Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звітна нова

Звітна нова

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Пояснення щодо заповнення декларації про майновий стан і доходи

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ

Розділ І «ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ»


Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Тип декларації:

1
Звітна
Вказується позначкою (х), тип декларації.
Для фізичної особи – громадянина термін подання до 1 травня року, що настає за звітним.

Для фізичних осіб - підприємців термін подання – протягом 40 календарних днів, настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
!!! Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Звітна нова
Вказується позначкою (х), тип декларації.
У разі уточнення показників поданої раніше Декларації до закінчення граничного терміну подання звітної декларації подається звітна нова декларація. У разі подання нової звітної декларації звітна декларація вважається поданою до відома.

Уточнююча
Вказується позначкою (х), тип декларації.

У разі, якщо платник податків уточнює показники звітної податкової декларації після граничних строків подання звітної податкової декларації.

!!! При цьому обов’язково заповнюється розділ V Декларації.

Звітний (податковий) період: 

2

Вказується арабськими цифрами звітний рік, за який подається Декларація.

!!! Фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, подають декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування, та додатково вказують номер відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 3. Якщо декларація подається за останній звітний квартал поточного року (4 квартал), то такі платники податків подають річну декларацію.

Звітний (податковий) період, що уточнюється: 
У разі виправлення самостійно виявлених помилок, у раніше поданій декларації вказується арабськими цифрами звітний податковий період, а також звітний податковий період, що уточнюється.

!!! Фізичні особи – підприємці додатково вказують номер відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 3 за звітний податковий період, а також звітний податковий період, що уточнюється. Якщо декларація подається за останній звітний квартал поточного року (4 квартал), то такі платники податків подають річну декларацію.


Прізвище, ім’я, по-батькові платника податку

3

Вказується прізвище, ім'я, по батькові платника податку (згідно з даними паспортного документа).

!!! У разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у наступному за ним році платник податку змінив прізвище (ім'я, по батькові), у рядку 3 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім'я, по батькові), а в дужках - попереднє прізвище (ім'я, по батькові).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків.

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)
Вказується серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Податкова адреса (місце проживання) платника податку:

4

Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі.

область,
Вказується назва області податкової адреси платника податку.

район,
Вказується назва району податкової адреси платника податку.

місто (село, селище),
Вказується назва міста (села, селища) податкової адреси платника податку.

вулиця,
Вказується назва вулиці податкової адреси платника податку.

номер будинку,
Вказується номер будинку податкової адреси платника податку.

корпус,
Вказується номер корпусу (за наявністю) податкової адреси платника податку.

номер квартири,
Вказується номер квартири (за наявністю) податкової адреси платника податку.

поштовий індекс,
Вказується поштовий індекс податкової адреси платника податку.

контактні телефони (робочий, домашній, мобільний),
Вказується контактний номер телефону (робочий, домашній, мобільний).

!!! Заповнюється за бажанням платника.

адреса електронної поштової скриньки (e-mail)
Вказується адреса електронної поштової скриньки (за наявністю).

!!! Заповнюється за бажанням платника.

Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація

5

Вказується найменування контролюючого органу, до якого подається Декларація.


Резидентський статус платника податку:

6
резидент
Вказується позначкою (х), резидентський статус платника податку.

Фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

!!! Визначення резидентського статусу для цілей оподаткування відбувається відповідно до п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

нерезидент

Вказується позначкою (х), резидентський статус платника податку.

Фізичні особи, які не є резидентами України.

!!! Для цілей оподаткування визначення статусу нерезидент відбувається відповідно до п.п. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Декларація заповнена:

7
самостійно платником податку
Вказується позначкою (х), якщо податкова декларація заповнена безпосередньо платником податків.

уповноваженою на це особою
Вказується позначкою (х), якщо податкова декларація заповнюється уповноваженою на це особою, згідно нотаріально посвідченої довіреності.

!!! При цьому обов’язково заповнюється рядок 9 розділу І Декларації.

Категорія платника:

8
громадянин
Вказується позначкою (х), якщо платник податків не перебуває на обліку як самозайнята особа або є самозайнятою особою, яка станом на останню звітну дату перебувала на спрощеній системі оподаткування та протягом звітного періоду отримувала доходи не від підприємницької діяльності.

особа, яка провадить незалежну професійну діяльність
Вказується позначкою (х), якщо платник податків перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить незалежну професійну діяльність.

підприємець
Вказується позначкою (х), якщо платник податків перебуває на обліку як фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування.

!!! Крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.


Прізвище, ім’я, по-батькові уповноваженої особи

9

Вказується прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи платника податку (згідно з даними зазначеними у паспорті). У разі якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або у наступному за ним році платник податку змінив прізвище (ім'я, по батькові), у рядку 3 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім'я, по батькові), а в дужках - попереднє прізвище (ім'я, по батькові).

Реєстраційний номер облікової картки платника податку уповноваженої особи
Вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків - уповноваженої особи (згідно з даними паспортного документа).

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)
Вказується серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) уповноваженої особи.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Інструкція №793 Інструкція щодо заповнення податкової декларації...
Якщо подається «звітна» чи «звітна нова» декларація, в полі «Звітний податковий період» рядка 2 розділу І декларації арабськими цифрами...

Звітна нова
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу ІІІ податкового кодексу України)

Звітна нова
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу ІІІ податкового кодексу України)

Звітна нова
...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
У разі коли за результатами звітного (податкового) періоду відсутні підстави для застосування ставки податку на прибуток підприємств...

Звітна

Звітна документація

Кіцманська одпі повідомляє: Нова фінансова відповідальність для продавців-платників пдв
З 1 січня 2016 року вводиться нова фінансова відповідальність для продавців-платників пдв, які будуть видавати покупцям податкові...

Звітна дата та звітний період
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «професійне страхування»

Звіт директора кзо нво №28 перед колективом закладу та громадськістю...
«нова освітня політика: якість та рівний доступ до освіти: науки, спорту, творчості»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт