Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами» Випуск шістнадцятий

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами» Випуск шістнадцятий

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Відділ освіти Лебединської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ КЕРІВНИКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЩОДО РОБОТИ З КАДРАМИ»
Випуск шістнадцятийЛебедин

2016

1. Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений науково-методичною радою Лебединського районного методичного кабінету (протокол № 1 від 17.02.2016 року).

2. У бюлетені надано перелік законодавчо-нормативних документів, основної документації з кадрових питань; рекомендації щодо прийняття працівників на роботу, оформлення особової справи, написання наказів з особового складу, складання посадових інструкцій та ведення трудових книжок працівників; зразки оформлення документації; визначено причини надання відпусток без збереження заробітної плати, звільнення.
Мета: розглянути методичні рекомендації щодо оформлення документації з кадрових питань.

3. Упорядники: Сагайдачна Н.М., завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Лебединської районної державної адміністрації, Сіробаба Л.А., методист районного методичного кабінету відділу освіти Лебединської районної державної адміністрації.

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………4

1. Перелік законодавчо-нормативних документів з кадрових питань………4

2. Перелік основної документації………………………………………………5

3. Рекомендації щодо прийняття працівників на роботу…………………….7

4. Показник професій у закладах освіти……………………………………….8

5. Рекомендації щодо оформлення особової справи………………………….10

6. Рекомендації щодо написання наказів з особового складу……………….11

7. Особливості складання посадових інструкцій працівників………………12

8. Особливості ведення трудових книжок……………………………………14

9. Рекомендації до складання правил внутрішнього розпорядку для

працівників закладів освіти ………………………………………………16

10. Встановлення надбавок за вислугу років………………………………..18

11. Причини надання відпусток без збереження заробітної плати………….21

12. Причини звільнення……………………………………………………….22

13. Зразки оформлення документації ………………………………………..23
Вступ

Кадрове діловодство – це діяльність, що охоплює процеси документування та організації роботи з документами з питань приймання, переведення, звільнення, обліку працівників.

Основні напрями кадрового діловодства:

 • облік особового складу установи;

 • підготовка звітів та необхідних довідок про рух кадрів;

 • облік стану підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та зарахування їх до резерву;

 • облік та реєстрація документів, що стосуються особового складу, контроль за їх виконанням;

 • організація документообігу з метою забезпечення чіткого виконання документів та доручень керівництва з питань роботи із кадрами;

 • оформлення та ведення особових справ працівників.
  Документація з особового складу характеризує правові, трудові та службові відносини окремої особи з установою.
  У цій документації відображається діяльність із питань обліку кадрів; прийняття на роботу; переведення на іншу роботу; підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації; атестації працівників; нагородження; пенсійного забезпечення тощо.

Найхарактернішою особливістю кадрової документації є те, що вона завжди відображає діяльність конкретної особи, отже, вона є іменною документацією. Тому ведення кадрової документації повинне бути зразковим. Для бездоганної роботи щодо означеного питання подаємо рекомендації керівникам навчальних закладів району щодо роботи з кадрами

1. Перелік законодавчо-нормативних документів з кадрових питань

- Кодекс законів України про працю ;

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27.04.1993 №301 із змінами від 16.05.2001 №514;

 • наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок» від 29.07.1993 №358 із змінами від 24.09.2003 №266/118/5;

 • наказ МОН України від 23.06.2000р. «Про затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів»;

 • Постанова КМУ від 03.04.1993 №245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій із змінами» від 31.08.1996 №1033;

 • Постанова КМУ від 14.06.2000 №963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників із змінами» від 14.01.2004 №40;

 • наказ МОН «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи МОН» від 20.12.1993 №455 із змінами від 10.04.2000 №73;

 • Закон України «Про відпустки»

 • наказ МОН України «Про затвердження положення про відомчі заохочувальні відзнаки МОН України» від 13.07.2007 №605;

 • Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.1.1992 №9 із змінами від 25.05.1998 №15

 • Постанова КМУ «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» від 23 грудня 2015р. №1109

 • Типове Положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН від 06.10.2010 №930, зі змінами наказ МОН, молоді та спорту 20.12.2012 №1473, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010р. №1255/1855

2. Перелік основної документації

- Відповідальний за ведення кадрової документації, ведення та зберігання трудових книжок (наказ «Про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією школи», підписи про ознайомлення).

- Акти прийому і передачі справ та документів при заміні директора школи. Порядок оформлення та зберігання.

- Правила внутрішнього трудового розпорядку (нормативність затвердження; своєчасне ознайомлення працівників під підпис).

- Посадові інструкції (наявність інструкцій для педагогічного, технічного персоналу та сезонних працівників, ознайомлення працівників з даними інструкціями).

- Трудові книжки (відповідність кількості книжок чисельному складу працівників; проведення записів відповідно до Інструкції, внесення записів про нагородження).

- Книга руху трудових книжок ( форма П-10, правильність та своєчасність заповнення, наявність підписів та дати отримання книжки працівника, який звільнився. Порядок та термін зберігання (50 років).

- Книга реєстрації наказів з кадрових питань (правильність ведення та зберігання, відповідність записаних назв наказів до безпосередньо назв наказів, наявність наказів тільки про прийняття звільнення, подовження трудового договору, про відпустки, нагородження, догани).

- Накази з кадрових питань (правильність ведення, оформлення та зберігання, наявність наказів тільки про прийняття, звільнення, подовження трудового договору, про відпустки, нагородження, догани, ознайомлення працівників з наказами. Дотримання вимог чинного законодавства щодо звільнення, переведення працівника, надання відпусток).

- Підстави до наказів з кадрових питань (правильність написання та зберігання).

- Книга обліку та руху особового складу (педагогічний, технічний персонал; порядок та термін зберігання, своєчасність внесення змін (зберігання 50 років).

- Особові справи працівників (порядок оформлення та зберігання, відповідність кількості справ чисельному складу працівників).

- Книга обліку робочого часу техперсоналу (своєчасність ведення);.

- Нагородження працівників. Книга обліку нагороджень та заохочень працівників (своєчасність заповнення Книги; періодичність нагородження працівників).

- Книга обліку працівників, які працюють за строковим трудовим договором (кількість працівників, які працюють за строковим договором, своєчасність заповнення Книги).

- Облік відпусток (графік відпусток, затверджений до 10.01; Особова картка працівника (Типова форма П-2 обліку відпусток на основних працівників та сумісників).

- Статистичні звіти (№ 83 – РВК на 01.10).

- Визначення трудового стажу працівників ( наказ).

- Контроль адміністрації за організацією кадрової роботи (наради, педради, довідки, інформації та ін.).

- Штатний розклад (відповідність кількості, назв посад в тарифікації та наказах).

- Тарифікація.

3. Рекомендації щодо прийняття працівників на роботу

Документація, яка необхідна для прийняття працівників на роботу

 • Заява на ім’я керівника.

 • Трудова книжка (для сумісників – копія, завірена на основному місці роботи)

 • Копія диплома

 • Особова картка П-2.

 • Особистий листок по обліку кадрів.

 • Автобіографія.

 • Копія свідоцтва про соціальне страхування

 • Копія паспорта

 • Копія ідентифікаційного номера

 • Атестаційний лист (якщо працівник атестувався протягом останніх 5 років)

 • Посвідчення про підвищення кваліфікації (якщо був на курсах )

Порядок прийняття на роботу згідно з КЗпП України:

 • за безстроковим трудовим договором;

 • за контрактом;

 • за сумісництвом;

 • за строковим договором ;

 • за безстроковим трудовим договором порядком переведення із (вказати повну назву установи, з якої переводиться);

 • як сезонного працівника;

 • на час хвороби основного працівника (прізвище, ініціали);

 • на час відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами основного працівника (прізвище, ініціали);

 • на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника (прізвище, ініціали);

 • з неповним робочим тижнем (днем);

 • з неповним тижневим навантаженням.

 • Додаткові умови:

 • - з випробувальним терміном ___________ місяці.

Тарифні розряди педагогів

 • Незакінчена вища освіта та базова вища -8 розряд;

 • Повна вища9 розряд;

 • Спеціаліст ІІ категорії – 10 розряд;

 • Спеціаліст І категорії – 11розряд;

 • Спеціаліст вищої категорії – 12 розряд

4. Покажчик професій у закладах освіти

КодКП

Випуск ДКХП

Професійна назва роботи

1210.1
Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.)

1210.1
Директор навчально-виробничого комбінату

1210.1

80

Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.)

1210.1

85

Директор навчального (навчально-тренувального) центру

1210.1
Директор навчального пункту

1210.1
Директор навчально-курсового комбінату

1210.1
Директор позашкільного закладу

1210.1

85

Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.)

1229.4
Завідувач кабінету навчального

1229.4
Завідувач позашкільного закладу

1229.6

81

Завідувач бібліотеки

1229.6

81

Керівник гуртка

1239

1

Завідувач господарства

2229.2

78

Лікар з лікувальної фізкультури

2320
Вчитель середнього навчально-виховного закладу

2331
Вчитель початкового навчально-виховного закладу

2340
Вчитель з корекційної освіти

2340

80

Вчитель-дефектолог

2340

80

Вчитель-логопед

2340

80

Вчитель-реабілітолог

2340

80

Інструктор слухового кабінету

2340

80

Педагог соціальний

2359.2
Інструктор з праці

2359.2

87

Педагог-організатор

2411.2

1

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)

2432.2

81

Бібліотекар с

2445.2

80

Практичний психолог

2454.2
Хореограф

2455.2
Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об'єднання, клубу за інтересами та ін.)

2455.2

81, 84

Керівник художній

3231

78

Сестра медична

3231

78

Сестра медична з дієтичного харчування

3231

78

Сестра медична з косметичних процедур

3231

78

Сестра медична з лікувальної фізкультури

3231

78

Сестра медична з масажу

3231

78

Сестра медична з фізіотерапії

3231

78

Сестра медична з функціональної діагностики

3310
Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)

3330
Асистент вчителя з корекційної освіти

3330

80

Асистент вчителя-логопеда

3330

80

Асистент вчителя-реабілітолога

3340
Асистент вчителя

3340

80

Асистент вчителя-дефектолога

3340

80

Вихователь

3340
Вожатий

3340
Лаборант (освіта)

3340

80

Майстер виробничого навчання

3433

1

Бухгалтер

3433
Касир-експерт

3475

85

Інструктор з фізкультури

4111

1

Друкарка

4115
Секретар

4115

1

Секретар-друкарка

4144

1

Діловод

4211

1

Касир (на підприємстві, в установі, організації)

5122

65

Кухар

5131
Помічник вихователя

5131
Помічник вчителя

5169

1

Охоронник

7129

87

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

7422

16

Столяр

8163

87

Оператор хлораторної установки

8264

1

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

8321
Водій мототранспортних засобів

8322
Водій автотранспортних засобів

9132

1

Каштелян о

9132

65

Кухонний робітник с

9132

1

Прибиральник службових приміщень

9141

1

Опалювач

9152

1

Гардеробник

9152

1

Сторож

9162

1

Двірник

9322

1

Підсобний робітник

9333

1

Вантажник

9411

1

Комірник
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо написання науково-дослідницьких
Відповідальний за випуск Матвієнко А. М.‚ директор позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради "Полтавська обласна...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з дисципліни
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу

Методичні рекомендації щодо змісту діяльності керівника навчального...
Методичні рекомендації щодо змісту діяльності керівника навчального закладу під час атестаційного періоду та оформлення документів,...

Методичний бюлетень «Організаційно-методичні засади діяльності психологічної...
...

Методичний посібник: формування здорового способу життя дітей та...
Роль позашкільного навчального закладу у формуванні форм І навичок здорового способу життя

Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної...
Методичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Одині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів
Рекомендовано до видання науково-методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного...

Індивідуальний план методичної роботи педагогічного працівника є...
Методичні рекомендації педагогічним працівникам щодо складання індивідуального плану методичної роботи

Методичний посібник щодо ведення шкільної документації
Документи, які регламентують порядок закінчення навчального року, переведення, випуск та нагородження учнів

Методичні рекомендації щодо організіції індивідуальної форми навчання Опублікував
Алгоритм дій керівника навчального закладу щодо організації індивідуального навчання

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи порядок виконання...
Рекомендовано до видання методичною радою обліково-фінансового факультету Державного вищого навчального закладу «Українська академія...

Організація освітньо-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному...
Для забезпечення успішного літнього відпочинку та оздоровлення дітей в умовах дошкільного навчального закладу необхідно визначити...

Краматорський міський методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад...
Впровадження інноваційних здоров'язбережувальних технологій в практику роботи сучасного дошкільного навчального закладу

Міський методичний кабінет
Бібліотечний урок: методичні рекомендації щодо планування та проведення: На допомогу заступникам директорів та шкільним бібліотекарям:...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт