Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Статут

Статут

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

затверджено

рішенням Київської міської ради

від «___» ____________ 201__ р. № _______
ЗАРЕЄСТРОВАНО

наказом Міністерства юстиції України

від «___» ____________ 201__ р. № _______


СТАТУТ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА К И Є В А

201__

ЗМІСТ

Преамбула ………………………………………………………………………………………………………..Глава 1. Загальні положення ……………………..............................
Стаття 1.1.

Основні терміни і визначення, які використовуються у Статуті …….
Стаття 1.2.

Статут – основний локальний нормативно-правовий акт міста …….
Стаття 1.3.

Правова основа місцевого самоврядування у місті …………………………
Стаття 1.4.

Загальна характеристика міста та його території …………………………
Стаття 1.5.

Загальні принципи та місцеві особливості, які обумовлюють прийняття Статуту ……………………………………………………………………..
Стаття 1.6.

Історичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту ……....................................................................................
Стаття 1.7.

Культурні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту ……………………………………………………………………………………….
Стаття 1.8.

Етнічні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту ……..
Стаття 1.9.

Соціально-економічні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту ………………………………………………………………………
Стаття 1.10.

Статус та функції міста ………………………………………………………………..
Стаття 1.11.

Територія та поділ міста ……………………………………..………………………
Стаття 1.12.

Організація управління районами міста.………………………………
Стаття 1.13.

Найменування та перейменування територіальних об’єктів міста …
Стаття 1.14.

Встановлення меж міста ……………………………………………………………..
Стаття 1.15.

Приміська територія …………………………………………………...................
Стаття 1.16.

Питання місцевого значення та предмети відання міста ………………Глава 2. Територіальна громада міста ………............................
Стаття 2.1.

Населення міста і міська громада ………………………………………………..
Стаття 2.2.

Міська громада як суб'єкт публічних прав ……………………………………Глава 3. Права ТА обов’язки МЕШКАНЦІВ МІСТА ……………………..
Стаття 3.1.

Захист і реалізація прав та свобод людини і громадянина ……………
Стаття 3.2.

Пріоритетність прав членів міської громади ………………………………..
Стаття 3.3.

Єдність прав та обов'язків членів міської громади ……………………….
Стаття 3.4.

Уповноважений міської громади з прав людини (міськийомбудсмен) …………………………………………………………………………………
Стаття 3.5.

Уповноважений міської громади з прав дітей і підлітків ……………….Глава 4. Основні засади міського самоврядування …………..
Стаття 4.1.

Головна мета та основні принципи міського самоврядування ………….
Стаття 4.2.

Система міського самоврядування у місті …………………………………….
Стаття 4.3.

Відкритість і прозорість у діяльності органів міського самоврядування ………………………………………………………………………….
Стаття 4.4.

Система управління містом ………………………………………………………….
Стаття 4.5.

Акти органів та посадових осіб міського самоврядування …………….
Стаття 4.6.

Обов'язковість рішень, прийнятих міською громадою на місцевому референдумі ………………………………………………………….
Стаття 4.6.

Обов'язковість рішень, прийнятих міською громадою на місцевому референдумі ………………………………………………………….
Стаття 4.7.

Тлумачення актів органів міського самоврядування …………………….
Стаття 4.8.

Підзвітність та підконтрольність органів та посадових осіб міського самоврядування міській громаді …………………………………….
Стаття 4.9.

Відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування ………………………………………………………………………….
Стаття 4.10.

Відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування перед державою ……………………………………………….
Стаття 4.11.

Відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування перед юридичними і фізичними особами …………….
Стаття 4.12.

Дострокове припинення повноважень міської ради ……………………..
Стаття 4.13.

Дострокове припинення повноважень міського голови ………………..
Стаття 4.14.

Дострокове припинення повноважень голови районної у місті ради………………………………………………………………………….
Стаття 4.15.

Служба в органах міського самоврядування у місті ………………………
Стаття 4.16.

Доступ громадян до служби в органах міського самоврядування …
Стаття 4.17.

Обов’язки муніципальних службовців ………………………………………….
Стаття 4.18.

Конкурсна система відбору та атестації кадрів на посади міського самоврядування у місті ……………………………………………………………….
Стаття 4.19.

Діяльність міської ради в умовах надзвичайного стану ………………..
Стаття 4.20.

Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у місті …………………………………………………………………………………………
Стаття 4.21.

Зайнятість, умови життя, соціальний захист жителів міста …………..
Стаття 4.22.

Моральний кодекс службовця міського самоврядування ………………
Стаття 4.23.

Етика поведінки міського самоврядування …………………………………..
Стаття 4.24.

Етика поведінки депутатів міської ради ……………………………………….
Стаття 4.25.

Подолання конфлікту інтересів ……………………………………………………Глава 5. Форми ЗДІЙСНЕННЯ безпосереднього самоврядування міської громади ……………………………………….
Стаття 5.1.

Форми безпосередньої участі членів міської громади у міському самоврядуванні …………………………………………………………………………..
Стаття 5.2.

Стаття 5.3.

Стаття 5.4.

Місцеві вибори ……………………………………………………………………………

Міський референдум …………………………………………………………………..

Консультативне опитування членів міської громади …………………….
Стаття 5.5.

Участь членів міської громади у міському самоврядуванні через діяльність організацій громадянського суспільства ………..…………….
Стаття 5.6.

Участь членів міської громади у міському самоврядуванні через створення і діяльність органів самоорганізації населення …………….
Стаття 5.7.

Загальні збори (конференції) членів міської громади …………………..
Стаття 5.8.

Місцеві ініціативи ………………………………………………………………………..
Стаття 5.9.

Громадські слухання …………………………………………………………………..
Стаття 5.10.

Громадська експертиза ……………………………………………………………….
Стаття 5.11.

Громадська колегія міста …………………………………………………………….
Стаття 5.12.

Стаття 5.13.

Стаття 5.14.

Стаття 5.15.

Громадські ради при виконавчих органах міста …………………………..

Звернення та петиції членів міської громади ……………………………….

Електронні петиції членів міської громади……………………………………

Порядок проведення масових вуличних заходів …………………………..
Стаття 5.16.

Участь членів міської громади у роботі колегіальних органів міського самоврядування …………………………………………………………….
Стаття 5.17.

Особиста участь членів міської громади в обговоренні питань міського життя ……………………………………………………………………………
Стаття 5.18.

Стаття 5.19.

Толоки мешканців міста ………………………………………………………………

Участь членів міської громади в охороні громадського порядку ……
Стаття 5.20.

Інші форми участі членів міської громади у здійсненні місцевого самоврядування …………………………………………………………………………
Стаття 5.21.

Соціально-політичні конфлікти та шляхи їх подолання ………………..
Стаття 5.22.

Муніципальна поліція ………………………………………………………………….Глава 6. Представницькі органи міського самоврядування …
Стаття 6.1.

Міська рада – представницький орган міської громади …………………
Стаття 6.2.

Завдання, функції та повноваження міської ради …………………………
Стаття 6.3.

Забезпечення роботи міської ради ………………………………………………
Стаття 6.4.

Організація роботи міської ради ………………………………………………….
Стаття 6.5.

Розпорядча і нормотворча діяльність міської ради ……………………….
Стаття 6.6.

Зупинення міським головою дії прийнятого рішення міської ради …
Стаття 6.7.

Підзвітність та підконтрольність міської ради ………………………………
Стаття 6.8.

Відкритість діяльності міської ради та її органів ……………………………
Стаття 6.9.

Стаття 6.10.

Депутат Київської міської ради …………………………………………….……..

Громадські приймальні депутатів Київської міської ради ……………..
Стаття 6.11.

Сесія міської ради ……………………………………………………………………….
Стаття 6.12.

Комісії міської ради ……………………………………………………………………..
Стаття 6.13.

Тимчасові контрольні комісії міської ради …………………………………….
Стаття 6.14.

Депутатські групи та фракції міської ради ……………………………………
Стаття 6.15.

Коаліція депутатських фракцій в міській раді ……………………………….
Стаття 6.16.

Стаття 6.17

Секретар міської ради …………………………………………………………………

Секретаріат міської ради ……………………………………………………………
Стаття 6.18.

Регламент міської ради ………………………………………………………………
Стаття 6.19.

Стаття 6.20.

Делегування повноважень міською радою …………………………………

Районні в місті Києві ради ………………………………………………………….
Стаття 6.21.

Засоби масової інформації міської ради ……………………………………….Глава 7. міський голова ………………….........................................
Стаття 7.1.

Статус міського голови ……………………………………………………………….
Стаття 7.2.

Завдання, функції та повноваження міського голови ……………………
Стаття 7.3.

Обов'язки міського голови …………………………………………………………..
Стаття 7.4.

Взаємодія міського голови із міською радою ………………………………..
Стаття 7.5.

Взаємодія міського голови із коаліцією депутатських фракції в міській раді ………………………………………………………………………………
Стаття 7.6.

Взаємодія міського голови із виконавчим органом міської ради ……
Стаття 7.7.

Порядок призупинення міським головою рішень, що були ухвалені міською радою або її виконавчим органом …………………………………..
Стаття 7.8.

Порядок проведення щорічних відкритих звітів міського голови перед міською громадою у ході зустрічей міського голови з мешканцями міста ……………………………………………………………………….Глава 8. Виконавчі ТА ОСОБЛИВІ органи СИСТЕМИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ………………………………………………………………………
Стаття 8.1.

Види виконавчих органів міської ради …………………………………………
Стаття 8.2.

Завдання, функції та повноваження виконавчих органів влади у місті …………………………………………………………………………………………..
Стаття 8.3.

Обов'язки виконавчих органів влади у місті ………………………………..
Стаття 8.4.

Виконавчий орган міської ради ……………………………………………………
Стаття 8.5.

Районні в місті адміністрації …………………………………….............
Стаття 8.6.

Стаття 8.7.

Реформування районних в місті Києві державних адміністрацій ...

Взаємодія виконавчих органів міської ради між собою, з міською радою та міським головою …………………………………………………………
Стаття 8.8.

Стаття 8.9.

Стаття 8.10.

Префекти міста та його районів …………………………………………………

Міська адміністративна комісія …………………………………………………..

Офіційні веб-сайти міста ……………………………………………………………Глава 9. Сталий розвиток міста ………………………………..............
Стаття 9.1.

Принципи сталого розвитку міста ……………………………………………….
Стаття 9.2.

Стаття 9.3.

Система сталого розвитку міста …………………………………………………

Стратегія сталого розвитку міста ……………………………………………….
Стаття 9.4.

Містобудівне планування розвитку міста …………………………………….
Стаття 9.5.

Програма соціально-економічного і культурного розвитку та інші програми розвитку міста …………………………………………………………..
Стаття 9.6.

Механізми виявлення та розв'язання пріоритетних соціальних проблем у місті ………………………………………………………………………….
Стаття 9.7.

Стаття 9.8.

Стаття 9.9.

Стаття 9.10.

Охорона культурної спадщини у місті …………………………………………

Дотримання благоустрою у місті ………………………………………………..

Політика якості у діяльності виконавчих органів міської ради ……..

Кадрове забезпечення сталого розвитку міста ……………………………Глава 10. Комунальна та державна власність в місті …………
Стаття 10.1.

Комунальна власність як економічна основа міського самоврядування ………………………………………………………………………….
Стаття 10.2.

Комунальне майно міської громади ……………………………………………..
Стаття 10.3.

Суб'єкти права комунальної власності в місті ……………………………….
Стаття 10.4.

Об'єкти права комунальної власності в місті ………………………………..
Стаття 10.5.

Управління та розпорядження об’єктами комунальної власності у місті …………………………………………………………………………………………
Стаття 10.6.

Комунальні підприємства, установи та організації ……………………….
Стаття 10.7.

Управління корпоративними правами міської громади …………………
Стаття 10.8.

Міське господарство ……………………………………………………………………
Стаття 10.9.

Житловий фонд міста ………………………………………………………………….
Стаття 10.10.

Комунальне житло в місті ……………………………………………………………
Стаття 10.11.

Землі міської громади ………………………………………………………………….
Стаття 10.12.

Земельні відносини в місті …………………………………………………………..
Стаття 10.13.

Право міської громади на землю …………………………………………………
Стаття 10.14.

Природні ресурси – власність міської громади ……………………………..
Стаття 10.15.

Захист прав комунальної власності ……………………………………………..
Стаття 10.16.

Про особливості управління об’єктами державної власності

в місті ………………………………………………………………………………………...Глава 11. Фінансова основа міського самоврядування …….
Стаття 11.1.

Фінансово-матеріальна основа міського самоврядування ………………
Стаття 11.2.

Фінансові ресурси міської громади ………………………………………………
Стаття 11.3.

Загальні принципи фінансової діяльності міської громади …………….
Стаття 11.4.

Планування міських фінансових ресурсів …………………………………….
Стаття 11.5.

Запозичення міської громади ………………………………………………………
Стаття 11.6.

Повноваження органів міського самоврядування щодо фінансових зобов'язань ………………………………………………………………………………..
Стаття 11.7.

Участь органів міського самоврядування у фінансово-кредитних відносинах ………………………………………………………………………………….
Стаття 11.8.

Бюджетна політика у місті …………………………………………………………..
Стаття 11.9.

Бюджет міста ……………………………………………………………………………..
Стаття 11.10.

Особливості структури бюджету міста …………………………………………
Стаття 11.11.

Доходи бюджету міста ………………………………………………………………..
Стаття 11.12.

Видатки бюджету міста ……………………………………………………………….
Стаття 11.13.

Дефіцит і профіцит бюджету міста ………………………………………………
Стаття 11.14.

Використання вільних бюджетних коштів …………………………………….
Стаття 11.15.

Збалансування доходів і витрат бюджету міста ………………..............
Стаття 11.16.

Цільові фонди міського бюджету …………………………………………………
Стаття 11.17.

Фінансові ресурси підприємств, організацій та установ комунальної форми власності ……………………………………………………..
Стаття 11.18.

Бюджетний процес у місті …………………………………………………………..
Стаття 11.19.

Бюджетне послання ……………………………………………………………………
Стаття 11.20.

Проект бюджету міста …………………………………………………………………
Стаття 11.21.

Ухвалення бюджету та контроль за його виконанням ………………….
Стаття 11.22.

Особливості затвердження та виконання бюджету міста в разі несвоєчасного його прийняття ……………………………………………………
Стаття 11.23.

Пільги за рахунок міського бюджету ……………………………………………
Стаття 11.24.

Відповідальність за порушення бюджетного процесу …………………..
Стаття 11.25.

Місцеві податки і збори ………………………………………………………………
Стаття 11.26.

Муніципальне замовлення …………………………………………………………..
Стаття 11.27.

Соціальне замовлення ………………………………………………………………..Глава 12. Правовий захист міської громади та міського самоврядування ……………………………………..................................
Стаття 12.1.

Правовий захист статусу міської громади та міського самоврядування ………………………………………………………………………….
Стаття 12.2.

Гарантії самостійності міського самоврядування ………………………….
Стаття 12.3.

Гарантії захисту прав місцевого самоврядування …………………………
Стаття 12.4.

Принципи відповідальності міського самоврядування ………………….
Стаття 12.5.

Механізми відповідальності органів та посадових осіб міського самоврядування перед міською громадою …………………………………..
Стаття 12.6.

Розгляд питання про недовіру посадовим особам міського самоврядування та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності ………………………………………………………………………….Глава 13. Відносини міської громади та органів міського самоврядування з іншими громадами, державними органами, підприємствами, установами та організаціями
Стаття 13.1.

Взаємовідносини міської громади з державою ……………………………..
Стаття 13.2.

Взаємовідносини міської громади з іншими територіальними громадами ………………………………………………………………………………….
Стаття 13.3.

Взаємовідносини органів міського самоврядування з іншими органами публічної влади на території міста ……………………………….
Стаття 13.4.

Захист прав та законних інтересів міської громади органами міського самоврядування у взаємовідносинах з іншими органами публічної влади на території міста ……………………………………………….
Стаття 13.5.

Участь органів міського самоврядування у добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування …………………………..
Стаття 13.6.

Взаємовідносини органів міського самоврядування з підприємствами, установами та організаціями комунальної власності ……………………………………………………………………………………
Стаття 13.7.

Взаємовідносини органів міського самоврядування із суб’єктами інших форм власності ………………………………………………………………….
Стаття 13.8.

Взаємовідносини міської громади із особами, які не є її членами ….
Стаття 13.9.

Підтримка благодійництва, меценатства та спонсорства в місті ……
Стаття 13.10.

Сприяння розвитку підприємництва в місті ………………………………….
Стаття 13.11.

Залучення капіталу та інвестицій ………………………………………………..Глава 14. Зовнішні стосунки міської громади ……………………
Стаття 14.1.

Участь міської громади у міжнародному міжмуніципальному співробітництві …………………………………………………………………………..
Стаття 14.2.

Споріднені міста та міста-побратими міста …………………………………..Глава 15. Символіка та атрибути міської громади ……………..
Стаття 15.1.

Муніципальна символіка міста …………………………………………………….
Стаття 15.2.

Пам'ятні дати в житті міської громади ………………………………………….
Стаття 15.3.

Почесні звання міської громади …………………………………………………..
Стаття 15.4.

Почесні нагороди та відзнаки міста ……………………………………………..Глава 16. Порядок прийняття та дія Статуту ……………………….
Стаття 16.1.

Правові підстави прийняття та дії Статуту …………………………………..
Стаття 16.2.

Порядок прийняття Статуту та введення його в дію …………………….
Стаття 16.3.

Дія Статуту в часі, просторі та за колом осіб ……………………………….
Стаття 16.4.

Розвиток положень Статуту актами міського самоврядування ……..Глава 17. Прикінцеві та перехідні положення …………………….
Стаття 17.1.

Прикінцеві положення …………………………………………………................
Стаття 17.2.

Порядок внесення змін до Статуту ………………………………………………
Стаття 17.3.

Контроль за додержанням Статуту ………………………………………………
Стаття 17.4.

Перехідні положення ………………………………………………………………….
Додаток

Акти законодавства, на які є посилання у Статуті ……………………….
Київська міська рада як повноважний представник територіальної громади міста Києва (далі – міської громади),

втілюючи у життя її волію,

спираючись на багатовікову історію міста як визначного духовного, історико-культурного центру України,

будучи спадкоємицею усього матеріального і духовного багатства, що створено попередніми поколіннями,

усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, Українським народом, Українською державою, перед нинішніми і прийдешніми поколіннями жителів міста,

забезпечуючи здійснення принципів відповідальності, підзвітності та підконтрольності органів місцевого самоврядування перед міською громадою,

дбаючи про зміцнення засад місцевого самоврядування як необхідної складової громадянського суспільства, що розбудовується у незалежній Україні;

керуючись Конституцією України [1], Європейською Конвенцією про захист прав і основних свобод людини [5], Загальною декларацією прав людини, Європейською хартією місцевого самоврядування [2], Європейською міст ІІ, Всесвітньою хартією місцевого самоврядування, Декларацією про норми раціонального керівництва містами : на шляху до створення «міста для усіх», іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» [7] та іншими актами законодавства України,

з метою:

встановлення порядку реалізації на території міста Києва гарантованого Конституцією та законами України права на здійснення місцевого самоврядування,

створення умов для втілення гарантованого державою права міської громади самостійно, під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення, виходячи з реальних потреб міської громади,

досягнення міжнародних стандартів у життєдіяльності міста, кожної сім’ї і кожної конкретної людини,

закріплення у якості пріоритетів діяльності органів міської влади та інших суб'єктів, що діють на території міста, реалізацію та захист прав і законних інтересів, максимально повне задоволення та узгодження соціальних потреб та інтересів членів міської громади,

створення механізмів співпраці та солідарної відповідальності влади і громади за стан справ у місті шляхом взаємодії владних, комерційних та некомерційних структур,

суворого дотримання особами при владі і членами міської громади норм моралі, збереження міжнаціонального та міжконфесійного миру і злагоди, недопущення переростання політичних прихильностей у суспільно-політичні конфлікти,

закріплення статусу міста, відкритого для зв'язків та тісного співробітництва із зовнішнім світом,

ухвалює цей Статут міської громади у новій редакції, який визначає основи її життєдіяльності, засади, форми, порядок та особливості здійснення нею місцевого самоврядування на території міста.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського...
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Статут національної повноважної організації
Ваш статут має необхідність відповідати законам вашої країни. Ця чернетка спирається на англійські закони І може потребувати приведення...

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Статут
Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України...

Статут
Всеукраїнська Асоціація робітників похоронних організацій, надалі «Асоціація», є всеукраїнською громадською організацією, яка обєднує...

Односторонні правочини у нотаріальній практиці
«Статут – як форма правочину» (Нотар, №2, 2004 р.) вважає правочином Статут господарського товариства, відповідно до якого дії осіб...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Рішення ХVІ сесії районної ради сьомого скликання 28 березня 2017...
...

Неодночасне засвідчення справжності підписів на статуті юридичної особи
Статут повинен містити склад засновників, місцезнаходження, предмет, мету діяльності, склад та компетенцію органів управління й інші...

Статут
Цей Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «вітряний парк очаківський», затвердженого Загальними зборами...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...

Статут

Статут спільного підприємства, створюваного на території України

Статут
Установчими зборами засновників громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»»

Статут
Рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «торговий дом енергомет»

Нака з
Затвердити Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, погоджений з Міністерством праці та соціальної політикиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт