Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Засідання 49 чергової сесії Зеленодольської

Засідання 49 чергової сесії Зеленодольської

Сторінка1/18
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Порядок денний

засідання 49 чергової сесії Зеленодольської

міської ради VII скликання від 10 серпня 2018 року
Розминка


Про затвердження Угоди про передачу субвенції з бюджету об’єднаної територіальної громади м. Зеленодольськ до обласного бюджету Дніпропетровської області

Доп. Олійник О.В.

781Про затвердження та внесення змін до міських програм на 2018 рік

Доп. Олійник О.В

782Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20.12.17 р. № 625 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Доп. Олійник О.В

783Про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року

Доп. Олійник О.В.

784Про звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2018 року

Доп. Постна Т.Г.

785Про внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік, затвердженої рішенням Зеленодольської міської ради №626 від 20.12.2017 року

Доп. Постна Т.Г.

786Про передачу на баланс

Доп. Олійник О.В .

787Про здійснення відшкодування вартості лікарських засобів

Доп. Олійник О.В

788Про делегування до Госпітальної ради Криворізького

госпітального округу представника Зеленодольської міської ради

Доп. Ярошенко О.М.

789Про підтвердження членства у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»

Доп. Ярошенко О.М.

790Про створення відділу освіти виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

Доп. Савченко А.В.

791Про внесення змін до структури та штатного розпису виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

Доп. Савченко А.В.

792Про затвердження договору

Доп. Олійник О.В

793Про затвердження положення «Про місцеві ініціативи Зеленодольської міської територіальної громади»

Доп. Мухін Д.М.

794Про надання матеріальної допомоги

Доп. Олійник О.В

795

(1-6)Про преміювання

Доп. Олійник О.В

796Блок земельних питань

Про вилучення земельної ділянки

Доп. Алєксєєнко А.О.

797

(1)Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність фізичній особі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)

798

(1-3)Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою відведення земельної ділянки у власність фізичній особі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)

799

(1)Про погодження надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у приватну власність фізичній особі земельної ділянки державної власності для ведення особистого селянського господарства на території Зеленодольської міської об’єднаної територіальної громади Апостолівського району Дніпропетровської області

800Про надання дозволу на укладення Угоди відшкодування збитків від неотримання коштів за фактичне використання (тимчасове зайняття) земельної ділянки

801

(1-2)Про надання дозволу на поновлення договору оренди земельної ділянки

802Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою надання її у власність фізичній особі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)

803

(1)Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з метою надання в оренду фізичній особі –підприємцю виділеної земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

804Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою відведення земельної ділянки в постійне користування дошкільному навчальному закладу ясла-садок №3 «Дзвіночок» Зеленодольської міської ради Апостолівського району Дніпропетровської області для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Мар’янське, вул. Тернівка,46

805Про відведення земельної ділянки в постійне користування дошкільному навчальному закладу «Дзвіночок» (ясла-садок) Зеленодольської міської ради Апостолівського району Дніпропетровської області для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за адресою:Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Велика Костромка, вул. Трудова(вул. Пролетарська), буд.7а

806Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, реєстрацію права комунальної власності на неї та надання її в користування на умовах особистого строкового сервітуту

807

(1-2)Про втрату чинності рішення Зеленодольської міської ради

808Про внесення змін, доповнень в рішення міської ради

809

(1-2)


У К Р А Ї Н А

Зеленодольська міська об’єднана територіальна громада

Апостолівського району Дніпропетровської області

Орган місцевого самоврядування

Р І Ш Е Н Н Я

Зеленодольської міської ради

49 сесії VII скликання

10 серпня 2018 року
781


Про затвердження Угоди про передачу субвенції

з бюджету об’єднаної територіальної громади м. Зеленодольськ

до обласного бюджету Дніпропетровської області
На підставі п.27, 43 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 ст.91, 92, п.2 ст.101 Бюджетного кодексу України, з метою ефективного використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища, Зеленодольська міська рада вирішила:

Затвердити Угоду про передачу субвенції з бюджету об’єднаної територіальної громади м. Зеленодольськ до обласного бюджету Дніпропетровської області.
Міський голова А. В. Савченко


У Г О Д А №

на передачу коштів з бюджету об'єднаної територіальної громади м.Зеленодольськ

до обласного бюджету Дніпропетровської області
від “___” ___________ 2018 року м. Дніпропетровськ
Зеленодольська міська рада Апостолівського району, в особі голови ____________________, яка діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування України”, надалі “Сторона 1” та

Дніпропетровська обласна рада, в особі голови _________________________, яка діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування України”, надалі “Сторона 2”,

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, в особі директора ___________________________, який діє на підставі Положення, надалі Сторона 3”,

разом “Сторони”, які керуються Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”, уклали цю угоду про наступне:
1. Предмет угоди

1.1. Передача субвенції на виконання природоохоронних заходів, передбачених регіональними програмами екологічного спрямування, з бюджету об’єднаної територіальної громади м.Зеленодольськ до обласного бюджету Дніпропетровської області (відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України) за КПК 0319740 “Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів”.

1.2. Використання вищезазначених коштів на інші цілі не допускається.
2. Зобов’язання Сторін

2.1. Сторона 1 зобов’язана перерахувати кошти субвенції в обсязі 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів грн. 00 коп) до ____________ 2018 року.

2.2. Сторона 1 зобов’язана передати кошти на виконання природоохоронних заходів, передбачених регіональними програмами екологічного спрямування, а Сторона 2 прийняти відповідні кошти до обласного бюджету з наступною їх передачею Стороні 3 - головному розпоряднику коштів відповідно до рішення обласної ради.

2.3. Очікуваний результат – виконання природоохоронних заходів, передбачених регіональними програмами екологічного спрямування.

2.4. Сторона 2 координує виконання заходів Програми та використання зазначених коштів.

2.5. З урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, Сторона 3, як головний розпорядник бюджетних коштів, забезпечує контроль за ефективним та цільовим використанням коштів вищезазначеної субвенції.

2.6. Сторона 3 направляє узагальнений звіт про використання зазначених коштів Стороні 1 та Стороні 2 у термін до 20 січня 2019 року.
3. Відповідальність Сторін

3.1. Сторони відповідають за неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства.
4. Додаткові умови

4.1. Угода укладена в 4-х примірниках, які мають однакову юридичну силу і видана кожній Стороні.

4.2. Дана Угода припиняється за згодою Сторін, а також за обставинами передбаченими чинним законодавством.

4.3. Усі зміни та доповнення до цієї Угоди дійсні, при умові, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими представниками Сторін.

4.4. Усі спори та суперечки, які можуть виникнути між Сторонами з питань, що не знайшли свого відображення в Угоді, будуть вирішуватися шляхом переговорів.

4.5. Угода вступає в силу з дня її підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня 2018 року.
5. Юридичні адреси сторін


Сторона 1

Сторона 2

____________________________

________________________________

____________________________

________________________________

____________________________

_______________________________

____________________________

________________________________

_____________________________

___________________________________
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 17 р. №625 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Засідання 51 чергової сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 17 р. №625 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Пленарного засідання чергової 67 сесії Зеленодольської
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради №800/01-1 від 04. 07. 2014 «Про розмір орендної плати за землю на 2015...

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської
Про затвердження окремих мережевих показників по штатах І контингентах на 2019 рік

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради ві 30 січня 2015 року №930 Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання чергової 13 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до складу постійних комісій Зеленодольської міської ради VII скликання

Порядок денний пленарного засідання чергової 70 сесії Зеленодольської...
Про виконання та затвердження фінансового плану комунального підприємства «Ринок»

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання 15 чергової сесії Зеленодольської...
Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства " Зеленодольський міський водоканал "

Порядок денний пленарного засідання чергової 46 сесії Зеленодольської...
Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Порядок денний пленарного засідання 26 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання 56 чергової сесії Зеленодольської...
Про надання жкп «Мар’янське-1» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок

Порядок денний пленарного засідання 24 сесії Зеленодольської міської...
Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Зеленодольської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік

Порядок денний пленарного засідання 26 сесії Зеленодольської міської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт