Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток Ф4 "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів отриманих самозайнятою особою"

Звітна нова

Сторінка9/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Додаток Ф4 "Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів отриманих самозайнятою особою"

Розділ «ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ»


Назва рядка

Код рядка

Пояснення щодо заповнення

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)
Вказується серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Звітна
Вказується позначкою (х), якщо Декларація подається за звітний податковий період

Звітна нова
Вказується позначкою (х), якщо в цілях уточнення поданої раніше Декларації подається повторна Декларація до закінчення граничного терміну подання звітної декларації.

Уточнююча
Вказується позначкою (х), якщо платник податків уточнює показники звітної податкової декларації після граничних строків надання звітної податкової декларації.

Звітний період, рік
Вказується арабськими цифрами звітний рік, за який подається Декларація.

Звітний період, що уточнюється, рік
У разі виправлення самостійно виявлених помилок, у раніше поданій декларації, вказується арабськими цифрами звітний податковий рік, що уточнюється.

Назва виду економічної діяльності, за здійснення якого одержано дохід
Зазначається назва кожного виду економічної діяльності, відповідно до яких отриманно доходи. Усі види діяльності від провадження яких отримуються доходи відображаються в окремих рядках.

Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД
Зазначається коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід.

Сума одержаного доходу (грн, коп.)
Вказується сума одержаного доходу від провадження кожного окремого виду економічної діяльності.

Вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних з господарською діяльностю (грн, коп.), в тому числі вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції
Вказується сума документально підтверджених витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції.

Вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних з господарською діяльностю (грн, коп.), в тому числі витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату
Вказується сума документально підтверджених витрат на оплату праці та нарахуваннь на заробітну плату.

Вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних з господарською діяльностю (грн, коп.), в тому числі інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг
Вказується сума інших документально підтверджених витрат, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг.

Сума чистого оподатковуваного доходу (грн, коп.) (графа 4 – графа 5 – графа 6 – графа 7)
Вказується сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за формулою: графа 4 – графа 5 – графа 6 – графа 7.

Усього:
Вказуються підсумкові значення граф 4, 5, 6, 7 та 8 відповідно

Усього одержаного доходу (грн, коп.)
Вказується підсумкове значення графи 4.

Усього витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції
Вказується підсумкове значення графи 5.

Усього витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату
Вказується підсумкове значення графи 6.

Усього інших витрат, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг
Вказується підсумкове значення графи 7.

Усього чистого оподатковуваного доходу (грн, коп.)
Вказується підсумкове значення графи 8.

Місяці, протягом яких фізичною особою - підприємцем одержано доходи від провадження підприємницької діяльності
Вказується кількість місяців, протягом яких фізична особа – підприємець одержувала доходи від підприємницької діяльності, зазначається арабською цифрою від 1 до 12.


Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу (графа 8 / кількість календарних місяців, протягом яких отримано такі доходи)

1

Вказується розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу, який розраховується як сума загальних місячних доходів, поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування. Розраховується за формулою: підсумкове значення графи 8 розділу I поділене на рядок «кількість календарних місяців, протягом яких одержано доходи від підприємницької діяльності».

Сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим п. 167.1 ст. 167 ПКУ (позитивний результат різниці між значенням рядка 1 та граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим п. 167.1 ст. 167 ПКУ)

2

Вказується сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим п. 167.1 ст. 167 ПКУ. Значення рядка 2 дорівнює позитивному результату різниці між значенням рядка 1 та граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим п. 167.1 ст. 167 ПКУ. У разі якщо різниця має від'ємний результат, то значення рядка 2 дорівнює нулю.

Сума податку на доходи фізичних осіб ((15 % х (рядок 1 - рядок 2) + 20 % х рядок 2) х кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)

3

Вказується сума податку на доходи фізичних осіб, розрахованого з чистого оподатковуваного доходу за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 ПКУ. Значення рядка 3 розраховується за формулою: ((рядок 1 – рядок 2) х 15%) + (рядок 2 х 20%)) х рядок «кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи».

Загальна річна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний період (рядок 6 додатку Ф4 попереднього звітного періоду х на кількість кварталів)

4

Вказується загальна річна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб за попередній звітний період. Значення рядка 4 розраховується за формулою: рядок 6 додатка Ф4 попереднього звітного періоду х кількість кварталів, за якими платником податків розраховані авансові платежі згідно з п.п. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПКУ.

Розрахунки з бюджетом по податку на доходи фізичних осіб:

5

Графа не заповнюється.

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (позитивне значення (рядок 3 - рядок 4))

5.1

Вказується сума податку на доходи фізичних осіб – підприємців, що підлягає сплаті до бюджету, у разі, якщо за результатами остаточного розрахунку отримується додатне значення суми податку.

сума надмірно сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з п.п. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 ПКУ (від'ємне значення (рядок 3 - рядок 4)), (значення вказується без знака "-")

5.2

Вказується сума надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб – підприємців у разі, якщо за результатами остаточного розрахунку отримується від'ємне значення суми податку. При заповненні рядка 5.2 значення вказується без знака «–». Надмірно сплачені суми податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку або поверненню платнику податку в порядку, передбаченому ПКУ.

Розмір квартальних авансових платежів з податку, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році (рядок 3 х 25 %)

6

Вказується розмір квартальних авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році відповідно до п.п. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПКУ. Значення рядка 6 розраховується як 25 відсотків значення рядка 3. Фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, значення рядка 6 розраховують як 100 відсотків суми податку на доходи фізичних осіб за результатами першого звітного кварталу на загальній системі оподаткування та мають сплатити авансові платежі у строки, що передбачені п.п. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПКУ.

Розрахунки з бюджетом з військового збору:

7

Графа не заповнюється.

Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року (загальна сума графи 8 розділу І х ставку збору (1,5 %))

7.1

Вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету. Податкове зобов’язання з військового збору розраховується за формулою: загальна сума графи 8 розділу І х на ставку збору, встановлену п.п. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

Назва виду економічної діяльності, за здійснення якого одержано дохід
Зазначається назва кожного виду незалежної професійної діяльності, відповідно до яких отриманно доходи. Усі види незалежної професійної діяльності від провадження яких отримуються доходи відображаються в окремих рядках.

Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД
Зазначається коду виду незалежної професійної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід.

Сума одержаного доходу (грн, коп.)
Вказується сума одержаного доходу від провадження кожного окремого виду незалежної професійної діяльності.

Вартість документально підтверджених витрат необхідних для провадження незалежної професійної діяльності (грн, коп.), в тому числі вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей для використання при провадженні незалежної професійної діяльності
Вказується сума документально підтверджених витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані при провадженні певного виду незалежної професійної діяльності.

Вартість документально підтверджених витрат необхідних для провадження незалежної професійної діяльності (грн, коп.), в тому числі витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату
Вказується сума документально підтверджених витрат на оплату праці та нарахуваннь на заробітну плату.

Вартість документально підтверджених витрат необхідних для провадження незалежної професійної діяльності (грн, коп.), в тому числі інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг
Вказується сума інших документально підтверджених витрат, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг.

Сума чистого оподатковуваного доходу (грн, коп.) (графа 4 – графа 5 – графа 6 – графа 7)
Вказується сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за формулою: графа 4 – графа 5 – графа 6 – графа 7.

Усього:
Вказуються підсумкові значення граф 4, 5, 6, 7 та 8 відповідно

Усього одержаного доходу (грн, коп.)
Вказується підсумкове значення графи 4.

Усього витрат на придбання товарно-матеріальних цінностей для використання при провадженні незалежної професійної діяльності
Вказується підсумкове значення графи 5.

Усього витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату
Вказується підсумкове значення графи 6.

Усього інших витрат, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг
Вказується підсумкове значення графи 7.

Усього чистого оподатковуваного доходу (грн, коп.)
Вказується підсумкове значення графи 8.

Місяці, протягом яких фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, одержувала доходи від незалежної діяльності
Вказується кількість місяців, протягом яких фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність одержувала доходи від незалежної професійної діяльністі, зазначається арабською цифрою від 1 до 12.

Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу (графа 8 / кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)

8

Вказується розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу, який розраховується як сума чистого оподатковуваного доходу поділена на кількість календарних місяців, протягом яких платником податку було одержано такі доходи у податковому (звітному) році, за який здійснюється декларування.

Сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим п. 167.1 ст. 167 ПКУ (позитивний результат різниці між значенням рядка 8 та граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим п. 167.1 ст. 167 ПКУ)

9

Вказується сума перевищення середньомісячного річного оподатковуваного доходу над граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим п. 167.1 ст. 167 ПКУ. Розраховується як додатний результат різниці між значенням рядка 8 та граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Сума податку на доходи фізичних осіб ((15 % х (рядок 8 - рядок 9) + 20 % х рядок 9) х кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи)

10

Вказується сума податку на доходи фізичних осіб та розраховується за формулою: (15% х (рядок 8 – рядок 9) + 20% х рядок 9) х кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи. Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно.

Розрахунки з бюджетом:

11

Графа не заповнюється.

сума податку, що підлягає сплаті до бюджету (позитивне значення (рядок 10))

11.1

Вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахованого за ставками, визначеними п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

Розрахунки з бюджетом з військового збору:

12

Графа не заповнюється.

Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року (загальна сума графи 8 розділу ІІІ х ставку збору (1,5 %))

12.1

Вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету. Податкове зобов’язання з військового збору розраховується за формулою: загальна сума графи 8 розділу ІІІ х на ставку збору, встановлену п.п. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

Фізична особа - платник податку або уповноважена особа
Підпис, прізвище та ініціали платника податку або уповноваженої особи


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Інструкція №793 Інструкція щодо заповнення податкової декларації...
Якщо подається «звітна» чи «звітна нова» декларація, в полі «Звітний податковий період» рядка 2 розділу І декларації арабськими цифрами...

Звітна нова
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу ІІІ податкового кодексу України)

Звітна нова
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу ІІІ податкового кодексу України)

Звітна нова
...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
У разі коли за результатами звітного (податкового) періоду відсутні підстави для застосування ставки податку на прибуток підприємств...

Звітна

Звітна документація

Кіцманська одпі повідомляє: Нова фінансова відповідальність для продавців-платників пдв
З 1 січня 2016 року вводиться нова фінансова відповідальність для продавців-платників пдв, які будуть видавати покупцям податкові...

Звітна дата та звітний період
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «професійне страхування»

Звіт директора кзо нво №28 перед колективом закладу та громадськістю...
«нова освітня політика: якість та рівний доступ до освіти: науки, спорту, творчості»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт