Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До участі в кваліфікаційному відборі запрошуються фізичні особи- підприємці, юридичні особи (резиденти) – організатори торгів (електронні майданчики), які мають та можуть забезпечити використання електронної торгової системи із закупівель та продажу товарів, робіт та послуг для підприємств Концерну

До участі в кваліфікаційному відборі запрошуються фізичні особи- підприємці, юридичні особи (резиденти) – організатори торгів (електронні майданчики), які мають та можуть забезпечити використання електронної торгової системи із закупівель та продажу товарів, робіт та послуг для підприємств Концерну

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


Критерії відбору та кваліфікаційні вимоги до електронного майданчику з організації проведення закупівель та продажів

м. Київ

2018

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний концерн «Укроборонпром»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 37854297

1.3. Місцезнаходження: вул. Дегтярівська, 36, м. Київ, 04119

1.4. Працівники замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

Аврамов Роман Миколайович — начальник управління моніторингу та вдосконалення закупівель Дивізіону спецекспортерів, постачання, інформації та аналітики (586-24-86);

Павлишена Вікторія Василівна — головний спеціаліст управління моніторингу та вдосконалення закупівель Дивізіону спецекспортерів, постачання, інформації та аналітики (586-24-31);

Іванов Ігор Анатолійович — начальник управління облікових систем Департаменту інформаційних систем (586-24-99);

Рохлін Сергій Миколайович — головний спеціаліст управління внутрішньої безпеки Департаменту безпеки (586-24-65);

Пономаренко Сергій Петрович — начальник відділу майнових правовідносин управління інтелектуальної власності та майнових правовідносин Департаменту управління інтелектуальною власністю та іншими активами (586-24-71);

Сізіков Ярослав Олександрович — начальник відділу правового супроводження управління об’єктами державної власності Департаменту юридичної підтримки та правової експертизи;

Моргун Олександр Олександрович — начальник відділу бюджетного контролінгу та планування фінансово-економічного департаменту (483-94-63).
2. Напрям кваліфікаційного відбору:

2.1. Найменування напряму: організація відкритих торгів (аукціонів).

2.2. Опис напряму, в тому числі необхідних технічних, якісних та інших показників:

Метою проведення кваліфікаційного відбору за напрямом «Організація відкритих торгів (аукціонів)» є відбір осіб (організаторів торгів), які надають послуги з організації відкритих торгів (аукціонів) з закупівель та продажів.

До участі в кваліфікаційному відборі запрошуються фізичні особи- підприємці, юридичні особи (резиденти) – організатори торгів (електронні майданчики), які мають та можуть забезпечити використання електронної торгової системи із закупівель та продажу товарів, робіт та послуг для підприємств Концерну
3. Подання кваліфікаційних пропозицій:

3.1. Спосіб подання: e-mail - control@ukroboronprom.com

3.2. Кінцевий термін подання: до 15:00 (за Київським часом) 27 серпня 2018.
4. Розгляд кваліфікаційних пропозицій:

Під час розгляду кваліфікаційних пропозицій аналізується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією кваліфікаційного відбору. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття кваліфікаційних пропозицій. Відсутність будь-якої інформації, документів, надання яких передбачено документацією кваліфікаційного відбору може бути підставою для подальшого відхилення такої кваліфікаційної пропозиції. Водночас, встановлення наявності повного пакету документів на етапі розкриття кваліфікаційних пропозицій не означає, що учасник відповідає всім критеріям та вимогам, встановленим документацією.

5. Зміст кваліфікаційної пропозиції:

5.1. Кваліфікаційна пропозиція учасника подається в електронному вигляді відповідно до вимог, зазначених у Додатках, за підписом уповноваженої особи учасника.

Усі документи подаються українською мовою.

5.2. Пропозиція учасника повинна містити:

- документ «Загальні відомості про учасника»;

- документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям;

- документи, що підтверджують відповідність вказаним вимогам;

- документи, що підтверджують повноваження представників (уповноважених осіб), які беруть участь в конкурсі

- підписані дозволи на обробку персональних даних фізичних осіб, наданих для участі у конкурсі з відбору майданчика;

- власне бачення перспектив розвитку електронного торговельного майданчика (додатковий сервіс, впровадження нового функціоналу, тощо)

- презентаційні матеріали з скріншотами функціоналу електронного майданчика;

- інша запитувана інформація.

6. Оцінка пропозицій:

6.1. Пропозиції перевіряються на відповідність усім вимогам та критеріям, що визначені документацією кваліфікаційного відбору (із змінами, у випадку їх внесення).

На підставі сукупності наданих матеріалів (копій документів, завіреної інформації, презентаційних матеріалів тощо, який не обмежений запитом конкурсної комісії) конкурсна комісія обирає особу (осіб) – організаторів торгів, які надають послуги з організації відкритих електронних торгів (аукціонів) з закупівель та продажів, керуючись наступними критеріями:

 1. Відповідність організатора торгів вимогам законодавства щодо організації публічних торгів (в т.ч. взаємодія та автоматичний обмін інформацією і документами з Prozorro);

 2. Відкритість інформації про проведення відкритих торгів для незареєстрованих користувачів;

 3. Надійність, сучасність системи обробки та зберігання даних; можливість протидії кібератакам тощо; професійна оцінка власної матеріально-технічної бази;

 4. Зручність та широкі можливості функціоналу для організаторів, учасників торгів, а також для цілей моніторингу закупівель/продажу; (в т.ч. навчання для користувачів, наявність колл-центру (центру підтримки) тощо);

 5. Наявність позитивної історії функціонування, її масштаб (кількість організаторів, учасників, тендерів тощо);

 6. Фінансова привабливість для суб’єктів торгів;

 7. Можливість організації ефективного моніторингу закупівель різних замовників (для ієрархічних організацій);

 8. Сталий, професійний колектив;

 9. Можливість інтеграції в систему управління підприємством (планування, облік тощо);

 10. Наявність власного бачення перспектив розвитку е-комерції, застосування новітніх технологій (рішень), нових можливостей в електронних продажах (закупівлях);

 11. Наявність додаткових рішень (можливостей), які не визначені у завданні на відбір організатору торгів;

 12. На якому етапі знаходиться створення КСЗІ

 13. Ділова репутація серед учасників ринку;

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту поданих ними документів з метою спрощення розгляду.

Замовник має право на обстеження об’єктів учасників та перевірку всіх даних з метою підтвердження відповідності вимогам, зазначеним у цій Документації.

Додаток 1
Загальні відомості про учасника*
Питання

Відповідь

Розділ 1. Загальна інформація про учасника (Юридичну особу/ФОП):

1.1.

Повне найменування/прізвище ім’я по батькові (для ФОП).

Назва Групи компаній (для учасника, який входить до Групи компаній)
1.2.

Дата реєстрації
1.3.

Банківські реквізити


1.4.

Код ЄДРПОУ – для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорт) – для ФОП та фізичних осіб
1.5.

ІПН (Індивідуальний податковий номер)
Розділ 2. Інформація про керівників учасника:

2.1.

П.І.Б., посада керівника
2.2.

П.І.Б., головного бухгалтера
2.3.

П.І.Б., посада, телефон, e-mail контактної особи
Розділ 3. Інформація про власників учасника:


3.1.

Найменування, організаційно-правова форма та код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб / П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника

податків (за наявності) для фізичних осіб
Розділ 4. Контактна інформація про учасника:

4.1.

Фактичне місцезнаходження
4.2.

Адреса реєстрації
4.3.

Телефон
4.4.

Факс
4.5.

E-mail
4.6.

Веб-сайт

Примітка:

*Учасник гарантує достовірність наданих даних.
Додаток 2

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звітність
Юридичні особи, а також фізичні особи –підприємці, які використовують працю найманих працівників, незалежно від місцезнаходження

Спрощенцям заборонено торгувати цінними паперами
Відповідно до пп. 291 1 ст. 291 Податкового кодексу України платниками єдиного податку не можуть бути суб’єкти господарювання (юридичні...

Звітність
Юридичні особи, фізичні особи – підприємці, які використовують працю найманих працівників (незалежно від місцезнаходження), районним,...

Книга оро
Реєстрація Книги обліку доходів І витрат, яку ведуть фізичні особи підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування,...

Фізичні особи-підприємці, які обрали особливі способи оподаткування (осо)
Суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, які обрали особливі способи оподаткування (фіксований податок, єдиний податок,...

2. Книга ведеться за вибором платника податку у паперовому або в електронного вигляді
Порядок ведення Книги обліку доходів І витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування,...

Атверджую
...

Регламент авторизованого електронного майданчика «Держзакупівлі. Онлайн»
Положення) встановлює загальний порядок організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт І послуг Слов’янською районною...

Міністерство доходів І зборів україни
Міндоходів України від 16. 09. 2013 р n 481 "Про затвердження форми Книги обліку доходів І витрат, яку ведуть фізичні особи підприємці,...

Порядок доступу до публічної інформації
...

Керівництво із закупівель товарів, робіт та послуг
Дане Керівництво з організації та проведення закупівель товарів, робіт, послуг (далі – „Керівництво”), розроблено з метою забезпечення...

Звіту до Пенсійного фонду України фізичними особами
Фізичні особи – підприємці, які нараховують єдиний внесок на суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню...

Змін до порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів
Реєстр – база даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально...

Затверджено перелік груп технічно складних побутових товарів, які...
Реєстратори розрахункових операцій (рро) не застосовуються платниками єдиного податку першої групи, другої І третьої груп (фізичні...

Розділ XІI. Місцеві податки І збори стаття 265. Податок на нерухоме...
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

На рішення суду у цивільній справі
Згідно зі ст. 292 Цпк україни Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо...

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Дмух Андрій Анатолійович – начальник управління процедури закупівель товарів, робіт та послуг, тел. (044) 461-29-60

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Дмух Андрій Анатолійович – начальник управління процедури закупівель товарів, робіт та послуг, тел. (044) 461-29-60База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт