Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«29» липня 2016 р с. Рукшин Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік

«29» липня 2016 р с. Рукшин Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

У К Р А Ї Н А

РУКШИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІХ сесія VII скликання
РІШЕННЯ№ 122/09/2016

«29» липня 2016 р.

с. Рукшин


Про внесення змін

до сільського бюджету на 2016 рік
Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 і статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи показники виконання бюджету за перше півріччя 2016 року сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додаток №1 до рішення ІІ сесії VII скликання від 24.12.2015 року №29/02-2015 «Про сільський бюджет на 2016 рік» відповідно до додатку №1 цього рішення:

1.1. Збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету в цілому на 1 712 600 грн.;

1.2. Збільшити дохідну частину спеціального фонду сільського бюджету в цілому на 19 000 грн.
2. Внести зміни у додаток №3 до рішення ІІ сесії VII скликання від 24.12.2015 року №29/02-2015 «Про сільський бюджет на 2016 рік» відповідно до додатку №2 цього рішення:

2.1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету в цілому на 872 600 грн. , зокрема:

- КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 215 000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 45 000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 15 000 грн.;

- КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 119 800 грн.;

- КФК 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 10000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 2800 грн.;

- КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 15000 грн.;

- КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 400 000 грн.;

- КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» 50 000 грн.

2.2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету в цілому на 859 000 грн., зокрема:

- КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 190 000 грн.;

- КФК 070201«Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 280 000 грн.

- КФК 080300 «Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» 40 000 грн.;

- КФК 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» 40 000 грн.;

- КФК 150202 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» 290 000 грн.

- КФК 240602 «Утилізація відходів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 12600 грн.;

- КФК 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» КЕКВ 2210 ««Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 6400 грн.

2.3. Зменшити план видатків спеціального фонду по КФК 250341 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад”» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 2849798 грн., одночасно збільшивши план видатків по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів” на суму 752640 грн., та КФК 070201«Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів” на суму 2097158 грн.

3. Внести зміни у додаток №3 «Джерела фінансування сільського бюджету на 2016 рік» до рішення IV сесії VII скликання №49/04/2016 від 12.02.2016 «Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік» відповідно до додатку №3 цього рішення:

3.1. Установити профіцит загального фонду бюджету в сумі 840 000 грн.

3.2. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 840 000 грн.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

Голова сільської ради О.В.Горбатюк
Додаток №1

до рішення ІХ сесії сільської ради


VII скликання від 29/07/2016 №122/09/2016


"Про зміни до сільського бюджету на 2016 рік"Зміни до доходів Рукшинської сільської ради на 2016 рік
(грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження  

1280000,00

1280000,00

0,00

0,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

501600,00

501600,00

0,00

0,00

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

501600,00

501600,00

0,00

0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

501600,00

501600,00

0,00

0,00

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

713400,00

713400,00

0,00

0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

713400,00

713400,00

0,00

0,00

18000000

Місцеві податки

65000,00

65000,00

0,00

0,00

18010000

Податок на майно

-1000,00

-1000,00

0,00

0,00

18010500

Земельний податок з юридичних осіб  

-34000,00

-34000,00

0,00

0,00

18010600

Орендна плата з юридичних осіб  

19000,00

19000,00

0,00

0,00

18010900

Орендна плата з фізичних осіб  

14000,00

14000,00

0,00

0,00

18050000

Єдиний податок  

66000,00

66000,00

0,00

0,00

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

60000,00

60000,00

0,00

0,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

6000,00

6000,00

0,00

0,00

20000000

Неподаткові надходження  

32600,00

20000,00

12600,00

0,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

700,00

700,00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції 

700,00

700,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

18500,00

18500,00

0,00

0,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

18000,00

18000,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

18000,00

18000,00

 

 

22090000

Державне мито  

500,00

500,00

0,00

0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

500,00

500,00

0,00

0,00

24000000

Інші неподаткові надходження  

13400,00

800,00

12600,00

 

24060000

Інші надходження

13400,00

800,00

12600,00

 

24060300

Інші надходження

800,00

800,00

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

12600,00

 

12600,00

 

50000000

Цільові фонди  

6400,00

0,00

6400,00

0,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

6400,00

0,00

6400,00

0,00

РАЗОМ ДОХОДІВ

 

1319000,00

1300000,00

19000,00

0,00

40000000

Офіційні трансферти  

412600,00

412600,00

0,00

0,00

41000000

Від органів державного управління  

412600,00

412600,00

0,00

0,00

41030000

Субвенції  

412600,00

412600,00

0,00

0,00

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

29800,00

29800,00

0,00

0,00

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

12800,00

12800,00

0,00

0,00

41035200

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду

370000,00

370000,00

 

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

 

1731600,00

1712600,00

19000,00

0,00
Секретар сільської радиГермаківська Ю.М.
Додаток №2

до рішення ІХ сесії VІІ скликання від 29.07.2016 №122/09/2016

Зміни до видатків Рукшинського сільського бюджету

за головними розпорядниками на 2016 рік


КФКВКБ


КТКВ

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

разомВсього

Видатки споживання

З них

Всього

Видатки спожива ння

З них

Видатки розвитку

З них
Оплата праці

Оплата комуна-льних послуг та енергоносіїв

Оплата праці

Оплата комуна

льних послуг та енергоносіїв

Бюджет розвитку

Капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
0111

010116

275000

275000

260000
190000


190000
190000

465000

0921

070201

119800

1198002377158


2377158

2097158

280000

2496958

0721

080300

40000


40000
40000

40000

0725

080600

12800

12800

12800
40000


40000
40000

52800

0828

110204

15000

15000
15000

0443

150202

290000


290000
290000

290000

0456

170703

400000

400000752640


752640

752640
1152640

0512

240602

12600

12600
12600

0133

240900

6400

6400
6400

0180

250341

-2849798


-2849798

-2849798
-2849798

0180

250344

50000

50000
50000
всього

872600

872600

272800
859000

19000840000

0

840000

1731600Секретар сільської ради Ю.Гермаківська
Додаток №3

до рішення ІХ сесії Рукшинськоїсільської ради VІІ скликаннявід 29.07.2016 р. №122/09/2016
Зміни до джерел фінансування сільського бюджету на 2016 рік


(грн.)Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

у т.ч. бюджет розвитку2

1

 

5

 

13 

1. КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ЗА ТИПОМ КРЕДИТОРА

 

 

 

 200000

Внутрішнє фінансування

0

-840000

840000

840000208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

0

-840000

840000

840000208100

На початок періоду

0

0

0

0208200

На кінець періоду

0

 

 

 208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

-840000

840000

840000 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА ТИПОМ БОРГОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

 600000

Фінансування за активними операціями

0

-840000

840000

840000602000

Зміни обсягів готівкових коштів

0

-840000

840000

840000602100

На початок періоду

0

0

0

0602200

На кінець періоду

0

 

 

 602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

-840000

840000

840000


Секретар сільської ради Ю.Гермаківська

trezub1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення від 21 липня 2016 року №201 VII про виконання районного бюджету...
Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 99,7%....

Рішення від 20 травня 2016 року №117 VII про виконання районного...
Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 86%....

Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на...
Мінфіну від 27 липня 2015 року під головуванням Прем'єр-міністра України та наради, яка відбулася у Прем'єр-міністра України 3 серпня...

Рішення від 26 липня 2017 року №410 V i І про виконання районного...
При плані 10856,8 тис грн надійшло 14863,7 тис грн доходів, що на 4006,9 тис грн більше, ніж було заплановано. В порівнянні з аналогічним...

Сьома сесія
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Шоста сесія
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Рішення Від 22 липня 2016 р. №118
Заслухавши інформацію сільського голови Свірзької сільської ради І. М. Серняка,щодо встановленя місцевих податків І зборів на території...

Для підприємців на загальній системі оподаткування у 2016 році збільшено...
З 1 січня 2016 року Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Найменування рішення
Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Зеленодольської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Охтирська районна рада сьоме скликання
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради сьомого скликання від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання одинадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання чотирнадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання десята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання восьма сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання дванадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт