Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за травень 2011 року.

Зміст


1.

Щодо округлення значення відсотка при розподілу ПДВ

Лист ДПАУ від 06.04.11 р. № 9496/7/16-1517-05

4

2.

Про податок на додану вартість

Лист ДПАУ від 04.03.2011 р. № 6286/7/16-1517

4-5

3.

Про податок на додану вартість

Лист ДПАУ від 22.04.11 р. № 7680/6/16-1515-20

5-6

4.

Щодо бухгалтерського обліку податку на додану вартість

Лист МФУ від 02.03.2011 р. № 31-34020-07-25/5805

6

5.

Про врегулювання питання нарахування ПДВ на суми орендної плати

Лист ДПАУ від 18.03.2011 р. № 3385/5/16-1516-26

6-7

6.

Щодо оподаткування операцій із продажу або обміну об’єктів рухомого майна

Лист ДПАУ від 19.04.11 р. № 7435/6/17-0715

7

7.

Щодо оподаткування операції з постачання послуг

Лист ДПАУ від 06.04.2011 р. № 9495/7/16-1517-26

8

8.

Щодо визначення консультаційних послуг

Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 08.04.2011 № 3309

8-9

9.

Щодо обкладення ПДВ операцій з надання консультацій з окремих питань

Лист ДПАУ від 22.04.11 р. № 5001/5/16-1516

9-10

10.

Щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість освітніх послуг

Лист ДПАУ від 21.04.2011 р. № 11385/7/16-1517-26

10-11

11.

Щодо дати виникнення податкових зобов'язань

Лист ДПАУ від 04.03.2011 р. № 6310/7/16-1517-26

11-12

12.

Щодо витрат, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку

Лист ДПАУ від 05.04.2011 р. № 4133/5/17-0716

12

13.

Щодо подання податкового розрахунку сум доходу нарахованого на користь платників податку

Лист ДПАУ від 05.05.11 р. № 8388/5/17-0215

13

14.

Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України

Наказ|Порядок ДПАУ від 29.03.2011 р. № 167

13-15

15.

Щодо ліквідації необоротних активів

Лист ДПАУ 27.04.11 р. № 11976/7/16-1517

15

16.

Про скасування свідоцтва про державну реєстрацію

Лист ДПАУ від 17.05.2011 р. № 13663/7/29-1017

15-16

17.

Разъяснение относительно особенностей ведения кассовых операций субъектами хозяйствования

Письмо НБУ 09.03.2011 г. № 11-117/982-3354

16-17

18.

Щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Роз'яснення ПФУ від 11.03.2011 (Витяг)

17-20

19.

Щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Лист ПФУ від 01.03.2011 р. № 3954/03-30

20

20.

Щодо нарахування ЄСВ

Лист ПФУ від 23.03.2011 р. № 5535/03-30

20-22

21.

Про прийняття банками розрахункових документів на виплату зарплати

Лист ПФУ від 08.04.2011 р. № 7154/03-20

22-23

22.

Щодо витрат на оплату праці

Лист ДПАУ від 06.04.2011 р. № 9570/7/15-0317

23

23.

Щодо порядку виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності

Лист ФСС з ТВП від 17.03.2011 р. № 02-24-539

23-24

24.

Щодо обчислення єдиного внеску з премій звільненим працівникам

Лист ПФУ від 28.02.11 р. № 3837/03-20

24-25

25.

О служебных командировках

Письмо МФУ от 14.03.2011 г. № 31-18030-07-10/6681

25

26.

Щодо нарахування і сплати єдиного внеску на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності

Лист ПФУ від 10.03.2011 р. № 4469/03-20

25-26

27.

Щодо нарахування ЄСВ за договорами довгострокового страхування життя

Лист ПФУ від 30.03.11 р. № 6174/03-30

26-27

28.

Щодо перенесення робочих днів за рахунок святкових

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 07.04.11 р. № 77/13/133-11

27

29.

Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України

Закон ВРУ від 19.04.2011 р. № 3231-VI

27-28

30.

Про внесення змін до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат

Постанова ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 19.04.2011 р. № 8

28

31.

Щодо можливості перерахування за власний рахунок податкового агента-страхувальника податку на доходи фізичних осіб з сум нарахованої платникам податку допомоги по тимчасовій непрацездатності

Лист ДПАУ від 15.04.2011 р. № 4636/5/17-0716

28-30

32.

Щодо збереження середньої зарплати донорам

Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.04.11 р. № 76/13/133-11

30-31

33.

Щодо сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів

Лист ПФУ від 31.03.11 р. № 5152/М-11

31

34.

Щодо правової експертизи листів ДПАУ

Лист Мін’юсту України від 28.04.2011 р. № 3915-0-4-11/101

31-33

35.

Щодо податкових консультацій органів державної податкової служби

Лист Мін’юсту України від 22.04.2011 р. № 6785-0-26-11-8.2

33

36.

Щодо капіталізації фінансових витрат

Лист МФУ 13.04.2011 № 31-08410-07-16/9654

33-34

37.

Щодо капіталізації фінансових витрат

Лист МФУ 13.04.2011 № 31-08410-07-16/9789

34

  1. Щодо округлення значення відсотка при розподілу ПДВ


Лист Державної податкової адміністрації України від 06.04.11 р. № 9496/7/16-1517-05

Державна податкова адміністрація України розглянула лист <...> щодо порядку округлення платником ПДВ отриманої величини при визначенні частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями і повідомляє.

Відповідно до пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях.

Відповідно до пункту 199.2 статті 199 Кодексу частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями визначається у відсотках як відношення обсягів з постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум податку) за цей же попередній календарний рік. Визначена у процентах величина застосовується протягом поточного календарного року.

Форма розрахунку (перерахунку) частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами, необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями затверджена наказом ДПА України від 25.01.2011 р. № 41 "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість".

Відповідно до пункту 6 розділу III Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість ДПА України від 25.01.2011 р. № 41 "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" усі показники у податковій звітності проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Враховуючи викладене, при визначенні частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами (послугами) між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (визначається у відсотках) платник ПДВ визначає значення відсотка, за яким здійснюється розподіл податкового кредиту, з урахуванням округлення результату за загальновстановленими правилами до двох знаків після коми. При цьому всі показники в податковій звітності з ПДВ проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Наприклад:

1) якщо значення колонки 3 таблиці 1 (Д7) (додаток 7) до податкової декларації з податку на додану вартість дорівнює 3000 грн., а значення колонки 4 таблиці 1 (Д7) (додаток 7) дорівнює 1400 грн., то значення колонки 5 таблиці 1 (Д7) (додаток 7) має дорівнювати 46,67 %;

2) якщо значення колонки 3 таблиці 1 (Д7) (додаток 7) дорівнює 7000 грн., а значення колонки 4 таблиці 1 (Д7) (додаток 7) дорівнює 2270 грн., то значення колонки 5 таблиці 1 (Д7) (додаток 7) має дорівнювати 32,43 %.


  1. Про податок на додану вартість


Лист Державної податкової адміністрації України від 04.03.2011 р. № 6286/7/16-1517

Державна податкова адміністрація України у зв'язку з надходженням запитів від органів державної податкової служби та платників податків, а також з метою належної організації адміністрування податку на додану вартість надає методичні рекомендації для підготовки податкових консультацій платникам з питання можливості відмови від застосування податкових пільг з податку на додану вартість.

Згідно з пунктом 30.1 статті 30 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) податкова пільга - це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 статті 30 Кодексу.

Відповідно до пункту 30.4 статті 30 Кодексу платник податків вправі відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Пунктом 30.9 статті 30 Кодексу визначено, що податкова пільга надається шляхом:

а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;

б) зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору;

в) встановлення зниженої ставки податку та збору;

г) звільнення від сплати податку та збору.

Розділом V "Податок на додану вартість" Кодексу передбачається надання податкових пільг, передбачених підпунктом "г" пункту 30.9 статті 30 Кодексу, а саме звільнення від сплати податку та збору. Ця пільга надається не окремим платникам податків, а застосовується при здійсненні окремих операцій, визначених статтею 197 розділу V Кодексу та окремими пунктами підрозділу 2 розділу XX Кодексу.

Таким чином, відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів платник податків вправі лише тоді, коли звільнення надається безпосередньо платнику податків, а не окремим операціям з постачання тих чи інших товарів чи надання тих чи інших послуг. В частині, що стосується податку на додану вартість, це лише одна з категорій пільг, яка надається платникам податку, - зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору (підпункт "б" пункту 30.9 статті 30 Кодексу), тобто право на формування податкового кредиту.

Від таких видів пільг як встановлення зниженої ставки податку та збору (підпункт "в" пункту 30.9 статті 30 Кодексу) та звільнення від сплати податку та збору (підпункт "г" пункту 30.9 статті 30 Кодексу) платники податку не вправі ні відмовитися, ні зупинити їх використання на один чи декілька звітних періодів, оскільки ці пільги надаються не безпосередньо платникам, а стосуються окремо перерахованих у відповідних статтях Кодексу операцій.

Повідомляючи про викладене, Державна податкова адміністрація України зобов'язує переглянути раніше надані податкові консультації з розглянутого питання та відкликати ті, зміст яких не відповідає цим методичним рекомендаціям.

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт