Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Розділ 1 Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 201 6 – 201 7 н р. та завдання на 201 7 – 201 8 н р

Розділ 1 Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 201 6 – 201 7 н р. та завдання на 201 7 – 201 8 н р

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
РОЗДІЛ 1

Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 2016 – 2017 н.р. та завдання на 2017 – 2018 н.р.

  1. Аналіз результатів навченості школярів і виконання навчальних програм

У 2016-2017 н.р. робота школи здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, Державним стандартом освіти та іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у 2016-2017 н.р., на досягненнях науки, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загально культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Школа здійснювала свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну і був організований відповідно до Листа МОНУ «Про структуру 2016 – 2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Наказу відділу освіти «Про початок 2016-2017 навчального року та його структуру».

Педагогічним колективом закладу освіти проведено роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2016 – 2017 н.р. в закладі було відкрито 10 класів (2-11 класи). Учні 1 класу навчалися індивідуально. Станом на 01.09. 2016 року кількість учнів становила 71 особа, на кінець навчального року збільшилася до 73. Середня наповнюваність учнів у класах складала 6,6 осіб, що на 0,9 менше у порівнянні з минулим роком. З 9 класу випущено 8 учнів, які отримали свідоцтво звичайного зразка. Лише 4 учні вирішили продовжити навчання у 10 класі. З 11 класу випущено 4 учні, які отримали свідоцтва звичайного зразка 100%.
У 2016-2017 н.р. середній бал успішності по школі становить 7,7 бали

1клас – -

2 клас – 8,5

3 клас – 8

4 клас – 7,6

5 клас – 6,9

6 клас – 7,9

7 клас – 7,7

8 клас – 7,6

9 клас – 7,9

10 клас – 8

11 клас – 7,2
Горбань Світлана, учениця 8 класу, навчалася за індивідуальною формою навчання. Співбесіди з ученицею та її батьками показала, що вчителі відповідально ставляться до навчально-виховного процесу, класний керівник Кріщук Л.М. намагається залучити ученицю до участі в позаурочних виховних заходах, що сприяє соціалізації та формує її особистість.

Учні під керівництвом вчителів-предметників приймали участь у районних предметних олімпіадах, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах. На жаль, в цьому навчальному році наш заклад посів загальне 12 місце з предметних олімпіад серед шкіл району. Призові ж місця отримали такі учні: 2 місце – Водолазька Анастася,11 клас (зарубіжна література та російська мова), 3 місце – Іванов Станіслав, 9 клас (хімія), Іванова Дарина, 9 клас (математика), Гайдук Уляна, 8 клас (біологія), Андрійчук Софія, 10 клас (екологія).

Результати участі у Всеукраїнських конкурсах
Грінвіч

Соняшник

Кенгуру

Колосок ос.

Бобер

Уч.

Пер.

Уч.

Пер.

Уч.

Пер.

Уч.

Пер.

Уч.

Пер.

20

11

15

11

14

7

12

9

18

17

На задовільному рівні було проведено роботу педагогів з обдарованими учнями. Відзначено на районному рівні було наукові роботи під керівництвом Колінько М.М. (Іванов Станіслав – ІІ місце, Андрійчук Софія – І місце). В конкурсі «Собори наших душ» участі не приймали. На високому рівні відзначено огляд художньої самодіяльності, особливо – ансамбль «Мартинята» (ІІ місце), Кравець Анастасія (ІІІ місце), танцювальний колектив «Водограй (ІІІ місце), танцювальний колектив «Веселка» (за активну участь), дует «Калинонька» (ІІІ місце), танцювальний колектив «Дивосвіт» (за активну участь).


Тематика

наукової

роботи

Керівник


Результат

Еколого-дослідницька «Парад квітів біля школи»

Колінько М.М.

І місце в районному конкурсі

Еколого-дослідницька «Перевірка дідівського способу вирощування огірків під впливом молочних продуктів»

Колінько М.М.

ІІ місце в районному конкурсі

Еколого-дослідницька «Розмноження червонокнижних рослин в межах шкільного квітника»

Колінько М.М.

ІІ місце в обласному етапі

Участь в акції «Птах року-2016. Повзик звичайний»

Яценко Л.В.

Участь


Виконання ст.. 53 Конституції України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11. 2007 № 406 «про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи.

Протягом навчального року здійснювався внутрішньо шкільний контроль, було вивчено стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, правознавства, хімії, біології, географії, математики, зарубіжної літератури та російської мови, основ здоров’я. Згідно з річним планом школи здійснювався контроль за виконанням рекомендацій, наданих під час контролю адміністрації школи.

Протягом навчального року адміністрацією школи з метою впровадження допрофільної та профільної підготовки за технологічним профілем роботу було організовано таким чином:

Організація допрофільного навчання


Навчальний рік

8 клас

учнів

9 клас

учнів

% охоплення

2012-2013

1

13

1

6

100%

2013-2014

1

5

1

13

100%

2014-2015

1

10

1

5

100%

2015 - 2016

1

9

1

11

100%

2016-2017

1

9

1

8

100%


Організація профільного навчання

Навчальний рік

10 клас

учнів

11 клас

учнів

% охоплення

2012-2013

1

6

0

0

100%

2013-2014

1

5

1

6

100%

2014-2015

1

9

1

5

100%

2015 – 2016

1

5

1

9

100%

2016 - 2017

1

6

1

4

100%


Велике значення вчителі надають використанню інноваційних технологій у навчанні учнів. Над цією проблемою школа працює не перший рік і не одне засідання педагогічної ради було їй присвячене. Розглянуті наукові основи з проблеми, зроблено аналіз.

Перелік педагогічних технологій, які затверджені педагогічною радою для практичного відпрацювання

Назва технології

Склад творчої групи, яка моніторить результати впровадження

Результати

впровадження

Динаміка впровадження

Проектні технології

Улянченко Л.М,

Іванова В.М., Будаква Н.В., Колінько М.М.,

Яценко Л.В.,


Формування ключових компетентностей; орієнтація учнів на створення матеріального або інтелектуального продукту; актуалізація та здобуття нових знань; співпраця з учителем; виконання пізнавальної, дослідницької, конструкторської роботи

Позитивні напрацювання на районному та обласному рівнях –Колінько М.М.

Інтерактивні технології


Кравченко Н.П.,

Мацегора З.В.

Стрілець А.О.

Оголь В.Ю.

Самофалова Н.М.

Урізноманітнення навчально-виховного процесу, активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках

Більш цікаві уроки, учні активніші

Технологія рівневої диференціації

Капрова З.А., Кріщук Л.М.,

Чубченко Р.М.

Іванов В.О.

Побудова педагогічного процесу як диференційованого; сукупність організації рішень, засобів і методів диференційованих навчання, які охоплюють певну частину навчального процесу; навчання кожного на рівні їх можливостей і здібності; пристосування навчання до особливостей різних груп учнів

Рівність у стосунках

Інформаційні технології

Всі педагоги школи

Урізноманітнення навчально-виховного процесу

Протягом навчального року здійснювався внутрішньо шкільний контроль, було вивчено стан викладання предметів та рівень навчальних досягнень учнів з української мови і літератури, правознавства, біології, хімії та географії. Згідно з річним планом школи здійснювався контроль за виконанням рекомендацій, наданих під час контролю адміністрації школи. Усі матеріали внутрішньошкільного контролю узагальнено в довідках і наказах по школі. Наприкінці навчального року адміністрацією школи були проведені наради про результати роботи у навчальному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

  1. Аналіз виховної роботи з учнями

Виховна робота школи у 2016-2017 н. р. базувалася на таких пріоритетних напрямках: громадянський, морально-правовий, екологічний, художньо-естетичний, патріотичний, здоровий спосіб життя та фізичне і трудове навчання. Школа працювала над виховною проблемою «Спільна виховна робота школи, батьків, громадськості з виховання соціокультурних компетентностей учнів». Основними документами, якими керувався в виховній роботі, були Національна програма «Діти України», Національна доктрина розвитку освіти, концепція громадянського виховання, комплексна програма профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення, комплексна програма профілактики злочинності, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, програма роботи з обдарованою молоддю, Програма профілактики ВІЛ-інфекції / СНІДу в області, Програма правової освіти населення області, Національна програма оздоровлення дітей, програма «Обдарована молодь», Закони України «Про пожежну безпеку».

Згідно з річним планом школи був спланований та проведений комплекс виховних заходів. Не можна не відзначити високу результативність таких заходів як Свято першого дзвоника, Золотої осені, Дня бібліотекарів, Дня вчителя, новорічного ранку та вечора, свята до дня 8 Березня, Останнього дзвоника, Дні іменинника, відкриті виховні години. Всі класні керівники та класоводи належно готували заходи, все ж хочеться виділити заходи Іванова В.О., Будакви Н.В., Кріщук Л.М, Самофалової Н.М., Мацегори З.В., Кравченко Н.П. за оригінальність побудови сценарію та тематичну актуальність та високий рівень підготовленості учнів.

З метою національно-патріотичного виховання у кожному класі створено куточки державної символіки. Згідно з річним планом у школі проводилася певна робота з формування здорового способу життя, попередження травматизму, спортивно-масова робота, виступи екологічної агітбригади, агітбригади за здоровий спосіб життя.

Проведено ряд тематичних місячників:

 • Вересень - місячник дорожнього руху та фізичної культури « Збережи здоров’я на все життя”

 • Жовтень - місячник патріотичного та правового виховання

 • Листопад - місячник здорового способу життя «Молодь за здоров’я»

 • Грудень - місячник правового виховання

 • Січень – місячник національного виховання

 • Лютий - місячник родинного виховання

 • Березень - місячник естетичного виховання

 • Квітень - місячник екологічного виховання «Люби і знай свій рідний край»

 • Травень - місячник військово-патріотичного виховання “Вахта пам’яті»

В ході місячників було заплановано і проведено чимало заходів: тематичні лінійки, виставки малюнків, плакатів, конкурси рефератів, творів, вікторини, акції, пошуково-краєзнавчі експедиції, усні журнали, тренінги, круглі столи.

Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячому травматизму: викладається курс «Основи здоров’я» 1—9 кл., проводяться години спілкування з протипожежної безпеки, запобігання травматизму та випадкам утоплення; правил поводження з електроприладами; правил поводження в громадських місцях. В кожному класі оформлено куточок з техніки безпеки, в якому класні керівники протягом навчального року поновлюють пам’ятки відповідно до небезпеки, яка може статися тієї чи іншої пори року. Питання стану роботи школи щодо запобігання дитячого травматизму розглядались на нарадах шкільній комісії класних керівників, батьківських всеобучах, батьківських зборах.

В становленні та розвитку вихованців класоводи та класні керівники повинні спиратися на допомогу батьківської громадськості. Багато уваги потрібно приділяти налагодженню тісної співпраці трикутника класний керівник – учень – сім’я. Взаємини з батьками повинні бути вибудувані так, щоб останні відчували емоційний душевний комфорт в умовах функціонування школи та сім’ї. З цією метою в кожному класі оформлено куточки «Для батьків», де подано важливу інформацію для батьків та про батьків. Але, робота з батьками класними керівниками в цьому навчальному році несла характер традиційності. Тісного зв’язку класних керівників з батьками не спостерігалося в жодному класі. Батьківські збори проводилися нерегулярно, явка батьків на збори, та й загальношкільні свята була досить низькою. Нетрадиційних батьківських зборів не було в жодному класі.

Батьки неактивно включалися до виховних заходів, нерегулярно (перша п’ятниця місяця) відвідували засідання батьківського всеобучу. Були проведені загальношкільні батьківські збори (вересень – грудень)

На класних батьківських зборах повинні обов’язково розглядатися питання:

 1. Виховання свідомого ставлення до здоров’я дітей;

 2. Робота з попередження дитячого травматизму;

 3. Виконання Законів України «Про загальну середню освіту» ст. 35:

 • вплив сім’ї на середовище дитини;

 • підготовка до закінчення навчального року;

 • літній відпочинок та оздоровлення учнів.


На ІІ етапі роботи над науково-методичним проектом класні керівники та класоводи намагалися приділяти більше уваги нетрадиційним формам роботи з учнями та батьками. Працюючи над науково-методичним проектом «Взаємозв’язок виховання соціалізації особистості учня в сучасному навчальному закладі», класні керівники намагаються виховувати та розвивати в учнів соціокультурні компетентності такі як дружба, взаємостосунки в колективі, здатність прийти на допомогу, трудові навики, естетичний смак, розвиток творчих здібностей, громадянську позицію, патріотизму, моральні риси, самостійності, виховання успішної особистості. Яка б могла пристосуватися до сучасних умов існування суспільства. Отже, комісія класних керівників працює над тим, щоб створити виховний простір як ресурс розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання. Було проведено такі заходи: круглі столи, круглі столи з елементами тренінгів, зустрічі, проектна діяльність, віртуальні екскурсії, рольові та ділові ігри.

На засіданнях комісії класних керівників також особлива увага приділялася особистісно-зорієнтованому вихованню, розвиткові креативності учнів, розглядалися актуальні питання: про сучасні підходи до превентивного виховання в школі, роль класного керівника у становленні дитячого колективу.

У школі працюють безкоштовні гуртки, засідання яких вчителі-предметники проводять 1 раз на місяць згідно складеного рафіка. Гуртківці приймали участь у шкільних та районних виставках, конкурсах.

Педагогічний колектив школи проводить роботу, спрямовану на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до дітей з девіантною поведінкою, індивідуальна робота з батьками.

Директором, Ззаступником директора з навчально-виховної роботи, педагогом-організатором, класними керівниками проводиться індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень, ведеться щоденний контроль відвідування учнями уроків, вчителями ведеться щоденник психолого-педагогічних спостережень за цими учнями. У наступному році слід звернути увагу на учнів, які могли б навчатися на достатньому та високому рівнях, залучити цих учнів до активної участі в гуртках.

Зауваження та пропозиції щодо організації навчально-виховної роботи:

 1. Низький рівень індивідуальної роботи вчителів з учнями протягом навчального року.

 2. Задовільна робота вчителів з обдарованими учнями та їх підготовка до участі в районних олімпіадах, конкурсах

 3. Задовільний рівень роботи з батьками

Пропозиції
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Аналіз діяльності районного методичного кабінету, методичної роботи...
Пріоритетна мета української системи освіти – створити умови для розвитку та самореалізації кожної особистості як громадянина України,...

Наказ
Відповідно до пунктів 201. 2 та 201. 15 статті 201 розділу V податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України,...

До уваги платників податку на додану вартість!
«в» підпункту 201. 16. 1 пункту 201. 16 статті 201 Податкового кодексу України з повідомленням щодо подачі документів про підтвердження...

Зразок написання наказу
Сарненької рда від 00. 00. 201 № «Про організацію навчання учнів за індивідуальною формою у 201 /201 навчальному році» та заяв батьків...

Рішенням Правління Нацбанку України від 06. 07. 2017 р. №418-рш облікову...
Пку, платник податку має право подати протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного...

Методичне об'єднання класних керівників 201 4 -201 5 н р
Загальна декларація прав людини, затверджена І проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р

Зразок написання наказу
Про розподіл навчального навантаження педагогічних працівників, які будуть здійснювати навчання учнів (або конкретного учня) за індивідуальною...

Державна податкова адміністрація україни
Відповідно до пункту 201. 15 статті 201 розділу V податкового кодексу України та керуючись статтею 8 Закону України „Про державну...

Наказ
Відповідно до пункту 201. 15 статті 201 розділу V податкового кодексу України та Положення про Міністерство доходів І зборів України,...

Затверджено наказ Міністерства фінансів України
Упровадження реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) обумовлене вимогами пункту 201. 15 статті 201 розділу...

Міністерство доходів І зборів україни
Міністерство доходів І зборів України розглянуло звернення щодо практичного використання абзацу 11 пункту 201. 10 статті 201 Податкового...

Щодо порядку округлення показників у графі „Ціна постачання одиниці...
Згідно із пунктом 201. 2 статті 201 Податкового кодексу України (далі Кодекс) форма та порядок заповнення податкової наклад- ної...

Першолипневі зміни для платників пдв
Рпн може бути зупинена відповідно до пункту 201. 16 статті 201 Податкового кодексу України при відповідності податкової накладної/розрахунку...

Порядок заповнення декларації з пдв та додатків до неї, що подаються за березень 2011 року
З метою забезпечення застосування пункту 201. 15 ст. 201 розділу V податкового Кодексу України дпа україни наказом №41 від 25. 01....

Для таких податкових накладних/розрахунків коригування встановлюються такі строки реєстрації
Загальні правила реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в єрпн, зокрема термін їх реєстрації в єрпн, встановлений...

Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації...
Зиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі...

Розділ 1 Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 2014...
Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 2014 – 2015 н р та завдання на 2015 – 2016 н р

Завдання для практичних занять з предмету «діловодство» 3частина Володимир-Волинський 201 1
Рецензенти: Просова Н.І., голова циклової предметної комісії викладачів діловодства та інформаційної діяльностіБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт