Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення виконавчого комітету від № «затверджено»

Рішення виконавчого комітету від № «затверджено»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від №

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням виконавчого комітету

від №

ПОЛОЖЕННЯ


про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд

1. Загальні положення.


1.1. Положення про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі Положення) розроблено з метою демонополізації, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, зокрема у сфері управління житловими будинками та керуючись ст. ст. 317, 322, 369 та 382 Цивільного кодексу України, Житловим кодексом України, законами України «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про житлово-комунальні послуги», «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 484 «Про затвердження Типового договору про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд», наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 17 травня 2005 року №76 та від 25 квітня 2005року №60 «Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді» наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд» від 02 лютого 2009року №13, а також інших законодавчих та нормативних документів.

1.2. Положення регулює відносини між суб'єктом господарювання –юридичною/фізичною особою, предметом діяльності якого є надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі – управитель), та власниками, співвласниками приміщень, будинків, споруд, житлових комплексів або комплексів будинків (далі – власники, співвласники).

1.3. Положення встановлює порядок надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком), порядок передачі будинку в управління у разі укладення договору.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому розумінні:

Багатоквартирний будинок — житловий будинок, що має окрему поштову адресу і в якому розташовано дві чи більше квартири.

Допоміжні приміщення багатоквартирного будинку — приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування його мешканців (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші підсобні і технічні приміщення);

Нежитлове приміщення — ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна;

Прибудинкова територія — територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації, в межах земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку;

Послуга з управління будинком – результат господарської діяльності відповідних суб`єктів господарювання, що має на меті задовольняти потреби власників,співвласників багатоквартирного будинку в ефективному управлінні належним їм майном, підтриманні об’єкта в належному технічному стані, організації забезпечення потреб мешканців об’єкта в житлово-комунальних послугах.

Співвласник багатоквартирного будинку (далі — співвласник) — власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку;

Спільне майно багатоквартирного будинку — приміщення загального користування (в тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, та права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди та його прибудинкова територія;

Управитель багатоквартирного будинку (далі — управитель) — фізична особа — підприємець або юридична особа — суб’єкт підприємництва, що за договором із співвласниками забезпечує належне утримання і ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб;

Управління багатоквартирним будинком — вчинення співвласниками багатоквартирного будинку та/або уповноваженими ними особами дій щодо реалізації прав та виконання обов’язків співвласників, пов’язаних з володінням, користуванням і розпорядженням спільним майном багатоквартирного будинку, а також забезпеченням належного утримання і ремонту спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території, належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб;

2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України, Законах України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про житлово-комунальні послуги».

1.3. Форма управління багатоквартирним будинком.

Функції управління власники, співвласники здійснюють самостійно або через управителя.

1.3.1. Управління багатоквартирним будинком, у якому на одне чи більше житлових або нежитлових приміщень зареєстровано право власності, може здійснюватися в одній із таких форм:

1) управління самостійно співвласниками багатоквартирного будинку;

2) управління об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або асоціацією об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;

3) управління управителем.

1.3.2. Форма управління багатоквартирним будинком визначається і може бути змінена його співвласниками.

1.4. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком

1.4.1. Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, що оформлюється на основі типового договору про надання послуг з управління житловим комплексом (будинком), спорудою або групою будинків (далі – договір управління).

1.4.2. Замовниками послуги з управління є власники, співвласники усіх житлових і нежитлових приміщень об’єкта (далі – замовник) Сторонами договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком є управитель та замовник. Такий договір (зміни та доповнення до нього) з управителем від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує співвласник (співвласники), уповноважений (уповноважені) на це зборами співвласників багатоквартирного будинку, або особа, уповноважена статутом об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, а в разі, якщо управителя призначено органом місцевого самоврядування, — керівник відповідного виконавчого органу місцевої ради, за рішенням якої призначено управителя.

1.4.3. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

1.4.4. В одному багатоквартирному будинку договір про надання послуг з управління може укладатися одночасно не більш як з одним управителем.

1.4.5. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається строком на один рік. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна зі сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

1.4.6. Якщо протягом строку дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком співвласники або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку приймають рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком договір залишається чинним до закінчення строку, на який його було укладено (продовжено). Цей строк може бути скорочено за згодою сторін.

1.4.7. Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком припиняється:

1) у разі закінчення строку, на який його було укладено;

2) за згодою сторін або за рішенням суду;

3) у разі смерті або припинення підприємницької діяльності управителя, що є фізичною особою-підприємцем;

4) у разі ліквідації управителя, що є юридичною особою;

5) в інших випадках, передбачених законодавством України та договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

1.4.8. У разі припинення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком управитель зобов’язаний не пізніше 7 днів, наступних за днем припинення договору, передати новому управителю або іншій особі, визначеній співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку:

1) наявну в нього проектну документацію на відповідний багатоквартирний будинок;

2) комплект технічної документації на багатоквартирний будинок, перелік якої встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства;

3) документацію щодо виконаних робіт з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів багатоквартирного будинку та інженерних систем;

4) журнали реєстрації заявок щодо аварійних ситуацій та технічних несправностей;

5) документацію щодо обліку доходів та витрат на утримання багатоквартирного будинку;

6) залишок коштів на окремому банківському рахунку, відкритому ним для приймання платежів та проведення розрахунків за цим багатоквартирним будинком, за вирахуванням суми винагороди управителю за відпрацьований час;

7) дебіторську заборгованість з оплати послуг з управління багатоквартирним будинком (за винятком суми винагороди управителю), орендної плати, плати за сервітути, внесків на капітальний ремонт.

1.5. Ціна послуг з управління

1.5.1. Ціна послуг з управління багатоквартирним будинком включає:

1) витрати на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території;

2) винагороду управителеві.

1.5.2. Ціна послуг з управління багатоквартирним будинком встановлюється договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення, якщо інше не визначено договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

1.5.3. Ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги, що надаються в багатоквартирному будинку, встановлюються відповідно до законодавства.

1.6. Розрахунки щодо управління багатоквартирним будинком

1.6.1 Усі платежі, пов’язані з управлінням багатоквартирним будинком, управитель має право приймати та здійснювати лише на окремому банківському рахунку, відкритому ним для приймання платежів та проведення розрахунків за цим багатоквартирним будинком.

1.6.2. Кошти такого рахунку є власністю співвласників багатоквартирного будинку і, за винятком сум винагороди управителеві, не можуть використовуватися для погашення грошових зобов’язань управителя, не пов’язаних з управлінням багатоквартирним будинком.

1.6.3. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний кооператив може відкрити банківській рахунок з правом розпорядження ним управителем для здійснення розрахунків за комунальні послуги та на інші, визначені співвласниками, цілі.

1.6.4. Зберігання власних коштів управителя та коштів різних об’єктів, наданих йому в управління, на єдиному загальному рахунку не допускається.

У разі, якщо на момент прийняття об’єктів в управління банківські рахунки по об’єктах відокремлені, управитель може користуватися такими рахунками, підтвердивши свої повноваження відповідно до умов договору управління.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Умані (далі днз №23, дошкільний навчальний заклад №23) створений згідно з рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради народних...

Рішенням виконавчого комітету
Про внесення змін до Положення про надійну експлуатацію будівель та споруд І проведення ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності,...

Відділ освіти виконавчого комітету
Первомайський на 2015-2017 роки, затвердженої наказом відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради від 26. 01....

Рішення проект 18. 03. 2016 №54 Про затвердження Регламенту виконавчого...
Затвердити Регламент виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради (додаток)

Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

Рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013...
М- тест рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013 року №650 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої...

Рішення від «25»
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Рішення від
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Затверджено рішення
Онофрійчук М. Ю., депутата сільської ради Піць Н. Т., члена виконавчого комітету сільської ради Кишкана І. М. склали цей акт на предмет...

Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від...

Література
Затверджено радою методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

Інформаційна картка
Рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради про здійснення перепоховання

До рішення виконавчого комітету
У відповідності до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24. 12....

Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від «17»
Міністерства житлово-комунального господарства України від 16. 12. 2009 №396, та визначає порядок передачі жилих приміщень у гуртожитках,...

Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12....
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 року №305 та рішення виконавчого комітету Новокаховської міської...

Рішення виконавчого комітету
Цей Порядок розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі купАП)

Рішення виконавчого комітету
Цей Порядок розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі купАП)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт