Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “ Економіка та підприємництво” спеціальності “Облік І аудит” (навчально-методичний посібник)

Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “ Економіка та підприємництво” спеціальності “Облік І аудит” (навчально-методичний посібник)

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України

Гадзевич О.І., Кулинич М.Б. та інші

ПРАКТИКУМ

з проходження практик студентами

вищих навчальних закладів напряму 0501

Економіка та підприємництво”

спеціальності “Облік і аудит”

(навчально-методичний посібник)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Кондор- 2005


І. Загальні положення щодо проходження практики
Підвищення ефективності та якості суспільного виробництва потребують раціонального поєднання теоретичних знань спеціалістів з умінням вирішувати практичні проблеми, що постають у процесі виробничо-господарської діяльності підприємств.

Згідно з вимогами вищої школи спеціаліст у галузі економіки має досконало володіти своїм фахом, діставши ґрунтовну наукову та практичну підготовку, бути вправним організатором, здатним на практиці застосовувати принципи наукової організації праці, уміти спілкуватися з людьми, займаючи активну життєву позицію.

Виробнича та переддипломна практики з обліку, аналізу та аудиту господарської діяльності підприємств має сформувати в майбутнього спеціаліста практичні знання з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту, вміння та навички, необхідні для успішної роботи на посаді бухгалтера, головного бухгалтера, керівника облікової, планово-фінансової або контрольно-ревізійної служби підприємства. Це досягається самостійним виконанням кожним студентом згідно з програмою практики в умовах конкретного підприємства окремих виробничих завдань.

Мета і завдання практикиВиробнича та переддипломна практики є продовженням і складовою частиною навчального процесу підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств.

Мета практики полягає в наступному

 1. вивчити організацію облікової та аналітичної роботи господарської діяльності підприємств;

 2. закріпити та поглибити знання, здобуті у вищому навчальному закладі;

 3. набути практичних навичок і досвіду організації облікової та аналітичної роботи на підприємстві в умовах застосування новітніх інформаційних систем і технологій;

 4. вивчити практичні можливості вдосконалення організації оперативного внутрішньогосподарського обліку, аналізу і контролю на підприємстві;

 5. поглибити навички науково-дослідної роботи;

 6. набути досвіду організаторської роботи в колективі.

Завдання практики:

 • вивчити організаційну і виробничу структуру підприємства, основні техніко-економічні показники його роботи;

 • критично проаналізувати організаційну структуру обліково-економічної роботи на підприємстві;

 • вивчити питання побудови інформаційної системи підприємства, як основи організації та функціонування бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту, організацію інформаційного, технічного, програмного, кадрового та організаційного забезпечення;

 • вивчити організацію роботи обліково-контрольного апарату підприємства;

 • набути практичних навичок роботи на посадах працівників облікового-економічного апарату (бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, економіст, працівник планового відділу);

 • ознайомитись з функціями бухгалтерії, економічного відділу, планового відділу, розподілом функціональних обов'язків між працівниками економічної служби підприємства;

 • засвоїти процес формування господарських операцій, організацію, методику і техніку складання облікових реєстрів за всіма підсистемами обліково-контрольної інформації;

 • засвоїти взаємозв'язок планової, фінансової й облікової роботи на підприємстві;

 • набути практичних навичок використання існуючої на підприємстві інформаційної системи для створення інформаційної бази та виконання конкретних функцій облікової та аналітичної діяльності;

 • набути навичок щодо виконання науково-дослідної роботи студентів (НДРС), підготування наукових доповідей і статей.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Гончарук С. М. Долбнєва Д. В. Практикум з навчальної дисципліни „...
Гончарук С. М. Аудит. Практикум : [Навчально-методичний посібник] / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – [2-ге вид., перероб доп.]....

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів...
Рекомендовано Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Навчально-методичний посібник Артемівськ
Методичний посібник адресовано практичним психологам та соціальним педагогам навчальних закладів, завідувачам І вихователям-методистам...

Методичний посібник складено відповідно до програми з організації...
Р-32 Регулювання обігу І контроль якості лікарських засобів. Змістовий модуль Методичний посібник для викладачів / Н. І. Сінча, О....

Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет...
Долбнєва Д. В. Звітність підприємств. Практикум : [Навчально-методичний посібник] / Д. В. Долбнєва. – Львів.– 2017. – 200 с

Програма вступного випробування та критерії оцінювання знань І вмінь,...
Фахове вступне випробування проводиться з нормативних дисциплін професійної підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка І...

Програма проходження тренінгу для студентів Факультет обліку І фінансів...
Програма проходження тренінгу регламентує систему організаційних заходів, порядок проведення та підведення підсумків тренінгу студентів...

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «облік у бюджетних установах»
Навчальна дисципліна “Облік у бюджетних установах” призначена для студентів напряму підготовки 030509 “Облік І аудит” усіх форм навчання...

Методичні рекомендації розраховані для студентів IV курсу напряму...
Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів IV курсу напряму підготовки 030509 “Облік І аудит”. – Київ, 2015....

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Львівській області
Управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки

Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний...

Методичні рекомендації проходження виробничої практики для студентів...
Больботенко І. В., Ромашко О. М. Методичні рекомендації проходження виробничої практики для студентів спеціальності «Облік І аудит»....

Програма навчальної дисципліни “проектний аналіз” 22 порядок проведення...
Програму фахових випробувань зі спеціальності «Економіка підприємства» розроблено кафедрою економіки та підприємництва на основі...

Програма навчальної дисципліни “проектний аналіз” 21 порядок проведення...
Програму фахових випробувань зі спеціальності «Економіка підприємства» розроблено кафедрою економіки та підприємництва на основі...

Програма навчальної дисципліни “проектний аналіз” 22 порядок проведення...
Програму фахових випробувань зі спеціальності «Економіка підприємства» розроблено кафедрою економіки та підприємництва на основі...

Література до 1 модуля 29
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Програма виробничих практик для студентів денної та заочної форми навчання
Наскрізна програма проходження виробничих практик для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності "Облік І аудит"База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт