Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую

Затверджую

Сторінка1/50
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

_________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Тендерного комітету

ПАТ “Укргазвидобування”
______________ Раздобарін С.М.

Протокол засідання Тендерного комітету

від “26” квітня 2018 р. №18Т-298


ugv_logo

ДОКУМЕНТАЦІЯ ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГІВ

З РЕДУКЦІОНОМ

43130000-3 - Бурове обладнання

(Енергообладнання для модернізації 12 (дванадцяти)

бурових верстатів «Уралмаш 4Е»
Drilling equipment

The power equipment for modernization of 12 (twelve) drilling

rigs «Uralmash 4E»)
Номер процедури закупівлі: 18Т-298

Сектор організації закупівель /______________/_______________
Відповідальний структурний підрозділ /__________/____________
Відповідальний виконавець/______________/ Суворова Ю.В.1. Загальні положення

  1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі
Документація процедури закупівлі розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування» затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 01.08.2017 р. № 497 (надалі – Порядок). Електрона версія Порядку розміщена на власному веб-сайті Замовника www.ugv.com.ua.

Терміни, які використовуються в цій документації процедури закупівлі, вживаються в значеннях, визначених Порядком

2. Інформація про Замовника процедури закупівлі 

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування»

04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28;

Графік робочого часу:

Початок роботи – 8 год. 00 хв.;

обідня перерва: 12 год. 30 хв. – 13 год. 15 хв.;

кінець робочого дня: понеділок-четвер – 17 год. 15 хв.;

п’ятниця – 14 год. 45 хв.

3. Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками:

Менеджер Суворова Ю.В., тел. (044) 461 27-13

За довідками: технічні питання –Коваль П.В. тел.:(044) 461 27-57;

Щодо Опитувальника контрагента (Додаток 7 та 8): головний фахівець департаменту безпеки Денисенко Олександр Володимирович, тел.: (044) 461-25-51;

Щодо питань з оформлення забезпечення та заповнення банківських гарантій - Мачужак Олена Михайлівна (044) 461-29-46; Дробинюк Валентина Миколаївна (044) 461-25-40.

Щодо проведення процедури закупівлі – сектор організації закупівель тел. (044) 461-27-14, 461-27-11;

е-mail: tender@ugv.com.ua

4. Інформація про предмет закупівлі 

  

Найменування предмета закупівлі

43130000-3 - Бурове обладнання

Вид предмета закупівлі

Енергообладнання для модернізації 12 (дванадцяти)

бурових верстатів «Уралмаш 4Е»

Місце, кількість, обсяг поставки товарів

ФБУ „Укрбургаз”, Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 165, Красноградська база ВТЗіК.

12 шт.

Строк поставки товарів

2018 р. - 2019 р. – Але не пізніше ніж 365 днів з дати підписання контракту. Учасник надає графік поставки енергообладнання на кожну бурову установку окремо

Очікувана вартість закупівлі  

1 460 630 580,00 грн. з ПДВ

5. Процедура закупівлі

Двоступеневі торги з редукціоном

6. Джерело фінансування

кошти підприємства

7. Недискримінація учасників:

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

8. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

Валютою пропозиції процедури закупівлі є гривня.

У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції процедури закупівлі у доларах США або ЄВРО. При розкритті пропозицій процедури закупівлі ціна такої пропозиції торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до дол. США або ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій процедури закупівлі, про що зазначається у протоколі розкриття. Також з метою приведення ціни пропозиції учасника нерезидента до умов рівних з учасниками резидентами (урахування ПДВ та/або митних витрат та/або умов поставки, оплати) може застосовуватись розрахунок приведеної вартості товару.

Форма розрахунку приведеної вартості наведена у Додатку 6 до документації.

9. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції процедури закупівлі.

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською мовою або російською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції процедури закупівлі надається документ, що складений не на українській мові або російській мовах, Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі

Учасник, має право не пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення строку подання пропозицій процедури закупівлі, звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації процедури закупівлі. Замовник надає письмове роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання. Датою отримання є дата реєстрації запиту в тендерному комітеті.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації процедури закупівлі, продовживши строк подання та розкриття пропозицій не менше ніж на 5 робочих днів та оприлюднити протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про внесення зазначених змін на власному веб-сайті.

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

Пропозиція процедури закупівлі, подається у одному запечатаному пакеті і містить два внутрішніх окремих запечатаних конверта:

- конверт з кваліфікаційною пропозицією – прошитою, пронумерованою з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріпленою підписом та печаткою (за наявності) Учасника;

- конверт з ціновою пропозицію - прошитою, пронумерованою з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріпленою підписом та печаткою (за наявності) Учасника.

Конверти з кваліфікаційною пропозицією та ціновою пропозицією процедури закупівлі запечатуються в одному пакеті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі (за наявності).

На пакеті повинно бути зазначено:

- номер процедури двоступеневих торгів з редукціоном за даними сайту

- повне найменування і місцезнаходження Замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування”, 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, кімната 904;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів з редукціоном;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, юридична адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факс, електронна адреса, П.І.Б. керівника підприємства;

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій)”

На внутрішніх конвертах з відповідними частинами пропозиції зазначаються:

1.  Номер процедури двоступеневих торгів з редукціоном за даними сайту;

2.  Предмет процедури двоступеневих торгів з редукціоном;

3.  Найменування та адресу замовника;

4.  Найменування та адресу учасника;

5.  Найменування частини заявки (кваліфікаційна або цінова пропозиція).

Якщо та чи інша частина пропозиції складається з декількох пакетів, упакованих в окремі конверти, то на кожному такому конверті додатково вказується номер пакету відповідної частини пропозиції.

Одночасно із пропозицією, яка подається у письмовій формі, учасником надається електронна копія кожної із частин пропозиції на одному або декількох компакт-дисках CD-R/DVD-R (без можливості подальшої зміни інформації, що зберігається на таких носіях), до складу якої входять всі документи, що становлять відповідну частину пропозиції учасника. CD-R/DVD-R компакт-диски в обов’язковому порядку підписуються перманентним маркером з зазначенням дати та часу запису інформації, назви Учасника та підписом його уповноваженої особи.

До складу електронної копії повинні бути включені скановані варіанти документів (у формі, доступній для візуального сприйняття), підготовлених на паперовому носії, і переважно у форматі Portable Document Format (* .pdf), за принципом: один файл - один документ. З назви кожного документа, що міститься в електронній копії пропозиції, повинно чітко слідувати який саме документ міститься у файлі. Файли не повинні мати захисту від їх відкриття, копіювання їх вмісту або їх друку. Найменування файлів має однозначно відповідати змісту в них електронних копій документів, при цьому назва файлу не повинна перевищувати 25 символів.

Кожен електронний носій, що становить електронну копію частини пропозиції, повинен бути вкладений у внутрішній конверт із відповідною частиною пропозиції Учасника.

До складу однієї електронної копії частини пропозиції повинні входити всі документи, що становлять оригінал цієї частини. Зміст електронних версій документів, що входять в електронну копію, повинен повністю відповідати змісту оригіналу. У разі виявлення невідповідностей між оригіналом і електронною копією, пропозиція такого Учасника може бути відхилена.

Не допускається надання електронної копії обох частин (кваліфікаційної та цінової) на одному електронному носії. У разі виявлення електронних копій двох частин пропозиції Учасника на одному електронному носії, заявка такого Учасника може бути відхилена.

Отримана пропозиція процедури закупівлі вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію процедури закупівлі.

Учасникам закупівлі дозволяється подавати пропозиції процедури закупівлі як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (лотам).

Учасники закупівлі повинні забезпечити доставку пропозицій за адресою Замовника, у робочий час, не пізніше дати та часу закінчення подачі пропозицій, зазначених у документації про закупівлю.

Усі сторінки пропозиції процедури закупівлі Учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки (за наявності).

Повноваження щодо підпису документів пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджуються: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів пропозиції.


2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника

Пропозиція процедури закупівлі, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- кваліфікаційної пропозиції;

- цінової пропозиції.

Кваліфікаційна пропозиція містить :

- забезпечення пропозиції процедури закупівлі:

Для Учасника нерезидента – паперова копія відповідного СВІФТ;

Для Учасника резидента – оригінал банківської гарантії (надається у складі пакету документів окремо, НЕ підшитим до решти)

- документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з додатком 1 до документації;

- документальне підтвердження відповідності пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним вимогам і якісним характеристикам, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником, згідно з додатком 3 до документації;

- технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю (додаток 3 і 4 документації), підписані уповноваженою особою та засвідчені печаткою Учасника (за наявності);

- копію антикорупційної програми юридичної особи, що є учасником, та копію наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи (у випадку коли очікувана вартість закупівлі дорівнює чи перевищує 20 млн.грн.);

- ДЕКЛАРАЦІЮ про прийняття умов проведення процедур закупівель згідно з додатком 5, підписану уповноваженою особою Учасника та засвідчені печаткою ку разі наявності

- Опитувальник контрагента згідно з додатком 7 або 8 (у залежності від особи).
Цінова пропозиція містить:

- пропозицію складену за формою згідно з додатком 2 до документації та додатку 6 до Документації.

3. Забезпечення процедури закупівлі Учасника нерезидента:

Забезпечення пропозиції учасника - НЕРЕЗИДЕНТА
З метою участі у процедурі закупівлі, Учасник нерезидент надає Забезпечення пропозиції процедури закупівлі Учасника у формі:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Кваліфікація: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій А1, А2

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Кваліфікація: слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 (1-2)-го розряду

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Затверджую
Послуги з досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих І технічних наукБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт