Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»

Сторінка1/4
  1   2   3   4Засвідчено:

Голова Тендерного комітету -

Директор Харківської філії

ПАТ «Укртелеком» Савченко Ю.Л. ________________

ПІБ Підпис

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на тендер щодо закупівлі бланкової продукції для потреб Східного макрорегіону ПАТ «Укртелеком»Погоджено:


Директор департаменту підтримки бізнесу
Дяченко Д. П.
______________


ПІБ
Підпис

Виконавець:


Начальник адміністративно-господарського відділу
________________
______________


ПІБ
ПідписДаний документ є запитом (далі - «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної і комерційної пропозиції (далі «Пропозиція») щодо зазначеної закупівлі.

 1. Правила проведення тендеру

  1. Загальні положення

Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Тендерний комітет має право:

 • прийняти або відхилити Пропозицію Учасника повністю або частково згідно з умовами Запиту без пояснення причин таких дій Учаснику;

 • зупинити процес проведення тендеру в будь-який момент до того, як відповідний договір буде підписаний, не маючи при цьому жодних зобов’язань перед Учасником;

 • змінити та/або доповнити вимоги цього Запиту, а також змінити умови проведення тендеру;

 • вибрати переможця тендеру на свій розсуд без пояснення причин свого вибору учасникам конкурсу;

 • використовувати запропоновані ціни і умови для здійснення подальших закупівель;

 • розцінювати факт подачі Пропозиції Учасником як його згоду з усіма умовами даного Запиту.

Учасники, які будуть готувати відповідь на цю тендерну документацію, повинні прийняти наступні умови:

 1. Всі документи, що мають відношення до цієї тендерної документації, включаючи, але не обмежуючись зазначеними, запити та листи Замовника, так само як і запити та листи Постачальника, повинні бути визнані конфіденційною інформацією (далі «Конфіденційна інформація»).

 2. Сторони згодні використовувати Конфіденційну інформацію лише для цілей даного тендеру. Сторона, яка отримала Конфіденційну інформацію, що не має права розголошувати її третім особам, за винятком своїх співробітників, контрагентів або консультантів, повністю контрольованих дочірніх підприємств і філій, яким необхідний доступ до Конфіденційної інформації та інформації щодо проведення даного тендеру.

 3. Пропозиція учасника має бути чіткою, ґрунтуватися на поточних цінах і бути актуальною протягом 120 календарних днів.

 4. Цей документ є проявом інтересу ПАТ "Укртелеком" та не повинен розглядатися як намір укласти будь-який договір.

 5. ПАТ "Укртелеком" не буде відшкодовувати будь-які витрати, пов’язані з підготовкою пропозиції Учасником, також як і повертати Учасникам відповіді після завершення їх розгляду.

 6. Направляючи Пропозицію, Учасник погоджується, що Замовник має право вибрати форму контрактних відносин на свій розсуд. Це може бути рамковий договір, разовий договір або будь-яка інша форма, включаючи навіть можливість використання існуючих договірних відносин з Учасником - переможцем тендеру.

Учасник несе всі витрати, пов’язані з розробкою та поданням Пропозиції та Замовник не є відповідальним за ці витрати незалежно від їх природи та результатів розгляду Пропозицій.

У разі якщо умови даного Запиту суперечать один одному, Учасник повинен звернутися до Замовника за роз’ясненням. Учасник не уповноважений використовувати протиріччя в даному Запиті як виправдувальний аргумент у разі, якщо його Пропозиція буде оцінено як невідповідна умовам Запиту.

Всі додатки до даного Запиту є його невід’ємною частиною. Всі прикладені документи доповнюють вимоги Запиту і не виключають необхідність надання інформації, зазначеної в тексті даного Запиту.

Учасник повинен уважно ознайомитися з інструкціями та умовами проведення тендером та надати інформацію та документацію у форматі, визначеному в даному Запиті. Пропозиції, в яких упущена та чи інша інформація та /або які не підготовлені у форматі, визначеному в даному Запиті, можуть бути не прийняті до розгляду.

  1. Процедура подачі Пропозицій

Терміни підтвердження участі в тендерЕтап підтвердження

Адреса

Час/Дата отримання інформації

1

Підтвердження участі в тендері (електронний лист довільної форми)

tender-hr@ukrtelecom.ua

Х

2

Надання запитань щодо змісту Запиту і формату його надання (електронний лист довільної форми)

tender-hr@ukrtelecom.ua

03.02.2016-11.02.2016

3

Подання Пропозиції (документарна форма, визначена цим Запитом)

вул. Іванова 7/9, м. Харків, 61002, тел. (057) 700-01-61, 33-43 внутр.

до 16-00 16.02.2016


Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

ПІБ

Посада

Адреса

Контактний номер тел./факс/моб

Електронна адреса

Мельниченко Тимофій Андрійович

(з технічних питань)

Старший спеціаліст з адміністративно господарського забезпечення

м. Харків, вул.. Іванова, 7/9

(057) 700-07-40


tender-hr@ukrtelecom.ua

Пугач Наталія Сергіївна

(з організаційних питань)

спеціаліст із закупівель відділу закупівель та логістики

м. Харків, вул.. Іванова, 7/9, кім. 112

(057) 700 01 61

(057) 700 00 88


tender-hr@ukrtelecom.ua

Замовник планує наслідувати вищезазначеним термінам при проведенні закупівлі, проте залишає за собою право змінювати дати на свій розсуд у разі потреби.

Після розкриття пропозицій Замовник проводе процедуру зниження ціни, у ході якій Замовник пропонує Учасникам зменшити запропоновану ними ціну пропозиції.

  1. Загальні вимоги до Пропозиції

Пропозиція має бути складена українською мовою згідно з форматом, вказаним у даному Запиті.

Форматом надання пропозицій є запечатаний конверт, зовнішня сторона якого промаркована:

 • назва Учасника;

 • адреса Учасника (юридична і фізична), код ЄДРПОУ або ІПН для фізичних осіб;

 • ПІБ, посада, номери телефону і факсу, адреса електронної пошти співробітника, відповідального за надання Пропозиції;

 • найменування предмету тендеру;

 • відбиток печатки Учасника в місцях склеювання конверта;

 • маркування «На тендер! Не відкривати до процедури відкриття тендерних пропозицій!».

Учасник може змінювати або відзивати свою тендерну пропозицію шляхом повідомлення в письмовій формі Замовника до початку остаточного строку надання пропозицій. Після відкриття конвертів, внесення змін в тендерні пропозиції не допускаються, за винятком зниження ціни.

Замовник залишає за собою право на проведення додаткових зустрічей з Учасниками тендеру з метою отримання відповідей на питання, які можуть виникнути в процесі вивчення Пропозицій.

Пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника.

Пропозиція повинна складатися з двох частин: технічної (інформація згідно розділу А та розділу Б) та комерційної (інформація згідно розділу В та інформації щодо погодження з «Вимогами до контрактних відносин» ). Кожна з частин має бути окремо пронумерована, прошита, містити реєстр документів, скріплена печаткою учасника (у разі наявності).

Учасник тендеру має право подати лише одну пропозицію. Отримана пропозиція вноситься Замовником до реєстру.

Усі сторінки пропозиції учасника тендеру повинні бути пронумеровані, містити підпис уповноваженої посадової особи учасника тендеру, а також відбитки печатки учасника (у разі наявності у учасника печатки).

Всі копії документів, які надаються учасником у складі пропозиції, мають бути засвідчені підписом уповноваженої особи учасника та печаткою учасника (у разі наявності), містити дату засвідчення та посаду, ПІБ уповноваженої особи учасника.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника тендеру підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення; довіреністю/дорученням у разі підписання документів пропозиції особою, чиї повноваження не визначені статутом, або іншим документом що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Повноваження учасника-фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця, підтверджуються поданням в складі пропозиції тендеру копії паспорта або іншого документа, що посвідчує його особу та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (копії картки платника податків).

Якщо конверт, що містить пропозицію тендеру, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення.

Замовник залишає за собою право запросити Учасників тендеру для проведення робочої зустрічі з метою отримання відповідей на питання, які можуть виникнути в процесі вивчення Пропозицій.

1.4. Процедура розкриття тендерних пропозицій.

Під час розкриття тендерних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених цією тендерною документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття тендерних  пропозицій .

Протокол розкриття тендерних пропозицій складається в день розкриття тендерних  пропозицій.
Після процедури розкриття пропозицій Замовник проводе  процедуру зниження ціни. Організатор запрошує учасників процесу закупівлі на процедуру зниження ціни, на якій пропонує присутнім представникам учасників зменшити запропоновану ними ціну пропозиції у добровільному порядку шляхом оголошення чергової ціни доти, доки кожен з учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну, яка обов’язково заноситься до протоколу. У разі відсутності учасника або його уповноваженого представника на процедурі розкриття, ціна пропозиції, вказана у поданій ціновій пропозиції, вважатиметься кінцевою ціною учасника та обов’язково заноситься до протоколу. Всі учасники, які за результатами конкурсу зменшили ціну пропозиції відносно первісної ціни, зобов’язані надати на електронну адресу Організатора закупівель (tender-hr@ukrtelecom.ua)  скановану копію скоригованої цінової пропозиції не пізніше ніж до 15 год. 00 хв. наступного робочого дня, який слідує за днем, коли відбувався етап зниження ціни. Обов’язковою умовою надання скоригованої пропозиції є те, що пропозиційні ціни у такій пропозиції не повинні бути вище відповідних пропозиційних цін, зазначеній у первісній пропозиції.

1.5. Процедура виправлення арифметичних помилок.

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій тендерній пропозиції під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному тендерною документацією, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав тендерну пропозицію.

Умови та порядок виправлення арифметичних помилок:
Арифметичні помилки - це помилки у визначенні результату підрахунку: пропуск цифри, випадкова перестановка цифр, спотворення результату обчислення у зв’язку із використанням несправної техніки, невірно виконані арифметичні дії тощо. Не може вважатися арифметичною помилкою неправильне застосування Учасником числових показників, (наприклад, неправильне застосування ставок державного мита, індексів інфляції, процента за користування чужими коштами, цін і тарифів, ставок податків і зборів, банківських курсів, ставок, тарифів тощо).
В разі виявлення арифметичної помилки Замовник письмово звертається до Учасника, у пропозиції якого виявлено цю помилку, за його згодою на її виправлення. Учасник повинен надати письмову згоду на виправлення виявленої арифметичної помилки протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання відповідного звернення Замовника. Ненадання Учасником письмової згоди на виправлення арифметичної помилки у зазначений строк вважається непогодженням Учасника на виправлення виявленої Замовником арифметичної помилки.
Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.

Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його тендерна пропозиція відхиляється. 1. Опис предмету тендеру
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Східного макрорегіону пат «Укртелеком» (Харківської, Сумської філії пат «Укртелеком» та районів Луганської області)

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лкз та інших об’єктів смр пат «Укртелеком» за викликом диспетчером гшр охоронної структури на об’єктах Східного макрорегіону пат...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лот№1 – ремонт вводу холодної води к будівлі гуртожитку Харківської філії за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 44

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Лот №1 – ремонт вводу холодної води в будівлю атс харківської філії за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, 34

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Скуд), систем охоронної сигналізації (ОС) та технічне обслуговування (ТО) цих систем за потребою на об’єктах смр пат «Укртелеком»,...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Даний документ є запитом (далі «Запит») Замовника учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету
Центрального макрорегіону пат «Укртелеком» (надалі «Замовник») учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання комерційної пропозиції...

Засвідчено: Директор Чернігівської філії пат «Укртелеком» Сидоренко В. О
З розробки екологічнлї документації, що обгрунтовує обсяги викідів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та проведення інвентарізації...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Іванець Андрій Васильович
На тендер щодо закупівлі послуг з ремонту, технічного обслуговування апаратури систем охоронної, периметрової сигналізації, системи...

Протокол № шгв16(Т)131 від 09. 03. 2017 року засідання Тендерного...
Тендерного комітету філії гпу "Шебелинкагазвидобування" пат «Укргазвидобування»

Тендерна документація на тендер щодо закупівлі: послуг з фізичної...
Даний документ є запитом (далі «Запит») Одеської філії пат «Укртелеком», керуючої філії Південного макрорегіона пат «Укртелеком»...

На конкурс щодо закупівлі
Даний документ є запитом (далі «Запит») Одеської філії пат «Укртелеком», керуючої філії Південного макрорегіона пат «Укртелеком»...

Послуг з ремонту несправних систем пожежної сигналізації на об`єктах...
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Київської міської філії

На конкурс щодо закупівлі металевої продукції для одеської
Даний документ є запитом (далі «Запит») Одеської філії пат «Укртелеком», керуючої філії Південного макрорегіона пат «Укртелеком»...

Тендер щодо закупівлі продукт ів харчування для док «юний зв’язківець»...
Пат «Укртелеком» (далі – «Замовник») учаснику тендера (далі «Учасник») на надання технічної І комерційної пропозиції (далі «Пропозиція»)...

Київська міська філія пат «Укртелеком» запрошує Вас прийняти участь...
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Київської міської філіїБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт