Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Кейс №16 Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України Актуальність проблеми

Кейс №16 Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України Актуальність проблеми

Кейс № 16

Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України

Актуальність проблеми

Щоб забезпечити подальший сталий розвиток НУО, що надають послуги представникам уразливих та соціально незахищених груп, слід брати до уваги всі можливості які існують для залучення коштів місцевих бюджетів на програмну діяльність організацій. Третій сектор вже має певний досвід у галузі надання медико-соціальних послуг: налагодження співпраці із лікувальними установами та залучення ресурсів через обласні цільові програми. А от співпраця із центрами зайнятості – і досі не використана можливість. Це, в першу чергу, можливість залучення не тільки коштів міського бюджету, а і пропорційно рівними частинами грошей Фонду зайнятості (національний бюджет). Окрім цього, запустивши механізм громадських робіт, організація отримує додаткові людські ресурси, які можна використовувати у різних напрямках – від ремонту офісів до надання соціальних послуг. Важливо пам’ятати, що у запровадженні оплачуваних громадських робіт найбільше зацікавлені самі центри зайнятості, які мають обов’язкові показники виконання цієї державної програми. Кожен із директорів має особисто звітуватись за невикористані кошти по цій програмі.

Міська адміністрація та соціальні служби зацікавлені у проведенні Громадських робіт тому, що вони відповідають потребам певної територіальної громади або задовольняють суспільні потреби цих громад. При цьому заощаджуються певні ресурси, тому що громадські роботи :

 • мають тимчасовий характер, для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії;

 • можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;

 • мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону;

 • надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

Переваги отримають і наші клієнти, оскільки «на осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Тобто, за людиною зберігаються всі вплати центру зайнятості і вона, окрім допомоги по безробіттю, отримує ще й заробітну плату. Окрім цього «Громадські та інші роботи тимчасового характеру виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях» (тобто це не можуть бути вакантні місця).

Таким чином, реалізувавши запропонований кейс, неурядові організації, окрім інших переваг, отримують надійних партнерів у особі керівників центру зайнятості та управління соціального захисту населення. Це створює у майбутньому широкі можливості для співробітництва.

Цілі кейсу:

 1. Забезпечення сталого функціонування соціальних програм НУО за рахунок коштів міських центрів зайнятості та залучення ресурсів державного бюджету.

 2. Активна участь представників третього сектору у процесі реформування місцевої соціальної політики.

 3. Залучення нових штатних одиниць для реалізації соціальних програм організації.

 4. Працевлаштування клієнтів на новостворені тимчасові робочі місця.

 5. Вирішення нагальних проблем НУО щодо господарської діяльності.

Завдання:

 • Розробка процедури включення організації до переліку підприємств, які забезпечують громадські роботи;

 • Алгоритм доповнення існуючих видів громадських робіт;

 • Забезпечення механізму двостороннього фінансування;

 • Розробка необхідної нормативної документації: трьохстороння угода, кошторис витрат на громадські роботи та форма звітності про виконання.

Алгоритм впровадження:

  1. Включення НУО до переліку підприємств, організацій та установ, у яких планується організувати громадські роботи.

  2. Визначення видів громадських робіт та об’єктів, на яких вони будуть виконуватись. Подання відповідних листів-пропозицій до виконкому міської ради.

  3. Внесення необхідних змін та доповнень до міської соціальної програми (у нашому випадку це міська програма «Турбота») на фінансування громадських робіт. Питання розглядається на профільній депутатській комісії та виноситься на чергову сесію міської ради.  1. Складання кошторису на фінансування громадських робіт. Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування рівними частинами, пропорційно сумі витрат на їх організацію.

  2. Підписання угоди та відкриття рахунку у Держказначействі.

  3. Направлення міським центром зайнятості безробітних на запроваджені оплачувані громадські роботи.

Практичні кроки впровадження

Детально розглянемо послідовність кроків запровадження кейсу.

1.Включення НУО до переліку підприємств, організацій та установ, у яких планується організувати громадські роботи

Відповідно до «Прядку організації громадських робіт», органи місцевого самоврядування щороку приймають рішення щодо переліку підприємств та організацій, на базі яких будуть проводитись громадські роботи. Не має жодних обмежень для включення до цього переліку неурядових організацій. Для того, щоб попасти у цей список, організація має подати лист на виконком міської ради.

2. Визначення видів громадських робіт та об’єктів, на яких вони будуть виконуватись

Для того, щоб необхідні вам види робіт (оздоблювальні, ремонтні, соціальний супровід тощо) увійшли до цього переліку, необхідно подати відповідний лист до виконкому міської ради. Слід зауважити, що коли ви маєте напрацьовані зв’язки із відповідними управліннями виконкому (управління соціального розвитку), дві вищезазначені пропозиції можна подати одним листом

Результатом цього етапу має стати прийняття виконавчим комітетом міської ради рішення про те, що організація і проведення громадських робіт на об’єктах соціальної сфери, зокрема у (назва вашої організації) відповідають потребам громади міста і сприятимуть вирішенню окремих соціальних питань.

3. Внесення необхідних змін та доповнень до міської соціальної програми (у нашому випадку – міська програма «Турбота») на фінансування громадських робіт

Це дуже важливий момент, на який слід звернути увагу. Адже міська рада може виділити гроші на громадські роботи лише через одну із міських соціальних програм. Тому необхідно буде підготувати доповнення щодо запровадження громадських робіт у рамках цієї програми. Такі програми існують у кожному місті. Вони можуть носити різні назви, але вони обов’язково є. Їх можна знайти або на сайті міської ради, або звернувшись до управління соціального розвитку. До речі, назва управління теж може бути іншою, наприклад: «соціального захисту». Але це не змінює того, що саме це управління і є головним розпорядником коштів по цій програмі.

Зразки поданих документів – Додаток №1

 1. Складання кошторису на фінансування громадських робіт

Запропонований вами кошторис може мати декілька видів витрат, а саме:

 • сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема, у період тимчасової непрацездатності у межах дії строкового трудового договору;

 • оплату проїзду у межах регіону до місця виконання робіт та у зворотному напрямку осіб, які беруть участь у громадських роботах;

 • оплату медичного та наркологічного огляду (уразі потреби);

 • придбання малоцінних необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів та предметів, їх ремонт та обслуговування;

 • витрати із оплати праці та нарахування єдиного внеску сумарно повинні становити не менш як 80 відсотків загальної суми, зазначеної у кошторисі витрат із фінансування організації громадських робіт.

Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування рівними частинами, пропорційно сумі витрат на їх організацію.

Таким чином, якщо у вашому кошторисі міський бюджет виділяє 40 000 грн., то ще 40 000 «автоматично» надає центр зайнятості.

Кошторис складається по місяцях, відповідно до кількості утворених робочих місць та терміну працевлаштування.

Зразок кошторису – Додаток № 2

 1. Підписання угоди та відкриття рахунку у Держказначействі

Не зважаючи на ті складнощі, які виникають у процесі використання бюджетних коштів, оплачувані громадські роботи державою – це потужний додатковий ресурс фінансування. А від так, для отримання коштів ви маєте відкрити у органах казначейської служби рахунок для перерахування коштів рівними частинами із двох вищеназваних джерел для оплати праці осіб, залучених до участі в громадських роботах.

Слід також зауважити, що для перерахування коштів потрібна «законна підстава», якою виступає 3-стороння угода між вашою організацією, центром зайнятості (кошти державного Фонду) та управлінням соціального розвитку міськвиконкому (кошти міського бюджету) про організацію і проведення громадських робіт. Без такої угоди управління, як розпорядник бюджетних коштів, не зможе вам перерахувати гроші.

В угоді (додаток №3) окрім іншого мають бути детально прописані види робіт, їх термін та кількість робочих місць

схематичне зображення:

Коментарі експерта:

Не часто бувають випадки, коли посадовці зацікавлені у нас більше ніж, ми у них. Із Громадськими роботами - саме цей випадок. Керівники міських центрів зайнятості не мають можливості реалізувати кошти заплановані національним Фондом. Окрім цього, коли ми організовуємо ГР, то суттєво заощаджуємо і місцеві кошти (у двічі), а звітів керівники установ понаписують багато. Та хай пишуть, аби нам із цього була б хоч якась користь.

Додатки:

№1 Лист пропозиція щодо включення до переліку підприємств та організації нових видів ГР

№2 Кошторис на фінансування ГР

№3 3-х стороння угода про організацію ГР

№4 Лист директору центру зайнятості.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кейс №16 Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського...
Оплачувані громадські роботи за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування...

Рішення Конституційного Суду
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Додаток 3 до наказу від 01. 02. 2017 р. №59
Виконавчої дирекції Рівненського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: «Звіт по...

Додаток 4 до наказу від 14. 09. 2016 р. №714
Виконавчої дирекції Рівненського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: «Звіт по...

Додаток 4 до наказу від 14. 09. 2016 р. №714
Виконавчої дирекції Рівненського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: «Звіт по...

Порядок отримання путівки на реабілітаційне санаторно-курортне лікування...
З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України у новій редакції «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

Закон україни
Матеріальне забезпечення та соціальні послуги, що надаються за цим Законом, є окремим видом загальнообов’язкового державного соціального...

Закон україни
Цей Закон, розроблений відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне...

Свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Страхове свідоцтво є єдиним для всіх видів загальнообов’язкового державного соціального страхування документом суворої звітності,...

Про загальнообов'язкове державне соціальне
Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого...

Про затвердження Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв...
Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Звітність
Звіт про суми єдиного внеску, передбачені договором про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального...

До Порядку отримання застрахованими особами І членами їх сімей санаторно-курортного...
Порядку отримання застрахованими особами І членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду...

Міністерство соціальної політики україни
Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного...

1. Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного...

До пункту 9 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання...
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

До пункту 9 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання...
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Кодекс введено в дію з 1 січня 1984 року
Кодексу застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт