Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державний вищий навчальний заклад

Державний вищий навчальний заклад

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет ______________________________
Кафедра _________________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи _______ А.М. Колот
«___» ___________ 20__ р.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з науки (дисципліни)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІМПЛЕЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА-ЄС
освітній ступінь бакалавр

галузь знань «Право»

спеціальність «Правознавство»

спеціалізація «міжнародне економічне право»


ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _______________________


Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть


Київ 2015СТРУКТУРА


  1. Вступ.

  2. Тематичний план науки.

  3. Зміст науки за темами.

  4. Плани занять

4.1. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.
5. Самостійна робота студентів.

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Очна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки (дисципліни).

6.2. Заочна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки (дисципліни).

7. Рекомендована література (основна і додаткова).

1. ВСТУП


Угода про асоціацію між ЄС та Україною була підписана 27 червня 2014 року Главами держав або урядів Європейського Союзу та Президентом України у Брюсселі. 16 вересня 2014 року Угода про асоціацію була ратифікована Верховною Радою України та Європейським парламентом.

Угода про асоціацію є новаторським документом і першою угодою, що ґрунтується на політичній асоціації між ЄС та будь-якою з країн-учасниць Східного партнерства. Також ця Угода є безпрецедентною з точки зору свого обсягу (низки сфер, які вона охоплює) і глибини (детальності зобов’язань і часових рамок їх виконання). У статті 4 Угоди про асоціацію йдеться про встановлення Поглибленої та Всеосяжної Зони Вільної Торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС. Для підтримки українських експортерів, ЄС продовжить час дії автономних торгівельних преференцій.

Основні частини Угоди присвячені ключовим реформам, економічному відновленню та зростанню, а також урядуванню та секторальній співпраці у сферах енергетики, транспорту, охорони довкілля, промисловості, соціального розвитку і соціального захисту, рівності прав, захисту споживачів, освіти, молоді та культури.

Також Угода приділяє особливу увагу цінностям і принципам: демократії та верховенству права, повазі до прав людини та засадничих свобод, належному урядуванню, ринковій економіці та збалансованому розвитку.

Угода передбачає зміцнення співпраці у зовнішній та безпековій політиках, а також в енергетичній сфері, а також містить положення про глибоку та всеохопну зону вільної торгівлі. Вони йдуть набагато далі, ніж класичні угоди про вільну торгівлю, адже передбачають як взаємне відкриття ринків, так і стимуляцію конкурентоздатності та інші кроки, потрібні для досягнення відповідності стандартам Євросоюзу і торгівлі на ринках ЄС.

Основні завдання курсу:

  • ознайомити студентів із розвитком віносин України та Європейського Союзу;

  • ознайомити студентів з цілями Угоди про Асоціацію;

  • визначити та охарактеризувати зміст Угоди про асоціацію;

  • окреслити основні завдання для України в сфері імплементації положень Угоди про Асоціацію;

  • охарактеризувати основні проблеми на шляху імплементації Україною Угоди про асоціацію;

  • окреслити внутрішньодержавний механізм виконання (імплементації) Угоди про асоціацію.

З метою успішного освоєння матеріалу навчальною програмою передбачено проведення контрольних та модульних занять, виконання індивідуальних завдань тощо.

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі заліку.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний вищий навчальний заклад
Караулова С.І. – заступник декана з наукової роботи факультету фізичного виховання

Методична доповідь
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «артемівський коледж транспортної інфраструктури»

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Вступ

Державний вищий навчальний заклад
Випускна робота містить 119 сторінок, 8 таблиць, 11 рисунків, список використаних джерел з 81 найменування, 13 додатків

Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Організація вантажної І комерційної роботи»
Державний вищий навчальний заклад «Артемівський коледж транспортної інфраструктури»

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Рекомендована література (основна І додаткова)

Державний вищий навчальний заклад
Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України”

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з науки (дисципліни)

Державний вищий навчальний заклад
Навчально-методичне забезпечення дисципліни “Транспортне право” /Упоряд.: С. В. Кострюков; м-во освіти І науки України; Нац гірн...

Державний вищий навчальний заклад
Наше місто має багатовікову історію І є одним з найдавніших міст світу, а Дністровський лиман не так давно ще був перлиною Бессарабського...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання

Розробка системи інформаційного самообслуговування для викладачів вищого навчального закладу
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період. 34

Державний вищий навчальний заклад «донбаський державний педагогічний...
Бахмут спільно із Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля запрошує Вас взяти участь у VI міжнародній науковій...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт