Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наказ

Наказ


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.03.2008 № 250/100
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 березня 2008 р. за № 230/14921


Про внесення змін до наказу Мінтрансзв'язку та МВС від 25.05.2007 № 450/167


Відповідно до пункту 62 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 ( 176-97-п ) (із змінами),
Н А К А З У Є М О:
1. Унести до наказу Мінтрансзв'язку та МВС від 25.05.2007 № 450/167 ( z0614-07 ) "Про Основні вимоги щодо забезпечення безпеки перевезень при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень та порядок узгодження їх виконання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2007 за № 614/13881, такі зміни:
1.1. Заголовок наказу ( z0614-07 ) викласти в такій редакції:

"Про Основні вимоги щодо забезпечення безпечного перевезення пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень".
1.2. Пункт 1 наказу ( z0614-07 ) викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Основні вимоги щодо забезпечення безпечного перевезення пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень, що додаються".
1.3. Унести зміни до Основних вимог щодо забезпечення безпеки перевезень при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень та порядку узгодження їх виконання, затверджених зазначеним наказом ( z0614-07 ), виклавши їх у новій редакції, що додається.
2. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті Мінтрансзв'язку (Логутов К.В.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС (Левченко С.М.) організувати профілактичну роботу підпорядкованих підрозділів Державтоінспекції МВС серед автомобільних перевізників, що здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення.
4. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті Мінтрансзв'язку (Логутов К.В.) та Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС (Левченко С.М.) довести вимоги цього наказу до територіальних підрозділів Головавтотрансінспекції Мінтрансзв'язку і Державтоінспекції МВС відповідно та

поінформувати підприємства, установи й організації незалежно від форм власності та господарювання, які займаються перевезенням пасажирів, а також провести роз'яснювальну роботу серед населення.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів відповідно до розподілів обов'язків.
Міністр транспорту

та зв'язку України Й.Вінський
Міністр внутрішніх

справ України Ю.Луценко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінтрансзв'язку, МВС

25.05.2007 № 450/167 ( z0614-07 )

(у редакції наказу Мінтрансзв'язку, МВС

від 04.03.2008 № 250/100)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

20 березня 2008 р. за № 230/14921


ОСНОВНІ ВИМОГИ

щодо забезпечення безпечного перевезення

пасажирів під час здійснення нерегулярних

пасажирських перевезень
1. Загальні положення
1.1. Ці Основні вимоги розроблені відповідно до Законів України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), "Про транспорт" ( 232/94-ВР ) та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 ( 176-97-п ) (із змінами) (далі - Правила надання послуг).
1.2. Основні вимоги є обов'язковими для виконання автомобільними перевізниками, водіями автобусів при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень по території України.
1.3. В Основних вимогах терміни та визначення вживаються у

такому значенні:

безпека перевезень - виконання організаційних, технічних, кваліфікаційних та інших заходів, які забезпечують безпечне перевезення пасажирів автобусами;

водій - фізична особа, яка керує автобусом під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень та має відповідне посвідчення встановленого зразка;

замовник транспортних послуг - юридична або фізична особа, яка замовляє транспортні послуги з перевезення пасажирів у нерегулярному режимі організації перевезень;

нерегулярні пасажирські перевезення - перевезення пасажирів автобусом, замовленим юридичною або фізичною особою з укладанням письмового договору на кожну послугу окремо.
2. Вимоги до забезпечення безпеки нерегулярних пасажирських перевезень
2.1. Автомобільний перевізник може здійснювати нерегулярні пасажирські перевезення за умови виконання вимог Законів України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), Правил надання послуг ( 176-97-п ) та Ліцензійних

умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.02.2008 № 9/119 ( z0140-08 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.02.2008 за N 140/14831 (далі - Ліцензійні умови).
2.2. Для здійснення нерегулярних пасажирських перевезень автомобільний перевізник повинен мати ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) або ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), ліцензійні картки на кожний автобус та зобов'язаний:
2.2.1 укласти з юридичною або фізичною особою - замовником транспортних послуг письмовий договір про такі перевезення;
2.2.2 провести передрейсовий (післярейсовий) медичний огляд водія(їв) автобуса(ів), яким(и) виконуватимуться перевезення;
2.2.3 провести передрейсовий контроль технічного та санітарного стану автобуса(ів) безпосередньо перед виїздом;
2.2.4 провести інструктаж водія(їв) з безпеки дорожнього руху;
2.2.5 забезпечити водія(їв) необхідними документами на перевезення пасажирів, у тому числі дорожнім листом з відміткою Державтоінспекції МВС;
2.2.6 укомплектувати автобус(и) відповідно до вимог пунктів 2.2.3, 2.2.4 Ліцензійних умов ( z0140-08 ) та пункту 60 Правил надання послуг ( 176-97-п ).
2.3. Письмовий договір, укладений між замовником транспортних послуг та автомобільним перевізником на кожну окрему послугу з нерегулярних пасажирських перевезень автобусом(ами), обов'язково повинен відповідати вимогам цивільного законодавства та обумовлювати дату, час перевезення, маршрут руху, марку автобуса(ів) та його (їх) реєстраційний(і) номер(и).
2.4. У разі, якщо протяжність маршруту руху перевищує 500 км, автомобільний перевізник направляє у рейс двох водіїв.
2.5. Водії, які допускаються до здійснення нерегулярних пасажирських перевезень, повинні відповідати вимогам пунктів 2.3.1 та 2.3.2 Ліцензійних умов ( z0140-08 ), дотримуватись Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів

України від 10.10.2001 № 1306 ( 1306-2001-п ), Правил надання послуг ( 176-97-п ) та зобов'язані мати:

національне посвідчення водія на право керування автомобільними транспортними засобами категорії "D" і талон до нього;

копію договору обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті;

копію договору або поліс (сертифікат) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

свідоцтво про реєстрацію автобуса або тимчасовий реєстраційний талон;

ліцензійну картку на автобус;

дорожній лист з проставленими відмітками про проходження передрейсового медичного огляду водія(їв), передрейсової перевірки технічного стану автобуса та інструктажу з безпеки дорожнього руху, а також відміткою Державтоінспекції МВС;

копію договору на здійснення нерегулярних пасажирських перевезень;

копію документа, що засвідчує оплату транспортних послуг.
2.6. Автобуси, які використовуються для нерегулярних пасажирських перевезень, повинні бути зареєстровані в установленому законодавством порядку, а їх технічний стан та інші вимоги до них повинні відповідати вимогам розділу 31 Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ) та пункту 2.2 Ліцензійних умов ( z0140-08 ).
2.7. Автомобільний перевізник напередодні виконання нерегулярного перевезення (крім туристично-екскурсійних, ритуальних перевезень та перевезень по території одного населеного пункту) повідомляє факсограмою, телефонограмою, електронною поштою або в телефонному режимі відповідне територіальне управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління Головавтотрансінспекції) про намір здійснювати такі перевезення та зазначає при цьому дані про себе (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, номер та серія ліцензії), про водія(їв) (прізвище, ім'я, по батькові, номер мобільного телефону - за наявності), автобус(и) (марка, реєстраційний номер, серія та номер ліцензійної картки(ок), маршрут руху, дата і час перевезення (початковий та кінцевий пункти, дата, час виїзду та орієнтовний час повернення), а також повідомляє про пасажиромісткість автобуса(ів) та з якою метою будуть здійснюватись перевезення.
2.8. У разі відмови від здійснення перевезень або неможливості їх виконання автомобільний перевізник повідомляє про це відповідне територіальне управління Головавтотрансінспекції.
2.9. У відповідному територіальному управлінні Головавтотрансінспекції зазначена інформація реєструється в журналі та їй присвоюється відповідний номер, що повідомляється автомобільному перевізнику, який, у свою чергу, проставляє його в дорожньому листі.
2.10. Автомобільний перевізник, що здійснює нерегулярні пасажирські перевезення, не рідше одного разу на місяць у письмовій формі (заява, яка складається у довільній формі) інформує територіальний підрозділ Державтоінспекції МВС (за місцем своєї реєстрації як суб'єкта господарської діяльності) про водіїв (прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер посвідчення водія, наявність категорії "D"), підстави керування автобусами (номер та дата наказу про зарахування на роботу або номер та дата трудової угоди), про орієнтовні напрямки перевезень, які планується здійснювати.
2.11. До заяви додаються дорожні листи (в кількості, необхідній для здійснення нерегулярних пасажирських перевезень протягом місяця) із зазначенням інформації про марку та реєстраційний(і) номер(и) автобуса(ів), в яких відповідальним працівником Державтоінспекції МВС у розділі "Зауваження ДАІ та служби руху" (або в розділі "Особливі відмітки") проставляється особистий штамп з відміткою про відсутність заперечень щодо виконання нерегулярних пасажирських перевезень, термін дії якої не може перевищувати одного місяця.

У разі наявності таких заперечень вживаються заходи щодо їх усунення автомобільним перевізником.
2.12. Процедура проставляння штампів проводиться безкоштовно.
3. Контроль за виконанням Основних вимог
Контроль за виконанням автомобільними перевізниками і водіями цих Основних вимог здійснюється посадовими особами територіальних управлінь Головавтотрансінспекції шляхом проведення планових, позапланових та рейдових перевірок у взаємодії з працівниками територіальних підрозділів Державтоінспекції МВС.
Начальник Головної державної

інспекції на автомобільному

транспорті Мінтрансзв'язку К.Логутов
В.о. начальника Департаменту

Державної автомобільної

інспекції МВС С.Левченко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Директору Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства...

Наказ
...

Інструкція зі статистики заробітної плати (Наказ Держкомстату від 13. 01. 2004 р. №5)
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286 (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Соціального педагога
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...

Наказ. Затверджено порядок зберігання та ведення реєстраційних справ...
Відповідно до вимог статей 3, 24 та 301 Закону України «Про нотаріат» та з метою удосконалення організації роботи щодо реєстрації...

1 Примірний наказ про призначення особи, відповідальної за ведення...
Примірний наказ про покладення організації діловодства та архіву на помічника приватного нотаріуса 28

Наказ
Державній адміністрації залізничного транспорту України (Костюк М. Д.) довести цей наказ до відома причетних працівників залізничного...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 18. 09. 2009 №873 "Про затвердження Умов прийому...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року n 254...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254 "Про...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254"Про...

Огляд новин законодавства
Аткової звітності платників податків, Інструкція з підготовки І подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного...

Зі змінами наказ 16. 04. 2014 №270 Бронхіальна астма Адаптована клінічна...
Головний позаштатний спеціаліст моз україни (до 10. 12. 2012–Наказ моз україни №526-К) координатор груп спеціальності «Педіатрія»,...

Наказ
Ауки України від 24 липня 2001 року №533 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних...

Платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову знижку...
Міністерства фінансів України від 16. 06. 2015 №560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03. 07. 2015 за №783/27228 (далі...

До початку роботи
Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України І гудпо мвс...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Щодо дати виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість...
Наказ №943), яким внесені зміни до наказу Мінфіну України від 11. 02. 2016 №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт