Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТА ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Проблемною комісією

«Фармація» МОЗ та АМН України
________________ В.П. Черних
“__” _ __________ 20__ р.

Протокол № __
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВІДХОДІВ

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА
(методичні рекомендації)


Харків -2011 р.


Установа-розробник: Національний фармацевтичний університет МОЗ України


Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. - канд. фарм. наук, доцент кафедри

управління та економіки підприємства НФаУ


тел. (057)771-81-47


Рецензенти: доктор фарм. наук, професор Гладух Є.В., доктор фарм. наук, професор Алмакаєва Л.Г.


Голова експертної комісії: докт. фарм. наук, проф. Черних В.П.Зміст

Умовні скорочення

3

Вступ

4

1. Мета

5

2. Сфера застосування

5

3. Відповідальність і компетенції

5

4. Нормативні посилання

5

5. Терміни і визначення


6

6. Загальні положення

7

7. Проведення інвентаризаційного обстеження

11

8. Оформлення результатів інвентаризації відходів фармацевтичного виробництва


18

9. Документи і їх зберігання


21

10. Лист узгодження стандарт підприємства «Порядок проведення інвентаризації відходів фармацевтичного виробництва»


21

11. Лист ознайомлення


21

Додатки


22

Перелік рекомендованої літератури

23


Умовні скорочення
ВКЯ – відділ контролю якості

КМУ – кабінет міністрів України

ЛЗ – лікарський засіб

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я

ПВХ – полівінілхлорид

СЕС – санітарно-епідеміологічна станція

СОП – стандартна операційна процедура

СРМ – стандартні робочі методики

СТП – стандарт підприємства

ТПВ – тверді побутові відходи

ФП – фармацевтичне підприємство

Вступ
Важливою складовою діяльності ФП є визначення їх впливу на населення та безпосередньо на навколишнє природне середовище й аналіз наслідків цього впливу, тому що наслідки діяльності ФП при неправильному поводженні з утвореними відходами можуть призвести до погіршення здоров’я і умов життя населення, екологічного стану та епідеміологічної ситуації в країні, а також умов функціонування кожного ФП окремо й фармацевтичної галузі в цілому.

ФП, як суб’єкти в процесі діяльності яких утворюються відходи, повинні здійснювати облік та інвентаризацію відходів.

Інвентаризація відходів - це комплекс заходів з визначення кількісних і якісних показників відходів з метою їх обліку, спрямований на визначення відповідності фактичної кількості утворення відходів нормативній кількості на підставі нормативів утворення відходів, на відповідність якісних показників відходів, що утворюються нормативним вимогам технічних документів. ЇЇ зобов'язані проводити особи, що є виробниками (власниками) відходів; особи, що є власниками об'єктів розміщення і знешкодження відходів; особи, які здійснюють збір і передачу відходів для використання або знешкодження; особи, що здійснюють використання відходів як вторинної сировини. Вказані особи можуть проводити інвентаризацію самостійно або шляхом залучення сторонньої організації, яка здійснює таку діяльність. Інвентаризація відходів проводиться при необхідності, але не рідше 1 разу на рік.

Стандартизація процесу організації інвентаризації відходів передбачає розробку порядку проведення інвентаризації відходів ФП і оформлення документів за результатами її проведення, оптимізувати час і ефективність протікання цього процесу.

Стандарт підприємства розповсюджується на порядок проведення інвентаризації відходів ФП.

1. Мета

1.1. СТП «Порядок проведення інвентаризації відходів фармацевтичного виробництва» встановлює порядок проведення інвентаризації відходів ФП і оформлення документів за результатами її проведення.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Укладач: Сагайдак-Нікітюк Р. В. канд фарм наук, доцент кафедри
Рецензенти: доктор мед наук, професор Коробчанський В. О., доктор фарм наук, професор Кабачна А. В

Розробники програми: колектив фахівців кафедри загальної, біонеорганічної,...
Розробники програми: колектив фахівців кафедри загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії: завідувач кафедри, к фарм н., доцент...

Мінрегіонбуд України Київ 2008
В. С., д-р техн наук, проф.; Вернигора В. О., канд техн наук; Галінський О. М., канд техн наук; Григоровський П.Є., канд техн наук;...

Мінрегіонбуд України Київ 2008
В. С., д-р техн наук, проф.; Вернигора В. О., канд техн наук; Галінський О. М., канд техн наук; Григоровський П.Є., канд техн наук;...

Державні будівельні норми україни система стандартів безпеки праці...
Клименко; В. Кокшарьов, канд техн наук; Павлюк, канд техн наук; C. Полонська, канд техн наук(відповідальний виконавець); Р. Цесіс...

Організація будівельного виробництва дбн а 1-5: 2016
О. Галінський, канд техн наук (науковий керівник); П. Григоровський, канд техн наук; А. Котляренко; О. Молодід, канд техн наук; О....

Тиражування та розповсюдження без офіційного дозволу Держпожбезпеки заборонено
Укрндіпб) мвс україни (канд техн наук Откідач М. Я., Нехаєв В. В. – керівник розробки, Сокол В. Г. – відповідальний виконавець розробки,...

Тиражування та розповсюдження без офіційного дозволу Держпожбезпеки заборонено
Укрндіпб) мвс україни (канд техн наук Откідач М. Я., Нехаєв В. В. – керівник розробки, Сокол В. Г. – відповідальний виконавець розробки,...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Кожура Людмила Олександрівна, канд юр наук, доцент кафедри теорії та історії держави І права

Розроблено
Савицького М. В., д-ра техн наук; Нікіфорової Т. Д., канд техн наук (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури);...

Програма навчальної дисципліни «Психодіагностика»
Програму уклала доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент Спринська З. В

Канд техн наук (науковий керівник); Р. Уханський
...

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 030401 «Правознавство»
Стрепко Володимир Любомирович, доцент кафедри соціального права, кандидат юридичних наук, доцент

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових...
Деякі особливості визначення розміру аліментів на дитину за чинним законодавством України

Робоча програма навчальної дисципліни соціальна інформатика
Носенко Тетяна Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики Інституту суспільства Київського університету...

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи...
Д. Ісаєнко, канд наук з державного управління, А. Беркута, канд екон наук; П. Губень, І. Пономаренко, О. Сєргєєнко

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи...
Д. Ісаєнко, канд наук з державного управління, А. Беркута, канд екон наук; П. Губень, І. Пономаренко, О. Сєргєєнко

Захист від пожежі кабельні проходки. Метод випробування
О. Харченко, канд техн наук (керівник розробки); С. В. Новак, канд техн наукБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт