Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Тендерного комітету

ГПУ «Полтавагазвидобування»
______________ Савченко П.Ф.

Протокол засідання

Тендерного комітету

від 17.10.2018р. № ПГВ 18Т-238ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»
ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

ЗА РАМКОВИМИ УГОДАМИ
30120000-6 - Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку (Картриджі, тонери, частини та приладдя до БФП та принтерів в асортименті)

Номер процедури закупівлі: ПГВ 18Т-238


Відповідальний відділ /_____________/______________
Відповідальний закупник /_____________/______________
Відділ організації закупівель /______________/_______________


ЗМІСТ
Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

2. Інформація про замовника процедури закупівлі

3. Інформація про вид та предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Джерело фінансування

6. Недискримінація учасників

7. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

8. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені  пропозиції процедури закупівлі.

9. Оскарження та відміна закупівлі

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації процедури закупівлі

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі учасника

3. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

4. Інформація про предмет закупівлі та основні умови які будуть включені до рамкової угоди

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі на І-му етапі

3. Відбір учасника для здійснення закупівлі за рамковою угодою

Розділ 5. Укладання рамкової угоди

  1. Терміни укладання рамкової угоди.

  2. Проект рамкової угоди або основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю.

  3. Інша інформація.

  4. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору, та які надаються до Відділу безпеки.


Розділ 6. Відбір учасника для здійснення закупівлі за рамковою угодою
Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників

  1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників


Додатки

1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

2. Інформація про предмет закупівлі та основні умови які будуть включені до рамкової угоди

3. Форма «Цінова пропозиція»

4. Проект рамкової угоди на поставку товару

5. ДЕКЛАРАЦІЯ про прийняття умов проведення процедур закупівель

6. Опитувальник контрагента (юридичної особи)

7. Опитувальник контрагента (фізичної особи)
Розділ 1. Загальні положення.


  1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі


Документація процедури закупівлі розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів та послуг ПАТ «Укргазвидобування» за рамковими угодами, затвердженого наказом від 20.12.2017 р. № 859 (надалі – Порядок) та Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом від 01.08.2017 р. № 497 (надалі- Порядок закупівель).

Терміни, які використовуються у цій документації процедури закупівлі, вживаються в значеннях, визначених Порядком.


  1. Інформація про Замовника процедури закупівлі:


Повна назва: Філія Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Місцезнаходження: 36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 173.
Графік робочого часу:

початок роботи: 8 год. 00 хв.; обідня перерва: з 12 год. 30 хв. до 13 год. 15 хв.;

Кінець робочого дня:

понеділок – четвер: 17 год. 15 хв.; п’ятниця: 14 год. 45 хв.
Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з Учасниками:
- щодо технічних питань: Ясько Олег Вікторович - начальник ВІТтаЗ, тел.(0532) 51-54-44;

- щодо Опитувальника контрагента (Додатки 6 та 7): Мусіяка Олександр Володимирович, головний фахівець сектору економічної безпеки відділу безпеки, тел.: (0532) 51-52-70;

- щодо проведення процедури закупівліПисарський Олег Леонідович – головний фахівець відділу організації закупівель, тел. (0532) 51-58-25, (0532) 51-58-26, е-mail: oleh.pysarskyi@pgpu.com.ua.


  1. Інформація про вид та предмет закупівлі:


Найменування предмета закупівлі: 30120000-6 - Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку
Вид предмета закупівлі: Картриджі, тонери, частини та приладдя до БФП та принтерів в асортименті
Місце, кількість, обсяг поставки товарів: 36008, м Полтава, вул. Європейська, буд. 173, ГПУ “Полтавагазвидобування” (для вхідного контролю та розвантаження), далі за адресою: Полтавська область, Машівський район, село Селещина, вул. Б.Хмельницького буд.9, Центральний склад ГПУ «Полтавагазвидобування» (для відвантаження);

Строк поставки товарів: Згідно умов рамкової угоди
Очікувана вартість закупівлі: 575 900,00 грн з ПДВ. (п’ятсот сімдесят п’ять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.)
4. Процедура закупівлі: закупівля за рамковими угодами
5. Джерело фінансування: кошти підприємства
6. Недискримінація учасників: Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
7. Інформація  про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

Валютою пропозиції процедури закупівлі є гривня.

8. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції процедури закупівлі.

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською мовою або російською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо у складі пропозиції процедури закупівлі надається документ, що складений не на українській мові або російській мовах, Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову. Відповідальність за достовірність перекладу несе Учасник.
9. Оскарження та відміна закупівлі
Оскарження процедури закупівлі за рамковими угодами здійснюється у порядку, встановленому в п. 19 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», затвердженого наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 01.08.2017 р. № 497, (розміщеного в рубриці «Закупівлі» на офіційному веб-сайті ugv.com.ua).

Замовник відміняє закупівлю у разі наявності підстав, передбачених пунктом 10.1. Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування», а також в інших випадках, передбачених Порядком.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 5 днів до закінчення строку подання пропозиції процедури закупівлі звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації процедури закупівлі та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.

У разі якщо протягом цього періоду надходять звернення щодо уточнення технічних вимог до предмета закупівлі та/або вимог до кваліфікації Учасників, замовник протягом двох робочих днів (але до закінчення періоду уточнень) з моменту отримання звернення надає відповідь, підготовлену Відповідальним підрозділом.

За потреби Відповідальний підрозділ з власної ініціативи або на підставі звернень Учасників може ініціювати перед Тендерним комітетом внесення змін до документації процедури закупівлі, продовживши строк подання пропозицій у разі необхідності. Зміни до документації складаються Відповідальним підрозділом, затверджуються Тендерним Комітетом та оприлюднюються на сайті Товариства протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про внесення таких змін.
Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

Учасник закупівлі подає свою пропозицію у письмовій формі у запечатаному конверті, прошиту, пронумеровану, скріплену підписом керівника та/або уповноваженої особи на кожному аркуші пропозиції, із зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріплену підписом Учасника та печаткою (у разі наявності печатки). На конверті зазначаються:

- Номер процедури закупівлі відповідно до Оголошення процедури закупівлі;

- Предмет процедури закупівлі;

- Найменування та адреса Замовника, а саме:

Філія Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування», 36008, м. Полтава, вул. Європейська, буд. 173.

- Найменування та адреса Учасника;

- Слова «Не розкривати до ____ годин ____ хвилин дд.мм.рррр.», де вказуються час та дата розкриття пропозицій процедури закупівлі.
У разі, коли Учасник змінює або відкликає свою пропозицію маркується «зміна пропозиції» або «відкликання пропозиції» відповідно.

Пропозиції Учасників підлягають ретельному запечатуванню з метою забезпечення збереження пропозиції.

Одночасно із пропозицією Учасника, учасником надається електронна копія пропозиції на одному або декількох компакт-дисках CD-R/DVD-R (без можливості подальшої зміни інформації, що зберігається на таких носіях), до складу якої входять всі документи, що становлять пропозицію Учасника. CD-R/DVD-R компакт-диски в обов’язковому порядку підписуються перманентним маркером з зазначенням дати та часу запису інформації, назви Учасника та підписом його уповноваженої особи.

До складу електронної копії повинні бути включені скановані варіанти документів (у формі, доступній для візуального сприйняття), підготовлених на паперовому носії, і переважно у форматі PortableDocumentFormat (* .pdf), за принципом: один файл - один документ. З назви кожного документа, що міститься в електронній копії пропозиції, повинно чітко слідувати який саме документ міститься у файлі. Файли не повинні мати захисту від їх відкриття, копіювання їх вмісту або їх друку. Найменування файлів має однозначно відповідати змісту у них електронних копій документів, при цьому назва файлу не повинна перевищувати 25 символів.

Кожен електронний носій, що становить електронну копію частини пропозиції, повинен бути вкладений у конверт. До складу електронної копії пропозиції повинні входити усі документи, що становлять оригінал цієї пропозиції. Зміст електронних версій документів, що входять в електронну копію, повинен повністю відповідати змісту оригіналу.

У разі виявлення невідповідностей між оригіналом і електронною копією, пропозиція такого Учасника може бути відхилена. Якщо Учасник не усуне у визначений Замовником строк виявлені невідповідності, пропозиція такого Учасника відхиляється.

Учасник по одному лоту може подати тільки одну пропозицію. При отриманні більше однієї пропозиції від одного учасника закупівлі по одному лоту всі пропозиції такого Учасника підлягають відхиленню.

У разі публікації Документації процедури закупівлі на сайті Товариства, Учасники закупівлі повинні забезпечити доставку пропозицій за адресою Замовника, у робочий час, не пізніше строку (дати) та часу закінчення подачі пропозицій, зазначених у Оголошенні та Документації процедури закупівлі.

Реєстрація кожної пропозиції, що надійшла від Учасників, здійснюється уповноваженою особою Замовника шляхом занесення до реєстру отриманих пропозицій із зазначенням дати і часу надходження пропозиції.

Замовник, а також Учасники закупівлі, що подали пропозиції, зобов'язані забезпечити конфіденційність відомостей, що містяться у таких пропозиціях, до закінчення процедури розкриття конвертів. Особи, які здійснюють зберігання пропозицій, не вправі допускати пошкодження таких конвертів до моменту їх розкриття.

Пропозиції Учасників приймаються до строку, вказаного в Оголошенні (у тому числі з урахуванням зміни сповіщення, якщо така зміна здійснювалася).

Якщо Учасник закупівлі надав свою пропозицію із запізненням, вона не приймається.

Пропозиції процедури закупівлі вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій процедури закупівлі.

Якщо Замовник продовжує строк подачі пропозицій (таке рішення Замовника публікується на сайті Замовника), то учасник закупівлі, що вже подав пропозицію, має право прийняти будь-яке з таких рішень:

-  відкликати подану пропозицію;

-  не відкликати подану пропозицію, продовживши при цьому строк її дії на відповідний період часу і змінивши її (при бажанні);

-  не відкликати подану пропозицію і не змінювати термін її дії, при цьому пропозиція втрачає свою чинність у початково встановлений у ній строк. При цьому Тендерний комітет не вправі відхилити пропозицію на підставі невідповідності строку дії пропозиції знову встановленому, якщо протягом початково встановленого строку дії пропозиції замовник встигає вибрати переможця.

Продовження строку дії пропозиції здійснюється шляхом надання Учасником, що її подав, листа про її продовження.
2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника

Пропозиція процедури закупівлі, яка подається Учасником процедури закупівлі складається з кваліфікаційної частини пропозиції.

Кваліфікаційна частина пропозиція повинна містити:

- документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з Додатком 1 до документації;

- інформація про предмет закупівлі та основні умови які будуть включені до рамкової угоди та проект рамкової угоди на поставку товару (Додатки 2 і 4 Документації), підписані уповноваженою особою та засвідчені печаткою Учасника (за наявності);

- копію антикорупційної програми юридичної особи, що є учасником, та копію наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи (очікувана вартість закупівлі перевищує 20 млн.грн.);

- ДЕКЛАРАЦІЮ про прийняття умов проведення процедур закупівель згідно з Додатком 5, підписану уповноваженою особою Учасника та засвідчену печаткою (у разі наявності).

- Опитувальник контрагента згідно з Додатком 6 або 7 (у залежності від особи), що розміщено окремими файлами у форматі Microsoft Excel.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Послуги з ремонту печей)

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Мартинов Віталій Васильович – голова комітету з конкурсних торгів, тел.(0532) 51-58-23

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
...

Філія газопромислове управління «полтавагазвидобування»
Вироби з вулканізованої гуми, н в.І. у.; гума тверда; вироби з твердої гуми (Вироби з гуми в асортименті)

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Філія газопромислове управління «львівгазвидобування» публічного...
Філія Газопромислове управління «Львівгазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування»

Затверджую
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”,...

Затверджую
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”,...

Затверджую
Найменування та місцезнаходження замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Філія Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт