Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри

Сторінка1/4
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТА ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ

“УЗГОДЖЕНО”

Директор Департаменту Державного

санітарно-епідеміологічного нагляду

МОЗ України
________________ А.М. Пономаренко
“__” ________________ 2009 р.УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

(методичні рекомендації)

Харків – 2012


Установа-розробник: Національний фармацевтичний університет МОЗ України


Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. - канд. фарм. наук, доцент кафедри

економіки підприємства НФаУ


тел. (057)771-81-47


Рецензенти: доктор мед. наук, професор Коробчанський В.О., доктор фарм. наук, професор Кабачна А.В.


Голова експертної комісії: докт. фарм. наук, проф. Черних В.П.Зміст

Умовні скорочення
Вступ

4

1. Сфера застосування

5

2. Відповідальність і компетенції

6

3. Нормативні посилання

6

4. Методика виконання процесу поводження з відходами ФП

6

4.1. Управління відходами

9

4.2. Розрахунок і обґрунтування обсягів утворення відходів і отримання Дозволу та Ліміту на утворення та розміщення відходів

9

4.3. Дії персоналу при утворенні твердих відходів

12

5. Порядок збору відходів

13

6. Порядок розділення відходів

14

7. Порядок зберігання відходів на складі заборонених товарів

15

8. Вивезення відходів

15

9. Знищення та утилізація відходів

17

10. Моніторинг параметрів процесу поводження з відходами

18

11. Записи про результати процесу поводження з відходами

21

Перелік рекомендованої літератури

24

Додатки

26Умовні скорочення
ВКЯ – відділ контролю якості

ВМТЗ – відділ матеріально-технічного забезпечення

КВП – контрольно-вимірювальні прилади

КМУ – кабінет міністрів України

ЛЗ – лікарський засіб

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я

ПВХ – полівінілхлорид

СЕС – санітарно-епідеміологічна станція

СОП – стандартна операційна процедура

СРМ – стандартні робочі методики

СТП – стандарт підприємства

ТПВ – тверді побутові відходи

ФП – фармацевтичне підприємство

Вступ

У процесі виробництва ЛЗ утворюються відходи, які не підлягають подальшому використанню та/або переробці. Твердими відходами є: сухі відходи виробництва, відсів сировини, смітки з обладнання і підлоги, некондиційні напівпродукти; браковані ЛЗ або ЛЗ, строк придатності яких минув; відбраковані субстанції і матеріали; складські залишки субстанцій, матеріалів і ЛЗ; субстанції, строк придатності яких минув; відходи пакувальних матеріалів (ампули, флакони, пробки, фольга алюмінієва, пачки та ін.); матеріали для прибирання; макулатура; пилові суміші з повітроводів і фільтрів; відпрацьовані фільтрувальні матеріали, сорбенти; шрот і залишки фітосировини; допоміжні матеріали, які використовуються у виробництві ЛЗ.

Тверді відходи утворюються на таких стадіях виробництва, як підготовка виробництва; підготовка сировини; стадії технологічного процесу; фасування, пакування, маркування, перевірка якості ЛЗ.

Для утилізації та знешкодження бракованих ЛЗ, напівфабрикатів, субстанцій, матеріалів і відходів ФП залучаються сторонні організації, які мають відповідний дозвіл Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і ліцензію на цей вид діяльності.

Стандарт підприємства (СТП) розповсюджується на порядок розподілення, збору, маркування, тимчасового зберігання на промисловій ділянці та/або складі заборонених товарів ФП, передачі на утилізацію, знищення відходів, які утворюються в підрозділах ФП при виробництві ЛЗ та/або їх відкликанні.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри
Рецензенти: доктор фарм наук, професор Гладух Є. В., доктор фарм наук, професор Алмакаєва Л. Г

Розробники програми: колектив фахівців кафедри загальної, біонеорганічної,...
Розробники програми: колектив фахівців кафедри загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії: завідувач кафедри, к фарм н., доцент...

Мінрегіонбуд України Київ 2008
В. С., д-р техн наук, проф.; Вернигора В. О., канд техн наук; Галінський О. М., канд техн наук; Григоровський П.Є., канд техн наук;...

Мінрегіонбуд України Київ 2008
В. С., д-р техн наук, проф.; Вернигора В. О., канд техн наук; Галінський О. М., канд техн наук; Григоровський П.Є., канд техн наук;...

Державні будівельні норми україни система стандартів безпеки праці...
Клименко; В. Кокшарьов, канд техн наук; Павлюк, канд техн наук; C. Полонська, канд техн наук(відповідальний виконавець); Р. Цесіс...

Організація будівельного виробництва дбн а 1-5: 2016
О. Галінський, канд техн наук (науковий керівник); П. Григоровський, канд техн наук; А. Котляренко; О. Молодід, канд техн наук; О....

Тиражування та розповсюдження без офіційного дозволу Держпожбезпеки заборонено
Укрндіпб) мвс україни (канд техн наук Откідач М. Я., Нехаєв В. В. – керівник розробки, Сокол В. Г. – відповідальний виконавець розробки,...

Тиражування та розповсюдження без офіційного дозволу Держпожбезпеки заборонено
Укрндіпб) мвс україни (канд техн наук Откідач М. Я., Нехаєв В. В. – керівник розробки, Сокол В. Г. – відповідальний виконавець розробки,...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Кожура Людмила Олександрівна, канд юр наук, доцент кафедри теорії та історії держави І права

Розроблено
Савицького М. В., д-ра техн наук; Нікіфорової Т. Д., канд техн наук (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури);...

Програма навчальної дисципліни «Психодіагностика»
Програму уклала доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент Спринська З. В

Канд техн наук (науковий керівник); Р. Уханський
...

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 030401 «Правознавство»
Стрепко Володимир Любомирович, доцент кафедри соціального права, кандидат юридичних наук, доцент

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових...
Деякі особливості визначення розміру аліментів на дитину за чинним законодавством України

Робоча програма навчальної дисципліни соціальна інформатика
Носенко Тетяна Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики Інституту суспільства Київського університету...

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи...
Д. Ісаєнко, канд наук з державного управління, А. Беркута, канд екон наук; П. Губень, І. Пономаренко, О. Сєргєєнко

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи...
Д. Ісаєнко, канд наук з державного управління, А. Беркута, канд екон наук; П. Губень, І. Пономаренко, О. Сєргєєнко

Захист від пожежі кабельні проходки. Метод випробування
О. Харченко, канд техн наук (керівник розробки); С. В. Новак, канд техн наукБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт