Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2. Порядок надання послуг - Рішення виконавчого комітету від № «затверджено»

Рішення виконавчого комітету від № «затверджено»

Сторінка2/4
1   2   3   4

2. Порядок надання послуг.


2.1. Для надання послуг з управління будинком управитель:

2.1.1 приймає об’єкт в управління згідно з актом приймання-передавання відповідно до вимог пункту 2.2. цього Положення;

2.1.2 вирішує організаційні питання власної діяльності (щодо приміщення, персоналу, облаштування робочих місць, забезпечення засобами зв’язку, необхідною оргтехнікою тощо) для забезпечення виконання умов договору управління;

2.1.3 відкриває по кожному об’єкту управління банківські рахунки для приймання та здійснення платежів відповідно до вимог пункту 2.3 цього Положення.

2.2. Приймання-передавання об’єкта в управління управителя відбувається впродовж одного місяця з моменту підписання договору управління, при цьому:

2.2.1 замовник разом з управителем здійснює обстеження об’єкта відповідно до вимог Правил утримання жилих будинків і прибудинкових територій, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

2.2.2 замовник надає управителю оригінали або належним чином завірені копії документів щодо:

  • технічного стану будинку відповідно до вимог зазначених у Правилах утримання жилих будинків і прибудинкових територій;

  • фінансово-бухгалтерського обліку та передбаченої законодавством звітності по об’єктах, які надаються в управління;

  • обліку власників, співвласників окремих приміщень об’єкта та споживачів житлово-комунальних послуг;

  • договірних та інших правовідносин замовника з юридичними або фізичними особами у сфері надання й оплати житлово-комунальних послуг, найму, оренди та користування приміщеннями об’єкта;

  • планових заходів за попередній та на поточний роки, необхідних для утримання об’єкта відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил та для збереження належного технічного стану будівельних елементів, конструкцій та мереж об’єкта.

У разі відсутності окремих документів вони поновлюються або складаються за рахунок попереднього балансоутримувача або особи, яка надає послугу з управління.

У разі укладення договору управління об’єктом, будівництво якого не закінчено, управитель разом із замовником будівництва бере участь в процесі прийому-здачі об’єкта в експлуатацію, складанні необхідної згідно із законодавством документації, може входити до складу державної комісії з прийомки об’єкта.

2.3. Одночасно з підписанням акта приймання-передавання об’єкта в управління управитель письмово інформує уповноважений орган власника житлового комплексу (будинку), правління ОСББ, ЖБК та повідомляє власників/наймачів окремих приміщень об’єкта та інших споживачів житлово-комунальних послуг про своє місцезнаходження, номери телефону та факсу, адресу електронної пошти, режим роботи, адреси і телефони диспетчерських, аварійних та ремонтних служб, терміни та умови укладення (переукладення) договорів на надання житлово-комунальних послуг, номер поточного банківського рахунку для внесення платежів за житлово-комунальні послуги тощо.

2.4. На підставі документів, отриманих згідно з пунктом 2.2 цього Положення, та відповідно до встановлених нормативів, норм, стандартів, порядків і правил управитель планує власну діяльність з надання послуг в управлінні житловим комплексом (будинком), спорудою або групою будинків.

2.5. Управитель може за власною ініціативою запропонувати власникам, співвласникам, орендарям та наймачам житлових і нежитлових приміщень об’єкта надання додаткових послуг, виконання робіт та здійснення заходів, в тому числі з енергозбереження, не передбачених договором, про що укладаються додаткові угоди. Рішення про отримання додаткових послуг та укладання таких договорів приймаються зацікавленими особами власників, орендарів та наймачів житлових і нежитлових приміщень об’єкта.

3. Права і обов’язки замовника.

3.1. Замовник має право:


3.1.1 отримувати від управителя повну та достовірну інформацію щодо управління об’єктом на умовах та у строки, визначені договором управління;

3.1.2 перевіряти наявність та належність ведення управителем документації, передбаченої цим Положенням;

3.1.3 у разі виявлення недоліків повертати на доопрацювання управителю його перспективні та річні фінансово-господарські плани;

3.1.4 вносити управителю пропозиції щодо надання додаткових послуг, виконання робіт та здійснення заходів, в тому числі з енергозбереження;

3.1.5 здійснювати контроль за якістю надання управителем послуг з управління об'єктом у порядку, передбаченому договором.

3.1.6 у разі виникнення претензій до управителя подавати їх у письмовій формі протягом десяти робочих днів від дати виникнення;

3.2.7 узгоджувати щомісячні акти виконаних робіт на житлово-комунальні послуги між управителем та безпосередніми виконавцями послуг (підрядниками/субпідрядниками), а також здійснювати контроль своєчасного та повного розрахунку споживачами житлово-комунальних послуг з виробниками і надавачами таких послуг;

3.1.8 надавати пропозиції щодо внесення змін до договору управління;

3.1.9) ініціювати розірвання договору управління якщо для цього будуть такі підстави;

3.1.10 вимагати повернення майна, яке надано в управління, після розірвання або закінчення строку дії договору управління, крім майна, відчуженого за його письмовою згодою;

3.2. Замовник зобов’язаний:

3.2.1 передати управителю достовірну документацію відповідно до вимог пункту 2.2. цього Положення у повному обсязі;

3.2.2 погоджувати річні фінансово-господарські та перспективні плани управителя протягом одного місяця з моменту їх подання або внесення пропозицій щодо їх коригування;

3.2.3 у разі незгоди із вжиттям окремих заходів, обсягами та очікуваною вартістю їх фінансування надавати управителю обґрунтовані письмові вимоги щодо коригування його перспективних та річних фінансово-господарських планів;

3.2.4 не втручатися у фінансово-господарську діяльність управителя згідно з погодженими планами;

3.2.5 брати участь у розгляді спорів між управителем та виробниками (виконавцями) житлово-комунальних послуг, власниками (співвласниками), орендарями, наймачами житлових і нежитлових приміщень об’єкта;

3.2.6 використовувати спільне майно багатоквартирного будинку за призначенням;

3.2.7 додержуватися вимог правил утримання житлового багатоквартирного будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

3.2.8 виконувати рішення зборів співвласників багатоквартирного будинку;

3.2.9 забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;

3.2.10 відшкодовувати за власний рахунок і у повному обсязі збитки, заподіяні майну інших співвласників особисто або іншою особою, що займає чи використовує квартиру або нежитлове приміщення на законних підстава; відповідальність кожного співвласника визначається відповідно до його частки співвласника багатоквартирного будинку;

3.2.11 додержуватися чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 22 до 8 години, щодо ремонтних робіт, які супроводжуються шумом – з 21 до 8 години, а у святкові та неробочі дні – цілодобово);

3.2.13 кожний співвласник багатоквартирного будинку несе зобов'язання щодо належного утримання, експлуатації та ремонту спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника багатоквартирного будинку;

3.2.1 у разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває усіх обов‘язків попереднього власника як співвласника багатоквартирного будинку. Розмір зобов'язань та відповідальності кожного співвласника за договором, який є обов’язковим для всіх співвласників, визначається відповідно до його частки співвласника багатоквартирного будинку. Співвласник звільняється від відповідальності за договором, який є обов’язковим для всіх співвласників, якщо доведе, що належним чином виконав відповідні обов'язки співвласника багатоквартирного будинку.
1   2   3   4

Схожі:

Затверджено
Умані (далі днз №23, дошкільний навчальний заклад №23) створений згідно з рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради народних...

Рішенням виконавчого комітету
Про внесення змін до Положення про надійну експлуатацію будівель та споруд І проведення ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності,...

Відділ освіти виконавчого комітету
Первомайський на 2015-2017 роки, затвердженої наказом відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради від 26. 01....

Рішення проект 18. 03. 2016 №54 Про затвердження Регламенту виконавчого...
Затвердити Регламент виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради (додаток)

Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

Рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013...
М- тест рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013 року №650 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої...

Рішення від «25»
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Рішення від
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Затверджено рішення
Онофрійчук М. Ю., депутата сільської ради Піць Н. Т., члена виконавчого комітету сільської ради Кишкана І. М. склали цей акт на предмет...

Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від...

Література
Затверджено радою методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

Інформаційна картка
Рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради про здійснення перепоховання

До рішення виконавчого комітету
У відповідності до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24. 12....

Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від «17»
Міністерства житлово-комунального господарства України від 16. 12. 2009 №396, та визначає порядок передачі жилих приміщень у гуртожитках,...

Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12....
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 року №305 та рішення виконавчого комітету Новокаховської міської...

Рішення виконавчого комітету
Цей Порядок розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі купАП)

Рішення виконавчого комітету
Цей Порядок розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі купАП)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт