Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір підряду з сервісного обслуговування систем кондиціювання

Договір підряду з сервісного обслуговування систем кондиціювання

Договір підряду

з сервісного обслуговування систем кондиціювання

м. ____ __ ______201_ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "_________________" (далі — Замовник) в особі директора __________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та громадянин України ___________________ (далі — Підрядник), з другої сторони (які далі за текстом разом іменуються Сторони, а окре­мо — Сторона), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, діючи добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, бажаючи реального настан­ня правових наслідків, обумовлених нижче, розуміючи значення своїх дій та їх правові й фактичні наслідки, уклали цей Договір підряду (далі — Договір) про наступне:

  1. Предмет Договору

    1. У порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов’язання надати послуги (виконати роботи) з сервісного обслуговування систем кондиціювання, що знаходяться за адресою: м. ________, вул. _____________, буд. _____, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Підрядником послуги (роботи).

    2. Виконання робіт засвідчується Актом приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт).

  2. Умови Договору

2.1. Час та періодичність виконання сервісного обслуговування визначається виключно Замовником і за його бажанням може коригуватись.

2.2. Роботи з сервісного обслуговування проводяться за місцем знаходження кондиціонерів і містять у собі наступний перелік робіт:

2.3 Перелік робіт та обладнання, що підлягає сервісному обслуговуванню, наведений у Додатку №1 до Договору.

2.4 В разі, якщо сервісне обслуговування систем кондиціювання буде неможливе в зв’язку з відсутністю доступу до Об’єкту, строк закінчення робіт може коригуватись по взаємній письмовій згоді Сторін.

2.5. Кінцевий термін виконання робіт за цим Договором: ___ _____ 201_р.

2.6. Підрядник зобов'язується не пізніше 2 календарних днів після настання кінцевого терміну, визначеного у п. 2.5 цього Договору, передати Замовникові результати виконаних робіт та скласти й зі свого боку підписати Акт приймання-передачі.

2.7. Замовник зобов'язується не зволікати із прийманням результатів виконаних робіт та підписати Акт приймання-передачі.

3. Розмір і порядок оплати

3.1. За виконання робіт Замовник сплачує Підряднику ____,00 (__________) гривень після підписання Акта приймання-передачі.

4. Права й обов'язки Сторін

4.1. Обов’язки Підрядника:

4.1.1. Надавати послуги з дотримання вимог нормативно-технічної документації, Закону України «Про охорону праці» та встановлених правил техніки безпеки, протипожежних вимог та інших правил.

4.1.2. Забезпечити об’єкт необхідними матеріалами, конструкціями, інструментами. Всі матеріали, конструкції та обладнання, які застосовуються при проведенні робіт повинні бути сертифіковані і відповідати вимогам, діючим на території України.

4.1.3. Після закінчення надання послуг (робіт), Підрядник протягом 2 (двох) календарних днів з дня прийому-передачі Об’єкту, звільняє його від невикористаних матеріалів, сміття, передає Замовнику необхідну документацію, надану по цьому Договору.

4.1.4. В будь-який момент без перешкод допускати на Об’єкт представників Замовника для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються.

4.1.5. Своєчасно та в письмовій формі повідомляти Замовника про можливі затримки в наданні послуг, чи їх зупинення, при виявлені обставин, що не залежить від Підрядника.

4.2. Обов’язки Замовника:

4.2.1. Прийняти надані послуги і здійснити оплату вартості Договору, згідно п. 2.1. даного Договору після підписання акту виконаних робіт.

4.2.2. Передати Підряднику Об’єкт готовий до надання послуг, по акту приймання-передачі не пізніше ніж через 5 (п’ять) календарних днів після підписання цього Договору і забезпечити Об’єкт діючими джерелами електроенергії, води та зв’язку.

5. Строк дії Договору та інші умови

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

5.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

5.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

5.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

5.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

5.6. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

7. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Замовник: Підрядник:

ТОВ «________________»

ЄДРПОУ _________

п/р ___________в ПАТ «________» МФО _________

ІПН _______________,

Платник податку на загальних умовах

Адреса: ________________

Тел..: ____________

Громадянин. ______________

паспорт: серія: ____________

виданий _____________________

ідентифікаційний номер ___________

Адреса: _______________

Тел..: ____________

Директор __________ ____________

___________________ ____________

Додаток №1

до Договору №1909

від 19 вересня 2016 р.
від 19 вересня 2016 р.

ПЕРЕЛІК РОБІТ ТА ОБЛАДНАННЯ

для сервісного обслуговування

що знаходяться на об’єкті Замовника за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 28,
Найменування робіт

Поверх/

кімната

К-сть.

1

Сервісне обслуговування кондиціонера McQuay № 9

4-п

1

2

Сервісне обслуговування кондиціонера LG № 12

4-п

1

3

Сервісне обслуговування кондиціонера-спліт № 12

4-п

1

4

Сервісне обслуговування кондиціонера McQua № 24

4-п

1

5

Сервісне обслуговування кондиціонера Panasonik № 24

4-п

1

6

Сервісне обслуговування кондиціонера Daykin № 12

4-п

1

7

Сервісне обслуговування кондиціонера Samsung № 9

4-п

1

8

Сервісне обслуговування кондиціонера C&H

4-п

1

9

Сервісне обслуговування кондиціонера York № 12

4-п

1

10

Сервісне обслуговування кондиціонера Daykin № 12

604к

1

11

Сервісне обслуговування кондиціонера LG № 12

605к

1

12

Сервісне обслуговування кондиціонера Samsung № 12

603к

1

13

Сервісне обслуговування кондиціонера Daykin № 12

602к

1

14

Сервісне обслуговування кондиціонера LG № 9

217к

1

15

Сервісне обслуговування кондиціонера Daykin № 9

приймальня

1

16

Сервісне обслуговування кондиціонера McQua № 25

актов.зал

2

17

Сервісне обслуговування кондиціонера Daykin № 9

Директор/6п

2

18

Сервісне обслуговування кондиціонера YORK № 9

4-п

1

19

демонтаж/монтаж кондиціонера та дозаправка LG № 18,траса 12п/м

4-п

1

20

демонтаж/монтаж склопакета та дозаправка кондиціонера, Daykin № 24

4-п

1ТОВ ІНЖПРОЕКТМЕНЕДЖМЕНТ»

ЄДРПОУ 39474674 тел 044-492-79-26

Р/р 26004548317700 в ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків МФО 351005

ІПН 394746726587,

Платник податку на загальних умовах

Адреса м. Київ, вулиця Гайова, будинок, 14

Гр. Воділов Сергій Володимирович

паспорт: серія: НМ № 472729 виданий Семенівським РС УДМС України в Чернігівській обл., 08.05.14р.

ідентифікаційний номер 3254206254

Адреса: Чернігвська обл. с. Семенівка вул. Жовтнева, буд. 31

Директор __________Ковтонюк С.Ю.

___________________ Воділов С.Ю.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Послуги з ремонту І технічного обслуговування охолоджувальних установок (Послуги з ремонту І технічного обслуговування систем вентиляції...

Додаток №2 до Сервісного договору №16SD43 від «01» січня 2016 Вимоги...
Наявність кваліфікованого персоналу для виконання то І тр, навчених відповідно до вимог Дистриб'ютора

Порядок експлуатації та технічного обслуговування систем постачання...
Експлуатація та технічне обслуговування систем постачання зрідженого вуглеводневого газу

Разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Скуд), систем охоронної сигналізації (ОС) та технічне обслуговування (ТО) цих систем за потребою на об’єктах смр пат «Укртелеком»,...

Генпідрядник та Підрядник надалі разом іменовані «Сторони», а кожний...

Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції будівлі
Замовник І виконавець далі по тексту разом Сторони, або окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне

На здійснення монтажних та пусконалагоджувальних робіт з монтажу...
Підрядник, в особі директора Ковтонюка Сергія Юрійовича, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та

Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт

Ціна робіт та порядок розрахунків
«мхп», з іншої сторони, (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали даний Договір підряду (надалі іменується...

Ціна робіт та порядок розрахунків
«мхп», з іншої сторони, (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали даний Договір підряду (надалі іменується...

Порядок експлуатації та технічного обслуговування систем постачання...
...

Порядок експлуатації та технічного обслуговування систем постачання...
...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Іванець Андрій Васильович
На тендер щодо закупівлі послуг з ремонту, технічного обслуговування апаратури систем охоронної, периметрової сигналізації, системи...

«Ремонтування та технічне обслуговування машин І устаткування спеціальної...
Предмет: «Ремонтування та технічне обслуговування машин І устаткування спеціальної призначеності» технічне обслуговування та ремонт...

Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності...
Предмет: Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності технічне обслуговування вузлів, механізмів І систем...

Ремонтування та технічне обслуговування машин І устаткування спеціальної...
Предмет: Ремонтування та технічне обслуговування машин І устаткування спеціальної призначеності технічне обслуговування І ремонт...

Рішенням Правління
Біржа – фондова біржа, яка уклала з публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт