Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

На конкурс щодо закупівлі: послуг з технічного обслуговування та ремонту газопроводів, газового обладнання та лічільників

На конкурс щодо закупівлі: послуг з технічного обслуговування та ремонту газопроводів, газового обладнання та лічільників

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

Засвідчено:

Директор департаменту підтримки бізнесу
Попов П.А.Посада
ПІБ
Підпис


ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
НА КОНКУРС ЩОДО ЗАКУПІВЛІ:

ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ГАЗОПРОВОДІВ, ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЛІЧІЛЬНИКІВ

НА ОБЄКТАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ».

Погоджено:

Начальник відділу проектування, ремонту та будівництва
Бєльчік В.В.Посада
ПІБ
Підпис
Начальник відділу експлуатації будівель та споруд
Краснянська В.П.Посада
ПІБ
ПідписВиконавець:

Старший спеціаліст із закупівель

Відділу закупівель та логістики
Виноградов В.І.Посада
ПІБ
ПідписДаний документ є запитом (далі - «Запит») Одеської філії ПАТ «Укртелеком», керуючої філії Південного макрорегіона ПАТ «Укртелеком» (далі – «Замовник») учаснику тендера (далі «Учасник») на надання технічної і комерційної пропозиції (далі «Пропозиція») щодо закупівлі послуг з технічного обслуговування та ремонту газопроводів, газового обладнання та лічильників на об’єктах Херсонської філії ПАТ «Укртелеком» (далі – Послуги/Роботи).


 1. Правила проведення тендеру

  1. Загальні положення

Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Тендерний комітет має право:

 • прийняти або відхилити Пропозицію Учасника повністю або частково згідно з умовами Запиту без пояснення причин таких дій Учаснику;

 • зупинити процес проведення тендеру в будь-який момент до того, як відповідний договір буде підписаний, не маючи при цьому жодних зобов’язань перед Учасником;

 • змінити та/або доповнити вимоги цього Запиту, а також змінити умови проведення тендеру;

 • вибрати переможця тендеру на свій розсуд без пояснення причин свого вибору учасникам конкурсу;

 • використовувати запропоновані ціни і умови для здійснення подальших закупівель;

 • розцінювати факт подачі Пропозиції Учасником як його згоду з усіма умовами даного Запиту.

Учасники, які будуть готувати відповідь на цю тендерну документацію, повинні прийняти наступні умови:

 1. Всі документи, що мають відношення до цієї тендерної документації, включаючи, але не обмежуючись зазначеними, запити та листи Замовника, так само як і запити та листи Постачальника, повинні бути визнані конфіденційною інформацією (далі «Конфіденційна інформація»).

 2. Сторони згодні використовувати Конфіденційну інформацію лише для цілей даного тендеру. Сторона, яка отримала Конфіденційну інформацію, що не має права розголошувати її третім особам, за винятком своїх співробітників, контрагентів або консультантів, повністю контрольованих дочірніх підприємств і філій, яким необхідний доступ до Конфіденційної інформації та інформації щодо проведення даного тендеру.

 3. Пропозиція учасника має бути чіткою, ґрунтуватися на поточних цінах і бути актуальною протягом 60 робочих днів, на період укладання та дії договору у разі укладання договору.

 4. Цей документ є проявом інтересу ПАТ "Укртелеком" та не повинен розглядатися як намір укласти будь-який договір.

 5. ПАТ "Укртелеком" не буде відшкодовувати будь-які витрати, пов’язані з підготовкою пропозиції Учасником, також як і повертати Учасникам відповіді після завершення їх розгляду.

 6. Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Замовник має право вибрати форму контрактних відносин на свій розсуд. Це може бути рамковий договір, разовий договір або будь-яка інша форма, включаючи навіть можливість використання існуючих договірних відносин з Учасником - переможцем тендеру.

Учасник несе всі витрати, пов’язані з розробкою та поданням Пропозиції та Замовник не є відповідальним за ці витрати незалежно від їх природи та результатів розгляду Пропозицій.

У разі якщо умови даного Запиту суперечать один одному, Учасник повинен звернутися до Замовника за роз’ясненням. Учасник не уповноважений використовувати протиріччя в даному Запиті як виправдувальний аргумент у разі, якщо його Пропозиція буде оцінено як невідповідна умовам Запиту.

Всі додатки до даного Запиту є його невід’ємною частиною. Всі прикладені документи доповнюють вимоги Запиту і не виключають необхідність надання інформації, зазначеної в тексті даного Запиту.

Учасник повинен уважно ознайомитися з інструкціями та умовами проведення конкурсу та надати інформацію та документацію у форматі, визначеному в даному Запиті. Пропозиції, в яких упущена та чи інша інформація та /або які не підготовлені у форматі, визначеному в даному Запиті, можуть бути не прийняті до розгляду.

  1. Процедура подачі Пропозицій

Терміни підтвердження Участі в конкурсі та подачі Пропозицій.Етап підтвердження

Адреса

Час/Дата отримання інформації,

не пізніше

1

Підтвердження участі в тендері (електронний лист довільної форми)

od-od-tender@ukrtelecom.ua

01.08.2016 р.

2

Надання запитань щодо змісту Запиту і формату його надання (електронний лист довільної форми)

od-od-tender@ukrtelecom.ua

05.08.2016 р.

3

Подання Пропозиції (документарна форма, визначена цим Запитом)

65023, м. Одеса,

вул. Коблевська, 39, каб. 216.

до 12 годин

00 хвилин 08.08.2016 року


Посадові особи замовника, які здійснюють зв’язок з Учасниками.

Напрямок питання

П.І.Б.

Посада

Конт. номер тел./факс/моб.

Електронна адреса

з технічних питань

Бардзік Наталія Дмитрівна

Керівник групи експлуатації будівель та споруд Херсонської філії ПАТ «Укртелеком»

(0552) 49-40-09

091 114-73-65

nbardzik@ukrtelecom.ua

Бєльчік Всеволод Валерійович

Начальник відділу проектування, ремонту та будівництва Одеської філії ПАТ «Укртелеком»

(048) 731-50-78

vbielchik@ukrtelecom.ua

Краснянська Валентина Петрівна

Начальник відділу експлуатації будівель та споруд Одеської філії ПАТ «Укртелеком»

(048) 726-58-44

091 114-18-20

vkrasnianska@ukrtelecom.ua

з організаційних питань

Виноградов Вадим Ігорович

Старший спеціаліст із закупівель

(048) 726-42-20

od-od-tender@ukrtelecom.ua

Краснянська Наталія Миколаївна

Старший спеціаліст із закупівель

(048) 726-22-25

od-od-tender@ukrtelecom.ua

У разі якщо Учасник не підтвердить участь у тендері до зазначеного часу, Замовник має право не прийняти Пропозицію Учасника до розгляду.

Замовник планує наслідувати вищезазначеним термінам при проведенні закупівлі, проте залишає за собою право змінювати дати на свій розсуд у разі потреби.

Після розкриття пропозицій Замовник запрошує Учасників конкурсу на процедуру зниження ціни, на якій замовник пропонує присутнім представникам учасників зменшити запропоновану ними ціну пропозиції у добровільному порядку шляхом оголошення чергової ціни доти, доки кожен з учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну, яка обов’язково заноситься до протоколу. Обов’язковою умовою надання скоригованої пропозиції є те, що по позиційні ціни у такій пропозиції не повинні бути вище відповідних по позиційних цін, зазначеній у первісній пропозиції.

У разі відсутності учасника або його уповноваженого представника на процедурі, ціна пропозиції, вказана у формі пропозиції конкурсу, вважатиметься кінцевою ціною учасника та обов’язково заноситься до протоколу.

В процесі вибору переможця тендерний комітет приймає рішення виходячи із критеріїв: найнижча вартість Пропозиції, кількість набраних балів згідно методики якісної оцінки, кількість набраних балів згідно методики комерційної оцінки, кількість набраних балів комплексної оцінки.

Замовник залишає за собою право обирати переможця тендеру на свій розсуд та не надавати пояснень Учасникам тендеру щодо прийнятих рішень.

  1. Загальні вимоги до Пропозиції

Пропозиція має бути складена українською мовою згідно з форматом, вказаним у даному Запиті.

Пропозиція має бути подана у запечатаному конверті, зовнішня сторона якого промаркована:

 • Назва учасника (повне найменування);

 • Адреса Учасника (юридична та фізична);

 • Код ЄДРПОУ;

 • ПІБ, посада, номери телефону/факсу, адреса електронної пошти співробітника відповідального за надання Пропозиції;

 • найменування предмету закупівлі, лот №___ (у разі наявності лотів у предметі закупівлі);

 • відбиток печатки Учасника в місцях склеювання конверта;

 • маркування «На конкурс! Не відкривати до процедури відкриття тендерних пропозицій!».

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Цінова пропозиція повинна прошиватися окремо від інших документів але в одному конверті.

Усі сторінки конкурсної пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів конкурсних пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

У разі недотримання вимог до оформлення поданих пропозицій, це є підставою для відхилення усієї пропозиції.

Учасник може змінювати або відзивати свою тендерну пропозицію шляхом повідомлення в письмовій формі Замовника до початку остаточного строку надання пропозицій. Після відкриття конвертів, внесення змін в тендерні пропозиції не допускаються, за винятком зниження ціни.

Замовник залишає за собою право на проведення додаткових зустрічей з учасниками тендеру та право на проведення додаткового запиту інформанції з метою отримання відповідей на питання, які можуть виникнути в процесі вивчення Пропозицій.

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Документація конкурсних торгів щодо закупівлі послуг з монтажу, технічного...
Щодо закупівлі послуг з монтажу, технічного обслуговування І ремонту апаратури електророзподільної та контрольної, а саме послуг...

Документація конкурсних торгів щодо закупівлі послуг з монтажу, технічного...
Щодо закупівлі послуг з монтажу, технічного обслуговування І ремонту електроустаткування, а саме послуг з ремонту

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Послуги з технічного обслуговування І ремонту конторських, лічильних машин та комп'ютерної техніки (послуги з технічного обслуговування...

Тендерна документація на тендер щодо закупівлі послуг з технічного...
Лот №1 Технічне обслуговування, поточний ремонт та роботи з кузовного ремонту легкових транспортних засобів марок, що належать країнам...

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Іванець Андрій Васильович
На тендер щодо закупівлі послуг з ремонту, технічного обслуговування апаратури систем охоронної, периметрової сигналізації, системи...

Затверджено
Послуги з ремонту І технічного обслуговування охолоджувальних установок (Послуги з ремонту І технічного обслуговування систем вентиляції...

Затверджено
Послуги з ремонту І технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних І контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету
Центрального макрорегіону пат «Укртелеком» (надалі «Замовник») учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання комерційної пропозиції...

Наказ
Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

«Тендерна документація на тендер щодо закупівлі послуг з поточного...
Тендерна документація на тендер щодо закупівлі послуг з поточного ремонту будівель та споруд

Договір про надання послуг з технічного обслуговування обладнання

Порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій
Затвердити Порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, що додається

На конкурс щодо закупівлі
Пат «Укртелеком» (далі – «Замовник») учаснику тендера (далі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції (далі «Пропозиція»)...

Київська міська філія пат «Укртелеком» запрошує Вас прийняти участь...
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Київської міської філії

Затверджую
Послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту двигунів та турбін (Послуги з виконання поточного ремонту газотурбінних приводів...

На конкурс щодо закупівлі
Обладнання модулів оптичних, медіаконвертерів d-link dmc-g01lc та панелі оптичної foms-fps-o-sis1-96 sc

Договір № про надання робіт/послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобілів
ТЗ, від імені якого діє представник, повноваження якого визначені законом, установчими документами або належним чином оформленим...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт