Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Ціна на електричну енергію (грн за 1 кВт*год, без пдв)

Ціна на електричну енергію (грн за 1 кВт*год, без пдв)

Додаток 2

до договору про постачання

електричної енергії споживачуПублічна комерційна пропозиція

постачальника електричної енергії ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

«Базова»


 1. Ціна на електричну енергію (грн за 1 кВт*год, без ПДВ), у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації для споживача, розраховується за формулою


Ц = Ц.1.1. + Т.1.2. + Ц.1.3.,

де:
Ц.1.1. - Ціна закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником:

 • для споживачів, прилади комерційного обліку електричної енергії на об'єкті яких є інтервальними (погодинними) та які відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку електричної енергії в частині забезпечення дистанційного зчитування, обробки, зберігання та передачі Оператору системи погодинних даних приладів комерційного обліку, ціна закупівлі електричної енергії розраховується з урахуванням фактичного графіку споживання електричної енергії по об’єкту Споживача та погодинних цін закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку;

 • для інших споживачів ціна закупівлі електричної енергії розраховується з урахуванням ціни закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку для забезпечення графіку загального споживання електричної енергії споживачами, що приєднані до мереж Оператора системи розподілу та не мають погодинних приладів комерційного обліку електричної енергії, та розраховується за формулою (1). Така ціна щомісяця оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Постачальника після закінчення розрахункового періоду.

Ціна закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником також включає всі обов’язкові податки (крім ПДВ, що обліковується окремо), збори та платежі, що передбачені законодавством, правилами Оптового ринку електричної енергії та іншими нормативними документами.
Ц 1.1. визначається за формулою:
Ц 1.1. = Цocp і-1 х (ОРЦ п / ОРЦ і-1)

де,

 • Цоср i-1 - фактична ціна закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку для забезпечення графіку загального споживання електричної енергії споживачами, що приєднані до мереж Оператора системи розподілу та не мають погодинних приладів комерційного обліку електричної енергії, за попередній розрахунковий період. Така ціна щомісяця оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Постачальника.
 • ОРЦ п – прогнозована оптова ринкова ціна, що встановлена Регулятором на розрахунковий період і публікується Постачальником на своєму сайті,

 • ОРЦ i-1 – прогнозована оптова ринкова ціна, що встановлена Регулятором на попередній розрахунковий період.

При цьому за результатами минулих розрахункових періодів, враховуючи відхилення прогнозних від фактичних значень, щодо ціни та обсягів споживання, Постачальник має право врахування виниклої різниці у формулі розрахунку ціни.


Т.1.2. - Тариф оператора системи розподілу (оприлюднюється на сайті оператора) для точок обліку/об’єктів споживачів відповідного класу напруги, які приєднані до електричних мереж, відповідного оператора системи розподілу, розрахований оператором системи розподілу у встановленому порядку.
Рішення Регулятора про встановлення тарифів та ставок підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті НКРЕКП http://www.nerc.gov.ua

Ц.1.3. – Ціна додаткових послуг пов’язаних з постачанням електричної енергії споживачу – 0,10 грн/кВт*год.
Компоненти ціни Ц.1.1. та Т.1.2, є такими, що не залежать від Постачальника та можуть бути змінені без додаткового повідомлення споживача.
Компонент ціни, Ц.1.3., є таким, що встановлюється Постачальником. Про її зміну споживач повідомляється у спосіб, передбачений договором про постачання електричної енергії споживачу.


 1. Територія, на якій пропонується відповідна комерційна пропозиція, визначається територією провадження господарської діяльності з розподілу (передачі) оператора системи:
Оператор системи розподілу/передачі

Територія, визначена в ліцензії на провадження господарської діяльності

АТ « ДТЕК Донецькі електромережі»

Україна , в межах належності електромереж відповідного оператора розподілу

ПраТ «ПЕМ-Енерговугілля»

Україна , в межах належності електромереж відповідного оператора розподілу

ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»

Україна , в межах належності електромереж відповідного оператора розподілу

ДП «Регіональні електричні мережі»

Україна , в межах належності електромереж відповідного оператора розподілу

ПАТ «Українська залізниця»ВСП «Донецьке регіональне відділення» філія «Енергозбут»

Україна , в межах належності електромереж відповідного оператора розподілу
 1. Спосіб оплати.


3.1. Розрахунки за електричну енергію здійснюються виключно в грошовій формі відповідно до умов договору, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок Постачальника, вказаний у рахунку на оплату та на сайті Постачальника.


 1. Порядок оплати


4.1. 100% попередня оплата заявлених обсягів споживання електричної енергії не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати початку розрахункового періоду з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично відпущену електричну енергію.

4.2. Обсяг попередньої оплати визначається шляхом множення заявленого на відповідний розрахунковий період обсягу споживання електричної енергії на ціну, визначену відповідно до п. 1 комерційної пропозиції. Для цілей визначення обсягу попередньої оплати у разі відсутності фактичних  Цоср та ОРЦ за попередній період, може використовуватися значення Цоср та ОРЦ за останній період, в який ці показники були визначенні.

4.3. Після закінчення розрахункового періоду остаточний розрахунок (перерахунок) здійснюється за фактичним обсягом споживання електричної енергії.

4.4. На період, до дати початку дії нового ринку електричної енергії, у відповідності до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», не побутовий споживач надає звіти про покази засобу обліку, за формою яка є зразком до даного договору або формою узгодженою з оператором системи розподілу за розрахунковий період та у дати, встановлені договором про постачання електричної енергії, що діяв станом на 30 листопада 2018 року, до отримання окремого повідомлення від Постачальника про зміну відповідної дат чи періоду.

4.5. З дати початку дії нового ринку електричної енергії, у відповідності до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», порядок формування ціни, встановлений в п. 1 комерційної пропозиції, буде змінений на однокомпонентну (фіксовану) Ціну на електричну енергію, що буде визначатися Постачальником і про її зміну Споживач повідомляється у спосіб, передбачений договором про постачання електричної енергії Споживачу.


 1. Термін (строк) надання рахунку за спожиту електричну енергію та термін (строк) його оплати


5.1. Перший рахунок на передоплату, відповідно до п. 4.1. комерційної пропозиції, надається споживачу не пізніше ніж на четвертий робочий день після отримання постачальником від споживача Заяви – приєднання, у разі, якщо споживач відповідає вимогам встановленим в п. 3.1.6. Правил роздрібного ринку електричної енергії, що затверджені Постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

5.2. Рахунок за фактично відпущену електричну енергію формується Споживачем самостійно в сервісі «Особовий кабінет» з моменту реєстрації Споживача в сервісі не пізніше 24 годин після закінчення розрахункового періоду.

Рахунок за фактично відпущену електричну енергію, надається Постачальником споживачу не пізніше п’ятого робочого дня з дати завершення розрахункового періоду у відповідному центрі обслуговування , якщо клієнт не є користувачем сервісу «Особовий кабінет».

У разі неотримання рахунку споживачем в центрі обслуговування або у сервісі «Особовий кабінет», Постачальник не пізніше ніж на шостий робочий день після закінчення розрахункового періоду направляє рахунок клієнту на ел.адресу Споживача, зазначену в заяві-приєднанні (в такому випадку датою отримання рахунку вважається дата направлення Постачальником ел.листа). У разі відсутності інформації про ел.адресу Споживача, постачальник направляє рахунок Споживачу рекомендованим листом, поштою (в такому випадку датою отримання рахунку Споживачем вважається третій календарний день від дати отримання поштовим віддалянням зв‘язку, в якому обслуговується одержувач).

Надані Постачальником рахунки за фактично відпущену електричну енергію підлягають оплаті споживачем, протягом п’яти робочих днів з дати отримання.

5.3. Остаточний розрахунок здійснюється не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.


 1. Спосіб оплати послуг з розподілу електричної енергії.

6.1. Оплата послуг з передачі, розподілу електричної енергії здійснюється на рахунки Постачальника за тарифами (цінами), які регулюється Регулятором і розраховуються у встановленому законодавством порядку .


 1. Розмір пені за порушення строку оплати та інші санкції


7.1. У разі, якщо Споживач порушив терміни оплати (попередня оплата/ остаточний розрахунок), Споживачу нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення, за кожен день прострочення, без обмеження періоду її нарахування, до дати повної оплати.

7.2. Споживач оплачує штраф у розмірі 1 % від вартості фактичного обсягу споживання електричної енергії за підсумками розрахункового періоду на величину, що перевищує 5 % від заявленого обсягу споживання електричної енергії у разі відхилення фактичного обсягу споживання електричної енергії від заявленого обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період.


 1. Зобов'язання надавати компенсації споживачу за недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг


8.1. Надається Постачальником Споживачу в порядку, затвердженому Регулятором та згідно до умов Договору про постачання електричної енергії споживачу.
9. Штраф за дострокове припинення дії договору
9.1. У випадку не повідомлення (повідомлення з порушенням строків) Постачальника про дострокове припинення (розірвання) договору споживачем, споживач сплачує штраф у розмірі подвійної вартості електричної енергії, заявленої споживачем, як прогнозований обсяг споживання в місяці, в якому було подано повідомлення про дострокове припинення дії договору та зазначеної в додатку № 4 до Договору «Прогнозовані обсяги постачання електричної енергії Споживачу».
10. Строк дії договору та умови пролонгації

10.1. Цей Договір укладається на строк 1 (один) рік та набирає чинності з моменту погодження (акцептування) Споживачем заяви-приєднання, яка є додатком 1 до Договору та оплати рахунку визначеного в п. 5.1. Комерційної пропозиції.

10.2. Договір вважається продовженим на кожен наступний календарний рік, якщо за 21 (двадцять один) день до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або про перегляд його умов.

10.3. Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному законодавством України, але в будь – якому випадку Договір діє до повної оплати заборгованості по Договору, включаючи штрафні санкції.

10.4. За умови дострокового припинення (розірвання) Договору за ініціативою Споживача, Споживач зобов'язаний сплатити Постачальнику штрафні санкції зазначені в п. 9 Комерційної пропозиції, чи іншу фінансову компенсацію за дострокове припинення Договору, а також додатковий рахунок за результатами минулих розрахункових періодів, в якому буде враховано відхилення прогнозних від фактичних значень, щодо ціни та обсягів споживання.

10.5. Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, повідомивши Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання, у випадках якщо:

10.5.1. Споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з Договором, за умови, що Постачальник здійснив попередження Споживачу про можливе розірвання цього Договору;

10.5.2. Споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору, і не вжив заходів щодо усунення такого порушення в строк, що становить 5 (п’ять) робочих днів.

10.6. Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках:

10.6.1 Анулювання ліцензії Постачальника на постачання.

10.6.2. Банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальника.

10.6.3. У разі зміни власника (користувача) об'єкта Споживача, з моменту зміни власника (користувача).

10.6.4. У разі зміни Постачальника.

10.7. У разі якщо об'єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб, укладається один Договір з одним із співвласників (користувачів). Наявність та дійсність письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), забезпечує особа, яка звернулась за укладенням договору (акцептувала заяву-приєднання), така особа несе повну відповідальність за наявність претензій з боку третіх осіб.

10.9. У разі, якщо на момент подання заяви-приєднання до Договору на об'єкт Споживача було припинено/призупинено постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, то постачання електричної енергії Постачальником Споживачу здійснюється після відновлення надання відповідних послуг у порядку, встановленому законодавством України.

10.10. Якщо укладення договору постачання не пов’язані зі зміною власника (користувача) об’єкта або зі зміною електропостачальника, та обов’язок постачання електричної виникає у Постачальника не раніше 01 числа місяця, наступного за місяцем отримання Постачальником заяви-приєднання, поданої до 10 числа включно такого місяця або після 10 числа минулого місяця.
11. Урахування пільг, субсидій
11.1. Умови комерційної пропозиція не передбачають урахування пільг, субсидій.
12. Можливість постачання захищеним споживачам
12.1. Умови комерційної пропозиції передбачають можливість постачання захищеним споживачам.
13. Особливі умови, дотримання яких є суттєвим
  1. Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, зазначених в заяві-приєднанні, яка є Додатком 1 до цього Договору.

  2. Споживач зобов'язується надавати постачальникам послуг комерційного обліку, з якими він уклав договір, доступ до своїх електроустановок для здійснення монтажу, технічного обслуговування та зняття показників з приладів обліку споживання електричної енергії.

  3. Порушення строків оплати передбачених даною комерційною пропозицією є підставою для направлення вимоги Постачальником про забезпечення виконання зобов’язання.

  4. Споживач зобов'язується дотримуватися правил технічної експлуатації, правил безпеки під час експлуатації власних електроустановок, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умов укладених договорів.

  5. Споживач зобов'язується врегулювати у порядку, визначеному кодексом систем розподілу, відносини щодо технічного забезпечення розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу.

  6. Обсяг заявленого прогнозованого постачання електроенергії може бути скоригований споживачем шляхом подання заяви щодо корегування у строк до 13-го числа (включно) календарного місяця на розрахунковий період, який не закінчився за умови попередньої оплати додатково заявлених обсягів.


Реквізити Споживача:

____________________________________

Відмітка про підписання Споживачем комерційної пропозиції:

___________________

(дата подання )

___________________

(підпис)

______________________

(Назва, ПІБ Споживача)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Купуємо електричну енергію по-новому: від переговорної процедури до відкритих торгів
Десятого жовтня 2018 року у місті Києві відбувся одноденний семінар для замовників на тему: «Купуємо електричну енергію по-новому:...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 9 клас
Усього — 70 год. На тиждень — 2 год Текстуальне вивчення творів — 59 год Повторення й узагальнення — 1 год Література рідного краю...

Комерційна пропозиція від «10» грудня 2018 року
При розрахунку плати за спожиту електричну енергію застосовується тариф затверджений Регулятором. Здійснення розрахунків за тарифами,...

Закону України "Про електроенергетику"
Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами...

Щодо заповнення графи 11 розділу б податкової накладної
Щодо формування податкового кредиту на підставі податкової накладної, у якій показник графи 7 «Ціна постачання одиниці товару/послуги...

Оплата
Вартість участі для одного учасника конференції протягом 10-14 червня [проживання в 1-кімн. 2-міст номері, 3-разове харчування, збірник...

Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська...
Поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту І стилістики (9 год)

10 клас Усього – 70 год. На тиждень – 2 год. Текстуальне вивчення...
Франком творчого доробку І. Нечуя-Левицького; визначає жанр твору; коментує проблематику повісті; характеризує образи-персонажі,...

Ціна позову: 23 245,53 грн. Позовна заява про визнання договору поруки недійсним

Щодо порядку округлення показників у графі „Ціна постачання одиниці...
Згідно із пунктом 201. 2 статті 201 Податкового кодексу України (далі Кодекс) форма та порядок заповнення податкової наклад- ної...

На підставі п. 35. діючих «Правил користування електричною енергією»...
Вт І більше та середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 розрахункових періодів 50 тис кВтгод І більше, мають бути забезпечені...

Берднік І. С., Гуля В. С., Ємця А. А., Жайворонок Т.Є., Колесника...
«Хмельницькгаз», про стягнення 408 723,68 грн, з яких 30 916,83 грн – інфляційні втрати, 166 915,45 грн – 3% річних, 210 891,40 грн...

Господарський суд м. Києва Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю
Ціна позову: 31 481, 76 грн. (тридцять одна тисяча чотириста вісімдесят одна гривня 76 копійок)

1. Початкові хімічні поняття (17 год). Тема Речовини та їх склад (10 год)
Вступ (3 год). Вступний інструктаж з Т. Б. під час занять з хімії Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Короткі...

Класифікація вітроприймальних пристроїв за конструктивними ознаками Загальні відомості
Перетворення енергоресурсів повітряного потоку (вітру) здійснюється за допомогою вітроенергетичних установок, що перетворюють кінетичну...

Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу...
Цивільного кодексу України, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою нкрекп від 14. 03. 2018 №312...

Можливість отримання податкової соціальної пільги для фізичної особи,...
У 2017 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить – 2240 грн. (прожитковий мінімум на працездатну...

Акціонерне товариство "укргазвидобування"
Кінець робочого дня: понеділок-четвер 17 год. 15 хв.; п’ятниця 14 год. 30 хвБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт