Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет адміністрація червонозаводського району управління освіти
УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА

РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

УКРАИНА

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРВОНОЗАВОДСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НАКАЗ
01.04.2015 № 70

Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці», плану роботи управління освіти адміністрації Червонозаводського району на 2015 рік, на підставі наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 30.01.2015 № 17 „Про вивчення стану роботи з питань охорони праці та протипожежної безпеки у навчальних закладах м. Харкова”, наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 03.02.2015 № 31 „Про вивчення стану роботи з питань охорони праці та протипожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району м. Харкова” було здійснено перевірку стану роботи з питань охорони праці та протипожежної безпеки у дошкільному навчальному закладі № 44 та дошкільному навчальному закладі № 417.

Вивчення здійснювалося за затвердженим протоколом та включало в себе перевірку виконання вимог нормативних документів з питань охорони праці та протипожежної безпеки.

У ході перевірки встановлено, що організація роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у ДНЗ №№44, 417 здійснюється згідно з нормативно-правовими актами, які регулюють цю сферу діяльності, але окремі напрямки діяльності потребують удосконалення.

Результати вивчення діяльності адміністрації ДНЗ №№44, 417 щодо організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки узагальнено в аналітичній довідці (додаток 1).

На підставі вищевикладеного
НАКАЗУЮ:


 1. Завідувачам ДНЗ №44 Філіпенко О.В., ДНЗ №417 Єрмоленко Л.І:

  1. Проаналізувати результати вивчення стану роботи з питань охорони праці та протипожежної безпеки.

До 10.04.2015

  1. Розробити заходи щодо усунення виявлених під час перевірки недоліків.

До 15.04.2015

  1. Надати інформацію щодо усунення виявлених під час перевірки недоліків до управління освіти.

До 20.04.2015

 1. Керівникам усіх навчальних закладів:

  1. Проаналізувати результати вивчення стану організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки на апаратній нараді чи нараді при керівникові.

До 30.04.2015

  1. У випадку необхідності внести корективи у власну управлінську діяльність.

 1. Iнженеру з охорони працi управлiння освiти Ковтун К.Б.:

  1. Посилити контроль за дотриманням положень законодавчих актів та нормативних документів з питань охорони праці та пожежної безпеки.

Протягом року

  1. Надати методичну допомогу завiдувачам ДНЗ №№ 44, 417 щодо складання, оформлення документів з питань охорони праці відповідно до нормативних вимог .

До 30.04.2015

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Начальник управління освіти О.С.Нижник

Ковтун

Додаток

до наказу управління освіти

від 01.04.2015 № 70


Довідка

про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та протипожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району.
Згідно з наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від 30.01.2015 № 17 „Про вивчення стану роботи з питань охорони праці та протипожежної безпеки у навчальних закладах освіти м. Харкова” та відповідно до наказу управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 03.02.2015 № 31 „Про вивчення стану роботи з питань охорони праці та протипожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського району” у період з 03.02.2014 по 17.02.2015 вивчався стан роботи з питань охорони праці та протипожежної безпеки у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №44 Харківської міської ради» (завідувач Філіпенко О.В.), комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №417 Харківської міської ради» (завідувач Єрмоленко Л.І.). Вивчення діяльності зазначених вище навчальних закладів щодо дотримання вимог охорони праці та протипожежної безпеки показало, що ці питання, в цілому, вирішуються відповідно до вимог законодавства України. За результатами вивчення встановлено наступне.

Нормативна база в усіх перевірених навчальних закладах достатня для роботи по дотриманню вимог охорони праці та протипожежної безпеки.

В усіх перевірених навчальних закладах у колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом розроблено розділ „Охорона праці”. Додатками до колективних договорів розроблені «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого та невиробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям».

На початок нового навчального року керівниками закладів видаються накази:

 • про організацію роботи з питань охорони праці та призначення відповідальних осіб за охорону праці та пожежну безпеку;

 • про навчання та перевірку знань робітників з охорони праці;

 • про призначення комісії з навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

 • про призначення відповідального за електрогосподарство;

У перевiрених закладах накази видаються своєчасно, в основному відповідно до встановлених нормативів.

У перевірених навчальних закладах є в наявності:

 • журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

 • журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;

 • журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на виробництві;

 • журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на виробництві;

 • журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру;

 • журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві;

 • журнал протоколів перевірки знань з охорони праці.

Акти прийняття закладу до нового навчального року в наявності в усіх закладах. Також в усіх закладах є акти виконання замірів заземлення електрообладнання та акти перевірки вентиляції, акти виробничого та невиробничого травматизму відсутні у зв’язку з відсутністю нещасних випадків у цих закладах.

Реагування та виконання приписів ГУ ДСНС, СЕС, Держенергонагляду в навчальних закладах здійснюються своєчасно, недоліки усунено частково, невиконаними залишились питання, які потребують значних фінансових витрат.

У перевiрених навчальних закладах в наявностi всi посадовi інструкції, оформленi згiдно чинного законодавства та затвердженного штатного розпису.

В перевiрених закладах майже всi iнструкцiї оформленi вiдповiдно до чинного законодавства. Кожна iнструкцiя має назву, свiй присвоєний шифр або код, має усі необхідні розділи.

Стан захисного заземлення та електропроводки задовільний, аптечки укомплектовані необхідними медикаментами, інструкції розташовані на робочих місцях.

Атестація робітників харчоблоків та пралень в ДНЗ №№ 44, 417 була своєчасно проведена в листопаді 2011 року із записом у відповідний протокол, розроблена карта умов праці, спостережний лист на кожні три дні. За результатами атестації працівники харчоблоку та пральні отримують додаткові відпустки та доплати за шкідливі умови праці. Атестацію робітників харчоблоку проводила Санітарна лабораторія Науково-дослідницького інституту гігієни праці та профзахворюванню ХНМУ.

Теплова рамка у ДНЗ №44 знаходиться в задовільному стані та укомплектована манометрами, які повіряються щороку, та термометрами. На мережі теплопостачання нанесено теплоізолюючий матеріал. Для забезпечення надійної експлуатації системи в осінньо-зимовий період на початку навчального року було здійснено промивку та гідравлічні випробування теплорамки, про що свiдчить складений акт. Також було замінено застарілу запірну арматуру на нову. У наявності схеми, усі необхідні експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони праці, інструкції з ліквідації надзвичайних ситуацій, аварій, а також пожеж.

У ДНЗ №417 тепловий пункт відсутній, у наявності лічильник обліку теплової енергії на теплопроводі подачі від котельні.

У кожному закладі в наявності акт готовності теплової системи до роботи в осінньо-зимовий період, виданий КП «ХТМ» та затверджений інспекцією Держенергонагляду. Щорічна перевірка знань відповідальних за теплове господарство у ДНЗ №№ 44, 417 була проведена 22.12.2014 комісією управління освіти за участю інспекторів Держенергонагляду.

У всіх перевірених навчальних закладах достатня кількість наочних матеріалів з пожежної безпеки, згідно з наказом про призначення відповідальних за протипожежний стан приміщень закладу розміщені таблички із прізвищами відповідальних по приміщеннях. Плани евакуацій оформлені належним чином і є в наявності.

Вогнегасники щорічно проходять технічне опосвідчення, пожежні щити також є в наявності та повністю укомплектовані, крім того у 2014 році за бюджетні кошти було придбано вогнегасники у ДНЗ №44 – 3 шт, у ДНЗ №417 – 6 шт.

В наявності часткове обладнання будівель перевірених навчальних закладів пожежною сигналізацією, є договори на технічне обслуговування.

Також під час перевірки було виявлено низку наступних недоліків.

Мають місце окремі порушення в змicтi та оформленнi нормативних аспектів діловодства при виданні наказів, а саме у наказах про призначення відповідальних за електро-водо-теплогосподарство не розділені завдання щодо експлуатації кожного виду мереж, не визначені обов’язки відповідальних та повторюються однакові пункти.

Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці та інструктажів з пожежної безпеки, журнали обліку та видачі інструкцій ведуться неналежним чином, а саме: у ДНЗ №№ 44, 417 у журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки частково не вказані номери інструкцій, за якими проводився інструктаж, деякі графи журналів заповнені у невідповідності до форми, у ДНЗ №44 у журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці немає запису щодо видачі інструкцій новоприйнятим працівникам, журнал ведеться за неправильною формою.

Відсутні затверджені переліки діючих інструкцій, у ДНЗ №№ 44, 417 деякі інструкції потребують перегляду та доопрацювання, в деяких інструкціях відсутні підписи осіб, що розробляли інструкції та номери інструкцій згідно наказу про їх затвердження, не розроблено програму проведення вступного інструктажу. У ДНЗ № 417 усі діючі інструкції підлягають плановому перегляду у лютому 2015 року.

У ДНЗ № 44 аварійне освітлення відсутнє, план евакуації потребує доопрацювання та поновлення, у ДНЗ №417 аварійне освітлення не відповідає вимогам Правил протипожежної безпеки.
Висновки:
Управлінська діяльність перевірених навчальних закладів щодо організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки здійснюється на достатньому рівні з коефіцієнтами:

ДНЗ №44 – 0,93;

ДНЗ №417- 0,95.
Рекомендацiї:


 1. Iнженеру з охорони працi управлiння освiти Ковтун К.Б.:

  1. Посилити контроль за дотриманням положень законодавчих актів та нормативних документів з питань охорони праці та пожежної безпеки.

  2. Надати методичну допомогу завідувачам ДНЗ№№ 44, 417 щодо складання, оформлення документів з питань охорони праці відповідно до нормативних вимог .

 2. Завідувачам ДНЗ №44 Філіпенко О.В., ДНЗ №417 Єрмоленко Л.І:

  1. Проаналізувати результати вивчення стану роботи з питань охорони праці та протипожежної безпеки.

До 01.03.2015

  1. Розробити заходи щодо усунення виявлених під час перевірки недоліків та надати до управління освіти.

До 01.03.2015

  1. Надати інформацію щодо усунення виявлених під час перевірки недоліків.

До 10.03.2015

 1. Керівникам усіх навчальних закладів:

  1. Проаналізувати результати вивчення стану організації роботи з охорони праці та пожежної безпеки на апаратній нараді чи нараді при керівникові.

До 20.03.2015

  1. У випадку необхідності внести корективи у власну управлінську діяльність.

Начальник управління освіти О.С.Нижник

Інженер з охорони праці К. Б. Ковтун

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додатки 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити склад районної комісії та протокол для проведення експертизи (додаток 1, 2)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Затвердити Положення про районну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій (додаток 1)

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №72 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Червонозаводського району Харківської міської ради повідомляє, що проведено вивчення стану організації харчування вихованців у комунальному...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Мц управління освіти проведено оперативну перевірку з питань ведення обов’язкової ділової документації практичними психологами днз...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про наслідки оперативної перевірки роботи логопедичних груп у дошкільних навчальних закладах району

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради» та комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Організувати протягом 14 робочих днів роботу дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням (відпочинкова зміна) на базі загальноосвітніх...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харківської міської ради та плану роботи Департаменту освіти Харківської міської ради на 2015 рік, з 09. 03. по 01. 04. 2015 проведено...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №806 від 18. 07. 2011), інструктивно-методичних матеріалів Регіонального Центру «Студсервіс»...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Департаменту освіти Харківської міської ради від 30. 04. 2013 №88 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення...

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Харкова усіх типів І форм власності щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою, інших нормативно-правових актів та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт