів, визначених пунктом 2 цього розділу до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) здобувачем додаються такі документи:

1) для провадження діяльності у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством:

правила страхування для кожного добровільного виду страхування, який зазначається здобувачем у заяві про отримання ліцензії;

Філією страховика нерезидента також подаються:

копії документів про освіту, в тому числі документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером філії страховика-нерезидента підвищення кваліфікації;

витяг з трудової книжки керівника та головного бухгалтера філії страховика-нерезидента (для нерезидентів – документ, що підтверджує наявність відповідного стажу трудової діяльності).

Для отримання ліцензії на провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів також подаються:

довідку про підтвердження забезпечення здобувачем можливості опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій території України (з метою підтвердження виконання вимог пунктів передбачених пунктом 60 розділу ІV цих Ліцензійних умов);

довідку від об'єднання страховиків країни місцезнаходження страховика-нерезидента, членство в якому є обов'язковим для страховиків, що здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (подається тільки страховиком-нерезидентом).

2) для провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів:

інформацію про кваліфікованих працівників (додаток 4);

копію документа уповноваженого органу юридичній особи – одноосібного засновника корпоративного недержавного пенсійного фонду, що містить рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду та інформацію щодо його власного веб-сайту (веб-сторінки) та адреси електронної пошти;

3) для провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах:

внутрішні правила надання фінансових послуг та зразок договору про адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, які повинні відповідати вимогам пунктів 95 та 96 розділу ІV цих Ліцензійних умов та умовам провадження діяльності з адміністрування фінансових активів придбання товарів у групах, встановлених Нацкомфінпослуг;

4) для провадження діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю:

типові правила фонду фінансування будівництва (далі – ФФБ) та/або фонду операцій з нерухомістю (далі – ФОН), які мають відповідати вимогам статей 8, 12 і 21 (для ФФБ) та статей 8, 25 і 26 (для ФОН) Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». Якщо здобувач планує створювати лише ФФБ або ФОН, подаються відповідно правила ФФБ або ФОН;

5) для провадження кредитною спілкою діяльності із залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та/або з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту:

положення про фінансові послуги кредитної спілки та примірні договори про надання фінансових послуг, що є додатками до цього положення;

6) для провадження діяльності з надання фінансових послуг, інших ніж визначені підпунктами 1 – 5 цього пункту:

внутрішні правила надання фінансових послуг;

примірні договори про надання фінансових послуг.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
«Про фінансовий лізинг», Положення Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування...

Провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг...
«Про фінансовий лізинг», Положення Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування...

До Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної...
Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення...

До Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної...
Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення...

До Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної...
Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення...

Договір на брокерське обслуговування
Брокер юридична особа, що створена за законодавством України, Ліцензія Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення...

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів І провадження професійної діяльності на фондовому...

1. Предмет договору
Лариси Вікторівни, яка діє на підставі Статуту І ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку депозитарної діяльності,...

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 листопада 2006 року n 1271
Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини...

Рішення 23. 04. 2013
України", з метою врегулювання питання щодо визначення порядку провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних...

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань...

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
України", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань", "зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань...

Судова практика у податкових спорах у сегменті ринку цінних паперів
Зу «Про ісі», пайовий інвестиційний фонд це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні...

Рішення загальних зборів акціонерів про дематеріалізацію цінних паперів (Наказу )
Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 25. 04. 2014 р. №633 та ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної...

Моз повідомляє про деякі вимоги Ліцензійних умов провадження господарської...
Міністерство охорони здоров'я України узагальнило питання, які ставились у зверненнях суб'єктів господарювання та громадських організацій...

Закон україни
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового...

До Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів
Для отримання переліку акціонерів, яки мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт