Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Публічний договір (оферта) купівлі-продажу товару

Публічний договір (оферта) купівлі-продажу товару

Сторінка1/3
  1   2   3


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

купівлі-продажу товару

м. Київ


Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯБЛУКОМ» (надалі по тексту – «Продавець») з однієї Сторони та фізичною особою (надалі – «Покупець») з іншої Сторони (разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет-магазин).


 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

  1. Для цілей даного публічного договору купівлі-продажу (договору оферти) наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

1.1.1. Договір - даний публічний договір купівлі-продажу (договір оферти), укладений на відстані (згідно Наказу Міністерства Економіки України №103 від 19.04.2007), що передбачає продаж Товару невизначеному колу Покупців за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин «ЯБЛУКОМ» розміщений на веб-сайтах: yablukom.com.ua, yablukom.ua.

1.1.2. Товар - мінеральні добрива, мікроелементи, хімічні засоби захисту рослин, стимулятори росту, насіння та інше, що на умовах даного Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині «ЯБЛУКОМ».

1.1.3. Продавець - Інтернет-магазин «ЯБЛУКОМ» розміщений на веб-сайтах: yablukom.com.ua, yablukom.ua. Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені у розділі «Контакты» на веб-сайтах: yablukom.com.ua, yablukom.ua Інтернет-магазину «ЯБЛУКОМ» yablukom.com.ua/kontakty, yablukom.ua/kontakty.

1.1.4. Покупець - будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.

1.1.5. Отримувач Товару - будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.

1.1.6. Інтернет-магазин – веб-сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.

  1. Для цілей даного Договору всі зазначені в п.1.1. даного Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в п.1.1. даного Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

  2. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. У відповідності до цього Договору Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити за нього грошові кошти в сумі, порядку, строки та на умовах визначених цим Договором.

 2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Текст Договору розміщений на веб-сайтах: yablukom.com.ua, yablukom.ua.


 1. ВИБІР (ОФОРМЛЕННЯ) ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

  1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає та оформлює замовлення в Інтернет-магазині yablukom.com.ua, yablukom.ua наявний та запропонований до продажу Товар та:

 • натискає кнопку «Предзаказ» та в «Корзине» самостійно заповнює форму замовлення «Оформить заказ» в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, кількість Товару, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару.

 • якщо Покупцю необхідна допомога в оформленні замовлення, він може звернутись за номером телефону, вказаному в «Корзине» Інтернет-магазину або замовивши зворотній дзвінок.

  1. Після заповнення форми «Оформление заказа», Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі - натискає кнопку «Оформить заказ» в «Корзине» Інтернет-магазину yablukom.com.ua, yablukom.ua, що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.

  2. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Оформить заказ» на веб-сайтах: yablukom.com.ua, yablukom.ua Інтернет-магазину «ЯБЛУКОМ» або з моменту здійснення замовлення безпосередньо за номером телефону Інтернет-магазину «ЯБЛУКОМ» розміщеному на веб-сайтах: yablukom.com.ua, yablukom.ua.

  3. Натисканням на кнопку «Оформить заказ», або здійснення замовлення безпосередньо за номером телефону Інтернет-магазину «ЯБЛУКОМ» розміщеному на веб-сайтах: yablukom.com.ua, yablukom.ua, Покупець підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами даного Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на веб-сайтах: yablukom.com.ua, yablukom.ua Інтернет-магазину «ЯБЛУКОМ» на дату укладання Покупцем даного Договору.

  4. Натисканням на кнопку «Оформить заказ», або здійснення замовлення безпосередньо за номером телефону Інтернет-магазину «ЯБЛУКОМ» розміщеному на веб-сайтах: yablukom.com.ua, yablukom.ua, Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:

 • місцезнаходження та режим роботи Продавця;

 • основні характеристики обраного Покупцем Товару;

 • вартість обраного Покупцем Товару, спосіб, порядок та умови оплати, а також вартість та умови його доставки/поставки Покупцю;

 • гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності);

 • обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання;

 • порядок прийняття претензій;

 • період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання даного публічного Договору;

 • порядок розірвання даного Договору;

 • інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

  1. Натисканням на кнопку «Оформить заказ», або здійснення замовлення безпосередньо за номером телефону Інтернет-магазину «ЯБЛУКОМ» розміщеному на веб-сайтах: yablukom.com.ua, yablukom.ua, Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

  2. Натискання Покупцем на кнопку «Оформить заказ», або здійснення замовлення безпосередньо за номером телефону Інтернет-магазину «ЯБЛУКОМ» розміщеному на веб-сайтах: yablukom.com.ua, yablukom.ua, вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

  3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, даний Договір укладається у письмовій формі.

  4. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 2 (Двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.п. 3.1.- 3.2. даного Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.

  5. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від даного Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

  1. Покупець має право:

   1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов даного Договору;

   2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

   3. у разі виявлення не відповідності Товару показникам, зазначених у супровідних документах (свідоцтвах, сертифікатах тощо) або підозри щодо якості Товару, Покупець, шляхом направлення претензії Продавцю щодо якості Товару на протязі 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після отримання Товару, має право вимагати від Продавця – або пропорційного зменшення ціни Товару, або безоплатного усунення недоліків Товару, або обміну Товару, на такий самий Товар належної якості чи на інший аналогічний Товар, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «ЯБЛУКОМ»;

   4. відмовитися від даного Договору в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

   5. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України;

   6. у разі розірвання чи відмови від даного Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за неотриманий Товар;

   7. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

  2. Покупець зобов’язується:

   1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

   2. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «ЯБЛУКОМ», способами та порядком його оплати;

   3. перед укладанням даного Договору уважно ознайомитись із вартістю та способами доставки Товару, умовами обміну Товару в розділі «Оплата и доставка» на веб-сайтах: yablukom.com.ua, yablukom.ua Інтернет-магазину «ЯБЛУКОМ» yablukom.com.ua/oplata-i-dostavka, yablukom.ua/oplata-i-dostavka;

   4. в порядку та на умовах, встановлених даним Договором прийняти замовлений якісний та комплектний Товар;

   5. при прийнятті Товару перевірити його на відповідність показників, зазначених у супровідних документах (свідоцтвах, сертифікатах тощо). Питання, що стосуються якості Товару, крім відповідності товарного вигляду, не є предметом обговорення при прийомі Товару. В разі невпевненості або підозри Покупця щодо якості отриманого Товару, Товар не може бути використаний. Претензії щодо якості отриманого Товару, з наступним обміном Товару або його поверненням, Покупець пред’являє Продавцю протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після отримання Товару. Підставою для претензії має бути проведений аналіз якості Товару, показники якого будуть суперечити відомостям, зазначеним у супровідних документах (свідоцтвах, сертифікатах тощо), наданих Продавцем. Аналіз якості проводиться у відповідних акредитованих закладах сертифікації;

   6. при отриманні Товару у службі перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник служби перевізника;

   7. у строки в порядку та на умовах, встановлених даним Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

   8. виконувати інші обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

  3. Продавець має право:

   1. в залежності від ринкової кон’юнктури періодично переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині «ЯБЛУКОМ»;

   2. в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору;

   3. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

   4. здійснювати інші права, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

  4. Продавець зобов’язується:

   1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за даним Договором;

   2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайтах: yablukom.com.ua, yablukom.ua  Інтернет-магазину «ЯБЛУКОМ»;

   3. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість та способи доставки Товару шляхом розміщення цієї інформації в розділі «Оплата и доставка» на веб-сайтах: yablukom.com.ua, yablukom.ua   Інтернет-магазину «ЯБЛУКОМ» yablukom.com.ua/oplata-i-dostavka, yablukom.ua/oplata-i-dostavka;

   4. у строки, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару до місця зазначеного Покупцем і у спосіб обраний Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;

   5. у строки, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці, а також передати разом із Товаром всі документи, зазначені в п. 6.10. цього Договору;

   6. у разі розірвання даного Договору протягом встановленого цим Договором та нормами чинного законодавства України терміну, повернути йому грошові кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, визначених цим Договором;

   7. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір-доручення на купівлю-продаж товару
Повірений бере на себе зобов'язання укласти від імені та за рахунок Довірителя Договір купівлі-продажу товару з третьою особою, надалі...

фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір). Продавець
Покупець – фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір)

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Особливістю комісійних відносин є те, що під час укладення договору...
Теоретично, предметом договору комісії може бути висновок практично будь-якої угоди, однак на практиці найчастіше предметом договору...

Договір № /. Купівлі-продажу майнових прав на квартиру
Цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (далі – "Договір") укладено (далі – "Дата укладення") на виконання Форвардного...

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій...

Публічний договір Публічний абонентський договір про надання послуг oll. Tv
Діджітал Скрінз" (надалі – "Провайдер"), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує від імені...

Публічний договір (оферта) про надання послуг
Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого у відповідності з п. 2 ст....

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

Догов І р (публічна оферта) про надання послуг
Цей Договір (Публічна оферта) про надання послуг (далі – "Договір") визначають права та обов'язки Гостя (Відвідувача) І закладу,...

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки...
Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі тов з завдатком

Договір купівлі-продажу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська-Будівельна-Компанія»
«Сторони», уклали цей Договір купівлі продажу майнових прав (надалі Договір) про наступне

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Договір купівлі – продажу транспортного засобу

Коментар: Відносини поставки є різновидом відносин купівлі-продажу...
До договору поставки, крім загальних вимог, встановлених Главою 54 Цивільного кодексу України, пред'являються І специфічні вимоги,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт