Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Голова Тендерного комітету

Голова Тендерного комітету

Сторінка1/4
  1   2   3   4

/storage/emulated/0/.polaris_temp/image1.pngЗасвідчено:


Голова Тендерного комітету
Перфілова Т.П. 
 
Начальник фінансово-економічного відділу
ПІБ
ПідписТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
на тендер щодо виконання ремонтних робіт з заміною дерев'яних віконних блоків на металопластикові в будівлях структурних підрозділів Вінницької філії ПАТ «Укртелеком»


Даний документ є запитом (далі - "Запит") Замовника учаснику тендера (надалі "Учасник") на надання технічної і комерційної пропозиції (далі "Пропозиції") щодо зазначеної закупівліПогоджено:

Начальник відділу підтримки бізнесу
Попівняк І.І.
 
ПІБ
Підпис
Виконавець:

Старший спеціаліст з закупівель
Пащенко С.Б.
 
ПІБ
Підпис 1. Правила проведення тендеру

  1. Загальні положення

Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Тендерний комітет має право:

 • прийняти або відхилити Пропозицію Учасника повністю або частково згідно з умовами Запиту без пояснення причин таких дій Учаснику;

 • зупинити процес проведення тендеру в будь-який момент до того, як відповідний договір буде підписаний, не маючи при цьому жодних зобов’язань перед Учасником;

 • змінити та/або доповнити вимоги цього Запиту, а також змінити умови проведення тендеру;

 • вибрати переможця тендеру на свій розсуд без пояснення причин свого вибору учасникам конкурсу;

 • використовувати запропоновані ціни і умови для здійснення подальших закупівель;

 • розцінювати факт подачі Пропозиції Учасником як його згоду з усіма умовами даного Запиту.

Учасники, які будуть готувати відповідь на цю тендерну документацію, повинні прийняти наступні умови:

 1. Всі документи, що мають відношення до цієї тендерної документації, включаючи, але не обмежуючись зазначеними, запити та листи Замовника, так само як і запити та листи Постачальника, повинні бути визнані конфіденційною інформацією (далі «Конфіденційна інформація»).

 2. Сторони згодні використовувати Конфіденційну інформацію лише для цілей даного тендеру. Сторона, яка отримала Конфіденційну інформацію, що не має права розголошувати її третім особам, за винятком своїх співробітників, контрагентів або консультантів, повністю контрольованих дочірніх підприємств і філій, яким необхідний доступ до Конфіденційної інформації та інформації щодо проведення даного тендеру.

 3. Пропозиція учасника має бути чіткою, ґрунтуватися на поточних цінах і бути актуальною до жовтня 2015 року. Цей документ є проявом інтересу ПАТ "Укртелеком" та не повинен розглядатия як намір укласти будь-який договір.

 4. ПАТ "Укртелеком" не буде відшкодовувати будь-які витрати, пов’язані з підготовкою пропозиції Учасником, також як і повертати Учасникам відповіді після завершення їх розгляду.

 5. Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Замовник має право вибрати форму контрактних відносин на свій розсуд. Це може бути рамковий договір, разовий договір або будь-яка інша форма, включаючи навіть можливість використання існуючих договірних відносин з Учасником - переможцем тендеру.

Учасник несе всі витрати, пов’язані з розробкою та поданням Пропозиції та Замовник не є відповідальним за ці витрати незалежно від їх природи та результатів розгляду Пропозицій.

У разі якщо умови даного Запиту суперечать один одному, Учасник повинен звернутися до Замовника за роз’ясненням. Учасник не уповноважений використовувати протиріччя в даному Запиті як виправдувальний аргумент у разі, якщо його Пропозиція буде оцінено як невідповідна умовам Запиту.

Всі додатки до даного Запиту є його невід’ємною частиною. Всі прикладені документи доповнюють вимоги Запиту і не виключають необхідність надання інформації, зазначеної в тексті даного Запиту.

Учасник повинен уважно ознайомитися з інструкціями та умовами проведення конкурсу та надати інформацію та документацію у форматі, визначеному в даному Запиті. Пропозиції, в яких упущена та чи інша інформація та /або які не підготовлені у форматі, визначеному в даному Запиті, можуть бути не прийняті до розгляду.

  1. Процедура подачі Пропозицій

Терміни підтвердження участі в тендері
Етап підтвердження

Адреса

Час/Дата отримання інформації

1

Підтвердження участі в тендері (електронний лист довільної форми)

tender@ukrtelecom.ua.

20.04.2015 р. до 1200

2

Запитання щодо змісту Запиту і формату його надання (електронний лист довільної форми)

lvomelnyk@ukrtelecom.ua.
3

Подання Пропозиції (документарна форма, визначена цим Запитом)

м. Вінниця, вул.Соборна, 8 к. 402

22.04.2015 р. до 1200

У разі якщо Учасник не підтвердить участь у тендері до зазначеного часу, Замовник має право не прийняти Пропозицію Учасника до розгляду.

Замовник планує наслідувати вищезазначеним термінам при проведенні закупівлі, проте залишає за собою право змінювати дати на свій розсуд у разі потреби.

Після розкриття пропозицій Замовник запрошує Учасників конкурсу на процедуру зниження ціни, на якій замовник пропонує присутнім представникам учасників зменшити запропоновану ними ціну пропозиції у добровільному порядку шляхом оголошення чергової ціни доти, доки кожен з учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну, яка обов’язково заноситься до протоколу.

У разі відсутності учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття, ціна пропозиції, вказана у формі пропозиції конкурсу, вважатиметься кінцевою ціною учасника та обов’язково заноситься до протоколу.

Всі Учасники, які за результатами конкурсу зменшили ціну пропозиції відносно первісної ціни, зобов’язані надати на електронну адресу особи, відповідальної за проведення конкурсу, скановану копію скоригованої цінової пропозиції не пізніше ніж до 15 год 00 хв наступного робочого дня, який слідує за днем, коли відбувався етап зниження ціни. Обов’язковою умовою надання скоригованої пропозиції є те, що по позиційні ціни у такій пропозиції не повинні бути вище відповідних по позиційних цін, зазначеній у первісній пропозиції.

В процесі вибору Учасника тендерний комітет приймає рішення виходячи із єдиного критерію - найнижча вартість Пропозиції або методики оцінки за критеріями якість/ціна.

  1. Загальні вимоги до Пропозиції

Пропозиція має бути складена українською мовою згідно з форматом, вказаним у даному Запиті.

Пропозиція має бути подана у запечатаному конверті, зовнішня сторона якого промаркована:

 • назва Учасника;

 • адреса Учасника (юридична і фізична);

 • ПІБ, посада, номери телефону і факсу, адреса електронної пошти співробітника, відповідального за надання Пропозиції;

 • відбиток печатки Учасника в місцях склеювання конверта;

 • маркування «На конкурс! Не відкривати до процедури відкриття тендерних пропозицій!».

Постачальник може змінювати або відзивати свою тендерну пропозицію шляхом повідомлення в письмовій формі Замовника до початку остаточного строку надання пропозицій. Після відкриття конвертів, внесення змін в тендерні пропозиції не допускаються, за винятком зниження ціни.

Замовник залишає за собою право на проведення додаткових зустрічей з учасниками тендеру з метою отримання відповідей на питання, які можуть виникнути в процесі вивчення Пропозицій.

 1. Вимоги до Пропозиції учасника

Пропозиція учасника має містити визначений нижче перелік розділів із зазначеним змістом.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Голова Тендерного комітету
Лот №2 Технічна охорона об’єктів зв’язку по Дніпропетровській області (крім м. Дніпропетровськ)

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лот№1 – ремонт вводу холодної води к будівлі гуртожитку Харківської філії за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 44

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лот №1 – ремонт вводу холодної води в будівлю атс харківської філії за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, 34

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Протокол № шгв16(Т)131 від 09. 03. 2017 року засідання Тендерного...
Тендерного комітету філії гпу "Шебелинкагазвидобування" пат «Укргазвидобування»

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лкз та інших об’єктів смр пат «Укртелеком» за викликом диспетчером гшр охоронної структури на об’єктах Східного макрорегіону пат...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Іванець Андрій Васильович
На тендер щодо закупівлі послуг з ремонту, технічного обслуговування апаратури систем охоронної, периметрової сигналізації, системи...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Скуд), систем охоронної сигналізації (ОС) та технічне обслуговування (ТО) цих систем за потребою на об’єктах смр пат «Укртелеком»,...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету
Центрального макрорегіону пат «Укртелеком» (надалі «Замовник») учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Східного макрорегіону пат «Укртелеком» (Харківської, Сумської філії пат «Укртелеком» та районів Луганської області)

Протокол засідання тендерного комітету від
Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів

Засідання тендерного комітету
Перевірка інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, щодо наявності/відсутності підстав...

Начальнику управління контрольно-аналітичного
Тов «Перший український годинниковий завод «Киівська Русь» ( «пугз» ) документацію, вважаю позицію тендерного комітету щодо оцінки...

«затверджено» рішенням тендерного комітету протокол №17
Код дк 016: 2010 26. 20. 1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них ( код дк021: 2015 30231000-7 Екрани комп’ютерних моніторів...

«затверджено» Голова комітету з конкурсних торгів
Фільтри мастильні, паливні та всмоктувальні повітряні до автомобільної технікиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт