Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено на засіданні педагогічної ради школи протокол №1

Затверджено на засіданні педагогічної ради школи протокол №1

Сторінка1/34
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Шахтарська зальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2

Шахтарської міської ради

Донецької області

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи протокол № 1

від 30 серпня 2013 року

директор ЗОШ№2

________Г.М.Федоренко

П Л А Н РОБОТИ

Шахтарської ЗОШ

І-ІІІ ступенів №2
на 2013 – 2014 навчальний рік

З М І С Т


Вступ. Законодавчі документи про загальну середню освіту

3

Розділ І. Педагогічний аналіз за минулий рік

4

Розділ ІІ. Організація навчально-виховного процессу
Модуль I. Організація навчально-виховного процесу

Модуль II. Організація виховного процесу


42
45


Розділ ІІІ. Учасники навчально-виховного процессу
Модуль I. Робота з учнями, вчителями, батьками

Модуль II. Атестація педагогічних працівників64
70

Розділ ІV. Норми і положення Державного стандарту загальної середньої освіти


72

Розділ V. Організація контролю та керівництва освітнім закладом
Модуль I. Організація керівництва навчальним закладом

Модуль II. Внутрішкільний контроль75

76

Розділ VI. Науково-методичне забезпечення


92

Розділ VII. Фінансово-господарча діяльність, матеріально-технічна база

98Розділ VII. Робота школи з охорони праці і безпеки життєдіяльності

99

Додатки

106


ВСТУП
Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Шахтарської міської ради Донецької області у своїй діяльності керується:

 1. Законами України:

 • «Про освіту» від 23.05.1991 р.№1060-ХІІ;

 • « Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-ХІV;

 • «Про мови …..» від 28.10.1989 р. №8312-11;

 • «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР;

 • «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р.№163-ХІV.

 1. Указами Президента України:

 • «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 р. №489/95;

 • «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20.03.2008 р. №244/2008.

 1. Постановами Кабінету Міністрів України:

 • «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 16.11.2000 р. №1717;

 • «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462;

 • «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 р. №24;

 • «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. N 778.

 1. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63 про затвердження Державних санітарних правил і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

 2. Наказами Міністерства освіти і науки України

 • «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 р. №204;

 • «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 р. №428/48;

 • «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. №930;

 • «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 №601;

 • «Про затвердження Порядку державної атестаційної загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладів» від 24 липня 2001 №553;

 • «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 р. №305;

 • «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 р. №522;

 • «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» від 03.05.1999 р. №127;

 • «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999р. №139;

 1. Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

 2. Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.

 3. Нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання.

 4. Іншими актами законодавства в галузі освіти у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ І

Педагогічний аналіз за 2012-2013 навчальний рік.

Пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують права на освіту

на 2013 - 2014 навчальний рік.

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями відділу освіти Шахтарської міської ради робота в школі у 2012-2013 навчальному році була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на розбудові соціально-орієнтовного навчального процесу, наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, мотивації до високої результативності у професійній діяльності, покращенню якості освіти, оптимізації контролю.

Педагогічний колектив працював над здійсненням процесу навчання і виховання на основі нової парадигми ролі виховання в процесі формування ключових компетентностей учителя; удосконаленням форм методичної роботи, шкільних циклових методичних комісій, творчих груп; впровадженням нових технологій навчання; наданням адресної допомоги вчителям, підвищенням їх фахового та професійного рівнів; створенням моделі компетентнісного випускника школи.

Протягом навчального року успішно були реалізовані завдання, поставлені перед учасниками навчально – виховного процесу.

Весь навчально-виховний процес спрямовувався на забезпечення наступності в навчанні початкової, середньої та старшої школи.

Тематика заходів зорієнтована на вирішення питань, пов’язаних із загальношкільною проблемою і включає такі аспекти шкільного життя: методична робота, навчальний процес, виховна робота, позашкільна діяльність.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

Науково-методична робота в ЗОШ № 2 представлена наступними компонентами:

 • педагогічні ради,

 • шкільні циклові методичні комісії,

 • самоосвіта,

 • наставництво,

 • обмін досвідом,

 • продукти самоосвітньої діяльності тощо.

Далі розглянемо більш детально основні напрямки діяльності ЗОШ№2 у 2012-2013 навчальному році.

1. кадрова забезпеченість навчального закладу

1.1. Кількісний склад працівників

Навчальний рік

Категорія працівників

Всього працівників

Директор

Заступник директора з НВР

Заступник директора з ВР

Методист

Психолог

Соціальний педагог

Логопед

Учитель

Керівник гуртка

Завідувач господарством

Технічний персонал

Лаборант

Медичний персонал

Працівники кухні

Усього сумісників

Учителів-сумісників

Технічних працівників-сумісників

2010/2011

31

1

1

1
1

1
21
1

10

-3

3

-

2011/2012

36

1

2

1
1

1
25
1

10

-5

5

-

2012/2013

40

1

2

1
1

1
23
1

14

-3

3

-

Діаграмна картина

Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновок, що кількісний склад працівників ЗОШ №2 у 2011-2012н.р. збільшився порівняно з минулим роком. Це пов’язано з тим, що збільшилась загальна кількість класів у зв’язку з відкриттям на базі школи класів з вечірньою формою навчання. У 2012-2013н.р. збільшився кількісний склад працівників через збільшення кількості технічного персоналу.1.2. Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

Навчальний рік

Усього вчителів

Освіта

Спеціаліст, магістр (вища)

Бакалавр (незакінчена вища)

Молодший спеціаліст (середня спеціальна)

Середня

чол.

%

чол.

%

чол.

%

чол.

%

2010/2011

21

19

90,5

-

-

2

9,5

-

-

2011/2012

26

23

88,5

-

-

3

11,5

-

-

2012/2013

26

24

92,3

1

3,85

1

3,85

-

-
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Погоджено затверджено на засіданні ради школи на засіданні педагогічної ради
Розділ ІІ. Педагогічний аналіз за минулий рік. Пріоритетні цілі І завда-ння, що забезпечують права на освіту, на 2016 -2017 навчальний...

Затверджено на засіданні педагогічної ради Шахтарської загальноосвітньої...
...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Моделювання економіки»
Розглянуто І затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем (протокол №19 від 23. 11. 2012 р.),...

Обговорено: на засіданні Ради школи протокол №1 від “
Приходити до школи необхідно в чистій, випрасуваній одежі ділового стилю та чистому взутті, з охайною зачіскою

На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та...
На підставі річного оцінювання, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання,за рішенням педагогічної ради...

Затверджено: на засіданні ради школи протокол №1 від 04. 09. 2018...
Херсонської області як прикордонної, – попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників,...

Затверджено
Рішення педагогічної ради Краснознаменської загальноосвітньо школи І-ІІІ ступенів

Обговорено: на засіданні Ради школи протокол №1 від “
Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом, Рибинська загальноосвітня школа являється...

Наказ 01. 09. 201 р. № Про вимоги до колективу щодо дотримання
Міністерства освіти І науки України від 03. 06. 2008 №496, рішення педагогічної ради школи (протокол №1 від 30. 08. 2013р.) та з...

«Затверджено» на засіданні кафедри пропедевтики внутрішньої медицини...
Змістовий модуль Принципи діяльності та організація роботи медичної сестри терапевтичного стаціонару

Методика написання та захисту
Затверджено на засіданні вченої ради Київського національного лінгвістичного університету

Дипломної педагогічної освіти протокол №2 від 22. 09. 2011
...

«07» червня 201 7 р., протокол №6 Голова Педагогічної ради
Харківського державного професійно — педагогічного коледжу ім. В.І. Вернадського (хіпту)

Методичні вимоги щодо підготовки та захисту курсової роботи з правових навчальних дисциплін
Схвалено на засіданні Ради факультету правничих наук (протокол №4-10/11 від 19 листопада 2010 р.)

Протокол №30 річних Загальних зборів
Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович привітав учасників річних Загальних зборів акціонерів пат «Донбасенерго» (далі...

Положення про організацію освітнього процесу в луцькому національному технічному університеті
Зі змінами, внесеними на засіданні вченої ради 29. 09. 2015 р протокол №2 (наказ №465-04-34 від 03. 10. 2015 р.)

Наказ
Відповідно до навчального плану та Положення про проведення практики студентів Луцького національного технічного університету, затверджених...

Затверджую
Обговорено І схвалено на засіданні кафедри фінансів «05» «березня» 2012 р., протокол №04, методичною радою обліково-фінансового факультету...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт