Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Порядок проведення розрахунку житлових організацій та підприємств міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання

Порядок проведення розрахунку житлових організацій та підприємств міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКУ ЖИТЛОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА

ПІДПРИЄМСТВ МІНЕНЕРГО ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
Затверджено Наказом Державного комітету будівництва,

архітектури та житлової політики України

від 28 вересня 1999 р. N 235
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

14 грудня 1999 р. N 863/4156
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання (далі - Порядок) розроблено згідно з Законом України "Про електроенергетику", постановою Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій" від 22.06.98 N 939, Типовими нормами часу і нормами обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу від 04.08.97 N 59, та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.07.99 N 17290/96 Про порядок розрахунків по відшкодуванню витрат житлово-експлуатаційним підприємствам, що обслуговують внутрішньобудинкові системи електричного обладнання.
1.2. Порядок визначає взаємовідносини між житловими організаціями та підприємствами - постачальниками електроенергії під час укладання договорів (додаток 1) на обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання і призначений для здійснення розрахунків за виконані роботи.
1.3. Обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання - це технічне обслуговування (далі - ТО) внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання, що являє собою комплекс робіт, спрямованих на підтримку їх справності. Технічне обслуговування передбачає загальні, непередбачені та профілактичні огляди стану електромереж та електрообладнання, ліквідацію незначних несправностей електричних пристроїв (заміну або ремонт вимикачів, заміну запобіжників автоматичних вимикачів, пакетних перемикачів увідно-розподільних пристроїв, щитів та ін.), дрібний ремонт електромереж згідно з переліком та графіком проведення робіт (додатки 1 і 2 до договору).
1.4. Технічне обслуговування здійснюється електромонтерами з ремонту та обслуговування електроустаткування відповідної кваліфікації, нормативна чисельність яких визначається згідно з додатком 2.
1.5. Витрати на ТО внутрішньобудинкових мереж та обладнання від увідного пристрою (автоматичного вимикача вводу) до щитків (лічильників), які призначені для електроживлення квартир*, відшкодовуються житлово-експлуатаційним організаціям (далі - ЖЕО) за їх розрахунками відповідно до цього Порядку в обсягах, визначених договором.
-------------------

* Технічне обслуговування і поточний ремонт електромереж та електрообладнання у квартирах виконуються за рахунок коштів власників квартир (наймачів).
1.6. Норми витрат матеріалів, необхідних для технічного обслуговування електромереж та електрообладнання, розраховано на 100 м електромереж, що обслуговуються.
1.7. Протяжність електромереж в однолінійному обчисленні та кількість електрообладнання, яке призначене для електроживлення тільки квартир, визначається спільно комісією представників ЖЕО і підприємства-постачальника електроенергії.
2. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ВИТРАТ ЖИТЛОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

(ПІДПРИЄМСТВ) НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ

СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
2.1. До витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання, які підлягають відшкодуванню житлово-експлуатаційним організаціям, належать:
Таблиця 1

N з/п

Назва статей витрат

Обгрунтування

1

2

3

1

Витрати на оплату праці електромонтерів:

а) нормативна чисельність

електромонтерів;

б) середня заробітна плата електромонтерів;

в) нарахування на заробітну плату


Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду. Наказ ДЖКГ від 04.08.97 N 59. Інструкція зпланування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях ЖКГ. Наказ ДЖКГ від 31.03.97 N 24

2

Витрати на матеріали, запасні частини

Синягин Н.Н., Афанасьев Н.А., Новиков С.А. Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики. М.-Энергоатомиздат, 1984. Одобрено ГГН понадзору Минэнерго СССР.


3

Витрати на транспортні послуги

Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей. Постановление ГКТ и ВЦСПС от 13.03.87 N 153/6-142.


4

Витрати на спецодяг


Типові галузеві норми безплатної видачіспецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям ЖКГ, які зайняті набудівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах паросилового таенергетичного господарства. Держкомпраці СРСР від 12.02.81. Зміни:1985, 1986 ДНАОП 0.05-3.04-81.


5

Витрати на інструмент та швидкозношувані предмети


6

Витрати на заходи з охорони праці, техніки безпеки та санітарно-гігієнічні потреби

Про затвердження Переліку заходів, спрямованих на доведення умов праці до нормативних вимог охорони праці на виробництві, виконання яких може здійснюватись за рахунок коштів охорони праці. Наказ Держкомітету по нагляду за охороною праці від 19.08.96 N 138 Відповідно до колективного договору.


7

Податки, збори та інші обов'язкові платежі
а) відрахування на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг;


Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України"

б) відрахування до Державного інноваційного фонду


Постанова КМ України від 18.02.92 N 77 "Про створення Державного інноваційного фонду"

в) податок на додану вартість

Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 N 168/97-ВРВартість матеріальних цінностей у розрахунку витрат за пунктами 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. приймається за цінами їх придбання без ПДВ.
2.2. Витрати на оплату праці електромонтерів визначаються виходячи з їх нормативної чисельності, тарифних ставок, надбавок і доплат згідно з колективним договором.

Нормативна чисельність електромонтерів, які здійснюють технічне обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання, визначається кількістю квартир, що їх обслуговує один електромонтер відповідно до нормативу (додаток 2).

Для визначення чисельності електромонтерів, необхідних для обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання для електроживлення квартир, до розрахованої нормативної чисельності застосовують коефіцієнти Ккв = 0,5

У разі наявності в ЖЕО аварійно-диспетчерської служби нормативна чисельність електромонтерів збільшується на 1 особу.
2.3. Визначення кількості основних матеріалів на рік для технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання здійснюється на основі наведених у додатку 3 норм витрат матеріалів та комплектувальних виробів.

На ті види матеріалів, на які норм немає, підприємства розробляють та затверджують свої норми витрат.
Розрахунок вартості матеріалів і комплектувальних виробів (вм):
Таблиця 2


N з/п

Назва

Один виміру.

Ціна за одиницю з ПДВ, грн.

Кількість одиниць на рік

Вартість матеріалів на рік з ПДВ, грн.

1

2

3

4

5

6

1

Електропровід установний

м


2

Дріт бандажний

кг


3

Кріпильний матеріал (бол-ти, гвинти, гайки та ін.)

кг


4

Припай олов'яно-свинцевий

кг


5

Стрічка ізоляційна

кг


6

Трубки вінілхлоридні

кг


7

Електроди

кг


8

Запобіжники

шт.


9

Вимикачі автоматичні

шт.


10

Вимикачі та перемикачі пакетні

шт.


11

Пускачі електромагнітні

шт.


12

Рубильники

шт.


13

Колодки клемні

шт.


14

Контакти рухомі і нерухомі

шт.


15

Котушки відмикальні

шт.


16

Пружини відмикальні

шт.


Разом:

Вартість матеріалів з ПДВ для спискової чисельності (Чсп) електромонтерів становить:
Вм = __________________ грн.
Вартість матеріалів для спискової чисельності електромонтерів без ПДВ
Вм

В = ------- (грн.)

1,2
2.4. Розрахунок вартості інструментів на одного електромонтера (В1) за нормами витрат (додаток 4):
Таблиця 3


N з/п

Назва

Один. виміру

Ціна за одиницю,

грн.

Кількість одиниць

Вартість інструменту з ПДВ, грн.

1

Електрогострозубці

шт.


2

Електровідкрутка

шт.


3

Електроплоскогубці

шт.


4

Прилад для визначення напруги

шт.


Разом:

В1=


Вартість інструменту (Ві) з ПДВ для спискової чисельності електромонтерів становить:
Ві = В1 х Чсп (грн.)
Вартість інструменту для спискової чисельності електромонтерів без ПДВ:
Ві

В = ------------- (грн.)

1,2
2.5. Розрахунок вартості спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту (Во) для електромонтера за нормами витрат (додаток 5):
Таблиця 4


N з/п

Назва

Один. виміру

Ціна за одиницю,

грн.

Кількість одиниць

Вартість з ПДВ, грн.

1

Костюм бавовняний

шт.


2

Рукавиці комбіновані

шт.


3

Рукавиці діелектричні

шт.


4

Калоші діелектричні

шт.


Разом:

В1=


Вартість спецодягу з ПДВ для спискової чисельності електро-монтерів становить:
Во = В1 х Чсп (грн.)
Вартість спецодягу для спискової чисельності електромонтерів без ПДВ:
Во

В = ------------- (грн.)

1,2
2.6. Розрахунок вартості спеціальних мийних засобів (Вм) на одного електромонтера на рік відповідно до колективного договору (додаток 6):
Таблиця 5N з/п

Назва

Один. виміру

Ціна за одиницю виміру,

грн.

Кількість одиниць

Вартість з ПДВ, грн.

1

Спеціальне мило

кг


2

Пральний порошок

кг


Разом:

В1=


Вартість спеціальних мийних засобів з ПДВ для спискової чисельності електромонтерів становить:
Ві = В1 х Чсп (грн.)
Вартість спеціальних мийних засобів для спискової чисельності електромонтерів без ПДВ:
Вм

В = -------------- (грн.)

1,2
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Порядок експлуатації та технічного обслуговування систем постачання...
Експлуатація та технічне обслуговування систем постачання зрідженого вуглеводневого газу

Порядок заповнення уточнюючого розрахунку з податку на прибуток підприємств
Дфс україни від 17. 01. 2015 №13 визначено порядок заповнення уточнюючого розрахунку з податку на прибуток підприємств

Порядок експлуатації та технічного обслуговування систем постачання...
...

Порядок експлуатації та технічного обслуговування систем постачання...
...

З використанням внутрішньобудинкових систем
Замовникам, з іншої сторони, надалі разом Сторони, акцептувати цю Публічну пропозицію (укласти договір про надання послуг з централізованого...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Директор Харківської філії пат «Укртелеком»
Скуд), систем охоронної сигналізації (ОС) та технічне обслуговування (ТО) цих систем за потребою на об’єктах смр пат «Укртелеком»,...

Наказ
Про затвердження порядків утворення підрозділів для організації та здійснення охорони від пожеж або пожежно-технічного обслуговування...

Особливості створення благодійних організацій
Правовою базою, що визначає умови та порядок проведення державної реєстрації благодійних організацій, є постанова Кабінету міністрів...

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження...
України “Про соціальний діалог в Україні” визначає процедуру проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження...

Як правильно заповнити та подати документи для призначення житлової субсидії
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року №106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» передбачено...

Як правильно заповнити та подати документи для призначення житлової субсидії
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року №106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» передбачено...

Навчально методичний центр
Загальна підготовка працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях, збірник методичних розробок...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету Іванець Андрій Васильович
На тендер щодо закупівлі послуг з ремонту, технічного обслуговування апаратури систем охоронної, периметрової сигналізації, системи...

Методичні рекомендації Хмельницький
Порядок складання та подання документів установ, підприємств, організацій різних форм власності на розгляд Експертно-перевірної комісії...

«Ремонтування та технічне обслуговування машин І устаткування спеціальної...
Предмет: «Ремонтування та технічне обслуговування машин І устаткування спеціальної призначеності» технічне обслуговування та ремонт...

Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності...
Предмет: Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності технічне обслуговування вузлів, механізмів І систем...

Ремонтування та технічне обслуговування машин І устаткування спеціальної...
Предмет: Ремонтування та технічне обслуговування машин І устаткування спеціальної призначеності технічне обслуговування І ремонт...

Яворська К.І. Порядок визнання права власності на самочинне будівництво : Методичні рекомендації
Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт