Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю





Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Баришівська ОДПІ на виконання листа ДПІ Київської області від 19.03.12 №1355/7/22-414/52 надає до відома та врахування в роботі Накази ДПС України від 16.02.12 №126 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань оподаткування туроператорської та турагентської діяльності», від 16.02.12 №127 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту», від 16.02.12 №128 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань відображення у податковій звітності з ПДВ змін сум податкового зобов'язання та податкового кредиту», від 16.02.12 №129 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань застосування статті 199 розділу V Податкового кодексу України», від 20.02.12 №131 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань, пов’язаних із реєстрацією осіб, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платників податку на додану вартість та повторної реєстрації осіб як платників податку на додану вартість».

Сектор взаємодії із засобами

масової інформації та громадськістю


Баришівської ОДПІ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ


від 16 лютого 2012 року N 126

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань оподаткування туроператорської та турагентської діяльності


Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, наказую:

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань оподаткування туроператорської та турагентської діяльності (додається).

2. Департаменту оподаткування юридичних осіб (Любченко О. М.) у триденний термін від дня реєстрації передати наказ до Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю.

3. Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю (Семченко В. О.) у десятиденний термін від дня реєстрації довести наказ до відома платників податків через засоби масової інформації та розмістити на офіційному веб-сайті ДПС України у мережі Інтернет.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Ігнатова А. П.

 

Голова

О. В. Клименко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПС України
16.02.2012 N 126


Узагальнююча податкова консультація щодо окремих питань оподаткування туроператорської та турагентської діяльності


Порядок оподаткування туроператорської та турагентської діяльності визначений статтею 207 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - Кодекс).

Відповідно до Закону України від 15 вересня 1995 року N 324/95-ВР "Про туризм" туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізуються або пропонуються для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

З метою оподаткування податком на додану вартість туристичний продукт, як комплекс туристичних послуг, розглядається як єдина послуга (пункт 207.1 статті 207 Кодексу).

В основу оподаткування податком на додану вартість туристичного продукту відповідно до статті 207 Кодексу покладено маржинальний принцип визначення бази оподаткування, тобто базою оподаткування у туристичного оператора є винагорода. Правила визначення такої винагороди для різних операцій встановлені пунктами 207.2 - 207.5 статті 207 Кодексу, а саме:

- в разі проведення операцій з постачання туристичним оператором туристичного продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) на території України, базою оподаткування ПДВ є винагорода, яка визначається як різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги) (пункт 207.2 статті 207 Кодексу);

- в разі проведення операцій з постачання на території України туристичним оператором туристичного продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) за межами території України, базою оподаткування ПДВ є винагорода, яка визначається як різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги) (пункт 207.3 статті 207 Кодексу);

- у разі здійснення туристичним оператором посередницької діяльності на території України з укладання договорів на туристичне обслуговування з іноземними суб'єктами туристичної діяльності, базою оподаткування є винагорода, яка нараховується (виплачується) йому таким іноземним суб'єктом туристичної діяльності, в тому числі шляхом надання права самостійно утримувати належну такому туроператору суму винагороди із коштів, сплачених замовником (споживачем) туристичних послуг (пункт 207.4 статті 207 Кодексу);

- для операцій, які здійснюються туристичним агентом, базою оподаткування є комісійна (агентська) винагорода, яка нараховується (виплачується) туристичним оператором, іншими постачальниками послуг на користь такого туристичного агента, у тому числі за рахунок коштів, отриманих останнім від споживача туристичного продукту (туристичної послуги) (пункт 207.5 статті 207 Кодексу).

До бази оподаткування, визначеної згідно з пунктами 207.2 - 207.5 статті 207 Кодексу, застосовується основна ставка податку на додану вартість і визначена сума податку додається до загальної вартості туристичного продукту (туристичної послуги), що оплачується покупцем (пункт 207.7 статті 207 Кодексу).

При цьому, відповідно до пункту 207.6 статті 207 Кодексу суми податку, що відповідно до статті 139 Кодексу включаються до витрат, не враховуються при визначенні бази оподаткування в цілях цієї статті.

Відповідно до четвертого абзацу підпункту 139.1.6 пункту 139.1 статті 139 Кодексу у разі, якщо платник податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу визначає базу оподаткування для нарахування податкових зобов'язань з податку на додану вартість виходячи із винагороди (маржинального прибутку, маржі), податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів (послуг), які входять до складу витрат та основних засобів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до витрат або до вартості відповідного об'єкта основних засобів чи нематеріального активу.

Питання 1. Чи включаються до бази оподаткування ПДВ туристичного продукту суми ПДВ, сплачені (нараховані) туристичним оператором у складі витрат на придбання товарів (послуг) для формування туристичного продукту?

Відповідь. Суми податку на додану вартість, сплачені туристичним оператором у складі витрат на придбання товарів (послуг) для формування туристичного продукту, відповідно до статті 139 Кодексу включаються до витрат, та не враховуються при визначенні бази оподаткування ПДВ, тобто не включаються до бази оподаткування.

Так, наприклад, витрати, понесені туристичним оператором внаслідок придбання (створення) туристичного продукту (туристичної послуги) склали 18 тис. грн. (в тому числі ПДВ, сплачений у складі витрат на придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги) 3 тис. грн.).

Винагорода (база оподаткування ПДВ) визначена у сумі 2 тис. грн., тому податкові зобов'язання з ПДВ по такому туристичному продукту у туроператора будуть дорівнювати 0,4 тис. грн.

Отже, загальна вартість туристичного продукту, що підлягає сплаті покупцем складає 20,4 тис. грн. (18 тис. грн. + 2 тис. грн. + (2 тис. грн. х 20 %).

При цьому, туроператор в податковій накладній, виписаній турагенту повинен відобразити базу оподаткування 2 тис. грн. і суму ПДВ 0,4 тис. грн.

Питання 2. Як відображаються податкові накладні, отримані від постачальників товарів (послуг), які формують туристичний продукт в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних?

Відповідь. Враховуючи те, що суми податку на додану вартість, сплачені у вартості товарів (послуг), які формують туристичний продукт, не приймають участі у формуванні об'єкта оподаткування ПДВ, дані суми прирівнюються до витрат, які призначені для операцій, які не є об'єктом оподаткування, а тому податкові накладні, отримані від постачальників товарів (послуг), які формують туристичний продукт, відображаються у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних у розділі II "Отримані податкові накладні", де вартість товарів (послуг) без урахування ПДВ відображається в графі 11 "вартість без ПДВ", а сума ПДВ - в графі 12 "сума ПДВ", призначених для відображення операцій, які звільнені від оподаткування або не є об'єктами оподаткування.

Питання 3. В якій частині туристичний оператор має право на формування податкового кредиту?

Відповідь. Враховуючи те, що базою оподаткування туристичного оператора є отримана ним винагорода, то такий туристичний оператор має право формувати податковий кредит з податку на додану вартість тільки в частині його витрат на придбання товарів (послуг), безпосередньо пов'язаних з отриманням такої винагороди.

Питання 4. На яку дату у туристичного оператора виникають податкові зобов'язання?

Відповідь. Податкові зобов'язання по постачанню туристичного продукту у туристичного оператора визначаються відповідно до загального правила, встановленого пунктом 187.1 статті 187 Кодексу, за правилом "першої події":

або на дату зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню;

або на дату відвантаження товарів, а для послуг - на дату оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

 

Заступник директора Департаменту

Ю. В. Лапшин


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Д ержавна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій...
Великий податок є пожертвування власності, принесене громадянином для користі І безпеки всього суспільства”

На зайняття вакантної посади
...

З в І т про діяльність Інституту педагогічної освіти І освіти дорослих...
Х. зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю

Тема 1 Засоби масової інформації, їх види. Змі та влада. Законодавча...
...

Зразок заяви про реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації
Згідно із Законом «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», прошу(симо) зареєструвати (перереєструвати у зв’язку...

Розділ ІІІ. Види медіа
В нових умовах інформаційної епохи, яка прийшла на зміну індустріальній епосі, реальна влада у тих, хто володіє джерелами інформації...

Положення про наукові фахові видання Маріупольського державного університету
Маріупольський державний університет (далі – мду) є засновником наукових фахових видань – збірників наукових праць (далі – Видання),...

Засоби масової інформації
ЗЛ: визначає достовірність інформації, демонструє розуміння основ медіаграмотності

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної...
Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади І місцевого самоврядування, об'єднаннях...

Міністерство юстиції України
Відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» прошу зареєструвати (перереєструвати) періодичне...

Міністерство юстиції України
Відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» просимо зареєструвати (перереєструвати)...

Установчим з’їздом Політичної партії «Народно-трудовий союз України»...
...

Збірник наукових праць №1
Заснований у 2012 році. Виходить 4 рази на рік. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації кг №781/378Р...

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у...
Департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

Програма Творча група
Ці цілі повинні бути досягнені шляхом взаємних процесів навчання І стійких зв’язків між інститутами І агентами, які працюють з будь-якою...

Весь світ, поступово входить в епоху, де інформаційна галузь стає...
Змк). Отже, історично поява засобів масової інформації (змі) зумовлена необхідністю задоволення інформаційних потреб суспільства

Рішенням Южненської міської ради
Регламенту, розвитку місцевого самоврядування, законності, правопорядку, засобів масової інформації (голова Горін О. В.) та пропозиції...

Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області Заява
Згідно із Законом "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" прошу (симо) зареєструвати (перереєструвати у зв’язку...



База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації




blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт