Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Статут

Статут

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ»

Протокол № ___ від 15.12.2017 р.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ»


(нова редакція)

Місто Київ

2017 рік

Цей Статут є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ», затвердженого Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ» (протокол б/н від 27.04.2016 року), зареєстрованого 23.05.2016 року.


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Приватне акціонерне товариство «Вітряний парк Очаківський» (надалі - Товариство) є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю «Вітряний парк Очаківський», створеного згідно Протоколу №1 від 01 липня 2010р.

  2. Товариство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників продукції, робіт і послуг, встановлює ціни й тарифи відповідно до чинного законодавства.

  3. Місцезнаходження Товариства внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

  4. Повна назва Товариства:

 • українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ»

 • російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕТРЯНОЙ ПАРК ОЧАКОВСКИЙ»

 • англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «WIND PARK OCHAKOVSKIY»

  1. Скорочена назва Товариства:

українською мовою: ПРАТ «ВІТРЯНИЙ ПАРК ОЧАКІВСЬКИЙ»

російською мовою: ЧАО «ВЕТРЯНОЙ ПАРК ОЧАКОВСКИЙ»

англійською мовою: «WIND PARK OCHAKOVSKIY» PJS

  1. Цей Статут розроблений на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», а також інших законодавчих актів України.

  2. Якщо одне або більше положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

  3. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми нормативними документами Товариства будь-які рішення приймаються відповідно до цього Статуту.
 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою створення Товариства є виробнича, комерційна, посередницька, фінансова та інша господарська діяльність для отримання прибутку й задоволення на його основі соціально-економічних інтересів акціонерів та працівників Товариства.

2.2. Для досягнення означеної мети Товариство може здійснювати наступні види діяльності:

 • виробництво електроенергії;

 • будівництво інших споруд, н. в. і. у.;

 • передача електроенергії;

 • торгівля електроенергією;

 • будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;

 • розподілення електроенергії;

 • виробництво електричної енергії підприємствами, що мають у своїй власності чи користуванні обладнання встановленої потужності не менше 5 МВт, та підприємствами, що здійснюють виробництво електричної енергії на вітроелектростанціях незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів відпуску електричної енергії;

 • розподілення, передача та постачання електроенергії;

 • виробництво електроенергії з використанням будь-яких джерел, включаючи теплову енергію, ядерну енергію, гідроенергію, енергію, яку отримують від поновлюваних джерел, електроенергію, яка виробляється газовими турбінами, дизельними станціями чи іншими поновлюваними джерелами;

 • експлуатація магістральних електричних мереж, призначених для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) розподільних мереж;

 • будівництво магістральних наземних і підземних ліній електропередач;

 • будівництво будівель та споруд підприємств енергетики;

 • виробництво електроенергії гідроелектростанціями, тепловими електростанціями та електростанціями інших типів;

 • надання на договірній основі посередницьких послуг підприємствам, організаціям, кооперативам, товариствам, підприємцям різних організаційних форм у придбанні товарів, продукції, сировини, рухомого і нерухомого майна;

 • фінансування і участь в реалізації науково-технічних програм, розробок проектів по виготовленню та впровадженню конкурентоспроможних логічно-чистих технологій, виробництва нових видів різної промислової продукції, будівельних матеріалів, продуктів народного споживання;

 • виробництво напівпровідникових матеріалів і сполук;

 • виробництво матеріалів і речовин, в т.ч. із промислових відходів напівпровідникових матеріалів і сполук;

 • виробництво виробів та приладів електронної техніки;

 • виробництво технологічного обладнання, оснащення та інструменту;

 • виробництво хімічних та фотоелектричних джерел струму;

 • залучення вітчизняних та закордонних інвесторів у розвиток економіки, створення спільних підприємств (СП), інших структур різних форм власності;

 • роздрібна торгівля пальним;

 • посередництво в торгівлі паливом, металами, корисними копалинами і хімікатами; 

 • оптова торгівля паливом;

 • збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

 • заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

 • інноваційна та інвестиційна діяльність;

 • закупівля у фізичних та юридичних осіб товарів з готівковим та безготівковим розрахунком;

 • торгівельна діяльність у сфері роздрібної торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами (будматеріалами, побутовими та промисловими хімічними препаратами тощо);

 • торгівельна діяльність у сфері оптової торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, також, що здійснюється шляхом транзитних операцій;

 • посередницька та дольова участь у створенні виробничої та торгової інфраструктури, пов’язаної з закупівлею, реалізацією, переробкою сировини та матеріалів, надання послуг підприємствам та громадянам;

 • розробка та організація впровадження науково-дослідних, проектно-конструкторських та дизайнерських робіт, направлених на створення нової техніки, товарів народного споживання виробничо-технічного призначення в різних галузях народного господарства;

 • розробка та реалізація конструкторської документації, технологій, програмного забезпечення, проведення інженерних розрахунків, робіт по стандартизації та уніфікації оснастки;

 • дилерські та дистриб’юторські послуги;

 • розробка та впровадження нових технологій та пристроїв;

 • ремонт та модернізація електронної техніки, приладів, устаткування, механізмів, виробництво запчастин;

 • виготовлення і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, устаткування, оснастки та інструменту, електронних та електротехнічних товарів, оргтехніки, медичної апаратури, засобів зв’язку, у тому числі з використанням комплектуючих виробів та вузлів імпортного виробництва;

 • виготовлення і реалізація товарів народного споживання: побутового і культурно-побутового призначення з пластмаси, металу, деревини, а також з інших сировин та матеріалів;

 • організація та проведення оптової, дрібнооптової, роздрібної комерційної та комісійної торгівлі непродовольчими та продовольчими товарами як свого виготовлення так і торгівля продукцією інших підприємств, підприємців, а також торгівля товарами, придбаними у громадян та осіб без громадянства по договірним цінам, створення власної торгівельної мережі (магазини, салони, кіоски, лоткова торгівля та інше), створення пунктів прокату та інших підприємств комунального та побутового призначення;

 • інші види оптової торгівлі;

 • оброблення металевих відходів та брухту чорних металів; 

 • оброблення брухту та відходів кольорових металів; 

 • туристичні агентства та бюро подорожей; готелі з ресторанами; готелі без ресторанів; молодіжні турбази і гірські притулки; експлуатація майданчиків для кемпінгів; надання місця для короткотермінового проживання в літніх будиночках, котеджах, квартирах, які здають під час відпускного періоду; надання місця для короткотермінового проживання в інших приміщеннях;

 • консультації з питань інформатизації;

 • діяльність у сфері бухгалтерського обліку;

 • управління корпоративними правами, які належать Товариству в дочірніх підприємствах, господарських товариствах;

 • діяльність у сфері архітектури та будівництва;

 • будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва), зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту; для звичайних умов, для територій підвищеної сейсмічності, для територій зі складними інженерно-геологічними умовами;

 • збір, оформлення і узгодження вихідних даних для проектування, проведення обмірювальних робіт і складання поетапних планів;

 • розробка документації на інженерне забезпечення об’єктів житлово-громадського та промислового призначення водопостачанням, каналізаційними і очисними спорудами, теплопостачанням, вентиляцією і газопостачанням;

 • розробка проектів планування та забудови житлових мікрорайонів міст, селищ і сіл з їх інженерним забезпеченням, упорядкуванням і дорогами;

 • дослідження, розробка, виготовлення, випробування, монтаж, ремонт, реконструювання, регулювання і передача до експлуатації теплообмінного устаткування, котельних установок, посудин, які працюють під тиском, трубопроводів для пари і гарячої води на об’єктах транспортування газу, житлово-комунального господарства та інших галузей промисловості;

 • монтаж і встановлення збірних конструкцій;

 • улаштування покрівель;

 • роботи з забезпечення водонепроникності;

 • монтаж електропроводки і арматури; монтаж ліфтів і ескалаторів; інші роботи з електроустаткування будівель;

 • ізоляційні роботи; проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;

 • водопровідні і каналізаційні роботи; газопровідні роботи; установлення огороджень і поручнів; інші електромонтажні роботи; інші монтажні роботи;

 • штукатурні роботи; столярні роботи; роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою; інші види діяльності, пов'язані з покриттям підлоги і стін;

 • роботи із скління; малярні роботи; інші роботи з завершення будівництва;

 • оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом;

 • надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

 • ведення сільськогосподарського виробництва;

 • переробка і реалізація сільськогосподарської продукції;

 • зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законом порядку;

 • здійснення інших видів підприємницької діяльності, які прямо не заборонені чинним законодавством і відповідають меті створення і діяльності Товариства.

2.3. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Діяльність Товариства здійснюється відповідно до ліцензійних умов, затверджених законодавством.

2.4. Товариство вправі укладати договори дарування на користь юридичних та фізичних осіб.
 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

  1. Товариство є юридичною особою з моменту її державної реєстрації.

  2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту. Статут Товариства не обмежує імперативні положення, визначені законом. Імперативні положення Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативно-правових актів (законів) України мають вищу юридичну силу, ніж Статут Товариства, тому за наявності у Статуті розбіжностей з імперативними нормами закону, саме положення закону мають переважну силу і підлягають до застосування.

  3. Майно Товариства становлять основні засоби та оборотні кошти, а також активи, вартість яких відображається в балансі Товариства.

  4. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

  5. Товариство є власником:

 • майна та майнових прав, які передані йому засновником, акціонерами або іншими особами у власність;

 • продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

 • одержаних доходів;

 • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

  1. Ризик випадкової загибелі, або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або що передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

  2. Джерелами формування майна Товариства є:

 • грошові та матеріальні внески засновників та акціонерів Товариства;

 • доходи одержані від реалізації продукції, а також інших видів господарської діяльності;

 • доходи від цінних паперів;

 • кредити банків та інших кредиторів;

 • капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

 • інші джерела, що не заборонені законодавством України.

  1. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно, передавати майно в оренду та під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

  2. Порядок відчуження, в тому числі передачі в заставу та оренду майна Товариства, визначені Статутом та внутрішніми документами Товариства.

  3. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням.

  4. Товариство має право в установленому законодавством України порядку:

 • випускати та реалізовувати цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати прав на цінні папери;

 • створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства;

 • купувати, отримувати у власність, брати в оренду (користування) чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, в тому числі і за кордоном;

 • виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, у тому числі судах інших держав та міжнародних судових органів;

 • набувати майнових і немайнових прав;

 • вчиняти правочини, у тому числі укладати договори (угоди) купівлі-продажу, міни, підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу та інше;

 • засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;

 • вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України.

  1. Створені Товариством юридичні особи, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи діють на підставі статутів або положень та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи з своїм найменуванням, вести оперативний і бухгалтерський облік, бухгалтерську, податкову і статистичну звітність своєї діяльності.

Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів, крім дочірніх підприємств, здійснюється особами, що призначаються керівником Виконавчого органу Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом.

Керівники даних відокремлених підрозділів діють на підставі довіреностей, виданих Товариством, та відповідних положень про вказані підрозділи.

Створені Товариством дочірні підприємства мають статус юридичної особи та підлягають державній реєстрації. Керівники дочірніх підприємств призначаються (обираються) та звільняються (відкликаються) відповідно до їх статутів та діють без довіреності.

  1. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать законодавству України.

  2. Товариство володіє інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського та іншого характеру, яка є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи її належність до категорії конфіденційної, та встановлює для неї систему (способи) захисту.

  3. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 1. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

  1. Засновниками Товариства є:
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського...
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Статут національної повноважної організації
Ваш статут має необхідність відповідати законам вашої країни. Ця чернетка спирається на англійські закони І може потребувати приведення...

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Статут
Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України...

Статут
Всеукраїнська Асоціація робітників похоронних організацій, надалі «Асоціація», є всеукраїнською громадською організацією, яка обєднує...

Односторонні правочини у нотаріальній практиці
«Статут – як форма правочину» (Нотар, №2, 2004 р.) вважає правочином Статут господарського товариства, відповідно до якого дії осіб...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Рішення ХVІ сесії районної ради сьомого скликання 28 березня 2017...
...

Неодночасне засвідчення справжності підписів на статуті юридичної особи
Статут повинен містити склад засновників, місцезнаходження, предмет, мету діяльності, склад та компетенцію органів управління й інші...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...

Статут

Статут спільного підприємства, створюваного на території України

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Установчими зборами засновників громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»»

Статут
Рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «торговий дом енергомет»

Нака з
Затвердити Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, погоджений з Міністерством праці та соціальної політикиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт