Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету з конкурсних торгів

УБМР «Укргазспецбудмонтаж»
______________ Олюнін С.А.
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

“13” серпня 2015 р. № Т-130-2015
ФІЛІЯ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ «УКРГАЗСПЕЦБУДМОНТАЖ»

ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

ДОКУМЕНТАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ
23.20.1 – Вироби вогнетривкі

ПАТ «Укргазвидобування»

Радник Голови Правління /______________/______________

УБМР «Укргазспецбудмонтаж»


Секретар К.К.Т. /______________/_______________
Відповідальний

структурний підрозділ /______________/_______________
Юридичний сектор /______________/______________

I. Загальні положення

1. Інформація про Замовника торгів 

Філія Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» Публічного акціонерного товариства „Укргазвидобування”;

вул. Українська, 45, м. Красноград, Харківська обл., 63303
2. Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками:


за довідками: технічні питання – Антіпов Андрій Олександрович, начальник відділу МТП УБМР «Укргазспецбудмонтаж», тел./факс (05744)7-04-15;

- щодо проведення процедури закупівлі – Андрієвська Олена Михайлівна, начальник сектору забезпечення процедур закупівель УБМР «Укргазспецбудмонтаж», вул. Українська, 45, м. Красноград, Харківська обл., 63303, тел./факс (05744)7-25-78, E-mail: vzpz_ugsbm@ukr.net
3. Інформація про предмет закупівлі 

  
Найменування предмета закупівлі

23.20.1 – Вироби вогнетривкі
Вид предмета закупівлі

Блоки стінові з ніздрюватого бетону
Місце, кількість, обсяг поставки товарів

м. Харків, 102,6 м3
Строк поставки товарів

до 31.12.2015р.
Очікувана вартість закупівлі  

100 035,00 грн. з урахуванням ПДВ
4. Процедура закупівлі

електронні торги
5. Джерело фінансування

кошти підприємства
7. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель:

20.08. 2015 року, 10:00 год. за київським часом
8. Дата, час початку подання пропозицій:

20.08. 2015 року, 11:00 год. за київським часом
9. Дата, час закінчення подання пропозицій:

27.08. 2015 року, 11:00 год. за київським часом
10. Крок аукціону:

1000,00 грн.
II. Вимоги до кваліфікації Учасника та спосіб їх підтвердження

Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію Учасника 

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник повинен у складі своєї пропозиції надати наступні документи в електронному (сканованому) вигляді:

1. Підтверджуючі документи про те, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

1.1. Нотаріально завірена копія установчого документу в повному обсязі (статут, положення).

1.2. Копія установчого договору про діяльність засновників по створенню підприємства, установи, при умові, що у Статуті не зазначено засновників і їх частка у статутному фонді. Для Акціонерних Товариств – копію витягу з реєстру держателів акцій про власників більше 10% акцій.

1.3. Оригінал або нотаріально завірена копія свідоцтва платника ПДВ (витягу з реєстру платників ПДВ) чи єдиного податку (крім осіб, що є нерезидентами України) або оригінал або нотаріально завірена копія свідоцтва платника ПДВ (витягу з реєстру платників ПДВ) та єдиного податку (крім осіб, що є нерезидентами України).

1.4. Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру:

Відомості, які можуть бути зазначені у Витягу:

Для юридичних осіб:

– дані про постановку на облік (зняття з обліку); 
– серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію; 
– місце проведення реєстрації; 
– форма власності; 
– вищий орган управління; 
– дата закінчення формування статутного капіталу; 
– розмір внеску до статутного капіталу; 
– керівник; 
– засновники; 
– підрозділи ; 
– особи що мають право підпису без довіреності; 
– види діяльності; 
– телефон 
Для фізичної особи - підприємця:

– дані про постановку на облік (зняття з обліку); 
– серія і номер свідоцтва; 
– місце реєстрації; 
– особи що мають право підпису без довіреності; 
– види діяльності; 
– телефон. 

2. Наявність фінансової спроможності:

2.1. Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою* копія балансу учасника за останній звітний рік (для новостворених підприємств подається баланс за останній звітній період) (форма №1);

2.2. Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою* копія балансу учасника за останній звітний період(форма №1);

2.3. Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою* копія звіту про фінансові результати учасника за останній звітний рік (для новостворених підприємств подається звіт за останній звітній період) (форма №2);

2.4. Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою* копія звіту про фінансові результати за останній звітний період (форма №2);

2.5. Завірена підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою* копія звіту про рух грошових коштів учасника за останній звітний рік (крім юридичних осіб суб’єктів малого підприємництва) (форма №3).

2.Вимоги до Учасника:

2. Документи, що підтверджують повноваження учасника (представника учасника) на укладення договору про закупівлю.

2.1.Документи, що підтверджують правомочність керівника Учасника на укладення  договору про закупівлю:

- копію протоколу рішення засновників про призначення керівника;

- копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду;

- копію паспорту керівника.

2.2 Документи, що підтверджують правомочність представника Учасника:

- копія паспорту;

- оригінал довіреності на даного представника.
3. У разі, якщо Учасник процедури закупівлі не є виробником продукції, в складі пропозиції процедури закупівлі повинен надати оригінал або копію документу від виробника, що підтверджує представницькі, дилерські, дистриб'юторські, тощо повноваження.
4. Відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону:

- інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

або

  • інформація щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов’язковими відповідно до закону.


Примітки:

1. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції.

2. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації процедури закупівлі подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.
У разі визнання переможцем Учасник електронних торгів протягом 1 робочого дня, до укладання договору, надає Замовнику всі згадані вище документи.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.
*Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції.

2. Інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі 

Учасник електронних торгів повинен надати в складі пропозиції підтвердження відповідності пропозиції Учасника технічним вимогам до предмета закупівлі, які встановлені Замовником.

Інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі зазначена у Додатку 1 цієї документації.

ІІІ. Укладання договору

1. Терміни укладання договору  

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, якого було визнано переможцем, не пізніше ніж через 10 робочих днів, але не раніше ніж через 3 робочі дні з дати оприлюднення в системі електронних закупівель інформації про визначення переможця.

2. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Проект договору про закупівлю визначений в Додатку 3 до цієї документації.

За результатами проведених торгів, Замовник укладає договір на поставку продукції з Учасником-переможцем торгів. Причому, якщо під час торгів мало місце зменшення ціни по лоту або по предмету закупівлі в цілому, ціни в договорі про закупівлю зменшуються пропорційно на кожну позицію запропоновану Учасником. Сума укладеного договору не має перевищувати ціну акцептованої пропозиції.

3. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору та які надаються до Департаменту безпеки

При укладанні договору Учасник-переможець надають наступні документи:

Копії, завірені Учасником - переможцем:

а). статут (положення), засновницький/ установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

б). свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (якщо Контрагент є платником податку на додану вартість);

в). документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

г). витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

д). довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

е). баланс підприємства за останній звітний період (у відповідності до статті ___ Податкового Кодексу України);

ж). дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

з). довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

і). довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий Договір укладається без проведення торгів;

к). довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги або даті укладання Договору, якщо такий Договір укладається без проведення торгів;

л). довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

м). довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

н). для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. з), і), к), л), можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.

Додаток 1
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-025

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-024

Засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-022

«12» червня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«16» червня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-11 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-10 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 31. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-19 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 10. 07. 2015 р. №15пгв(Т)-1-101 Редукціон

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Прилади та інструменти навігаційні, метрологічні, геофізичні та подібної призначеності

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Вироби пластмасові інші, н в.І. у. (Канцелярські товари пластикові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (Сепаратори газові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (обладнання для обчислювання в асортименті)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт