Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Документація конкурсних торгів щодо закупівлі послуг з монтажу, технічного обслуговування І ремонту апаратури електророзподільної та контрольної, а саме послуг з технічного обслуговування І ремонту трансформаторних підстанцій та іншого високовольтного обладнання

Документація конкурсних торгів щодо закупівлі послуг з монтажу, технічного обслуговування І ремонту апаратури електророзподільної та контрольної, а саме послуг з технічного обслуговування І ремонту трансформаторних підстанцій та іншого високовольтного обладнання

Сторінка1/3
  1   2   3


ВАТ "Укртелеком" Запорізька філія

Затверджена рішенням

комітету з конкурсних торгів

Запорізької філії ВАТ "Укртелеком",

протокол від __________ № ___
Голова комітету з конкурсних торгів

Запорізької філії ВАТ "Укртелеком"
_______________ В.М. Пасічник "____" ______________2011 р.
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ЩОДО ЗАКУПІВЛІ ПОСЛУГ З МОНТАЖУ, ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ АПАРАТУРИ ЕЛЕКТРОРОЗПОДІЛЬНОЇ ТА КОНТРОЛЬНОЇ, А САМЕ ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ ТА ІНШОГО ВИСОКОВОЛЬТНОГО ОБЛАДНАННЯ

м. Запоріжжя 2011

Зміст документації конкурсних торгів
I Загальні положення

1 Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2 Інформація про замовника торгів

3 Інформація про предмет закупівлі

4 Процедура закупівлі

5 Недискримінація учасників

6 Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7 Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

II Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1 Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

2 Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

III Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1 Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2 Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3 Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4 Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5 Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6 Кваліфікаційні критерії до учасників

7 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8 Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9 Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

IV Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1 Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозиції конкурсних торгів

2 Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

V Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначання переможця

1 Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2 Виправлення арифметичних помилок

3 Інша інформація

4 Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5 Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

VI Укладання договору про закупівлю

1 Термін укладання договору

2 Істотні умови, які обов`язково включаються до договору закупівлі.

3 Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлі

4 Забезпечення виконання договору про закупівлю

VII Додатки:

1 Кваліфікаційні критерії

2 Загальні відомості про учасника

3 Технічні вимоги

4 Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій

5 Проект договору

6 Форма конкурсних торгів "ПРОПОЗИЦІЯ"


I. Загальні положення
1

2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів


Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон), від 01.06.2010 № 2289-VI. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:


повне найменування:

Запорізька філія Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (далі - Замовник)
місцезнаходження:

м. Запоріжжя, 69005, проспект Леніна, будинок 133
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

з технічних питань: Андрух Віктор Григорович,

(061) 236-22-8057 (т.), (061) 225-64-25 (т/ф.),

vandruh@ukrtelecom.ua;

з організаційних питань: Калашніков Дмитро Миколайович,

(061) 236-21-57 (т.), 061) 236-21-49 (т/ф.),

dkalashnikov@ukrtelecom.ua.
3. Інформація про предмет закупівлінайменування предмета закупівлі:

Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту апаратури електророзподільної та контрольної, а саме послуги з технічного обслуговування і ремонту трансформаторних підстанцій та іншого високовольтного обладнання за кодом 31.20.9 Державного класифікатору ДК 016-97
вид предмета закупівлі:

Послуги з технічного обслуговування і ремонту трансформаторних підстанцій та іншого високовольтного обладнання (шафів АВР, АПВ, кабелів, зварювальних трансформаторів 220/380 В тощо)
місце, кількість надання послуг:

м. Запоріжжя та Запорізька область, об’єкти Запорізької філії

відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"
строк надання послуг:

початок – червень 2011 р., закінчення – грудень 2011 р.
4. Процедура закупівлі

Відкриті торги
5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Ціни зазначаються у національній валюті замовника (гривні).

Розрахунки по договору здійснюються у національній валюті замовника (гривні).

Учасник має зазначити у формі пропозиції конкурсних торгів загальну вартість пропозиції з обов’язковим урахуванням, крім вартості самого предмета закупівлі, її інших елементів, наприклад, витрати на транспортування, страхування, сплату податків тощо.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою.

Всі документи, що складаються Учасниками відкритих торгів, у складі своєї пропозиції конкурсних торгів подаються українською мовою.

У разі надання Учасником будь-яких документів іншою мовою, Замовник залишає за собою право звернутись до учасника процедури закупівлі, за наданням перекладу. Переклад має бути зроблений перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус, або подається переклад документа, вірність якого засвідчується нотаріально.

Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 (десять) днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом 3 (трьох) днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 7 (сім) днів, та повідомити письмово протягом 1 (одного) робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання Замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін Замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на 7 (сім) днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. 
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки *.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі *.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: "Не відкривати до __________________" (дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника встановленим замовником технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям;

- форми конкурсних торгів "ПРОПОЗИЦІЯ";

- листа щодо погодження з проектом Договору Замовника та заповненого Додатка 5 "Проект договору", завіреного підписом та печаткою* учасника.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгівЗамовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

У залежності від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів замовник визначає способи його повернення учаснику процедури закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету (у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств).
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Учасник повинен у складі пропозиції конкурсних торгів надати документальне підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям згідно Додатків 1 та 2 до цієї документації конкурсних торгів. Документи, що не передбачені законодавством для учасників, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим у Додатках 1 та 2 до цієї документації конкурсних торгів, та за відсутності інших, передбачених Законом та цією документацією конкурсних торгів, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі ст. 17 Закону.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасник процедури закупівлі в складі пропозиції конкурсних торгів повинен надати інформацію та документи, що підтверджують відповідність його пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі відповідно до Додатку 3.
8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозиції конкурсних торгів за лотами не передбачено.
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
Особисто або поштою

69005, м. Запоріжжя, проспект Леніна, будинок 133, кімната 337.


"25" травня 2011 р. до 10 год. 00 хв.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкрит-тя пропозицій конкурсних торгів:

м. Запоріжжя,69005, проспект Леніна, будинок 133, студія.

"25" травня 2011 р. о 15 год. 00 хв.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону.

Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій визначаються відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону та зазначені у Додатку 4 до цієї документації конкурсних торгів.
2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
3. Інша інформація


У разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами (прописом), сума літерами є визначальною.
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
VI. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник зобов’язаний протягом 1 (одного) робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 (тридцять) днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


Договір про закупівлю укладається в письмовій формі у відповідності до Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 27.07.2010 № 925, з урахуванням особливостей, визначених у статті 40, 41 Закону та відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України.
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення ви-конання договору про закупівлю

Подання забезпечення виконання договору про закупівлю не передбачено.
Примітки:

1 * - вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

2 Вся інформація та документи, повинні бути засвідчені відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів.

3 Пропозиції учасників мають подаватися у запечатаному конверті, оформленому відповідно до вимог документації конкурсних торгів. Якщо конверт не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з п. 1 розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції конкурсних торгів.

4 Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання зазначених документів.

5 В ціну своєї пропозиції Учасник повинен включити витрати на транспортування, страхування, сплати мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів.

6 Замовник може відхилити всі пропозиції конкурсних торгів до акцепту пропозиції конкурсних торгів, за що не буде нести ніякої відповідальності перед учасниками.

7 Замовник має можливість зменшити обсяг закупівлі залежно від реального фінансування видатків.


Додаток 1

Кваліфікаційні критерії
1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

1.1 Довідка Учасника, складена у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.
2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1 Довідка Учасника, складена у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації тощо.

2.2 Інформація про працівників відповідної кваліфікації.
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

3.1 Інформація про досвід виконання аналогічних договорів.

3.2 Листи – рекламації, відгуки, копії аналогічних договорів (не менше 2-х) тощо.
4.Наявність фінансової спроможності:

4.1 Копія балансу за останній звітний період.

4.2 Копія звіту за останній звітний період про фінансові результати.

4.3 Копія звіту за останній звітний період про рух грошових коштів.

4.4 Оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, яка видана не раніше останнього дня місяця, що передує дню розкриття пропозиції конкурсних торгів.
5. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень установчих документів:

5.1 Нотаріально завірена копія установчого документу учасника.

Установчі документи учасників торгів-нерезидентів повинні мати нотаріально засвідчений переклад на українську мову.

5.2 Нотаріально завірені копії дозволів, патентів, ліцензій тощо для здійснення господарської діяльності, якщо їх отримання передбачено чинним законодавством, або регіональним законодавством, рішенням органів місцевого самоврядування.

5.3 Нотаріально завірені копії документів, що підтверджують інтелектуальну власність учасника закупівлі на предмет закупівлі або право на її використання, якщо це передбачено чинним законодавством України.
6 Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України:

6.1 Оригінал (або нотаріально завірену копію) довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету. Довідка повинна бути дійсна станом на дату між днем отримання тендерної документації та кінцевим строком подання тендерних пропозицій). Довідка надається протягом 15 календарних днів та діє протягом 10 днів з дати її видачі.
7 Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він в установленому порядку не визнаний банкрутом чи проти нього не порушена справа про банкрутство:

7.1 Довідка з департаменту з питань банкрутства або його територіального підрозділу про те, що учасник не є банкрутом та проти нього не порушено провадження у справі про банкрутство або нотаріально засвідчена копія.
Примітка: документи за п. п. 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3 засвідчуються печаткою та підписом керівника учасника.

Додаток 2

Загальні відомості про учасника
1 Відомості про суб’єкта господарювання, що виявив бажання взяти участь у торгах і подає тендерну пропозицію.

1.1 Юридична та фактична адреса, телефон, факс, електронна адреса (за наявності), банківські реквізити.

1.2 Загальні відомості:

1.2.1 Форма власності та юридичний статус.

1.2.2 Назва, юридична та фактична адреса головного підприємства, якщо учасник виступає у якості філії (всі кваліфікаційні вимоги та їх документальне підтвердження повинні надаватися про юридичну особу. Додатково тендерна пропозиція повинна містити дані про філію, якщо за її місцезнаходженням буде виконуватися договір). Юридична особа, яка відповідно до статутних документів може укладати угоди лише за дозволом іншої фізичної або юридичної особи – суб’єкта господарювання, контролюючого її діяльність та який виявив бажання взяти участь у торгах, надає документи на особу, що його контролює в обсязі та оформлені у порядку, передбаченому п. 5.1 Додатку 1 та п. 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 2, 3, 4 Додатку 2 до цієї тендерної документації та надає оригінал письмового дозволу на участь в торгах та укладання угоди на закупівлю, з підписом керівника та завірених печаткою.

1.3 Копії паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
2 Відомості про керівництво (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон), копія наказу про прийом на роботу, копія рішення органа управління про призначення на посаду директора.
3 Коротка довідка про діяльність підприємства.
4 Копії:

а) свідоцтва про Державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

б) довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

в) свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або право сплати єдиного податку або документи, що підтверджують звільнення від оподаткування або оподаткування на пільгових умовах;

г) довідки про взяття на облік платника податків (крім суб’єктів підприємницької діяльності, які мають свідоцтво про сплату єдиного податку).
5 Статус та повноваження посадових або інших осіб.

5.1 Відомості про осіб, уповноважених представляти інтереси учасника, в тому числі при проведенні процедури торгів, та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов’язань за результатами торгів.

5.2 Довіреність на особу, що уповноважена представляти інтереси учасника, в тому числі при проведенні процедури торгів, з правом підпису на юридичних документах щодо виконання зобов’язань за результатами торгів.

5.3 Якщо довіреність видана в порядку передоручення, надати копію довіреності особи, яка здійснювала передоручення.
6 Відомості про статус суб’єкта господарювання як платника податку на прибуток.
Примітка: копії мають бути завірені власною печаткою учасника (для фізичних осіб – власним підписом).

Додаток 3
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Документація конкурсних торгів щодо закупівлі послуг з монтажу, технічного...
Щодо закупівлі послуг з монтажу, технічного обслуговування І ремонту електроустаткування, а саме послуг з ремонту

Затверджено рішенням
...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Послуги з технічного обслуговування І ремонту конторських, лічильних машин та комп'ютерної техніки (послуги з технічного обслуговування...

На конкурс щодо закупівлі: послуг з технічного обслуговування та...
Послуг з технічного обслуговування та ремонту газопроводів, газового обладнання та лічільників

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Тендерна документація на тендер щодо закупівлі послуг з технічного...
Лот №1 Технічне обслуговування, поточний ремонт та роботи з кузовного ремонту легкових транспортних засобів марок, що належать країнам...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Іванець Андрій Васильович
На тендер щодо закупівлі послуг з ремонту, технічного обслуговування апаратури систем охоронної, периметрової сигналізації, системи...

Затверджено
Послуги з ремонту І технічного обслуговування охолоджувальних установок (Послуги з ремонту І технічного обслуговування систем вентиляції...

Затверджено
Послуги з ремонту І технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних І контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування...

Затверджую
Послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту апаратури приймальної, записувальної та відтворювальної звуку І зображення...

Затверджую
Послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту двигунів та турбін (Послуги з виконання поточного ремонту газотурбінних приводів...

Наказ
Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Документація конкурсних торгів щодо закупівлі послуг з грошового...
Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Засвідчено: Голова Тендерного комітету
Центрального макрорегіону пат «Укртелеком» (надалі «Замовник») учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання комерційної пропозиції...

«Тендерна документація на тендер щодо закупівлі послуг з поточного...
Тендерна документація на тендер щодо закупівлі послуг з поточного ремонту будівель та споруд

Порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій
Затвердити Порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, що додається

2. порядок інформаційно-технічного обслуговування й ремонту техніки
Свідоцтва №20084, (далі по тексту виконавець) з іншого боку, (далі за текстом разом сторони)

Договір про надання послуг з технічного обслуговування обладнанняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт