Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено Голова Комісії з відбору, директор департаменту охорони здоров’я лода

Затверджено Голова Комісії з відбору, директор департаменту охорони здоров’я лода

Сторінка1/3
  1   2   3
Затверджено

Голова Комісії з відбору, директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА

____________________ Ірина Микичак
Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністраціїSH 4.1.6

«Комплексна система захисту інформації (КСЗІ)»

на закупівлю

72240000-9

Послуги з аналізу та програмування систем


ДОКУМЕНТАЦІЯ

м. Львів – 2017Документація
Загальні положення

1

2

3

Уряд України одержав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку № 8475-UA на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» (далі - Проект). Частина коштів цієї позики має бути використана для покриття витрат в рамках договору, до якого відноситься ця закупівля
Всі закупівлі, які проводяться в рамках впровадження спільного зі Світовим банком проекту МОЗ України: «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області», здійснюються на підставі Угоди про позику, укладеної між Україною та МБРР від 19 березня 2015 року №8475-UA, з метою допомоги у фінансуванні проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”, статті 6 Закону України “Про публічні закупівлі” (із змінами), інших законодавчих актів, та відповідно до правил та процедур встановлених МБРР, зокрема, імплементованих у Операційному посібнику, затвердженого наказом МОЗ від 13.03.2017 №276 (частина 2 «Організація закупівель»), який знаходиться на офіційному сайті Проекту, за посиланням http://wb.moz.gov.ua/news.html?action=view&id=546


2

Інформація про замовника торгів
2.1

повне найменування

Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації

2.2

місцезнаходження

Україна, 79005, м. Львів, вул. Конопницької, 3

2.3

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Микичак Ірина Володимирівна – директор департаменту,

79005, м. Львів, вул. Конопницької, 3

тел. (0322) 90-28-55 (067) 545-28-55

3

Процедура закупівлі

допорогова закупівля

4

Інформація про предмет закупівлі
4.1

назва предмета закупівлі

72240000-9

Послуги з аналізу та програмування систем

4.2

опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції

Розробка і впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) медичної інформаційної системи» "Електронний реєстр жінок Львівської області

4.3

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

  • Розробка Технічного завдання на створення КСЗІ і погодження його Держспецзв’язком

  • Розробка Техноробочого проекту КСЗІ

  • Впровадження КСЗІ (Програма та методика випробувань, протоколи проведення навчань)

  • Проведення попередніх випробувань та дослідної експлуатації

  • Забезпечення отримання Атестату відповідності на комплексну систему захисту інформації, виданого Держспецзв’язком

4.4

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

листопад 2017 - лютий 2018

5

Недискримінація учасників

вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах

6

Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну пропозиції

валютою пропозиції є гривня

7

Інформація  про  мову (мови),  якою  (якими) повинно  бути  складено пропозиції

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасниками, викладаються українською мовою*.

* Примітка

Ця вимога не стосується оригіналів або копій оригіналів документів виданих органами державної влади, організаціями (підприємствами, установами) іноземних держав (разом з такими документами обов’язково подається їх переклад українською мовою належним чином засвідчений перекладацькою агенцією).

8

Перевірка та аудит

8.1. Постачальник повинен виконувати всі вказівки Покупця, що не суперечать законодавству країни призначення Товарів.

8.2. Постачальник дозволяє Банку та/або призначеним Банком особам проводити інспекцію офісів Постачальника та всіх рахунків та записів, що мають відношення до виконання Договору та подання цінової пропозиції, а також, на запит Банку, надавати призначеним Банком аудиторам можливість здіснювати аудит таких рахунків та запитів. Постачальник також має забезпечити, щоб аналогічні дозволи були надані Банку усіма субпідрядниками та консультантами Постачальника. Постачальник та його субпідрядники й консультанти мають звернути увагу на Статтю 8 «Шахрайство та корупція» Форми Договору, в якій говориться, зокрема, про те, що дії, що мають на меті суттєве перешкоджання Банку у здійсненні його прав на перевірку та аудит, є забороненою практикою, яка є підставою для розірвання договору (а також до оголошення Постачальника таким, що не допускається до участі в проектах Банку, відповідно до діючих санкційних процедур Банку).


Інструкція з підготовки пропозиції

1

Зміст і спосіб подання пропозиції

пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, та завантаження файлів з:
1. повним переліком документів та інформації відповідно до Додатку 1 документації;

2. підтвердженням згоди з проектом Договору (Додатку 2 документації). Для підтвердження згоди з проектом Договору учасник подає лист довільної форми у якому зазначає, про згоду підписати даний проект договору у разі визначення його переможцем.

3. інформацією щодо відповідності пропозиції Учасника технічним вимогам Замовника (додатку 3 документації), а саме учасник повинен надати технічні вимоги (додаток 3) документації на своєму фірмовому бланку (у разі наявності), підписані уповноваженою на це особою учасника.
Всі документи та інформація, що подаються в складі пропозиції, завантажуються в форматі .pdf, jpeg або в іншому використовуваному форматі (електронні копії скановані з оригіналу документу або скан-копії документу, належним чином підписаного та/або засвідченого Учасником, що містить підпис уповноваженої особи Учасника та фірмовий бланк Учасника (якщо Учасник має фірмовий бланк)
Рекомендуємо називати файли/папки відповідно до назви документів, що містяться в них.

Завантажені документи повинні бути розбірливими та чіткими, що забезпечить можливість їх коректного прочитання!

Якщо учасником надано конфіденційну інформацію, то в пропозиції повинно бути обгрунтування конфіденційності такої інформації.
Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме:

- можлива відсутність підписів та/або бланку на окремих сторінках / аркушах / документах (це не стосується листа довільної форми про згоду підписати проект договору, проекту договору, гарантійного листа, щодо вчасного та якісного виконання учасником всього обсягу робіт на об’єкті та довідки щодо достовірності поданої в пропозиції інформації!);

- можливе відхилення від наданої в документації форми документу за умови, що учасником надано повний обсяг інформації передбачений наданою в документації формою (це не стосується проекту договору, документів та інформації, що підтверджують відповідність пропозиції Учасника технічним вимогам Замовника та документів що стосуються розрахунку ціни пропозиції, технічних вимог!);

- можлива зміна форми незначної інформації.

Під незначною інформацією слід розуміти таку, що жодним чином не впливає на ціну та жодним чином не змінює інформацію пропозиції.

Наприклад: учасником не вказано призвище ім’я по батькові особи, а вказано прізвище та ініціали;

- можливе подання документів та інформації в інших поширених форматах окрім .pdf.

Наприклад: jpg та ін.;

- можлива відсутність перекладу окремої наданої учасником інформації та/або окремого документу на російській мові;

- можливі помилки правопису, граматики.
Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.

2

Строк, протягом якого пропозиції є дійсними

Пропозиції вважаються дійсними протягом 60 днів з дати розкриття пропозицій.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій;

учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції та наданого забезпечення пропозиції

3

Кваліфікаційні критерії до учасників

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозиції документи, які підтверджують їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Дані документи включено у перелік Додатку 1 цієї документації.

4

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та/або документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, що встановлені замовником у технічних вимогах (Додатку 3 цієї документації) у спосіб вказаний у п. 1 цього розділу документації «Зміст і спосіб подання пропозиції». 

5

Унесення змін або відкликання пропозиції учасником

учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання пропозицій

Подання та розкриття пропозиції

1

Кінцевий строк подання пропозиції

кінцевий строк подання пропозицій

25.10.2017

отримана пропозиція автоматично вноситься до реєстру;

електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу;

пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали

2

Дата та час розкриття пропозиції

дата і час розкриття пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури закупівлі

Оцінка пропозиції

1

Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

Оцінка пропозицій здійснюється на основі критерію – «Ціна» (вказується для платників ПДВ – «з ПДВ», а для не платників – «без ПДВ»)

Питома вага критерію «Ціна» становить 100%

Методика оцінки:


оцінка пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критерію «Ціна», яку учасник подає у своїй пропозиції та шляхом застосування електронного аукціону;

Найбільш економічно вигідною пропозицією визначається пропозиція з найнижчою ціною.

Після оцінки пропозицій замовник розглядає пропозиції на відповідність вимогам документації з переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною.

2

Відхилення пропозицій

пропозиція відхиляється замовником у разі якщо:

учасник:
- не  відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим даною документацією;
переможець:

- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації або укладення договору про закупівлю;

-  пропозиція не відповідає умовам документації;

Результати торгів та укладання договору про закупівлю

1

Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

замовник відміняє торги в разі:

відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом;

подання для участі в них менше трьох пропозицій,

відхилення всіх пропозицій згідно із Законом;

про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в документації;

замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:
якщо ціна найбільш економічно вигідної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

2

Строк укладання договору

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції

3

Проект договору про закупівлю

проект договору: Додаток 2 документації міститься в окремому завантаженому файлі

4

Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю

містяться в проекті договору - Додатку 2 документації

5

Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

у разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації замовник відхиляє пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії пропозиції яких ще не минувДОДАТОК 1
Перелік документів, які подає учасник у пропозиції
1. Копія довідки (чи оригінал) про присвоєння ідентифікаційного коду / реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб) (учасник нерезидент повинен надати даний документ з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналог документу легалізований відповідно до встановленого порядку). У разі подання такого документу учасник-нерезидент повинен надати разом з ним його переклад українською мовою належним чином засвідчений перекладацькою агенцією та лист із зазначенням, замість якого документу він подав такий документ. У разі відсутності аналогу документу учасник нерезидент повинен надати замість такого документу лист із зазначенням причин відсутності такого документу).
2. Копія паспорту (для фізичних осіб).
3. Довідка, складена згідно запропонованої форми, яка містить відомості про учасника:

Категорії відомостей

Інформація

(заповнює учасник)

Примітка


Найменування:Код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код / реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Реквізити учасника

адреса - юридична та фактична:номер телефону, факсу, e-mail:
Керівництво (для юридичних осіб)

посада керівника:пізвище, ім'я, по батькові керівника:номер телефону, e-mail, керівника:інше (за бажанням)
4. Повноваження на право підпису пропозиції процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження службової (посадової) особи учасника/ фізичної особи учасника на підписання (надати копію або оригінал будь-якого із вказаних документів) (учасник нерезидент повинен надати даний документ з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналог документу легалізований відповідно до встановленого порядку). У разі подання такого документу учасник-нерезидент повинен надати разом з ним його переклад українською мовою належним чином засвідчений перекладацькою агенцією та лист із зазначенням, замість якого документу він подав такий документ. У разі відсутності аналогу документу учасник нерезидент повинен надати замість такого документу лист із зазначенням причин відсутності такого документу).
5. Повноваження правомочності на підписання договору за результатами процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження службової (посадової) особи учасника/ фізичної особи учасника на підписання (надати копію або оригінал будь-якого із вказаних документів) (учасник нерезидент повинен надати даний документ з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналог документу легалізований відповідно до встановленого порядку). У разі подання такого документу учасник-нерезидент повинен надати разом з ним його переклад українською мовою належним чином засвідчений перекладацькою агенцією та лист із зазначенням, замість якого документу він подав такий документ. У разі відсутності аналогу документу учасник нерезидент повинен надати замість такого документу лист із зазначенням причин відсутності такого документу).
6. Підтвердження досвіду у виконанні не менше двох аналогічних договорів із постачання встановлення та технічної підтримки  подібних медичних товарів послуг на подібну або більшу суму 145 500 (сто сорок п”ять тисяч п”ятсот ) гривень по кожному договору, що пропонується для поставки протягом останніх 3 (трьох) років у формі нижченаведеної таблиці:
Предмет договору

Ціна договору

Назва замовника

та його реквізити а саме:

- адреса,

- номер телефону,

- П.І.П. керівника/ уповноваженого на підписання договору

Терміни виконання робіт

Відсоток виконаних робіт


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

"Погоджено" "Затверджую" Президент Львівської обласної Начальник...
М. Б. Шегедин – доктор медичних наук, професор, академік уан, заслужений лікар України, директор Львівського державного медичного...

Директор Департаменту землеустрою, використання та охорони земель держгеокадастру україни
Заступник Директора Департаменту державної реєстрації та нотаріату міністерства юстиції

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №765
Акредитація закладу охорони здоров'я (далі – акредитація) – це офіційна процедура визнання наявності у закладі охорони здоров'я умов...

Методичний посібник I видання
Галапац Налія Богданівна – головний позаштатний спеціаліст з медсестринства Головного управління охорони здоров’я лода, заступник...

Звітність
Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головному...

Аналітична довідка про стан організації роботи зі зверненнями громадян...
Протягом звітного періоду до Департаменту охорони здоров’я надійшло 2606 ( в 2016 році – 3012) звернень громадян, з них: письмових...

«Погоджено» «Затверджено» Голова пк директор школи
Охоронник приймається на роботу І звільняється з неї директором школи. На цю роботу приймаються

Затверджено наказ Міністерства охорони здоров’я України

Класифікація здоров’язберігаючих технологій
Всі проблеми, пов’язані із здоров’ям людини, традиційно відносять до компетенції медиків, до системи охорони здоров’я. І хоча поняття...

До наказу департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку І зовнішніх...
«Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів...

Замовник
Державне підприємство “Державний фармакологічний центр” Міністерства охорони здоров’я України, що є платником податку на прибуток...

Моз україни узгоджено проект Концепції розвитку фармацевтичного сектору...
Причини тривалого обговорення Концепції: по-перше, у цьому році пройшла певна трансформація бачення ролі фармацевтичного сектору...

Затверджено
Медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр міністерства охорони здоров’я україни

Затверджено
Медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр міністерства охорони здоров’я україни

«Міжнародні стандарти прав людини у сфері охорони здоров'я» Зміст
Розділ Особливості основних міжнародно-правових актів з врегулювання прав людини на здоров’я в сфері охорони здоров’я 6

Довідка за результатами оперативного контролю стану управлінської...
Дерев’янко Т.Є. здійснено оперативний контроль даного питання в дошкільних навчальних закладах №13 (завідувач Прасолова В.І.), №253...

Наказ Міністерства охорони здоров’я України
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить...

Наказ Міністерства охорони здоров’я України
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої)...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт